Webinar

Afholdt: Energi på Toppen online: Hvad betyder demokratisk ejerskab for lige udvikling i hele Danmark?

Dansk Fjernvarme undersøger i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og Demokratisk Erhverv, hvordan demokratisk ejerskab af virksomheder bidrager til den lokale samfundsudvikling, herunder hvordan forbrugereje af fjernvarmeselskaber understøtter borgernes medbestemmelse i den grønne omstilling.

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT DEN 7. APRIL 2021.

Regeringen vil sammen med et flertal af Folketingets partier styrke vidensgrundlaget for demokratiske virksomheder i Danmark. Med den seneste finanslov afsættes der derfor seks millioner kroner til nedsættelse af en ekspertarbejdsgruppe, som skal undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan man fremmer demokratiske virksomheder, herunder medarbejder-, producent- og forbrugereje.

Med udgangspunkt i en aktuel politisk interesse for området undersøger Dansk Fjernvarme til Energi på Toppen i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og tænketanken Demokratisk Erhverv, hvilken værdi demokratisk ejede virksomheder har for samfundet – særligt de lokale samfund. I det lys kigger vi på, hvordan forbrugereje af fjernvarmeselskaber understøtter lokalsamfundene og borgernes aktive del og medbestemmelse i den grønne omstilling.

Alle deltagere vil dagen inden webinaret modtage en mail med linket til webinaret samt yderligere vejledning. Deltagerne vil desuden få adgang til en optagelse af webinaret efter afholdelsen. Så selvom du ikke har mulighed for at deltage i selve webinaret, kan du via din tilmelding se optagelsen på et andet tidspunkt.

Program

09.00 Velkomst
v/ Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

09.10 Andelsbevægelsen og den lokale sammenhængskraft
v/ Kaare Dybvad, indenrigs- og boligminister (S)
 
Om demokratisk ejerskab – hvorfor er det vigtigt for sammenhængskraften i landet? 

09.20 Hvad ved vi om demokratisk ejerskab i udlandet og Danmark?
v/ Andreas Pinstrup Jørgensen, direktør, Demokratisk Erhverv

09.30 Hvad har demokratisk realkredit af betydning for udlån i hele landet?
v/ Louise Mogensen, adm. direktør, Forenet Kredit

09.40 Hvorfor er de demokratisk ejede virksomheder vigtige for lokalsamfundene?
v/ Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd

09.50 Debat og diskussion

Kommende regulering af fjernvarmesektoren– konsekvenser for ejerskabet? 

10.00 Hvad er de demokratiske fordele ved forbrugereje – og hvordan er det en styrke i den grønne omstilling?
v/ Pelle Dragsted, tidl. folketingsmedlem for Enhedslisten og forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, Radius

10.10 Regulering set fra en forbruger- og leverandørvinkel
v/ Jens Astrup Madsen, energichef, Landbrug & Fødevarer

10.20 Hvordan arbejder det forbrugerejede selskab for effektivitet og grøn omstilling?
v/ Nils Olsen, formand, Høje Taastrup Fjernvarme

10.30 Debat og diskussion

10.40 Politisk debat – med replik fra Susan Münster, direktør, Danske Vandværker
v/ Mona Juul, klimaordfører (K) og Søren Egge Rasmussen, energi- og forsyningsordfører (EL)

11.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest tirsdag den 6. april 2021

Hvad er et webinar?

Et webinar er et online-kursus, hvor du deltager direkte på internettet, frem for at dukke op på en fysisk adresse. Underviseren giver sin præsentation online via sin skærm, hvor du lytter med fra din PC eller tablet/smartphone. Under webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål direkte til underviseren via en chat.

Hvordan deltager du i webinaret?

Du deltager i webinaret via din computer eller via din tablet/smartphone. Du skal ikke bruge webcam, men det kan være en fordel at bruge høretelefoner. Hvis lyden/billedet er meget ustabil, kan det være en fordel at tilslutte din PC til en kabelforbindelse i stedet for wifi.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.