10. aug 2022 Presseklip

Ikke én eneste borger har fået Mette Frederiksens brev

LÆS I DAG: Varmeværk tjener styrtende på el og kan sænke prisen markant. Fjernvarmeværk varsler højere priser. Energistyrelsen tror ikke på vurdering fra anerkendt statsstøtte-advokat. Grøn strøm udgjorde rekordhøj andel i første halvår. ”Danmarks største skraldespand” advarer naboer om seks uger med stank og støj.

Politiken:
Ikke én eneste borger har fået Mette Frederiksens brev

Kommunerne har travlt med at finde ud af, hvilke borgere der kan få fjernvarme og komme ud af afhængigheden af Putins gas og mange er faktisk klar med planerne. Men ifølge Politiken har ingen kommuner ud af 98 sendt de lovede breve ud, og det bekymrer bl.a. Dansk Fjernvarme.

Årsagen er ifølge Politiken bureaukratisk: Kommunerne kan slet ikke sende brevet ud, da de mangler en skabelon fra Energistyrelsen med en række standardformuleringer og links til lovgivning, som kommunerne kan sætte oplysningerne ind i.

Skabelonen skal udarbejdes i løbet af august, når medarbejderne i Energistyrelsen og KL er kommet tilbage fra ferie. Det ærgrer organisationen Dansk Fjernvarme, at processen ikke er kommet længere.

- Vi står i en situation, hvor vi akut skal have udfaset den russiske gas, og selv statsministeren har bebudet, at det er en samfundsopgave, der haster. Det er en opgave, som fjernvarmeselskaberne har taget på sig, og det kunne jeg godt tænke mig skinnede lige så tydeligt igennem hos myndighederne, så vi kan komme i gang med arbejdet, siger direktør i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

Lige nu forsøger mange danske husstande at finde alternativer til det dyre gasfyr, og derfor risikerer man, at folk, der egentlig burde få fjernvarme, investerer i en privat varmepumpe til at opvarme huset. Vælger tilstrækkelig mange i et område at investere i varmepumper, ryger muligheden for at lave et fjernvarmeprojekt, da det ikke længere er økonomisk rentabelt.

Allerede nu oplever fjernvarmeselskaberne, at de store varmepumpeselskaber meget aktivt forsøger at kapre kunder i ’kampzonerne’, hvor fjernvarmen endnu ikke er nået ud, ved hjælp af annoncer, flyers og markedsføring på de sociale medier. Det sker – frygter fjernvarmeselskaberne – for at ’kapre’ områderne. Hvis tilstrækkelig mange i et område hopper over på en varmepumpeløsning, ryger økonomien i de fælles fjernvarmeprojekter, og så er resten af beboerne også tvunget til at investere i varmepumper.

- Det kan godt bekymre mig, siger Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

*****

JydskeVestkysten:
Varmeværk tjener styrtende på el og kan sænke prisen markant

Brørup Fjernvarme tjener styrtende på el-produktionen og kan til nytår sende penge retur til kunderne. I realiteten har forbrugerne fået gratis varme i juni og næsten gratis varme i juli, lyder meldingen fra selskabet ifølge JydskeVestkysten, der også kan fortælle, at udvidelsesplanerne kører efter planen.

Årsagen til den glædelige melding skal findes Brørup Fjernvarme kan justere op og ned på sine forskellige energiformer. Særligt el har været godt pengepungen, for når der f.eks. på dage uden blæst mangler elektricitet på markedet, lukker værker op for produktionen af strøm til en høj pris.

Og når det omvendt blæser meget, og der er alt for meget strøm i ledningerne fra vindmøllerne, tilbyder varmeværket at aftage det til en høj pris og anvender det så til at lave varme med en dypkoger.

- Alt andet stiger, men vi er i stand til at tjene på svingende priser og udbud af især elektricitet. Det kommer vores forbrugere til gavn og glæde, og det er jo fantastisk, siger formand Ole Arendttorp.

- Det betyder, at vi kan se frem til, at årsafregningen bliver et sted mellem 5 og 20 procent billigere end acontobetalingen, så der er tilbagebetalinger på vej efter nytår.

- Det betyder dog ikke, at varmen bliver billigere til næste år end i år. Der kommer nogle prisstigninger, så vi nok må hæve acontobetalingen en smule, forudser Ole Arendttorp.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmeværk varsler højere priser

Fjernvarmebrugerne i Bramming skal indstille sig på højere priser efter nytår. Det skyldes ifølge JydskeVestkysten de fortsat stigende priser på naturgas. Det får Bramming Fjernvarme til at indkalde til et informationsmøde for at gå nye veje, så man bedre kan tøjle priserne fremover.

- Da vi sidste år lagde budget for i år, betalte vi omkring fire kroner pr. kubikmeter gas. Vi havde set en pæn prisstigning sidste år, så vi lagde budget efter en pris på syv kroner pr. kubikmeter. Nu betaler vi mellem 18 og 20 kroner for en kubikmeter. Det er klart, at det kommer til at betyde, at vi må varsle en prisstigning til næste år, siger Robin Poulsen, der er bestyrelsesformand i Bramming Fjernvarme:

Noget skal der altså ske med fjernvarmeværkets drift. En løsning kan være varmepumper, men de bruger også strøm, når strømmen er dyr. En anden løsning kan være et tættere samarbejde med Din Forsyning, der leverer fjernvarme i Esbjerg og Tjæreborg - og i Varde.

- Vi har undersøgt forskellige løsninger, og den fra Din Forsyning er den bedste for Bramming Fjernvarme. Aftalen er ikke lavet endnu, men vi præsenterer hoveddelene og spørger andelshaverne, om det er det, vi skal gå videre med. Vi lægger op til et samarbejde, hvor vi køber varmen, men forbliver selvstændige. Vores værk kommer til at indgå som en af enhederne i Din Forsynings samlede varme- og elektricitetsproduktion, forklarer Robin Poulsen.

*****

GridTech:
Energistyrelsen tror ikke på vurdering fra anerkendt statsstøtte-advokat

Den vurdering, som advokat Michael Honoré har lavet af VE-branchens alternativ til producentbetaling, skyller Energistyrelsen ud med badevandet - det samme gælder EU-Kommissionens egen udmelding. Det skriver GridTech på baggrund af et svar fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen svarer Gridtech per mail:

»Energistyrelsen har foretaget en grundig vurdering af udligningsordningen og en finanslovfinansieret forlængelse af overgangsordningen. Det er Energistyrelsens klare opfattelse, at en videreførelse af ordningen vil kunne udgøre statsstøtte, og at der er risiko for, at EU-Kommissionen ikke vil kunne godkende ordningen.«

EU-Kommissionens svar ændrer ikke ved denne vurdering, pointerer Energistyrelsen.

»EU-Kommissionen har ikke foretaget en konkret vurdering af ordningerne, men alene udtalt sig i generelle vendinger om visse muligheder for at støtte elinfrastruktur uden om statsstøttereglerne,« står der i mailen, der uddyber, at den mulighed, som Kommissionen henviser til, kræver, at de nationale støtteordninger lever op til en række betingelser.

»Det er Energistyrelsens vurdering, at udligningsordningen og de omkostninger, som ordningen dækker, ikke med sikkerhed lever op til disse kriterier. Det vil derfor være forbundet med risiko – navnlig for støttemodtagerne – at videreføre ordningen under henvisning til, at ordningen falder helt uden for statsstøttereglerne,« står der.

*****

Energy Supply:
Grøn strøm udgjorde rekordhøj andel i første halvår

Mere end halvdelen af den strøm, der blev brugt i Danmark i årets seks første måneder, kom fra sol eller vind. Det er den højeste andel nogensinde og en smule højere end i 2020, hvor den udgjorde 52,9 procent, fremgår det af bl.a. Energy Supply.

Rekorden er sat på baggrund af en rekordhøj produktionen af strøm fra vindmøller og solceller. De sendte i alt 10,9 terawatt-timer ud i elnettet, hvilket er 12 procent mere end i 2020.

- Det her er en tiltrængt god nyhed i en verden præget af krig, klimakrise og høje energipriser. Men vi skal videre. I kampen for et grønnere, friere og mere sikkert Danmark kan vi ikke bygge for meget grøn energi, siger Kamilla Thingvad, direktør for elproduktion i Green Power Denmark.

Ifølge Green Power Denmarks egne beregninger skal der årligt produceres 104 terawattimer, hvis Danmark skal nå regeringens og Folketingets mål om blandt andet at reducere CO2-udledningen med 70 procent og blive nettoeksportør af grøn strøm.

*****

BT:
”Danmarks største skraldespand” advarer naboer om seks uger med stank og støj

Der venter nogle udfordrende uger for en række beboere på den københavnske vestegn. Mandag indledte Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, en planlagt vedligeholdelse af deres anlæg i Glostrup, og det kommer ifølge BT til at give gener for naboerne.

De vil således både kunne opleve støj og øget trafik omkring anlægget, men lugtgener kan også forekomme, lyder varslet fra Vestforbrænding i en pressemeddelelse.

»Som i de foregående år, kan det ikke undgås, at vi kommer til at støje mere, end vi gør i det daglige. Det er vi meget bevidste om, og vi handler naturligvis på det, hvis det bliver for voldsomt,« siger selskabets pressechef, Per-Henrik Goosmann, i en pressemeddelelse.

Det forestående vedligeholdelsearbejde forventes at vare i seks uger, hvilket er to uger mere end normalt.

*****