20. apr 2022 Presseklip

Vindmøller, solceller og fjernvarme: Sådan vil regeringen gøre Danmark fri af Putins gas

LÆS I DAG: KL og fjernvarmeselskaber: Farvel til russisk gas kræver nyt tilslutningskrav. Partier kritiserer stor plan om at slippe ud af russisk gasgreb. Partier: Flotte visioner, men vejen dertil mangler. Mangel på specialkompetencer kan bremse energiplan. Banker vil tilbyde gebyrfri lån til at udskifte olie- og gasfyr.

Altinget:
Vindmøller, solceller og fjernvarme: Sådan vil regeringen gøre Danmark fri af Putins gas

Regeringen præsenterede tirsdag et reformudspil, der skal sætte skub i den grønne omstilling og gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Hovedpointerne er ifølge Altinget, at der skal op mod 200.000 boliger fra gas til fjernvarme og så skal der ske en firedobling af produktionen af grøn strøm fra solceller og vindmøller frem mod 2030 og øget produktion af biogas.

Udspillet kommer i kølvandet på krigen i Ukraine og tjener derfor to overordnede formål. Dels skal udspillet sætte skub i den grønne omstilling, og dels skal det gøre Danmark hurtigere fri af russisk gas.

- Krigen i Ukraine påvirker os alle sammen. Putin skal bremses. Og derfor skal Danmark hurtigst muligt være uafhængig af russisk energi, lød det således fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde tirsdag i Statsministeriet.

Nogle af hovedtrækkene bliver samlet af Altinget og handler bl.a. om, at alle kommuner i løbet af 2022 skal udarbejde planer for grøn varme i de områder, der i dag er forsynet med gas. Og alle husejere, der har gas eller oliefyr, skal i 2022 modtage et brev med besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med en varmepumpe.

Samtidig skal udrulningen af fjernvarme accelereres og senest være afsluttet i 2028. Boligejerne får mulighed for at udnytte et såkaldt investeringsvindue, der skal gøre det billigere at optage lån til at udskifte olie­ og gasfyr. Tinglysningsafgiften på lån hertil vil i perioden 2023 til 2028 blive fjernet.

Derudover vil regeringen indgå et partnerskab med den finansielle sektor med henblik på at fjerne gebyrbetalingen for at oprette lånene. Samtidig vil regeringen etablere en ordning, der skal tilbyde lån med statsgaranti til skift til grønne varmekilder for boliger, der ikke kan tilkobles fjernvarmenettet, og hvor der er usikkerhed om værdiansættelsen af boligen og dermed friværdien.

Regeringen vil søge at målrette tilskudspuljer til udskiftning af olie- og gasfyr til husstande med lave indkomster og samtidig fordoble støttebeløbet per varmekilde. Regeringen vil også gennemføre et serviceeftersyn af støtte­mulighederne for at gøre det enklere for borgere at søge om støtte til at udskifte olie­ og gasfyr, ligesom sagsbehandlingstiderne skal være kortere.

*****

Altinget:
KL og fjernvarmeselskaber: Farvel til russisk gas kræver nyt tilslutningskrav

Naturgasbrugere skal automatisk tilmeldes ny fjernvarme, lyder det ifølge Altinget samstemmigt fra både Dansk Fjernvarme og KL i forlængelse af det udspil til udfasning af gas, som regeringen lagde frem tirsdag. Og så er der behov for ekstra finansiering.

Det skal således ikke være op til den enkelte varmekunde selv at tilvælge fjernvarme, hvis man bor i et område, hvor naturgas kan erstattes af fjernvarme. Tværtimod skal husstanden automatisk tilmeldes en kommende fjernvarmeløsning.

En automatisk tilmelding skal være med til at skabe større sikkerhed for økonomien i de store investeringer, fjernvarmeselskaberne i nogle dele af landet står over for at skulle gennemføre.

- Hvis vi skal rulle det her ud og vi skal gøre det hurtigere, så er vi nødt til at have et automatisk ja til tilslutning, for vi har behov for en kritisk masse, som tilslutter sig, siger Birgit S. Hansen, der er formand for KL’s miljø- og forsyningsudvalg.

Også hos Dansk Fjernvarme peger man på den automatiske tilmelding i nye fjernvarmeområder, som et springende punkt i forhold til at få udfaset naturgas.

Mere konkret vil en sådan ordning indebære, at den enkelte varmeforbrugere skal dokumentere, at de har valgt en anden løsning end fjernvarme, hvis ikke man ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen.

- Der er meget tid at spare i både planlægning og implementering, hvis man kan få en automatisk ja-tak-ordning indført. Det vil give en helt anden sikkerhed for de investeringer, som skal foretages, siger Rune Moesgaard, der er afdelingschef for public affairs og regulering hos Dansk Fjernvarme.

Siden starten af 1970’erne har kommunerne haft mulighed for at besluttet en decideret tilslutningspligt for husstande i et fjernvarmeområde. Men tilslutningspligten blev ophævet i 2019 af den tidligere VLAK-regering i samarbejde med Dansk Folkeparti og Radikale.

En ny automatisk ja-tak-ordning skal tjene samme formål som tilslutningspligten i forhold til at sikre et økonomisk grundlag for udrulning af ny fjernvarme.

- Man kan sige, at det ligner tilslutningspligten, men i en mildere form. Med tilslutningspligten var det jo ligegyldigt, hvad den enkelte forbruger selv ønskede, så skulle man på fjernvarmenettet. Her er der mulighed for, at man kan sige, at man faktisk har truffet et andet valg – måske ved at investere i en varmepumpe - og kan man kan dokumentere det, så kan man komme ud af fjernvarmen, siger Rune Moesgaard.

*****

Berlingske:
Partier kritiserer stor plan om at slippe ud af russisk gasgreb

Allerede inden de politiske forhandlinger om regeringens udspil til udfasning af gas fra opvarmningen af danske boliger er gået i gang, lyder der hård kritik af udspillet fra såvel regeringens egne støttepartier som oppositionen.

Det drejer sig ifølge Berlingske særligt om målsætningen om, at Danmark senest i 2030 skal være forsynet med grøn gas. Det er alt for sent lyder det bl.a. fra Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen.

- 2030 er et alt for langt sigte i forhold til at gøre sig uafhængig af den fossile gas. Et realistisk bud er 2026 eller 2027, og derfor mener jeg, det går for langsomt i regeringens plan. I stedet bør man skrue ned for andre projekter som eksempelvis motorvejsbyggerier og så bruge hænderne på den grønne omstilling nu og her.

Også SF-formand Pia Olsen Dyhr gør det forud for forhandlingerne klart, at uafhængigheden fra russisk gas skal indtræffe væsentlig tidligere end 2030.

- Det er ikke ambitiøst nok først at være uafhængig af naturgas i 2030. Vi både kan og skal være uafhængige ved udgangen af 2027. Det er tre år, før regeringen lægger op til, og det vil være vigtige år både for klimaet og for sikkerhedspolitikken, siger Pia Olsen Dyhr.

Hos De Radikale peger Martin Lidegaard på, at regeringen »har lagt et flot visionskatalog frem, men at der fortsat er »store ubesvarede spørgsmål« efter gårsdagens pressemøde.

- Hvordan forestiller regeringen sig konkret, at vi skal nå at bygge så meget sol og vind de næste otte år? Regeringen mangler stadig konkrete redskaber til, at kommuner og stat i fællesskab kan udpege placeringer for den nye energi. Og mest af alt mangler der forslag til, hvordan det hele skal finansieres, siger han.

*****

Politiken:
Partier: Flotte visioner, men vejen dertil mangler

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen anklager regeringens udspil for hurtigere udfasning af gas er for uambitiøst og mener, at Danmark skal være uafhængigt af naturgas i 2027. Generelt bliver det Venstres hovedprioritet i forhandlingerne at sætte mere tempo på, siger han til Politiken.

Han forstår eksempelvis ikke, at kommunerne skal have indtil årets udgang til at meddele borgerne, om de kan tilsluttes fjernvarme. Kommunerne skal »rubbe neglene«, siger han:

- Jeg forestiller mig ikke, at hver kommune kan være otte måneder om at opdatere det kort.

Jakob Ellemann-Jensen vil ikke på forhånd dømme dele af regeringens udspil ude, men han vil hellere have flere vindmøller på vand end på land.

- Jeg mener, at vindmøller hører til ude på vandet, hvor de generer færrest mulige mennesker, siger han.

*****

Licitationen:
Mangel på specialkompetencer kan bremse energiplan

Entreprenørerne, som skal udføre fjernvarmearbejdet over de kommende, kan godt følge med. Men manglen på smede kan blive et problem, fremgår det af Licitationen.

- At lægge fjernvarme består af meget mere end gravearbejdet. Det kræver levering af materialer og specialkompetencer til at samle rørene, siger Frank Schou Kruse der til daglig er administrerende direktør for entreprenørfirmaet Nordkysten A/S i Gilleleje.

Han peger på, at især én faggruppe kan stå i vejen for at nå målsætningen.

- Det vil for eksempel kræve rigtig mange smede, der skal svejse rørene sammen, og de er i forvejen en knap ressource og vanskelig at tilføre nye af på kort tid, fordi det kræver en del uddannelse og certificeringer, siger han.

Han er derfor også forsigtig med at svare på, om energiplanen reelt set kan lade sig gøre inden for målsætningen.

- Det er en ambitiøs plan, det er der ingen tvivl om. Men der er mange detaljer, vi ikke kender endnu, om måden de vil gøre det på, så derfor vil det være for skråsikkert af mig at spå om det kan nås inden for tidsrammen, siger han.

*****

Bornholms Tidende:
Banker vil tilbyde gebyrfri lån til at udskifte olie- og gasfyr

Politikere ønsker hjælp fra banker til finansiering af husstandes energirenovering. Og det er finanssektoren klar til at hjælpe med, lyder det fra Finans Danmark ifølge bl.a. Bornholms Tidende.

- Vi er parate til at hjælpe vores kunder med det kæmpe behov, der er her. Det vil vi gøre ved at tilbyde billige finansieringslån uden gebyrer, siger formand Carsten Egeriis til TV 2..

- De (almindelige husejere, red.) får også en billigere energikilde, som hjælper på de månedlige omkostninger, og som forhåbentligt også øger værdien af deres egen bolig, siger han.

I en pressemeddelelse fra Finans Danmark siger Carsten Tirsbæk Madsen, der er administrerende direktør i Jyske Realkredit, at finanssektoren længe har haft fokus på den grønne omstilling.

Han er desuden formand for Realkreditrådet, der er en del af Finans Danmark.

- Vi ser frem til en yderligere drøftelse med regeringen om, hvordan vores erfaring og rådgivning kan spille en endnu større rolle i den nuværende situation, lyder det.