Energi på Toppen

Afholdt: Energi på Toppen: Hvad koster forsyningssikkerhed?

Danmark er i gang med en kæmpe omstilling af energisystemet. Det skal være bæredygtigt og baseret på el. Men hvor efterlader det fjernvarmesystemet?

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT DEN 6. FEBRUAR 2019.

Kan vi også regne den til den kritiske infrastruktur og på visse betingelser? Og hvordan ser den nye forsyningssikkerhed ud?

Program
09.00 Hvem har ansvaret for el-forsyningssikkerheden?
Hvordan ser fremtidens el-forsyningssikkerhed ud – og hvem har ansvaret for den? 
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme  

09.10 Fremtidens energisystem kræver nye rammer
Faldende elpriser, bortfald af produktionstilskud og stigende mængder vindmøllestrøm udfordrer kraftvarmeværkerne. Hvis kraftvarmekravet fortsat skal holde hånden under elforsyningssikkerheden, kræver det nye rammer for fordelingen af omkostninger.  
Michael Fibiger, økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme

09.20 Hvordan undgår vi, at varmeforbrugerne betaler for elforsyningssikkerheden? 
Kraftvarmeværker producerer el til et konkurrencemarked og fjernvarme til et monopolmarked. Hvordan undgår vi, at varmeforbrugerne betaler for elforsyningssikkerheden? 
Carsten Smidt, direktør, Forsyningstilsynet

09.30 Spørgsmål

09.40 Hvordan sikrer vi forsyningssikkerhed?
Der er et politisk ønske om at elektrificere energisystemet. Men er det muligt – og på hvilke præmisser skal det ske?
Martin Hansen, vicedirektør, Center for Forsyning, Energistyrelsen

09.50 Er der el nok?
Energisystemet er velfungerende, og der er i dag tilstrækkelig kapacitet til at sikre elforsyningssikkerhed. Men hvad med fremtiden, hvor flere kraftvarmeværker vil droppe elproduktionen? 
Søren Dupont Kristensen, direktør, Energinet 

10.00 Kan el-nettet holde til ambitionerne?
Datacentre, varmepumper og elbiler. Er nettet stærkt nok til det, vi vil?  Elselskaberne varsler allerede nu et behov for nye investeringer – især i distributionsnettet. Hvordan finansierer vi det? 
Lars Bonderup Bjørn, CEO, EWII 

10.10 Spørgsmål

10.20 Kraftvarmekrav eller ej?
Hvordan får vi den bedste indretning af energisystemet og med størst forsyningssikkerhed? Sker det gennem kraftvarmekravet eller kan vi liberalisere og lade markedet klare skærene?
Lars Hansen, chef for varmesalg og regulatoriske forhold, Ørsted 

10.30 Hvordan håndterer vi storbyernes behov? 
Vi ser ind i en fremtid, hvor varmeproducenterne går fra at være el-producenter til at være el-forbrugere og -slugere. Hvilke krav kommer byerne til at stille til nettet? 
Louise Langbak Hansen, civilingeniør, Aarhus Kommunes strategiske energiplanlægning

10.40  Er sats på vindmøllestrøm og elkabler en panikinvestering?
Hvad er konsekvenserne af det store danske sats på vindenergi i forhold til forsyningssikkerheden?
Mads Frederik Hovmand, seniorforsker, Københavns Universitet

10.50 Spørgsmål

11.00 Tak for i dag
 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.