Energi på Toppen

Energi på Toppen: På vej mod en grøn skattereform

Regeringen og Folketinget skal snart forhandle om en grøn skattereform. Der er enighed om målet, men hvilken vej skal føre derhen?

Reformen er et af de tungest vejende forslag fra bl.a. Klimarådet til at nå 70%-målsætningen i 2030. Forslaget har mødt stor opbakning hos regeringens støttepartier, mens regeringen og oppositionen tidligere har udtrykt deres skepsis.

Med den politiske klimaaftale for energi og industri fra juni blev partierne dog enige om, at der skal laves en aftale om en reform. I oplægget i aftaleteksten fra juni fastslår aftaleparterne, at en CO2-beskatning bør være et afgørende instrument til at indfri den ambitiøse 70 pct.-målsætning i 2030.

Der er nu en aftale om, hvad der skal ske. Hvordan det skal ske, og hvad reformen skal understøtte og afspejle er der dog flere forskellige holdninger til. Der er enighed om målet, men hvilken vej skal føre derhen?

Programmet er under udarbejdelse. Følg med her på siden.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 20. november 2020.
 

Praktisk information og betingelser

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.
 

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Mødeleder

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.