30. sep 2022 Presseklip

Energilån til 900.000 danskere: EU har fingeren på aftrækkeren

LÆS I DAG: Projektselskab: Ekstra fjernvarmemidler giver et løft til udfasning af naturgas. Rusland truer med totalt stop for gasleverancer til Europa. Hos Boligportal hører de aldrig fra lejere, der er bekymret for deres regninger - det gør de nu. Leveringsproblemer forsinker fjernvarme i Haderslev. Prisen på fjernvarme fordobles i Helsinge. Energikrisen rammer fjernvarmeværker på Ærø vidt forskelligt. Varmepris-chok i Troldhede.

Finans.dk:
Energilån til 900.000 danskere: EU har fingeren på aftrækkeren

Fra den 1. november skal el- og gaskunder kunne udskyde dele af deres betaling, som en følge af den lov, der blev hastegodkendt torsdag. Men loven skal en tur omkring EU, hvis det skal kunne lykkes, fordi den skal godkendes af EU-Kommissionens statsstøttekontor – og inden det sker, kommer el- og gasselskaber næppe til at tilbyde de lovede energilån, skriver Finans.dk.

- Vi vil rigtig gerne hjælpe med at få den her ordning stablet på benene, men kravet er, at vi holdes skadefri, siger Kamilla Thingvad, direktør for energiproduktion og udvikling samt handel i Green Power Denmark.

Ordningen med energilån er en del af en pakke, hvor private kan udskyde en del af el- og gasregningen i op til fem år. Det er energiselskaberne, som skal administrere ordningen og yde de nye energilån. Til gengæld garanterer staten for eventuelle tab på energilånene.

Og det er derfor, at energiselskaberne nu hæver det røde flag.

- Vi håber, at det lykkes at komme i mål med godkendelsen, for vi vil gerne give kunderne den håndsrækning, der ligger i det her. Omvendt skal vores medlemmer have sikkerhed for, at de ikke ender med en regning fra tab på kunder, som ikke formår at betale deres energilån, siger Kamilla Thingvad.

Finans.dk har spurgt Klima-, energi og forsyningsministeriet til ordningen.

»Ministeriet kan ikke garantere, at godkendelsen er i hus inden 1. november, men der arbejdes på at få en afklaring på statsstøttespørgsmålet hurtigst muligt,« lyder det i et skriftligt svar fra ministeriet.

*****

Energy Supply:
Projektselskab: Ekstra fjernvarmemidler giver et løft til udfasning af naturgas

De seneste måneder har den største udfordring for fjernvarmeselskabers projektforslag med konverteringer af naturgasområder til fjernvarme, vist sig at være manglen på midler i Fjernvarmepuljen. Det er der nu rettet op på med den politiske aftale ”Vinterhjælp”, og det glæder et projektselskab, skriver Energy Supply.

- Det er både nødvendigt og tiltrængt med flere midler i Fjernvarmepuljen. Nødvendigt, fordi støttemidlerne udgør fundamentet i mange af vores kunders projekter, og tiltrængt fordi der jo ikke er flere midler at søge i år, selvom vi har kunnet se et meget klart behov, siger direktør i Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP), Mogens H. Nielsen.

Ifølge Mogens H. Nielsen har manglen på midler i puljen reelt været en stopklods for fjernvarmeselskaberne, fordi deres konverteringsprojekter er afhængige af, at de får et tilsagn fra puljen, førend de kan gå videre med deres projekter.

- Vi har kunder, der har været tvunget til at sætte deres konverteringsprojekter på pause, fordi tilsagnet om støtte fra Fjernvarmepuljen er indarbejdet i deres projekt. Og det er rigtig skidt, fordi det sætter borgerne i gasområder i en klemme, med de stadig stigende naturgaspriser, siger Mogens H. Nielsen.

*****

EnergiWatch:
Rusland truer med totalt stop for gasleverancer til Europa

Kun to af de fire primære rørledninger, der fører naturgas fra Rusland til Europa, er fortsat aktive, og nu truer det statslige eksportmonopol OAO Gazprom med at lukke for gassen til Ukraine og videre til Europa. Dermed vil der reelt set være tale om et totalt stop for gas til Europa, skriver EnergiWatch.

Da Rusland invaderede Ukraine, lå den ugentlige gaseksport til Europa på 2.525 mio. kubikmeter (kbm). I den forgangne uge var eksporten faldet til 561 mio. kbm., og hvis naturgasstrømmen gennem Ukraine stopper, er der kun den ugentlige eksport via Turkstream-rørledningen på 293 mio. kbm. tilbage, hvoraf en del går til Tyrkiet.

Der er dog godt nyt. I den forestående vinter vil Europa importere 40 pct. mere flydende naturgas end i de foregående år, og dette – i forening med fyldte lagre og energisparetiltag – vil gøre det muligt at klare sig igennem den koldeste årstid.

I dette scenarie vil Europa importere 40 mio. tons flydende naturgas svarende til 55 mia. kbm. - eller det samme som den årlige transportkapacitet i Nord Stream-rørledningen. For at kunne importere disse mængder, må de europæiske energiselskaber være parate til at betale høje priser, da de vil være i direkte konkurrence med opkøbere i Asien.

- Gaspriserne blafrer som blade i vinden med ringe indikation af, hvor langt de vil blive båret og i hvilken retning. Vi kan ikke forvente, at priserne falder lige foreløbig – i hvert fald ikke før vi ser en eller anden form for forbedring af udbuddet, skriver Emily McClain, vicedirektør i den norske rådgivningskoncern Rystad Energy, i en ny analyse.

*****

Finans.dk:
Hos Boligportal hører de aldrig fra lejere, der er bekymret for deres regninger - det gør de nu

Energikrisen sætter nu også sine spor hos Boligportal. De mærker tydeligt, at lejerne er bekymret for vinteren, og potentielle lejere søger markant mere efter lejemål med energisparende løsninger. Det skriver Finans.dk.

- Før har aconto aldrig været en bekymring, og normalt bliver vi aldrig kontaktet ang. det, men det har ændret sig nu, hvor vi får mange henvendelser fra bekymrede lejere, siger adm. direktør hos Boligportal, Anders Hyldborg.

Udsigten til en markant højere aconto-regning har størst konsekvens for de unge, som fx er på SU, og andre, hvor det økonomiske råderum ikke er så stort, forklarer direktøren.

Rådet fra Boligportal til bekymrede lejere er at kigge på udgifterne og få reguleret, hvad aconto kommer til at koste i fremtiden.

- Det er med at gøre det så hurtigt som muligt, så man ikke skubber en stor snebold længere ud i fremtiden, siger Anders Hyldborg.

*****

JydskeVestkysten:
Leveringsproblemer forsinker fjernvarme

Det er ikke alene de stigende energipriser, der presser Haderslev Fjernvarmes konverteringsprojekter; det er også manglen på rør til at få fjernvarmen ud til forbrugerne, der er en udfordring og forsinker udfasningen af naturgas rundt om i kommunen.

- Der er nogle steder, hvor vi ville være gået i gang nu, hvor vi bliver nødt til at skubbe det i tre-fire måneder. Det er en mindre forsinkelse, men det er det værst tænkelige tidspunkt på året, at den kommer, forklarer direktør Morten Hartmann til JydskeVestkysten.

Der er ganske enkelt problemer med leverancer af rør, og leverandørerne er ikke meget for at oplyse alt for præcise datoer for leveringen. Og det gælder både stål og det skum, der anvendes til at isolere rørene, der er udfordret.

Han understreger, at fjernvarmeselskabet får indhentet forsinkelserne, når først materialerne er nået frem:

- Det er ikke sådan, at hele projektet forsinkes.

*****

Frederiksborg Amts Avis:
Prisen på fjernvarme fordobles i Helsinge

De godt 1600 fjernvarmekunder hos Helsinge Fjernvarme kan fra 1. januar se frem til, at prisen mere end fordobles fra 500 kroner til 1125 kroner pr. MWh. Det har Helsinge Fjernvarme meldt ud på deres hjemmeside samt på deres Facebook-side, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den årlige fjernvarmepris for et standardhus stiger fra 13.087,50 til 24.400 kroner.

- Vi gør vores bedste til, at det ikke går så galt som varslet, men det er lige nu det, vi frygter, skriver Helsinge Fjernvarme.

Lige som Helsinge Fjernvarme er også Vejby-Tisvilde Fjernvarme afhængige af gas i fjernvarmen. Her steg prisen allerede til det dobbelte, fra 750 til 1500 kroner pr megawatt-time den 1. juli.

Modsat forholder det sig i både Gilleleje og Græsted, hvor der fyres med flis. Her meldes der også om stigninger i prisen - men i et langt lavere omfang.

Gilleleje Fjernvarme har varslet at prisen stiger med 10-15 procent på den samlede regning, mens man i Græsted Fjernvarme har varslet en prisstigning på lidt mere end 20 procent.

*****

Fyns Amts Avis:
Energikrisen rammer fjernvarmeværker på Ærø vidt forskelligt

Varmeprisen i Rise og Marstal stiger med omkring 40 procent i 2023. Det tredje fjernvarmeværk på Ærø – i Ærøskøbing – regner derimod med at kunne holde prisen på samme niveau som i 2022. Det skriver Fyns Amts Avis.

I Marstal stiger fjernvarmen næste år med 6170 kroner om året for et hus på 130 kvadratmeter. En stigning fra 15.850 kroner til 22.020 kroner.

- Det er jo ikke med vores gode vilje, siger Lasse K. Larsen, driftsleder i Marstal Fjernvarme, der med afstand er øens største fjernvarmeværk med 1600 husstande tilsluttet. Halvdelen af energien kommer fra solen.

- Men vi fyrer også med 6000 ton flis om året, og det kommer med skibe, hvor der er 2000 ton ombord. Sådan en leverance koster normalt 1,2 millioner kroner, men nu koster det 3,5 millioner kroner per skib.

122 forbrugere er tilsluttet Rise Fjernvarme. De kan se frem til, at prisen på deres forbrug stiger markant. En stigning, der ligner den, forbrugerne vil opleve i Marstal.

- Prisen per megawatt kommer nok til at stige med cirka 40 procent til over 1200 kroner per megawatt. Hvad den samlede stigning bliver har vi ikke overblik over endnu. Vi har ikke lagt budget for 2023 endnu. Vi har holdt prisen i ro i 2022, men det kan vi ikke i 2023, fordi vi jo fyrer med træpiller, der er steget meget i pris, fortæller Poul Hansen, der er bestyrelsesformand i Rise Fjernvarme.

Fjernvarmen i Ærøskøbing dækkes af både sol og halm, der ikke er ramt af de samme prisstigninger som gas, el og træflis eller træpiller.

- Vi fyrer jo med lokalt produceret halm, og det gør, at vi kan holde priserne i ro frem til i hvert fald den 1. juni 2023. Rigtig mange mennesker i byen spørger, om priserne stiger, og det er klart, interessen for priserne er der hos vores forbrugere i kølvandet på den seneste tids udvikling i energi og brændselspriser, siger driftsleder Peter Graversen, Ærøskøbing Fjernvarme, der har 672 forbrugere tilsluttet.

*****

Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
Varmepris-chok i Troldhede

Borgerne i Troldhede har været vant til, at de betaler den højeste fjernvarmepris i kommunen. Men fra den 1. oktober bliver prisen endnu højere. Efter den dato koster det for et såkaldt standardhus 33.415 kroner for fjernvarmen fra Troldhede Varmeværk, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Selv om det er voldsomme prisstigninger, kan vi ikke love, at det bliver de sidste, siger formanden for Troldhede Varmeværk, Lars Brandt.

Han peger på, at det især er den europæiske energikrise, der følger af Ukraine-krigen, der gør det vanskeligt at forudse, hvad der kommer til at ske på energimarkedet, og derfor kan der godt komme yderligere stigninger.

- Men der er ingen vej uden om. Cirka 85 procent af fjernvarmen på Troldhede Varmeværk produceres på basis af el, mens 15 procent produceres ved hjælp af naturgas.

Lars Brandt opfordrer alle kunder til at spare, hvor de kan på varmen, og det er hans håb, at det kan lade sig gøre at reducere det med omkring 20 procent. Gør man det, vil det være muligt at begrænse behovet for at fyre op under gaskedlen.

- Det vil kunne mærkes, for gassen er cirka fire gange dyrere end varmepumpen, og dermed vil vi måske kunne undgå yderligere prisstigninger.