09. aug 2022 Presseklip

Afviser CO2-kritik

LÆS I DAG: Striden om biomassen. Frygten for energirationering vokser, mens Putin leger med gashåndtaget. Høje energipriser truer de selvejende sportshaller. Skru ned for varmen: Minus én grad kan spare dig for tusindvis af kroner. Nu ligger det fast: Nærvarmeprojekt i Hunderup bliver en realitet. Norges statsminister indkalder partiledere til møde om el-krise.

Udbudsmedia.dk:
Afviser CO2-kritik

Fjernvarme Fyn afviser kritikere, der mener, at det er uansvarligt, når de nu begynder at bruge biomasse til varmeproduktion i stedet for kul. Det fremgår af Udbudsmedia.dk. Direktør Jan Strømvig peger på, at den biomasse, man bruger, lever op til de krav om bæredygtighed, som myndighederne stiller.

– Vi bruger resttræ, affald fra træindustrien og sekundære produkter fra skovbruget – for eksempel udtyndingstræ, skæve stammer og væltede træer. Alt det træflis, vi kommer til at bruge, skal leve op til bæredygtighedskrav, som bliver kontrolleret af en uvildig verifikator, siger Jan Strømvig til Fyens.dk.

Dansk Fjernvarme bakker Fjernvarme Fyn op i deres argumentation. Fagkonsulent Maria Dahl Hedegaard forklarer, at det naturlige første skridt på vejen væk fra fossil varmeproduktion er at bruge biomasse. Sidste år indførte Danmark skrappe bæredygtighedskrav til den biomasse der skal benyttes i energisektoren.

– Her fremgår det bl.a., at der kun må benyttes biomasse fra områder hvor der er en skovtilvækst; altså at der skal være plantes mere skov, end der fældes, og at der skal være tale om restprodukter. Det er krav, som også Fjernvarme Fyn lever op til, siger hun og peger på, at alternativet ville være at fortsætte på kul, hvor CO2 udledningen ville være millioner af år om at blive lagret i undergrunden igen.

Samtidig afviser hun en tilbagevendende kritik om, at der fældes skove for at kunne forsyne Danmark med energi til varme.

- Fakta er, at der simpelthen ikke er økonomi i at brænde gavntræ af, fordi prisen for gavntræ ligger væsentlig over prisen på biomasse. Den biomasse, der benyttes i Danmark, er restprodukter fra skovindustrien, der ikke kan finde anvendelsesmuligheder andre steder, slår hun fast.

*****

Udbudsavisen.dk:
Striden om biomassen

Langt hovedparten af den flis, der bliver brugt hos danske fjernvarmeselskaber kommer fra lokale skove i Danmark. Det betyder, at der både er en meget høj forsyningssikkerhed – det gælder også i forbindelse med den aktuelle russiske invasion af Ukraine og embargo på bl.a. flis fra Rusland og Hviderusland – og vished for, at den anvendte flis lever op til de eksisterende krav om bæredygtighed.

Det sidstnævnte har ifølge en artikel i Udbudsavisen.dk været et emne, som har fået tiltagende politisk opmærksomhed over de senere år og har ført til krav fra nogle til, at biomasse generelt skal udfases af energiproduktionen i Danmark.

– Det er fint og godt med debat om brugen af biomasse, men debatten skal være retvisende. Det betyder, at skræmmebilleder om biomasse, der sejles ind på store skibe fra fx Baltikum eller længere borte fra, ikke er et fyldestgørende billede, lyder det fra politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, der tilføjer:

– Rigtig mange fjernvarmeselskaber landet over bruger lokal dansk biomasse og indgår dermed i en grøn og fornuftsbetonet symbiose med den danske skovdrift. Vi fælder ingen træer for at lave biomasse til fjernvarmeværker – vi udnytter derimod en fraktion fra skovene.

Han bliver bakket op af skovfoged ved Steensgaard Gods på Fyn, Leif Lauridsen, fordi formålet med produktion af gavntræ i skovene er at producere træer af høj værdi.

- Flis er i den sammenhæng et restprodukt. Kigger man tilbage i tiden, til før fjernvarmeselskaberne kunne bruge den til varmeproduktion, så drev man faktisk skov på den måde, at store grene og toppe fra sluthugsterne blot blev skubbet sammen og brændt af på stedet. Simpelthen for at få det af vejen, så man kunne koncentrere sig om produktionen af det træ og tømmer, der reelt er penge værd.

*****

Mandag Morgen:
Frygten for energirationering vokser, mens Putin leger med gashåndtaget

Når vinteren kommer, vil danske myndigheder føle, at de har gjort, hvad de kunne, for at ruste os til skrækscenariet. Men et stop for russisk gas vil få kontinentale konsekvenser. Det bedste, vi kan håbe på, er en mild vinter, fremgår det af en analyse i Mandag Morgen.

I løbet af sommeren er planerne for, hvad vi skal gøre i en gasmangelsituation, blevet konkretiseret. Gasforbrugende virksomheder og institutioner er blevet rangordnet efter, hvor vigtige de er for samfundets funktion. Vores lager er fyldt til 85 procent, over de 80 procent, som er EU’s samlede mål for den kommende vinter. Så burde vi ikke være på den sikre side?

Ikke helt. For gasforsyning er ikke et nationalt, men et kontinentalt anliggende.

- Hvis russerne lukker for gassen, så har vi et kollektivt europæisk problem, som Torsten Hasforth, der er seniorøkonom i tænketanken Concito, formulerer det.

Det har vi, fordi gas handles på et europæisk marked. Her indgår den i et sindrigt system styret af de frie markedskræfter, hvor gassen ideelt set bliver solgt til det land eller område, der har brug for den.

Danmark står isoleret set godt, men vi er ikke en isoleret ø, der har mulighed for at gå vores egne veje. Intet land er rigtigt beskyttet mod en gaskrise til vinter, før alle er. Regeringen og de danske myndigheder kan føle – måske endda med rette – at de har gjort alt, hvad de kan, for at klare Danmark igennem vinteren, og alligevel kan nogle virksomheder blive ramt af en gasrationering, hvis Putin drejer på hanen.

- I værste fald vil nogle virksomheder blive nødt til at stoppe produktionen, siger Troels Ranis, der er branchedirektør for energiområdet i Dansk Industri.

Virksomhederne forbereder sig. Det står klart, at det er dem, som skal holde for, hvis gas bliver en begrænset ressource. Varetager man ikke en kritisk samfundsfunktion, rykker man om bag i køen, og for en større gruppe virksomheder betyder det, at gode råd er dyre. Der skal investeres i energieffektivisering og findes alternativer.

For mange betyder det, at man er nødt til at gå fra gas til endnu mere klimaskadelige fossile brændsler. Opvarmning med oliekedler i stedet for gas.

Grundet lang sagsbehandlingstid i Miljøstyrelsen er det allerede nu ved at være for sent, hvis man vil gå fra gas til olie. Den gode nyhed er, at en stor del af dansk erhvervsliv har været på vej væk fra gassen i lang tid. Også i en grønnere retning.

*****

Ritzau:
Høje energipriser truer de selvejende sportshaller

Brancheorganisationen Halinspektørforeningen advarer om, at de høje energipriser presser sportshaller, som allerede er mærket af corona. Flere sportsanlæg har set sig nødsaget til at skrue ned for varmen, og det kan få konsekvenser for de idrætsanlæg, som er selvejende, skriver Ritzau.

- Det udhuler anlæggenes økonomi. Varmeregningen er jo en stor del af deres drift, fordi det er nogle store huse, siger formand Henrik Høy-Caspersen.

Han påpeger, at de stigende energipriser kommer oven på coronakrisen, som også har presset idræts- og svømmehaller i Danmark.

- Vi er simpelthen bekymret for deres overlevelse, siger Henrik Høy-Caspersen, der mener, at der nu er behov for at få tilført penge ude fra. De fleste anlæg lever af kommunale tilskud, som er fastsat, da forventningerne til udgifter var anderledes, mener påpeger Henrik Høy-Caspersen.

HI har lavet en mindre rundspørge blandt sine medlemmer. Her har samlet 91 anlæg - både kommunale og selvejende - svaret. Af de 91 svarer ni anlæg, at de er bekymret for, at de bliver nødt til at lukke på grund af de stigende energipriser.

30 respondenter mener, at de bliver nødt til at reducere serviceniveauet på grund af stigende energipriser. Det kan eksempelvis være med kortere åbningstider.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Skru ned for varmen: Minus én grad kan spare dig for tusindvis af kroner

De viborgensiske varmebrugere har – på trods af en dyr fjernvarme – ikke skruet ned for varmen over én kam. Viborg Varme kan overfor Viborg Stifts Folkeblad berette om et uændret varmeforbrug i første halvår af 2022.

Det er ellers på alle måder en rigtig god idé at spare på varmen, mener fjernvarmedirektør Morten Abildgaard, der gerne vil slå et slag for, at forbrugerne skruer ned for varmen.

- EU-landene har jo forpligtet sig til, at de alle skal spare 15 procent på gasforbruget, og i den sammenhæng kan den almindelige forbruger faktisk gøre en væsentlig forskel, og lige nu og her er det altså kun forbrugerne, der kan gøre noget, når det gælder den viborgensiske fjernvarme, siger Morten Abildgaard.

Han peger her på, at Viborg Varme er godt på vej med sin omstilling fra gas til andre energiformer, men at man ikke kan fremskynde den proces. Og man kan - af sundhedsmæssige årsager - ikke skrue ned for temperaturen i fjernvarmerørene. Den er nede på 63 grader, og hvis man sætter den længere ned, risikerer man, at der udvikles legionella-bakterier.

- Så lige nu ligger bolden altså ude hos forbrugerne, og den er altså ikke så vanskelig at sparke i mål, siger Morten Abildgaard.

*****

JydskeVestkysten:
Nu ligger det fast: Nærvarmeprojekt i Hunderup bliver en realitet

Foreningen Hunderup Sejstrup Fremtid har nu fået tilstrækkeligt med tilmeldinger til, at der kommer nærvarme til de to byer. Så klar er meldingen fra Jørn Boesen Andersen, formand for Hunderup Sejstrup Fremtid, der i samarbejde med firmaet Green Project har stået for planerne om at oprette et meget lokalt forsyningsselskab, der skal stå for at forsyne de tilsluttede husstande med varme.

Dermed er man nået forbi den magiske grænse på 70 husstande, der skal til for at projektet bliver til noget, skriver JydskeVestkysten.

Fra den 1. september og frem til gravearbejdet går i gang, vil det koste 10.000 kroner at få sit hus tilsluttet nærvarmeprojektet, og hvis man venter til gravearbejdet er gået i gang - eller senere - stiger prisen til 30.000 kroner for en husstand.

- Ved at få det her sat i værk, kan vi senere blive koblet på, hvis Din Forsynings hovedledning med fjernvarme kommer den her vej forbi. Men vi venter ikke på, at kommunen og Din Forsyning kommer i gang. Vi gør det selv, siger Jørn Boesen Andersen.

Han håber, at nu hvor det er sikkert, at nærvarmeprojektet bliver til noget, så kan det måske få nogle af de lokale beboere, der er tvivlende, til at beslutte sig. I så fald skal det ske inden udgangen af denne måned -hvis altså man vi have en gratis tilslutningsafgift.

*****

EnergiWatch:
Norges statsminister indkalder partiledere til møde om el-krise

Der er desperat mangel på strøm fra Sydnorges vandkraftværker, som står for en stor del af el-produktionen i området. Derfor havde Norges statsminister Jonas Gahr Støre mandag indkaldt landets politiske ledere til et møde for at diskutere situationen, skriver EnergiWatch.

Årsagen til krisen er, at der mangler vand i elvene i det sydlige del af Norge til de vandkraftværker, der står for en stor del af el-produktionen. Det har drevet prisen på el i vejret i syd med rekordfart, selv om der i det nordlige Norge er vand i elvene og nok til at producere strøm. Her ligger priserne per kilowatt meget langt under det øvrige Norge.

Industrivirksomheder appellerer til regeringen om hurtigt at finde løsninger. Ellers kan det føre til lukning af arbejdspladser i den sydlige del af Norge. De ønsker økonomisk støtte til virksomheder, der er trængt af de høje elpriser.