Energi på Toppen

Afholdt: Energi på Toppen: Sektorintegration og fremtidens klimateknologi

Fremtidens varme er grøn – men hvad skal være med til at gøre det til virkelighed? PtX, CCUS og andre fremtidsteknologier er emnet til denne Energi på Toppen.

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2022. FIND PRÆSENTATIONERNE HER.

Ambitionerne for fremtidens energi- og varmeforsyning er grønne – men hvad skal der til for at indfri dem? Hvis Danmark skal udlede 70% mindre CO2 i 2030 sammenlignet med 1990 kræver ny teknologi og sammenkobling af forskellige sektorer.

Hvad der bliver fremtidens klimateknologi giver vi et bud på til den kommende Energi på Toppen, hvor det er gratis at deltage og alle er velkomne (tilmelding er dog nødvendig).

Program

08.30 Ankomst, morgenmad og netværk

09.00 Velkomst – Fjernvarme for fremtiden
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

09.05 Ligger vi som vi har redt?
Hvordan havnede vi i den nuværende klimakrise og hvad er det næste skridt, hvis vi skal nå klimamålene? 
Morten Springborg, specialist i økonomiske temaer og trends og medlem af regeringens energikommission 2016-17, C WorldWide Asset Management 

09.15 Brint – fossilfri transport i fremtiden
Hvordan ser vores energisystem ud i morgen og i overmorgen – og hvilken rolle kommer brint til at spille i ligningen, der binder de forskellige sektorer sammen?
Christina Aabo, selvstændig rådgiver, Aabo Energy

09.25 Fremtidens energi-infrastruktur 
Hvordan kan grøn elektricitet, vand og luft bidrage til den grønne omstilling? Hvilke muligheder er der for at skabe lokale sektorkoblinger til vand- og varmeforsyning? I Esbjerg er der både mulighed og potentiale for at skabe et nyt væksteventyr baseret på den grønne omstilling.
David Dupont-Mouritzen, projektdirektør, CIP

09.35 Opsamling, spørgsmål og debat

09.50 Kan man gøre CO2- fangst til en sund forretning?
CO2-fangst, lagring og udnyttelse er en helt afgørende del af løsningen på, hvordan vi sender færre CO2-molekyler ud i atmosfæren. Men hvordan gør vi det også til en god forretning?
Jannick Buhl, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

10.00 Konkurrencen om CCUS-puljen
Danske affaldsenergianlæg er blandt de bedste i verden til at sortere og genanvende og i at udnytte affaldsenergien. Men skal sektoren helt i klimamål, er CO2-fangst nødvendig. Hvordan det lader sig gøre, vil Vestforbrænding give sit bud på. 
Steen Neuchs Vedel, direktør, Vestforbrænding 

10.10 Hvorfor bør CCUS og fjernvarme gå hånd i hånd?
Fjernvarmen er grøn, billig og fleksibel. Men hvilken rolle kan CCUS spille i den videre omstilling af vores energisystem og opvarmning. Og kan sektoren ligefrem levere negative negative emissioner?
Frank Rosager, direktør, Biogas Danmark

10.20 Opsamling og debat 

10.35 Politisk debat
Hvad mener fremtidens politikere om fremtidens klimateknologi?
Maria Georgi Sloth (RU), Alexander Blavnsfeld (SFU), Maria Ladegaard (VU), Christian Vigilius (KU), Oliver Wilson (SUF), Magnus Sæbye (DSU)

11.00 Tak for i dag – kaffe og netværk

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 19. september 2022. 

Afbudsbetingelser

Ved afbud dagen før arrangementet opkræves et afbudsgebyr på kr. 295,- ekskl. moms.
Ved udeblivelse på dagen opkræves et no show-gebyr på kr. 295,- ekskl. moms.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

 

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.