Energi på Toppen

Energi på Toppen: Fart på et grønt folketing

Hvad skal være på dagsordenen, når det nye folketing tager fat i klima-, energi og forsyningspolitikken den kommende valgperiode?

Der er ikke flere ledige pladser, men tilmeld dig gerne ventelisten eller send en mail til tilmelding@danskfjernvarme.dk. Så kontakter vi dig, hvis vi får mulighed for at tilbyde dig en plads.

Udskiftningen på Christiansborg har været historisk stor ved det netop afviklede folketingsvalg. I den anledning vil energisektoren give nogle bud på, hvad der skal fylde energi-, klima- og forsyningsdagsordenen i de kommende folketingsår, når vi mødes til Energi på Toppen hos DAC i København.

Hvordan får vi tempoet skruet op på udfasningen af den sorte og russiske gas? Hvordan sikrer vi el-forsyningssikkerheden? Og hvordan får vi skruet op for energieffektiviteten, der kan få os på kurs mod klimamålene?

Det er gratis at deltage og alle er velkomne – tilmelding er dog nødvendig.

Program

08.30 Ankomst, morgenmad og netværk

09.00 Velkomst – Velkommen til det nye folketing
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

Få fart på udfasningen af naturgas

09.05 Den store plan for gasudfasningen i boligopvarmningen
Statens gasselskab Evida har nedsat en taskforce til at bistå kommuner og andre myndigheder i planlægningsarbejdet med omstillingen væk fra den fossile gas. Hvad er status på planerne?
Tina Schou, leder af taskforce for gasudfasning, Evida

09.15 Hvad skal der til for at få de rette betingelser for udrulningen?
Hvilke udfordringer og fordele har tempoet på fjernvarmeudrulningen haft i praksis hos selskaberne? Efterspørgslen er steget, men er de gunstige forhold fulgt med?  
Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme

09.25 Hvad fylder naturgasudfasning blandt andre store anlægsprojekter?
Har arbejdsopgaverne ændret sig for entreprenørerne med et udvidet fokus på naturgasudfasning, og hvordan sikrer man den rette arbejdskraft og den rette prioritering?
Claus Lundgaard, direktør i anlægsdivision hovedstaden, Arkil

09.35 Opsamling, spørgsmål og debat

Fokus på elforsyningssikkerheden

09.50 Hvordan sikrer vi den termiske elkapacitet?
Bliver elforsyningssikkerheden en fremtidig energikrise, og hvad vil der ske på den lange bane hvis vi ikke handler i tide?
Henrik Rønne Thomsen, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

10.00 Fleksibilitet og fremtidens elforsyningssikkerhed
I slipstrømmen af Dansk Fjernvarme og Energy Modelling Labs analyse om elkapaciteten i Danmark vil Energinet give sit syn på dagen og fremtidens elnet og kapacitet.
Kia Marie Jerichau, Director fleksibilitet og balancering, Energinet

10.10 Opsamling og debat 

Skru op for energieffektiviteten

10.20 Hvad bør strategien være?
Hvis Danmark skal nå både danske og europæiske målsætninger for CO2-reduktion skal der fyres op for energieffektiviseringen – men hvordan gøre det bedst?
Rasmus Lindø Kastlund, klimaanalytiker, CONCITO

10.30 Skal vi bygge nyt eller renovere eksisterende bygninger?
En stor del af energieffektiviseringerne ligger i bygninger vi arbejder, lever og bor i. Men hvordan er balancen mellem at bygge nyt kontra at renovere? Både set i et økonomisk og et klimamæssigt perspektiv?
Julie Bangsgaard Abrahams, rådgiver i energi og byggeri, Rådet for Grøn Omstilling

10.40 ProjectZero – en kommunes hurtige og kosteffektive vej til CO2-neutralitet  
ProjectZero er gået fra at være en vision til at arbejde konkret og målrettet på at demonstrere den grønne omstilling og systematiske vej til CO2-neutralitet. Der arbejdes med en simpel opskrift: Energieffektivitet først.
Brian Seeberg, direktør, ProjectZero

10.50 Opsamling og debat

11.00 Tak for i dag – kaffe og netværk

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 28. november 2022. 

Afbudsbetingelser & gebyr ved udeblivelse på dagen

Ved afbud dagen før arrangementet opkræves et afbudsgebyr på kr. 295,- ekskl. moms.
Ved udeblivelse på dagen opkræves et no show-gebyr på kr. 295,- ekskl. moms.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

 

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.