Energi på Toppen

Afholdt: Energi på Toppen: Energi i krisetid

Spørgsmålene om fremtidens energiforsyning har aldrig været mere aktuelle end nu. Hvad betyder energikrisen for den grønne omstilling?

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT DEN 11. MAJ 2022. FIND PRÆSENTATIONERNE HER.

Vi har knap lukket kapitlet om den verdensomspændende sundhedskrise covid-19 før nye udfordringer truer med Ruslands invasion af Ukraine. Spørgsmålet om hvorvidt vi skal importere energikilder fra anti-demokratiske lande er i den anledning dukket op.
 
Betyder det tilbagegang for den grønne omstilling, hvis vi i fremtiden skal udelukke visse stater i leveringen af visse energikilder? Hvad betyder det for vores forsyningssikkerhed? Og ikke mindst: hvordan kommer vi bedst i mål med at blive uafhængig af russisk naturgas.

Deltagelse er gratis og alle er velkomne. Tilmelding er dog nødvendig.

Program

08.30 Ankomst, brunch og netværk

09.00 Velkomst – Forsyning er noget vi ejer i fællesskab
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

09.05 Politisk afrunding
Hvordan sikrer vi fremtidens forsyning?
Carsten Kissmeyer (V) og Søren Egge Rasmussen (EL)

09.25 Et skridt frem og to tilbage for den grønne omstilling?
Hvorfor kan energipriser stige så meget på kort tid, og hvilke konsekvenser får de stigende råvarepriser for danske forbrugere og virksomheder? Forsyningskæderne er under pres – ikke kun i energisektoren. Hvilke konsekvenser får det for virksomhederne og den grønne omstilling?
Arne Anders Lohmann Rasmussen, chefanalytiker, Danske Bank

09.35 Hvor langt er vi med udfasningen af russisk gas?
Der er bred enighed om at russisk gas bør være fortid i Europa. Grøn gas er fremtiden. Evida giver sit bud på, hvor meget grøn gas vi kan sikre og hvor hurtigt det kan gå.
Maria Katja Jensen, chef for marked & forretningsudvikling, Evida

09.45 At være boligejer i en energikrise
Over 400.000 boligejere fyrer med gas. Hvad er øverst på dagsordenen hos de danske boligejere og hvilke alternativer spørger de til og hvad kan de se frem mod af muligheder?
Tue Patursson, fagekspert, Bolius

09.55 Fremtidens forsyning – hvor skal den komme fra?
Hvilken retning vender kompasset, når de kommende generationer overtager roret og skal sætte retning for vores samfund? Hvordan ser fremtidens forsyning af energi og andre ressourcer ud – ifølge fremtiden selv?
Nadia Gullestrup, forperson, Ungeklimarådet

10.05 Opsamling og debat

10.20 Styrker og svagheder ved demokratisk ejede erhverv
Kan alle virksomheder lære noget af de demokratisk ejede erhverv, eller er fælleskabstanken udelukkende nyttig i nogle henseende? Hvilke faldgruber skal man være opmærksom på – særligt i krisetider?
Magnus Skovrind Petersen, direktør for eksterne relationer, Tænketanken Demokratisk Erhverv

10.30 Forventningsafstemning – Danmark kan mere II og Grøn Skattereform
Regeringens to nylige energiudspil lover nye CO2-afgifter og mere grøn energi. Hvordan er vi stillet overfor energikrisen med de to udspil, og hvad kan vi forvente af fremtiden?
Torsten Hasforth, cheføkonom, CONCITO


10.40 Står vi overfor en ny kompetencekrise?
Ønsket om mere fjernvarme er til at få øje på hos forbrugerne. Går varmeplanlægningen op skal der hænder, fødder og materialer til at bære ambitionerne ud i livet. Kan vi sikre at de rette hænder og hoveder står klar når myndighederne trykker på knappen og rørene skal i jorden?
Emil Drevsfeldt Nielsen, erhvervspolitisk chef, Dansk Metal

10.50 Opsamling og debat

11.00 Tak for i dag – kaffe og netværk
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 9. maj 2022. 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.