Energi på Toppen

Afholdt: Energi på Toppen: Energiplanlægning på papir og i praksis

Denne særudgave af Energi på Toppen afholdes på anden dag af Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2022 – alle landsmødets deltagere er velkomne.

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT DEN 28. OKTOBER 2022 I FORBINDELSE MED DANSK FJERNVARMES LANDSMØDE I KØBENHAVN.

Samfundet har brug for, at vi sikrer bæredygtige og kollektive varmeløsninger, så vi reducerer Danmarks klimaaftryk, sikrer et godt miljø og bliver mindre afhængige af udenlandske brændsler.

Det kræver plads at etablere nye anlæg, og det tager tid at få alle med. Politikerne har taget et godt skridt i den rigtige retning med den nye planlovsrevision, men vi er langt fra i mål endnu.

Der er behov for en dialog om, hvordan vi får alle med, så de nye anlæg der skal etableres i den tætte by og i det åbne land rent faktisk også realiseres. Der er brug for at samle branchen, politikerne, planlæggerne, kommunerne, staten og ikke mindst borgerne i en fælles dialog om vejen frem.

Program

10.30 Velkomst
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

10.35 Den grønne omstilling på dagsordenen i kommunerne
DK2020 planerne tager langsomt form i kommunerne landet rundt. Hvad skal der til for at den grønne omstilling bliver en uundgåelig del af kommunernes planer – især når det kommer til energiplanlægning? Direktør i Rådet for Grøn Omstilling kommer med sit blik på kommunernes rolle og og forpligtelse i den grønne omstilling. 
Bjarke Møller, direktør, Rådet for Grøn Omstilling

10.45 Yes, in my backyard – borgerinddragelse, involvering og engagement fra lokalsamfundet
Kommuner, forsyningsselskaber og private aktører har alle oplevet udfordringer med placering af anlæg og infrastruktur og lokal modstand og skepsis. Hvordan får vi etableret en bedre og ny inddragende tilgang til borgerdialog, for at sikre opbakning til anlæg i det åbne land og store infrastrukturprojekter. 
Rune Baastrup, direktør, DeltagerDanmark

10.55 Opsamling og debat
Bjarke Møller, direktør, Rådet for Grøn Omstilling
Rune Baastrup, direktør, DeltagerDanmark

11.05 Hvor langt er vi med udrulningen af fjernvarme i Danmark
Nikolai Kipp, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

11.15 Hvordan og hvor hurtigt kan man starter vi et fjernvarmeprojekt fra bunden
Camilla Hay, teamleder - plan, FORS
 
11.25 Hvor hurtigt kan naturgassen udfases og erstattes med fjernvarme
Peter Christensen, strategi- og udviklingsdirektør, EVIDA
 
11.35 Opsamling og debat
Camilla Hay, teamleder - plan, FORS
Peter Christensen, strategi- og udviklingsdirektør, EVIDA

11.45 Køge – Planlægning, planlægning, planlægning
Køge er en kommune i rivende udvikling. Det hele skal gå stærkt men går det hurtigt nok og kan de kommunale beslutninger følge med udviklingen. Køge er samtidig hjemsted for et kommende datacenter der dels vil fordoble elforbruget i kommunen men som også vil kunne levere overskudsvarme til borgerne i Køge. 
Marie Stærke (S), borgmester, Køge Kommune

11.55 Kalundborg Kommune – Ét samlet varmesystem
I en kommune med meget industri og flere aktører til både at producere varme og aftage den kan det være brugbart at tænke det hele som et samlet system – Hvad har man gjort i Kalundborg? 
Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune

12.05 Dragør – Tanker fra en gas-kommune
Hvordan bygger man et fjernvarmesystem op fra bunden, når man er en kommune med en særligt bevaringsværdig bymidte? Og hvor skal fjernvarmen komme fra i de nye fjernvarmerør. 
Kenneth Gøttrup (C), borgmester Dragør Kommune

12.15 Opsamling og debat
Marie Stærke (S), borgmester, Køge Kommune
Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune
Kenneth Gøttrup (C), borgmester Dragør Kommune

Læs mere om landsmødet

Læs mere, se de fulde program og tilmeld dig Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2022 her.

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.