02. dec 2022 Presseklip

Fjernvarmeprojekter hænger i en tynd tråd

LÆS I DAG: Fuld blus på fjernvarmen: Men det kan også gå for stærkt. Brand på Studstrupværket sender varmepris i vejret i Odder. Energiselskaber sender hårdt brev til statsministeren efter hasteindgreb mod tårnhøj profit. Fjernvarmen i Høje-Taastrup stiger 8 procent næste år. Varmeplan kan give fjernvarme til yderligere 4.300 i Hillerød.

Politiken:
Fjernvarmeprojekter hænger i en tynd tråd

Statsminister Mette Frederiksen (S) har lovet boligejere med gasfyr »klar besked« inden nytår om udsigten til fjernvarme. Men ekstraordinære udfordringer gør det svært for kommuner at efterkomme løftet, fremgår det af Politiken.

Det gælder blandt andet i en række forstadskommuner uden for København, hvor koncentrationen af boligejere med gasfyr er særlig stor. I de nordsjællandske kommuner Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Helsingør har forsyningsselskabet Norfors lagt op til at udrulle fjernvarme for cirka 4,5 milliarder kroner i de kommende år.

Men efter at have modtaget de første tilbud fra entreprenører frygter bestyrelsesformand Morten Slotved, der er konservativ borgmester i Hørsholm, at det beløb i værste fald vokser til det dobbelte og dermed bliver urealistisk.

- Det kommer i hvert fald til at tage længere tid, fordi vi skal lave nye beregninger og have en dialog med borgerne om, hvorvidt de er villige til at betale en højere pris for tilslutningen. Men når prisen på udrulningen stiger, vil man se, at der er områder, som ikke er rentable. Jo mere prisen stiger, jo færre områder kan få fjernvarme, siger han.

I lyset af udfordringerne slår Dansk Fjernvarme alarm og foreslår, at staten ganske enkelt giver tilsagn om 30.000 kroner per husstand. Det vil øge sikkerheden omkring projekterne, men også gøre det tydeligt for de enkelte boligejere, at de kan få støtte af staten. Det sidste håber direktør Kim Mortensen vil øge tilslutningen til fjernvarme, som er afgørende for økonomien i projekterne.

- Ellers risikerer vi, at for mange boligejere i et område installerer en individuel varmepumpe, og at det slår bunden helt ud af den kollektive forsyning med fjernvarme i områder, hvor vi ellers kunne have fået alle boligejere med, siger han til Politiken.

*****

Politiken:
Fuld blus på fjernvarmen: Men det kan også gå for stærkt

Mens nogle områder hurtigt skal sikres fjernvarme, så må andre vente. Sådan lyder anbefalingen fra Klimarådet, fremgår det af Politiken, der fortæller, at Dansk Fjernvarme vil have mere fokus på fremskaffelse af materialer og mandskab.

Klimarådet giver overordnet støtte til ambitionen om mere fjernvarme. Dets beregninger viser, at det trods en høj etableringsomkostning over tid ofte vil være det mest rentable. Men det er uklogt at sætte gang i alle projekter på én gang, fordi det forstærker udfordringen med mangel på arbejdskraft og kan føre til høje priser. Med andre ord kan man ende med at skyde sig selv i foden.

- Hvis alle potentielle fjernvarmeprojekter startes samtidig, vil det muligvis føre til øgede flaskehalsproblemer, høje priser og generelle forsinkelser på tværs af alle projekter, står der i rapporten fra Klimarådet.

I de områder, der kan komme til at vente længere end andre på fjernvarmen, anbefaler Klimarådet, at boligejerne i mellemtiden lejer eller køber en individuel varmepumpe, der kan tages ned og genbruges et andet sted, når fjernvarmen kommer.

Interesseorganisationen Dansk Fjernvarme, der repræsenterer mere end 300 små og store varmeværker, mener, at tanken bag Klimarådets forslag er god. Men i sidste ende vil det kun rejse lange diskussioner om rækkefølgen, der også vil være svær at koordinere i praksis, mener direktør Kim Mortensen.

»I stedet skal vi fokusere på det, vi kan gøre noget ved, eksempelvis ved at tilvejebringe mere arbejdskraft og prioritere offentlige anlægsarbejder«, siger han.

*****

Aarhus Stiftstidende:
Brand på Studstrupværket sender varmepris i vejret i Odder

Efter brand i træpille-silo fyrer Studstrupværket med kul. Det er dyrere og derfor sætter Odder Fjernvarme prisen op, mens en anden aftager af varme fra værket, Kredsløb i Aarhus, stadig overvejer prisen for deres varmekunder. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

- Kul er belagt med CO2-afgifter og derfor dyrere end træpiller. Derfor er det rettidig omhu at sætte prisen op, siger Jørgen Krum, direktør for Odder Forsyningsselskab.

Kredsløb leverer også fjernvarme til cirka 300.000 århusianere. Bjarne Munk Jensen, direktør for Kredsløb har svaret skriftligt til Aarhus Stiftstidende.

"I Kredsløb er vi stadig i gang med at kigge på taksterne og kan derfor ikke sige noget om, hvor vi ender og hvad der præcis påvirker varmetaksterne. Så snart det er på plads, melder vi selvfølgelig behørigt ud på alle relevante kanaler. Hvorfor Odder som forsyningsselskab varsler prisstigninger nu, kan vi ikke kommentere på"

*****

Finans.dk:
Energiselskaber sender hårdt brev til statsministeren efter hasteindgreb mod tårnhøj profit

EU's indgreb mod ekstraordinær høj profit blandt elproducenter er fra dags dato trådt i kraft i Danmark, selv om der endnu ikke har været nogen politisk stillingtagen til det kontroversielle indgreb. Det vækker stor frustration hos bl.a. Green Power Denmark, der har sendt et vredt brev til statsministeren, skriver Finans.dk.

»Sådan kan man ikke blive ved med at lave europæisk og national lovgivning og regulering af den grønne strøm, vi alle er afhængig af,« skriver Kristian Jensen i brevet.

Ifølge Kristian Jensen er det dybt uhensigtsmæssigt, at loftet træder i kraft uden, at Folketingets partier har forhandlet om, hvilke selskaber, der skal aflevere den ekstraordinære profit, som er opnået efter den 1. december.

»I stedet, må vi forstå, agter man at fremlægge nogle forud fastsatte tekniske rammer for partierne med henblik på eventuel efterfølgende vedtagelse af regulering med tilbagevirkende kraft,« skriver Kristian Jensen.

*****

SN.dk – København:
Fjernvarmen i Høje-Taastrup stiger 8 procent næste år

Som tidligere bebudet får kunderne hos Høje Taastrup Fjernvarme en prisstigning i 2023. Budgettet og dermed de nye priser er netop godkendt af repræsentantskabet, oplyser formand Nils Olsen, og dermed er priserne også kendte, skriver SN.dk – København.

- Stigningen svarer stort set til den forhøjelse, som vores varmeleverandør VEKS gennemfører. Jeg er tilfreds med, at vi kan holde stigningen på det niveau. 8 procent - på både den variable og faste takst - er trods alt forholdsvist beskedent, når man sammenligner med, hvordan priserne på energi har udviklet sig. I 2022 fastholdt vi prisen fra 2021, selv om energipriserne allerede tog fart sidste efterår, siger Nils Olsen.

For et standardhus på 130 kvadratmeter i Høje-Taastrup vil omkostningerne til fjernvarme i 2023 beløbe sig til ca. 12.400 kr. Også tilslutningsbidraget øges i 2023 med 8 procent.

Samtidig med budgettet har repræsentantskabet godkendt, at kravet til returtemperaturen forbliver uændret på 43 grader, ligesom den tilhørende tarif fastholdes på 10 kr. pr. grad pr. MWh.

*****

Hillerod.dk:
Varmeplan kan give fjernvarme til yderligere 4.300 i Hillerød

Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning præsenterer et forslag til varmeplan, der kan give op mod 4.300 flere ejendomme i kommunen fjernvarme. Det svarer til, at Hillerød Forsyning kan komme til at levere godt 30 procent mere fjernvarme end i dag. Det fremgår af Hillerod.dk.

- At give flest mulige chancen for at få fjernvarme betyder, at vi skal tænke nyt. Derfor indeholder planen forslag, som strækker sig over kommunegrænsen. Det skal hjælpe borgerne i mindre bysamfund til fjernvarme. Hillerød Forsyning har udarbejdet fingerplanen, og forhandler med naboernes forsyningsselskaber om et samarbejde, siger borgmester Kirsten Jensen.

Mange kommuner og forsyningsselskaber har svært ved at skabe økonomi i fjernvarme i mindre bysamfund, men hvis varmeselskaber på hver sin side af en kommunegrænse kan arbejde sammen, kan flere borgere i begge kommuner sandsynligvis tilbydes fjernvarme.

- Vi er nødt til at tænke ud over kommunegrænserne, hvis vi skal løse fjernvarme­udfordringerne lokalt. En kommunegrænse er jo bare en administrativ grænse – og ikke en naturlig, geografisk grænse. Om få år har vi formodentlig mere varme fra nye energikilder, end vi kan bruge i Hillerød Kommune, og så er det vigtigt, at vi kan levere til forbrugere udenfor kommunegrænsen, siger Tue Tortzen, formand for bestyrelsen i Hillerød Forsyning.