Energi på Toppen

Afholdt: Energi på Toppen: CO2-neutral fjernvarme i 2030

Hvordan er fjernvarmesektorens muligheder for at gå forrest i den grønne omstilling frem mod 2030?

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT DEN 25. SEPTEMBER 2019.

Hvis Danmark som samfund skal reducere sit CO2-udslip med helt op til 70% i 2030, bliver det helt afgørende, at fjernvarmen også i fremtiden går forrest og omstiller sig. Spørgsmålet er, om energisektoren har de rette betingelser for at gennemføre en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Vi stiller skarpt på energisektorens muligheder for grøn omstilling i en fremtid, hvor energien skal komme fra sol, vind, geotermi og meget andet. 

Program

08.30 Ankomst, netværk, kaffe og brunch

09.00 Velkomst: Vi har mål, vilje og forældede rammevilkår
Fjernvarmen har både vilje og potentiale til at nå i mål med den grønne omstilling i 2030. En ny økonomisk regulering for fjernvarmen truer den grønne omstilling. Dansk Fjernvarme giver et bud på en mere moderne regulering der kan sikre både grøn omstilling og effektiv drift.
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

09.15 Grøn omstilling i en ny kadence
Hvor Danmark tidligere har formået at afkoble vækst i BNP med udslip af drivhusgasser, har vi som samfund trådt vande de seneste par år – og endda oplevet stigninger i udslippet igen. Hvordan kommer en ny regering hurtigt tilbage på kursen og får sat den grønne omstilling op i kadence?
Christian Ibsen, direktør, CONCITO

09.25 Er 70%-målet muligt 
Det kommer til at kræve en ekstra og stor indsats i alle sektorer at nå målet om 70% reduktion. Men er det overhovedet muligt, uden at knække nakken på de sektorer, der skal indfri målet?
Jacob Krog Søbygaard, sekretariatschef, Klimarådet

09.35 Opsamling og debat

Indblik fra virkeligheden
09.45 Er geotermi en del af løsningen
Geotermi har potentialet til at blive en af de store byggeklodser i fremtidens moderne fjernvarme. Spørgsmålet er, om gennembruddet kan sikres inden 2030 og om, hvilke rammevilkår der er nødvendige for at sikre gennembruddet.
Martin Larsen, CFO,  A.P. Møller Holding

09.55 Loft over indtægterne som styringsredskab
Både el- og vandsektoren har i årevis beklaget sig over de indtægtsrammer, de har været underlagt, da de ikke har givet mulighed for at selskaberne kan foretage de nødvendige investeringer i bl.a. udvikling og vedligehold. Det er den samme model, fjernvarmesektoren har udsigt til. Men vil indtægtsrammer virke bedre i fjernvarmen?
Jesper Høstgaard, vicedirektør, Aalborg Forsyning

10.05 Grøn omstilling flyttes ud på villavejene
Naturgas, oliefyr, brændeovne og andre fossile opvarmningsformer skal udfases og erstattes med grønne løsninger. Det kommer til at ske fra hus til hus. Spørgsmålet er, om energi- og forsyningsselskaberne har de rette værktøjer til at sikre forbrugerne de mest klimavenlige løsninger for dem selv og for samfundet.
Jens Andersen, direktør, Næstved Fjernvarme 

10.15 Opsamling og debat

10.25 Der skal sættes strøm til samfundet
I dag handles strøm på tværs af landegrænserne og i fremtiden vil der med flere nye kabler blive handlet langt mere end i dag. Når fjernvarmen i vid udstrækning skal elektrificeres, kan vi da være sikre på, at det også er grøn strøm, der stoppes  varmepumperne og i elkedlerne, så energisektoren kan indfri klimamålene?
Morten Buchgreitz, Executive Vice President, Ørsted

10.35 Regulering: Med- eller modspiller
Farvel til kul og goddag til en verden baseret på varmepumper, overskudsvarme, affaldsenergi og meget mere. Sådan ser opskriften på den grønne omstilling ud i Esbjerg og Varde, hvor DIN Forsyning netop står og skal træffe beslutning om deres fremtidige varmeforsyning. Spørgsmålet er om mere central styring, love, regler og regulering fremmer den grønne omstilling eller om det ude i virkeligheden er en barriere, for at indfri de klimapolitiske målsætninger. 
Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Esbjerg Kommune

10.45 Fremtidens energisektor
Hvordan ser en ny ordfører på udfordringerne. Hvad skal der til før at såvel myndigheder, energiselskaberne og forbrugerne alle trækker i samme retning, så vi i fællesskab kan indfri de grønne ambitioner.
Anne Paulin, Socialdemokratiet

10.55 Opsamling og debat

11.05 Tak for i dag, netværk og kaffe
 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.