Energi på Toppen

Energi på Toppen: Forskellige modeller for regulering af fjernvarmeselskaberne

Bliv klogere på, hvad der skal til for at politikerne kan træffe et klogt fremtidssikret valg om reguleringen af fremtidens varmeforsyning.

En ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren har længe været på det politiske tegnebræt. Med den nye klimaaftale for energi og industri mellem regeringen og en række af Folketingets partier har parterne givet hånd på, at der med de ambitiøse CO2-reduktionsmål i Klimaloven er skabt behov for en ny model for regulering af fjernvarmesektoren – og at reguleringen skal udformes i samspil med fjernvarmebranchen selv. 

Hvilke muligheder er der, hvad skal der tages hensyn til, og hvordan sikres et grundigt beslutningsgrundlag, så politikerne kan træffe et klogt fremtidssikret valg om reguleringen af fremtidens varmeforsyning? Bliv klogere til Energi på Toppen den 30. september.

Foreløbigt program

08.30 Ankomst, brunch og netværk

09.00 Velkomst: Nu skal der aftales ny regulering
Regeringen skal fremlægge forskellige modeller for fremtidig økonomisk regulering af fjernvarmeselskaberne, som partierne bag den nye klimaaftale skal drøfte i anden halvdel af 2020. Sektoren skal inddrages i udarbejdelsen af de forskellige modeller, som skal understøtte klimamål og omkostningseffektivitet uden unødvendige administrative omkostninger. Hvordan indfrier vi de ambitiøse klimamål og samtidig sikrer selskabernes effektivitet?
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme 

Tema 1: Hvad er det vigtigt, at ny regulering understøtter?

09.15 Klimamål i højsædet 
En ny økonomisk regulering af fjernvarmen skal understøtte både høje klimamål og lave forbrugerpriser. Hvis branchen skal levere de nødvendige CO2-reducerende tiltag, kræver det fortsat nye grønne investeringer. Hvordan gør vi det bedst muligt uden at lægge hindringer i vejen for dem, der skal indfri klimamålene?

09.25 Leverandør- og eksport-vinklen
Danmark eksporterer viden og fjernvarmeteknologi for mange milliarder om året. Derfor er en fortsat udvikling af fjernvarmen hjemme også drivkraften bag en dansk forretningssucces ude. Fjernvarmesektoren frygter dog, at ny økonomisk regulering med indtægtsrammer kan sætte udviklingen og innovationen i stå. Hvordan ser man på det hos en dansk industrigigant, der med stor succes eksporterer fjernvarmerør til det store udland?
Peter Jorsal, produktchef, LOGSTOR

09.35 Beskæftigelse og demokratisk medejerskab
Fagbevægelsen kalder på en grøn genstart af økonomien. Her er grøn varme bl.a. en vej til at sikre beskæftigelsen. Det kræver dog en moderne regulering, lyder det fra 3F’s grønne tænketank, der samtidig advarer mod indtægtsrammer og benchmarking, der kan være med til at undergrave borgernes demokratiske medejerskab af forsyningsselskaberne. Hvordan skal en moderne regulering skrues sammen?
Jesper Lund-Larsen, miljøpolitisk konsulent, 3F 

09.45 Opsamling og debat

Tema 2: Hvilke reguleringsmodeller er i spil?

09.55 De fire hovedmodeller, som kan være i spil 
Der er tre hovedretninger for den økonomiske monopol-regulering af forsyningsselskaber, som kan overvejes i regeringens udspil: Hvile-i-sig-selv-regulering, indtægtsrammer og benchmarking samt aftalebaseret regulering. Desuden kan overgang fra monopol til konkurrencemarked for rumopvarmning overvejes som en fjerde mulighed. Hvilke af disse muligheder kan bedst under-støtte omstilling, klimamål og omkostningseffektivitet uden unødvendige administrative byrder?
Rune Moesgaard / Michael Fibiger, hhv. afdelingschef og økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme

10.05 Fjernvarmeselskabs-vinklen 
Et fjernvarmeselskab fortæller om, hvad det ønsker for en ny regulering for at kunne indfri klimamål og lavere priser for kunderne.

10.15 Hvordan sikrer man grundige beslutningsoplæg på så kort tid?
I anden halvdel af 2020 skal der indkaldes til forhandlinger om en ny fremtidssikret økonomisk regulering. Regeringen skal forud for forhandlingerne fremlægge forskellige modeller uden unødvendige administrative byrder for selskaberne med inddragelse af sektoren. Hvordan sikres det, at det kommer til at ske i en åben proces, så politikerne får et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, hvor alle relevante problemstillinger er grundigt afspejlet?

10.25 Opsamling og debat 

10.35 Politiske indlæg fra klima- og energiordførere
Søren Egge Rasmussen, energiordfører, Enhedslisten m.fl.

11.05 Opsamling, debat og efterfølgende kaffe og netværk
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 25. september 2020.
 

Praktisk information og betingelser

 
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.
 

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Mødeleder

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.