07. mar 2022 Presseklip

Farvel til russisk gas kræver voldsomme ændringer

LÆS I DAG: Danmark bør lukke for gas fra Rusland, mener halvdelen af danskerne. Russisk invasion af Ukraine får fjernvarmeselskaber til at skrue op for sikkerheden. Energipriserne himmelflugt: Gaskunderne står i kø for at komme med på fjernvarmen. Hvorfor får fjernvarmen ikke nye kunder? Store planer: I løbet af tre år kan lille varmeværk få en varm forbindelse til Facebook. Fjernvarmepriser har før været næsten lige så høje som nu. Skive Fjernvarme er færdig med træpiller fra Rusland - nu kan varmeprisen stige endnu mere. Stop for træpiller fra Rusland betyder minimalt.

Erhverv+:
Farvel til russisk gas kræver voldsomme ændringer

Danmark skal gennem en stor energiomstilling for at blive uafhængig af gas fra Rusland, fastslår energiprofessor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet. Han vurderer ifølge Erhverv+, at det vil kunne ske på tre år.

Hans udmelding kommer på baggrund af, at regeringen sammen med en række partier, at Danmark "så hurtigt som muligt" skal gøres uafhængig af gas fra Rusland. Det er en del af en sikkerhedspolitisk aftale, som regeringen, Venstre, De Konservative, SF og De Radikale har indgået.

- Det kræver en række ret voldsomme tiltag inden for en kort årrække. Vi skal accelerere noget af det, vi allerede gør. Industriens produktion skal elektrificeres. Vi skal have udbredt fjernvarmen til at dække 70 procent og have individuelle varmepumper op at stå.

- Og så skal vi have generelle energisparekampagner udbredt, så vi kan mindske det energiforbrug, vi har, siger han.

*****

TV 2 Nyhederne:
Danmark bør lukke for gas fra Rusland, mener halvdelen af danskerne

I en ny Megafon-måling foretaget for TV 2 svarer flertallet af de adspurgte danskere, at de mener, at Danmark skal lukke helt for gassen fra Rusland. Også selvom det kan påvirke danskernes varmeforbrug negativt og koste danske arbejdspladser. Det skriver TV2 Nyhederne.

Helt konkret svarer 50 procent, at de er "helt enige" i, at Danmark bør lukke for russisk gas. Ligeledes er 28 procent af de adspurgte "delvis enige". Kun 3 procent svarer, at de er "helt uenige".

Også Dansk Fjernvarme, der er en brancheorganisation for de over 370 danske fjernvarmeselskaber og leverer 99,9 procent af fjernvarmen i Danmark, mener, at vi bør droppe russisk gas.

- Vi skal hurtigst muligt løsrive os fra russisk gas, og så skal vi hurtigst muligt have naturgassen væk som opvarmning i vores boliger, siger Kim Mortensen, direktør hos Dansk Fjernvarme.

Han peger på, at det også skal være med til at få hurtigere gang i den grønne omstilling. Interesseorganisationen mener heller ikke, at man bør støtte Rusland økonomisk.

- Vores fjernvarmeselskaber er demokratisk ejede, og derfor er vi en del af det internationale samfund, der siger fra over for Rusland, og det skal vi gøre på alle de kanaler, vi kan komme til, siger han.

*****

TV2 Øst:
Russisk invasion af Ukraine får fjernvarmeselskaber til at skrue op for sikkerheden

Borgerne skal ikke frygte for mangel på varme i deres boliger, lyder budskabet fra Fors til sine forbrugere. Fors skruer samtidig op for sikkerheden, som følge af krigen i Ukraine. Det fremgår TV 2 Øst.

- Vi følger situationen nøje, og vi fortsætter arbejdet med at forhindre eventuelle negative konsekvenser for vores kunder. Vi tager situationen alvorligt, siger Michael Brandt, der er administrerende direktør i forsyningsselskabet Fors A/S.

Senest har også fjernvarmeværkernes brancheorganisation opfordret medlemmerne til ekstra forsigtighed og forebyggelse som følge af krigen i Ukraine.

Der har nemlig i det seneste stykke tid været forhøjet aktivitet fra russiske, ukrainske og hviderussiske IP-adresser, oplyser Dansk Fjernvarme. Og det kan med andre ord få alvorlige konsekvenser, hvis russiske hackere får held med at slå knuder på danske forsyningsvirksomheder.

- I Fors A/S er vi afhængige af IT-systemer til at styre vores funktionssystemer. Det er eksempelvis vores vandværker, renseanlæg og fjernvarmeanlæg - altså samfundsvigtige funktioner, forklarer Michael Brandt i en mail til TV2 ØST og tilføjer.

- Derfor er det uhyre vigtigt, at vi sikrer os på alle måder IT-sikkerhedsmæssigt mod cyberangreb. Center for Cybersikkerhed vurderer dog på nuværende tidspunkt, at russerne ikke har intentioner om at skade Danmark.

*****

JydskeVestkysten:
Energipriserne himmelflugt: Gaskunderne står i kø for at komme med på fjernvarmen

40 borgere i Brørup har allerede sendt en bindende tilmelding til Brørup Varmeværk - til varmemesterens overraskelse. Nu skal det undersøges, om der er økonomi i at forsyne Søparken-kvarteret og andre "enklaver" med fjernvarme, skriver JydskeVestkysten.

Værket har inviteret alle 550 mulige, nye forbrugere til informationsmøde lørdag den 12. marts kl. 10 i Brørup Hallerne, og der tilmeldingsfrist den 1. maj.

- Først til den tid ved vi hvor mange, der vil være med, men vi tror da på, at vi kommer over de 65 procent, som mindst skal melde sig, hvis projektet skal blive til noget, siger formand Ole Arendttorp, der fortæller, at gasprisernes himmelflugt har stor indflydelse på den nuværende fjernvarmeinteresse.

- Vi hører om gaskunder, som har fået en acontoregning på 5.000 kroner per måned. Det bliver langt billigere på fjernvarmen, og det er selvfølgelig derfor, at så mange gerne vil med på fjernvarmen, hvor Brørup jo i mange år har været blandt landets allerbilligste.

*****

JydskeVestkysten:
Hvorfor får fjernvarmen ikke nye kunder?

Lige nu er olie-og naturgaspriserne historisk høje - samtidig holder fjernvarmeselskaberne i Tønder Kommune priserne i ro. Det vækker undren hos både Toftlund Fjernvarme og Tønder Fjernvarmeselskab, fremgår det af JydskeVestkysten.

-Jeg har ikke fået en eneste henvendelse om at skifte til fjernvarme, siger driftsleder på Toftlund Fjernvarme, Jørgen Thorgaard, der konstaterer, at gaspriserne er røget så meget i vejret, at det bør få nogle til at interessere sig for at skifte til fjernvarme.

Hvis vi kigger på naturgasprisen torsdag, kostede den inklusiv de fem-seks forskellige slags afgifter og moms 22,71 kroner per kubikmeter naturgas. Jørgen Thorgaard fortæller, at hvis den pris holder, så vil det koste 39.000 kroner om året at varme et typisk hus på 130 kvadratmeter op.

- Det er den højeste pris i de 20 år, jeg har været ansat i fjernvarmen, konstaterer Jørgen Thorgaard.

Hos Tønder Fjernvarmeselskab har direktør Lars Rytter samme undren. Sidste år åbnede man for, at borgerne i Tved og i den nordlige del af Ulriksallé, kunne vende olie, naturgas og elektricitet ryggen og tilslutte sig fjernvarmenettet i stedet for. Kunderne har godt nok også tilsluttet sig, men ikke nok til, at man kan gå i gang med at etablere fjernvarme i de to nævnte områder.

- Vi synes selv, at vi har et rigtig godt tilbud med jævn og stabil pris. Hvis der ikke er flere kunder, der tilslutter sig inden det bliver sommer, så bliver projektet lagt i mølposen, siger Lars Rytter.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Store planer: I løbet af tre år kan lille varmeværk få en varm forbindelse til Facebook

Der kommer masser af overskudsvarme fra de nye, store virksomheder i Esbjerg som i de kommende år skyder op syd for Esbjerg. Det kan blive en kæmpe gevinst for Bramming Fjernvarme, hvis alle parter kan blive enige om at sende overskudsvarmen syd på.

Derfor er det også en forholdsvis optimistisk formand for Bramming Fjernvarme, Robin Poulsen, der sammen med bestyrelsen har haft et møde med Din Forsyning om de nære fremtidsudsigter. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

- Meget kort sagt skal vi i Bramming Fjernvarme udfase gassen, og vi skal derfor have nogle flere strenge at spille på for at blive mindre sårbare over for prisstigninger i fremtiden. Her er overskudsvarmen et rigtig godt tilbud, siger Robin Poulsen.

Bramming Fjernvarme bruger i dag gas og el, kombineret med store varmtvandskedler til at lagre varmt vand, når strømmen er billig. Der er også planer for at investere i en stor luft-til-vand varmepumpe.

Esbjerg Kommune og Varde Kommune arbejder begge på en ny strategisk varmeplan, der bl.a. skal tage hånd om udfasningen af naturgassen. Heri indgår også udnyttelse af overskudsvarme fra affaldsenergi, industrien, og potentielle nye energitunge virksomheder samt Din Forsynings nye fjernvarmeproduktionsanlæg.

*****

Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
Fjernvarmepriser har før været næsten lige så høje som nu

Det bliver dyrt at opvarme et hus eller en lejlighed i Ringkøbing i 2022; prisen er nærmest fordoblet i forhold til 2021. Men faktisk har det tidligere - justeret for prisudviklingen - været næsten lige så dyrt, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Det er faktisk de lave priser, vi har betalte de seneste år, der har været usædvanlige, Martin Halkjær Kristensen, der er direktør hos Ringkøbing Fjernvarmeværk. Han bliver bakket op af økonomichef i Thomas Glibstrup.

- Målt i løbende priser er 2022 nok det højeste i 30 år, men hvis man korrigerer priserne for udviklingen i nettoprisindekset, så er prisen i 2022 slet ikke noget særsyn. Faktisk har der de seneste 30 år været 15 år med priser omkring 16.000 kr. eller højere.

Faktisk var det dyrere at være varmekunde midt i 1990' erne; i 1993 var varmeprisen - korrigeret for prisudviklingen - på 19.186 kroner for et standardhus, og den højeste pris måtte forbrugerne betale i 2001, da den pristals-korrigerede varmepris var 19.334 kroner.

I resten af 1990' erne og i nullerne lå priserne på næsten samme niveau, og først i 10' erne begyndte prisen så småt at falde. Mindst betalte vi i 2016, da prisen for at opvarme et standardhus blot var 8.044 kroner.

*****

Skive Folkeblad:
Skive Fjernvarme er færdig med træpiller fra Rusland - nu kan varmeprisen stige endnu mere

Skive Fjernvarme har importeret masser af træpiller fra det nu krigsførende land. Men det stopper nu skriver Skive Folkeblad – blandt andet fordi det ikke længere er muligt at få transporteret træpiller fra Rusland til Danmark.

Over 2020 og 2021 har Skive Fjernvarme fået omkring 50.000 ton træpiller ind via Skive Havn. Skive Shipping vurderer, at omkring 40.000 ton er kommet fra Sankt Petersborg i Rusland.

- Vi har bedt vores leverandør om at finde ud af, hvor leverandøren ellers kan skaffe os træpiller. Vi har tidligere fået træpiller fra Polen og Sverige, men i de lande bruger de nu selv de træpiller, de producerer, fortæller Tage Meltofte, direktør for Skive Fjernvarme.

Han understreger, at Skive Fjernvarme har pligt til at forsyne virksomhedens kunder med varme, og den skal de nok få. Men prisen på fjernvarme kan stige, hvis for eksempel Skive Fjernvarme en periode bliver nødt til at bruge naturgas i stedet for træpiller.

*****

Skive Folkeblad:
Stop for træpiller fra Rusland betyder minimalt
Fjernvarmebrugerne hos Skive Fjernvarme har ingen grund til at frygte, at prisen på varme kommer til at eksplodere, hvis man bruger varme, der kommer fra træpiller. Det slår Kim Behnke, udviklingschef hos Dansk Fjernvarme, fast.

- Prisen på olie, naturgas og kul er steget helt vildt. Prisen på biomasse som træpiller, halm og træflis er kun steget med cirka 10 procent hen over vinteren, oplyser Kim Behnke.

Skive Fjernvarme har et godt stykke tid brugt træpiller fra Rusland. Det er slut nu. Nu er Skive Fjernvarmes leverandør ved at finde et andet land at købe træpiller til Skive Fjernvarme.

Kim Behnke kan ikke se, der bliver problemer med at skaffe træpiller, fordi importen fra Rusland er blevet stoppet. Piller fra Rusland dominerer ikke markedet i Danmark. Tal fra Energistyrelsen viser, at træpiller fra Rusland i 2020 udgjorde 12,4 procent af Danmarks import af træpiller.

- Vi har ikke hørt, at fjernvarmeværker har problemer med at skaffe træpiller. Det kan være, det bliver nødvendigt at hente træpiller længere væk fra. Canada og USA har for eksempel en stor produktion af træpiller. Transporten vil blive dyrere, hvis man skal importere fra et andet kontinent, men merprisen for det, vil være meget begrænset i forhold til den voldsomme prisstigning, vi har set på naturgas og olie, siger Kim Behnke.