30. nov 2022 Presseklip

Forbrugerrådet blæser til opgør med acontoregninger

LÆS I DAG: Sverige udsætter elloft til marts. Skjern Paper vil sørge for byens varme hen over julen. Det store fjernvarmeoverblik. 130 ud af 150 sagde ja til fjernvarme. Nye fjernvarmerør er lavet af genbrugsplast.

Sjællandske:
Forbrugerrådet blæser til opgør med acontoregninger

Energiselskaberne bør droppe de udskældte aconto-afregninger for el - og i princippet også for gas. Det siger Forbrugerrådet Tænk, der ifølge Sjællandske, at det er ikke er rimeligt, at energikunderne skal betale enorme summer forud for deres energiforbrug.

- Grundlæggende er det noget, vi har fået meget mere fokus på, fordi energi- og inflationskrisen presser mange forbrugere. Det viser sig, at utrolig mange forbrugere betaler forud på el-abonnementer - og mere end de bruger. Det kan dreje sig om hundreder eller tusinder kroner ekstra, siger Christian Sand, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

Han peger på, at de fleste elmålere i dag er elektroniske, der kan aflæses hele tiden. Og derfor burde det være muligt for de energiselskaber, der stadig bruger acontobetalinger, at lave afregningen om.

Forbrugerrådet har ikke noget overblik over, hvor mange selskaber, der tilbyder bagudrettet betaling og hvor mange, der kræver betaling aconto. Men Forbrugerrådet mener, at alle kunder bør have mulighed for afregning bagudrettet.

- Det er et levn fra en anden tid at betale aconto. Det er fra dengang, hvor elmålerne blev aflæst manuelt få gange om året. I dag bliver de aflæst digitalt, og det bør komme forbrugeren til fordel. - Hvis vi kigger på de selskaber, der tilbyder det, er det lige til, de kan fjernaflæse og opkræve betaling på rimelig simpel vis. Selvom man tilpasser sit forbrug, agerer man bank for elselskaberne, når man betaler aconto, siger Christian Sand.

*****

EnergiWatch:
Sverige udsætter elloft til marts

Mens man i Danmark insisterer på, at el-loftet skal gælde fra 1. december trods manglende lovgivning, udskyder svenskerne deres til 1. marts. Årsagen er ifølge EnergiWatch, at man i Sverige heller ikke har tid til at få en national udmøntning på plads.

”Regeringen vurderer, at der i Sverige kræves supplerende lovgivning for at anvende indtægtsloftet for visse elproducenter efter EU-forordning 2022/1854. Et sådant indtægtsloft vil således ikke blive anvendt fra 1. december i år, men tidligst fra 1. marts 2023,” står der således i en pressemeddelelse fra det svenske finansministerium.

Den danske lovgivning kræver lovbehandling i det nystiftede folketing, og derefter en fire ugers høringsfrist, før den kan vedtages, så realistisk set, vil en lovgivning også tidligst være på plads i Danmark omkring 1. marts. næste år. Derfor mener man også i industrien, at Danmark burde gøre som Sverige.

- Vi mener klart, at man skal følge det svenske eksempel i Danmark. Specielt når vi ikke har en regering, er det eneste rigtige at udskyde det her. Vi har sagt fra starten, at grundighed i lovbehandlingen er altafgørende, og specielt når man lovgiver omkring skat, er det ikke noget, der skal gøres med tilbagevirkende kraft, siger Ulrich Bang, markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv.

*****

Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
Skjern Paper vil sørge for byens varme hen over julen

Skjern Fjernvarme og Skjern Paper har allerede en aftale om at bruge overskudsvarme fra papirproduktionen til varmebrugerne. Nu melder Skjern Paper, at man i den kommende vinter vil levere endnu mere overskudsvarme til den fælles opvarmning, fremgår det af Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Overskudsvarmen er med til at holde fjernvarmeprisen nede for kunderne hos Skjern Fjernvarme, og nu kan de levere endnu overskudsvarme i de perioder i vinteren, hvor produktionen drosler ned hos Skjern Paper.

Aftalen gælder for de fire kolde måneder, november, december, januar og februar. Normalt lukker Skjern Paper helt ned for produktionen og flisfyret i 10 dage hen over jul og nytår for at lave service. Den periode er fremover skåret ned til fire dage for flisfyret, og i de andre dage kan hele varmeproduktionen gå til Skjern Fjernvarme.

- Det er en meget attraktiv aftale for fjernvarmeværket, da vi ikke skal tænde for vores gasfyr. Den gas er der sikkert andre, der kan bruge, påpeger Heine Pedersen, driftsleder på Skjern Fjernvarme.

Aftalen har allerede været i brug her i november.

*****

Helsingør Dagblad:
Det store fjernvarmeoverblik

Siden starten af 2022 har der været fuld gas på fjernvarmeudrulningen i hele Helsingør kommune. 143 gange har Forsyning Helsingør gravet de såkaldte stikledninger ned, så nye kunder har kunnet blive tilsluttet fjernvarmenettet. Det svarer til, at der er blevet koblet mellem tre og fire nye kunder til om ugen.

- De udrulningsplaner, vi har lagt frem til 2030, kommer til at holde, fastslår bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, Jens Bertram.

Han fortæller også, at efterhånden som flere områder bliver koblet på fjernvarmenettet, vil det åbne op for, at endnu flere områder, som i dag ikke er oplagt fjernvarmeland, bliver det på baggrund af den udrulning, der er i gang netop nu.

- I 2030 har vi en væsentlig større udrulning af fjernvarme, end vi har projekteret med i dag. Men hvor den kommer til at være, kan vi ikke sige endnu, fortæller Jens Bertram.

Andre steder i kommunen er planerne ikke ligeså langt fremme, og det skyldes blandt andet, at der lige nu bliver lagt fjernvarme ud i hele Danmark. Det betyder, at Forsyning Helsingør lige nu kæmper med alle de andre fjernvarmeselskaber om entreprenører og materialer, der hele tiden stiger i pris.

- Heldigvis har vi været forudseende og været i gang med fjernvarmearbejdet i flere år, så der er vi lidt foran sammenlignet med andre steder i landet, fortæller Jens Bertram.

*****

Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
130 ud af 150 sagde ja til fjernvarme

Der kom 130 tilmeldinger til den kommende fjernvarmeløsning i Vorgod-Barde, da der i mandag aften var indkaldt til borgermøde om sagen. En lokal initiativtagere betegner tilslutningen som en succes, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Der kom omkring 150 mennesker til mødet i Vorgod Forsamlingshus i aftes, og vi fik 130 tilmeldinger. Det synes vi er en stor succes, og vi arbejder optimistisk videre med planerne, siger Per Nørgaard.

- Der var også adskillige til stede, der havde investeret i en luftpumpe, som sagde, at de vil overveje at hoppe med på fjernvarmen om fem-seks år. Det kunne godt give mening for dem, siger Per Nørgaard.

Initiativtagerne er dog meget utilfredse med, at udvalgsformand i kommunen, Ole Nyholm Knudsen, op til mødet ytrede, at projektet kan risikere at belaste de kommunale budgetter fremadrettet.

- Jeg er skuffet over den præmis, han kommer med. Ole Nyholm Knudsen kunne godt have valgt at bakke op - i stedet for at så tvivl, siger Per Nørgaard, der er en af initiativtagerne til fjernvarme i Vorgod-Barde.

Formanden for Vorgod-Barde Borgerforening, Karsten Sørensen, er endnu skarpere:

- Det var fuldstændigt utidigt at komme med sådan nogle bemærkninger nu. Hold da kæft, hvor havde vi overhovedet ikke brug for det. Men vi bærer ikke nag. Jeg havde egentligt fået det indtryk, at kommunen ville bakke op, så nu arbejder vi videre på en løsning og får os senere en snak med Ole, siger Karsten Sørensen.

*****

Herning Folkeblad:
Nye fjernvarmerør er lavet af genbrugsplast

På Skovbyvej i Ikast er Energi Ikast i fuld gang med at grave nye fjernvarmerør ned til en række nybyggede huse. Fjernvarmerørene er dog lidt særlige – de er nemlig lavet af 100 procent genbrugsplast, fremgår det af bl.a. Herning Folkeblad.

Energi Ikast har nemlig købt rør, der er produceret af 100 procent genbrugsplast, fra det danske firma Kingspan Logstor.

- Vi vil gerne bakke op om udviklingen imod en grønnere fremtid. En af måderne at gøre det på er at se på, hvor vi kan anvende produkter, der belaster miljøet mindre, fortæller distributionsleder i Energi Ikast, Rasmus Hedevang.

De nye rør har en plastickappe, der er produceret af genbrugsplast, men rørene er af samme kvalitet som almindelige rør. Derfor kan man opnå samme lave varmetab og altså skåne klima og miljø samtidig.

Til projektet på Skovbyvej bliver der lagt 400 meter fjernvarmerør ned, og på den relativt korte strækning kan man spare intet mindre end 1600 kilo plastic. Det svarer til den plastic, der bliver brugt til cirka 64.000 plasticflaske, og det sparer man altså i produktionsprocessen til en relativt kort strækning med fjernvarmerør.