29. sep 2022 Presseklip

Elregningen risikerer at stige på trods af prisloft

LÆS I DAG: Bydel må kigge langt efter planlagt fjernvarme. Prischok på fjernvarme: Stiger med 30 procent. Fjernvarmen får endnu et gevaldigt prishop næste år. Menneskelig fejl skyld i udslip fra Fjernvarme Horsens. Skole og børnehave vil med på fjernvarme til landsbyer. Ingen prisstigninger i år, men til næste år bliver det lidt dyrere at holde varmen i Give. Over 100 procent af Daugård har takket ja til fjernvarmen. Vi skal sikre vores energi mod angreb i fremtiden, mener eksperter. Energipriserne stiger efter russisk varsel om ny gaslukning. 15 milliarder liter varmt vand hældes ud i Lillebælt i stedet for at varme huse op. Lolland: Fjernvarmekunder kan ånde lettet op. Der er store prisforskelle på fjernvarmen i Kolding Kommune.

EnergiWatch:
Elregningen risikerer at stige på trods af prisloft

Borgere og virksomheder ender formentlig med at betale væsentlig højere energiregninger på el. Den nyligt barslede indefrysningsordning gælder nemlig kun den rå elpris – energiafgift, moms og nettariffer står den anden del. Og her er der stigninger på vej, skriver Finans.dk.

En række elnetselskaber er således ifølge Finans.dk i gang med at gennemføre markante prisstigninger på nettariffen, der er betaling for at transportere strømmen ud i danskernes stikkontakter.

Venstres Erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, fortæller, at hans parti under forhandlingerne talte for, at elregningen skulle kunne indefryses på samme vis som for varmeregningerne. Det blev dog mødt med en kold skulder fra energibranchen, lød det fra regeringen.

- Det virkede mere logisk, men vi har på skrift, at regeringens model var den mindst bureaukratiske, og det måtte vi tage ad notam, siger Torsten Schack Pedersen.

Hos de Konservative siger politisk ordfører Mette Abildgaard også, at indefrysningen kun blev delvis af hensyn til implementeringen.

- Vi fik at vide, at det rent lavpraktisk var det eneste, der kunne lade sig gøre, siger ordføreren.

Det var onsdag ikke muligt for Finans.dk at få en kommentar fra energiselskabernes brancheorganisation, Green Power Denmark.

*****

Randers Amtsavis:
Bydel må kigge langt efter planlagt fjernvarme

Langå Varmeværks bestyrelse har siden sidste efterår arbejdet intenst på at tilslutte bydel til fjernvarmenettet. Men selv om der tilstrækkelig med positive tilkendegivelser og projektet er godkendt i kommunen, så kan arbejdet ikke komme i gang og bliver nu sat på pause, skriver Randers Amtsavis.

Der findes cirka 142 husstande i Skovlyst. Af dem lavede 85 i løbet af sidste efterår og vinter aftaler med Langå Varmeværk om at få fjernvarme til deres hjem i et projekt, som var planlagt til at gå i gang dette efterår.

Men entreprenørerne måtte give op. Der er nemlig i øjeblikket seks måneders levering på fjernvarmerør af metal, og derfor vil ingen af dem, som har givet tilbud på Langås fjernvarmeudvidelse, tilbyde at gå i jorden før til februar.

- Vi regner med, at vi til næste forår kan få både arbejdskraft og rør til en anden pris end nu, fortæller formand for Langå Varmeværk, Kurt Vilstrup.

- Markedet er desuden støvsuget for fjernvarmerør i øjeblikket, forklarer han og fortæller, at det ikke var noget man kunne tage højde for, da fjernvarmeprojektet gik i gang - før krigen i Ukraine brød ud.

Det afviste udbud betyder, at de 85 borgere, som havde forhåndstilmeldt sig til fjernvarmen, nu er løst fra aftalen og der på ny skal være en interesseafklaring.

*****

Sjællandske Næstved:
Prischok på fjernvarme: Stiger med 30 procent

Næstved Fjernvarme hæver ved årsskiftet priserne med over 30 procent. Årsagen er de voldsomt stigende priser på el og naturgas, fremgår det af Sjællandske, der kan fortælle, at prisen for et standardhus stiger fra 14.382 kroner til 18.968 kroner efter årsskiftet - en stigning på 4.586 kroner om året.

Selvom Næstved Fjernvarme får 92 procent af varmebehovet dækket i form af affaldsvarme fra den store ovn på Ydernæs, så kommer de sidste otte procent fra gas.

- Hver gang vi tænder gaskedlen koster det kunderne ni gange så meget, som når vi fyrer med affald. Derfor er vi nødsaget til at hæve taksterne, fortæller direktør i Næstved Fjernvarme, Jens Andersen.

Næstved Fjernvarme bruger også el til at pumpe fjernvarmen rundt i rørene. Årligt bruger fjernvarmen 1,3 millioner kilowatt og de rablende el-priser tynger dermed også budgettet for byens varmekunder.

- Samlet set er det selvfølgelig rigtigt ærgerligt at vi er nødt til at hæve taksterne. Men vi er nådigt sluppet i forhold til byens naturgaskunder, siger formand for Næstved Fjernvarme, Kristoffer Petersen.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Fjernvarmen får endnu et gevaldigt prishop næste år

Varmebrugerne i Viborg kan se frem til et gevaldigt prishop fra næste år. Ifølge Viborg Stifts Folkeblad stiger prisen for fjernvarme til et gennemsnitshus stiger fra 22.000 kroner i år til 34.000 kroner næste år. Prisen vil så formentlig dykke markant i 2024.

Det er andet år i træk, at fjernvarmen stiger med omkring 50 procent. Prisen for at opvarme et gennemsnits parcelhus i Viborg var i 2021 således på 11.436 kroner. Det vil altså i runde tal sige, at prisen på fjernvarme med det nye varsel er steget til det tredobbelte på bare to år.

Viborg Varme producerer primært sin fjernvarme ved hjælp af naturgas, og selvom Viborg Varme i løbet af 2023 vil tage yderligere to eldrevne varmepumper i brug, er det ikke nok til at holde fjernvarmeprisen nede på nuværende niveau.

- Det skyldes ikke mindst, at vi i 2022 kommer til at bruge for omkring 150 millioner kroner mere naturgas, end vi får ind fra forbrugerne, og de penge må vi så kræve ind i løbet af 2023, siger fjernvarmedirektør Morten Abildgaard.

De nye aconto-betalinger vil blive opkrævet i seks lige store rater i løbet af 2023. Det sker i januar, februar, april, juni, august og oktober.

*****

Horsens Folkeblad:
Menneskelig fejl skyld i udslip fra Fjernvarme Horsens

De medarbejdere, der skulle holde øje med, at ammoniakvandstanken ikke blev overfyldt hos Fjernvarme Horsens, var optaget andet steds. Derfor løb der ved en fejl 25.000 liter ammoniakvand ud i Horsens Fjord. Det skriver Horsens Folkeblad.

Oplysningerne stammer fra en pressemeddelelse fra Fjernvarme Horsens, der også fortæller, at man lørdag aften blev forstyrret af en række akutte fejl på affaldskedlerne, der afbrød arbejdet med påfyldning af et såkaldt spildkar.

- Disse hændelser fjernede kontrolrumsmedarbejdernes fokus på opfyldningen af biomasseværkets ammoniakvandstank, som blev overfyldt, hvilket forårsagede udslippet, skriver Fjernvarme Horsens i en pressemeddelelse.

Fjernvarme Horsens har i dag tirsdag, efter krav fra Miljøstyrelsen, indsendt en redegørelse af forløbet og beskrevet en akut indført procedure, der skal forhindre, at noget tilsvarende vil kunne ske igen.

*****

Folkebladet Lemvig:
Skole og børnehave vil med på fjernvarme til landsbyer

Økonomiudvalget i Struer Kommune vil have en række institutioner med på fjernvarmen fra Vinderup, når den bliver udvidet til at omfatte potentielt 300 husstande i Asp og Linde. Det skriver Folkebladet Lemvig.

Det drejer sig om de to kommunale institutioner, børnehaven Mariehønen og Langhøjskolen, der skal kobles på projektet, så borgerne i Asp og Linde kan skifte naturgassen ud med fjernvarme fra Vinderup Varmeværk i Holstebro Kommune næste år.

- Vi har drøftet hvilke egne alternativer, vi selv kunne sætte i gang. Men det er oplagt, at vi tænker i et større perspektiv og ser på den samlede samfundsøkonomi. Beslutningen er blevet, at vi skal med i projektet i de to landsbyer, siger borgmester Mads Jakobsen.

Et alternativ til gassen presser sig også på. Kommunen forventer således efter den kommende fyringssæson at have brugt tæt ved én million kroner ekstra på opvarmning af skolernes klasseværelser.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Fjernvarme i Give: Ingen prisstigninger i år, men til næste år bliver det lidt dyrere at holde varmen i Give

Give Fjernvarme har i denne uge varslet både en fastholdelse af priserne for 2022 samt en mindre prisstigning i 2023. Det er meldingen fra driftsleder Per Mikael til Vejle Amts Folkeblad.

- Vi har ud fra det budget vi har lavet her ved udgangen af september måned valgt ikke at lade priserne stige i år. Det kan lade sig gøre, fordi vi har driftet klogt og med omhu. Når vi så kigger ind i 2023, lancerer vi en prisstigning, ikke voldsom, men som i runde tal betyder, at et parcelhus på 130 kvadratmeter skal betale 2400-2500 kroner mere om året, forklarer driftsleder Peter Mikael.

Give Fjernvarme opererer med elkedel og fliskedel som opvarmningskilder, og det er her, at skoen trykker i forhold til de nu offentliggjorte prisstigninger, der er afledt af krigen i Ukraine.

- Flis er eksempelvis steget 85 procent, så det er meget elkedlen, vi bruger som det økonomiske redskab, vi drejer på, så vi kan levere både driftsikkert og så billigt som muligt. Vi overvåger på timebasis, nærmest ligesom børsmæglere, prisen på strøm, så vi kan slå til på de mest gunstige tidspunkter. Men vi kan ikke klare os uden flisen til biomassekedlen, oplyser driftslederen.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Over 100 procent af Daugård har takket ja til fjernvarmen

Nu har praktisk talt hele Daugård tilmeldt sig det fjernvarmeprojekt, som Hedensted Fjernvarme har tilbudt beboerne. Det betyder bl.a. at borgerne i Daugaard får gratis tilslutning, men det fremrykker ikke tilslutningen, der tidligst kan ske tidligst i slutningen af 2023.

- Opbakningen har overrasket til den positive side. Særligt at flere med varmepumper også vil være med, for der er den økonomiske forskel ikke så stor. Vi har aldrig tidligere oplevet det i sådan et omfang som her, men vi får at vide, at simpelthen er, fordi det er for usikkert med strømpriserne, siger formand Morten Juhl Lassen.

Alligevel må borgerne i Daugård som minimum gå gennem den forestående fyringssæson med de nuværende varmekilder i form af fortrinsvis gas, olie og træpiller. Tidligst i slutningen af 2023 kan de første blive koblet op på fjernvarmen, mens de sidste må vente knap et år yderligere, inden projektet er i mål.

- Det er blevet bedre med materialer og arbejdskraft, og den endelige godkendelse hos kommunen forventer vi også falder på plads, så der er intet lige nu, som skulle betyde, at vi ikke kan holde tidsplanen, siger Morten Juhl Lassen.

Da det selvsamme projekt blev tilbudt for tre år siden, var det blot 30 procent, der takkede ja. Efterfølgende arbejdede byen videre med sit eget fjernvarmeprojekt, som blev lagt i graven denne sommer.

*****

TV2 Nyhederne:
Vi skal sikre vores energi mod angreb i fremtiden, mener eksperter

Der skal være endnu mere fokus på at sikre vitale energiinstallationer, fremgår det af TV2 Nyhederne. Vi skal i fremtiden både sikre de gasledninger, der ligger på bunden af havet, og den infrastruktur, der giver lys og varme til befolkningen, mener eksperter.

Meldingen kommer i kølvandet på sprængningerne på de to gasledninger ud for Bornholm mandag. For det handler ikke kun om at beskytte gasledninger på bunden at havet. Det handler også om at sikre de andre vitale nerver, der giver lys og varme til befolkningen, lyder det fra eksperterne.

Og her tænker mange nok på de store master med højspændingsledninger, der rager op i landskabet rundt omkring i landet. Og dem bør vi fokusere på sikkerheden omkring, mener Philipp Alexander Ostrowicz, der er projektleder ved Copenhagen School of Energy Infrastructure på CBS:

- Du kan ikke beskytte alle pipelines og alle højspændingsledninger. Du kan ikke sætte hegn eller kameraer op over det hele. Men ved knudepunkter bør vi se meget bedre på, hvordan vi kan beskytte det.

*****

Berlingske:
Energipriserne stiger efter russisk varsel om ny gaslukning

Gazprom varsler nu, at gasleverancerne gennem Ukraine til Europa kan blive lukket. Det følger i kølvandet på sabotagen mod de to Nord Stream rør i Østersøen, og det har med det samme haft indvirkning på gaspriserne, skriver Berlingske.

- Det er endnu en eskalering af gaskrigen mellem Europa og Rusland, siger Kristian Rune Poulsen, konsulent hos Green Power Denmark, erhvervsorganisation for den danske energisektor.

I kølvandet på de saboterede rørledninger i Østersøen sprang de europæiske gaspriser med syv procent tirsdag. Onsdag lå prisstigningerne klokken 15 på lidt over otte procent yderligere.

Det er alt i alt ikke voldsomme prisstigninger, men det handler ifølge Kristian Rune Poulsen blandt andet om, at markedet i et stykke tid har været forberedt på en situation med lidt eller ingen russisk gas.

- Gassen gennem Ukraine svarer til omkring fire procent af Europas gasforbrug. Og i lyset af udviklingen henover sommeren så tror jeg, at mange er forberedt på det her. Men det sker i en måned, hvor der har været en faldende tendens i priserne, siden de toppede i august. Spørgsmålet er, om den seneste udvikling stopper den tendens.

*****

TV Syd:
15 milliarder liter varmt vand hældes ud i Lillebælt i stedet for at varme huse op

Kolding Centralrenseanlæg i Agtrup sender hvert år 15 millioner kubikmeter - altså 15.000.000.000 liter - varmt vand ud til fiskene i Lillebælt. Det sker, selvom varmen i spildevandet kunne være brugt til fjernvarme, fortæller TV Syd.

Ifølge direktør hos BlueKolding, Per Holm, kunne det varme spildevand have givet varme til mellem 2.500 og 3.000 parcelhuse. Det er dog tvivlsomt, om BlueKolding ville kunne få lov til at udnytte det varme spildevand til fjernvarme. Det vil nemlig betyde dyrere fjernvarme med de nuværende elpriser, og det er ulovligt.

Paradoksalt nok står den lov, som skal beskytte de nuværende fjernvarmeforbrugere mod for høje varmepriser, i vejen for, at overskudsvarmen i spildevandet i Kolding kan udnyttes til gavn for både miljøet og for de husstande på Stenderuphalvøen, som i dag varmer husene op med blandt andet dyr gas og olie.

Hensynet til grøn omstilling bliver derfor vejet op imod et økonomisk hensyn, og Per Holm mener, at den grønne omstilling burde komme først.

- Vi må alle betale for den grønne omstilling, og når vi som nu lukker så stort et potentiale ud i Lillebælt, synes jeg, det er temmelig ærgerligt.

Per Holm anerkender, at løsningen kan blive dyrere, og at der i sidste ende kun er forbrugerne til at betale.

- Men hvis vi som samfund ikke vil betale det, den grønne omstilling koster, så er det fordi, vi ikke vil den nok, siger han.

*****

Folketidende.dk:
Lolland: Fjernvarmekunder kan ånde lettet op

Fjernvarmekunderne i Nakskov, Søllested, Stokkemarke, Østofte, Nørreballe, Reersnæs og Bandholm kan ånde lettet op: Deres fjernvarmeregning stiger ikke i 2023. Det fremgår af Folketidende.dk, der har talt med formanden for Lolland Forsyning, Michael Knudsen.

- Vi havde bestyrelsesmøde i sidste uge, og budgettet er færdigt i dag (onsdag, red.). Taksterne vil ikke stige i 2023. Det ser rigtig fornuftigt ud, men jeg må også indskyde, at takstbladet og budgettet ikke er godkendt af Lolland Byråd endnu, tilføjer han.

Lolland Varme A/S har løbende optimeret på værkerne og har også fået reduceret varmetabet i ledningerne fra værkerne og ud til kunderne - til gavn for økonomien, nævner Michael Knudsen.

- Desuden har vi fået forhandlet halmleverancer for de næste tre år, før nogen vidste, hvad den energikrise, vi er i nu, ville bringe, og det giver ro for Lolland Varme A/S og fjernvarmekunderne, siger Michael Knudsen og betoner, at personalet på varmeværket har været gode til at lægge så meget af varmeproduktionen over på halm som muligt.

*****

JydskeVestkysten:
Der er store prisforskelle på fjernvarmen i Kolding Kommune.

Der er store prisforskelle på fjernvarmen i Kolding Kommune. JydskeVestkysten har set på priserne, og der bliver fra den 1. januar 2023 en markant forskel mellem den højeste og den laveste årlige pris.

Den dyreste pris kommer i 2023 i Christiansfeld, hvor det lokale fjernvarmeselskab, Christiansfeld Fjernvarme, netop har varslet prisstigninger. Prisen i 2023 for et standardhus bliver på 35.005 kroner – en stigning på godt 60 procent.

Den forholdsvis høje pris og varslet om en stor prisstigning skyldes, at en stor del af fjernvarmen hos Christiansfeld Fjernvarme er baseret på naturgas. Når priserne på naturgas stiger, gør fjernvarmeprisen det altså også.

Hos Trefor Varme har der været en prisstigning den 1. august i år så prisen nu lyder på lige under 15.000 kroner. Først i løbet af november tager man stilling til, om der skal ske en prisstigning for 2023.

Hos Vamdrup Fjernvarme er der meldt en mindre prisstigning ud, så den årlige udgift ifølge JydskeVestkysten ender på 14.821 kroner – en anelse under den nuværende pris hos Trefor Varme.