Energi på Toppen

Afholdt: Energi på Toppen: Forskellige modeller for regulering af fjernvarmeselskaberne

Bliv klogere på, hvad der skal til for at politikerne kan træffe et klogt fremtidssikret valg om reguleringen af fremtidens varmeforsyning.

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT DEN 30. SEPTEMBER 2020

En ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren har længe været på det politiske tegnebræt. Med den nye klimaaftale for energi og industri mellem regeringen og en række af Folketingets partier har parterne givet hånd på, at der med de ambitiøse CO2-reduktionsmål i Klimaloven er skabt behov for en ny model for regulering af fjernvarmesektoren – og at reguleringen skal udformes i samspil med fjernvarmebranchen selv. 

Hvilke muligheder er der, hvad skal der tages hensyn til, og hvordan sikres et grundigt beslutningsgrundlag, så politikerne kan træffe et klogt fremtidssikret valg om reguleringen af fremtidens varmeforsyning? Bliv klogere til Energi på Toppen den 30. september.

Program

08.30 Ankomst, registrering og brunch

09.00 Velkomst: Nu skal der aftales ny regulering
Regeringen skal fremlægge forskellige modeller for fremtidig økonomisk regulering af fjernvarmeselskaberne, som partierne bag den nye klimaaftale skal drøfte i anden halvdel af 2020. Sektoren skal inddrages i udarbejdelsen af de forskellige modeller, som skal understøtte klimamål og omkostningseffektivitet uden unødvendige administrative omkostninger. Hvordan indfrier vi de ambitiøse klimamål og samtidig sikrer selskabernes effektivitet?
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme 

Tema 1: Hvad er det vigtigt, at ny regulering understøtter?

09.15 Klimamål i højsædet 
En ny økonomisk regulering af fjernvarmen skal understøtte både høje klimamål og lave forbrugerpriser. Hvis branchen skal levere de nødvendige CO2-reducerende tiltag, kræver det fortsat nye grønne investeringer. Hvordan gør vi det bedst muligt uden at lægge hindringer i vejen for dem, der skal indfri klimamålene?
Claus Ekmann, Rådet for Grøn Omstilling

09.25 Leverandør- og eksport-vinklen
Danmark eksporterer viden og fjernvarmeteknologi for mange milliarder om året. En fortsat udvikling af fjernvarmen hjemme er også drivkraften bag en dansk forretningssucces ude. Fjernvarmesektoren frygter dog, at ny økonomisk regulering med indtægtsrammer kan sætte innovationen i stå. Hvordan ser man på det hos en dansk industrigigant, der med stor succes eksporterer fjernvarmerør til det store udland?
Peter Jorsal, produktchef, LOGSTOR

09.35 Beskæftigelse og demokratisk medejerskab
Fagbevægelsen kalder på en grøn genstart af økonomien. Grøn varme er en vej til at sikre beskæftigelsen. Det kræver dog en moderne regulering, lyder det fra 3F’s grønne tænketank, der samtidig advarer mod indtægtsrammer og benchmarking, der kan undergrave borgernes demokratiske medejerskab af forsyningsselskaberne. Hvordan skal en moderne regulering skrues sammen?
Jesper Lund-Larsen, miljøpolitisk konsulent, 3F 

09.45 Opsamling og debat

Tema 2: Hvilke reguleringsmodeller er i spil?

10.05 Fjernvarmeselskabs-vinklen 
Næstved Fjernvarme fortæller om, hvad det ønsker for en ny regulering for at kunne indfri klimamål og lavere priser for kunderne.
Jens Andersen, direktør, Næstved Fjernvarme

10.15 De fire hovedmodeller, som kan være i spil 
Der er tre hovedretninger for den økonomiske monopolregulering af forsyningsselskaber, som kan overvejes i regeringens udspil: Hvile-i-sig-selv-regulering, indtægtsrammer og benchmarking samt aftalebaseret regulering. Hvilke af disse muligheder kan bedst understøtte omstilling, klimamål og omkostningseffektivitet uden unødvendige administrative byrder?
Rune Moesgaard, afdelingschef, Dansk Fjernvarme

10.25 Opsamling og debat

10.35 Politiske indlæg fra klima- og energiordførere
Søren Egge Rasmussen, energi- og forsyningsordfører, Enhedslisten
Carsten Kissmeyer, energi- og forsyningsordfører, Venstre
Signe Munk, klimaordfører, SF

11.05 Opsamling og debat

11.15 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 25. september 2020.
 

Praktisk information og betingelser

 
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.