02. mar 2022 Presseklip

Slut med at Aalborg skal varmes med russisk kul

LÆS I DAG: HOFOR vil ikke købe biomasse i Rusland. Ukraine-krig kan føre til endnu et år med stigende dansk kulfyring. Studie: Mange CCU-metoder risikerer at udlede mere CO2, end de opsuger. Energianalytiker: Dyrt at lade elproducenter betale hele regningen for nettet. A-kraft løser næppe tysk gaskrise - For sent at skifte mening om lukning af værker. Viborg Varme vil være uafhængig af naturgas om tre år. Investerer otte millioner for at slippe for megadyr naturgas: Er steget med 50 procent. Aalborg-direktør dropper kommunen frem for forsyning. AffaldVarme Aarhus skifter navn til Kredsløb.

Kommunefokus.dk:
Slut med at Aalborg skal varmes med russisk kul

En del af den varme, som de aalborgensiske varmebrugere har fået over årene, stammer fra kul, der er importeret fra Rusland. Men det vil formand for Aalborg Forsyning – og klima- og miljørådmand i Aalborg Kommune - Per Clausen gøre op med.

Kommunefokus.dk fortæller, at der efter et møde i kommunens økonomiudvalg er enighed om, at man efter Ruslands invasion af Ukraine, nu skal stoppe med at købe russisk kul.

- Hvordan det præcist skal ske, skal vi have fundet ud af, hvis vi skulle have nogle kontraktmæssige forpligtelser i forhold til nogle af vores leverandører, som gør det vanskeligt, så må vi prøve at håndtere det. Men grundholdningen er, at vi ikke ønsker at købe kul fra Rusland, siger Per Clausen.

Han tilføjer, at det er velvidende, at det også kan have nogle konsekvenser for kommunen.

- Jeg tror, at man er betydeligt mere ildestedt, hvis det handler om gas end kul, som jo kommer fra mange forskellige steder i verden. Men man kan jo ikke udelukke, at der kan komme noget enten leverings- eller prismæssigt, hvor vi jo nok ikke er de eneste, der vender sig væk fra russisk kul, siger Per Clausen.

*****

Hofor; pressemeddelelse:
HOFOR vil ikke købe biomasse i Rusland

HOFOR melder nu ud, at man vil mindske andelen af russisk biomasse i de aftaler, der er indgået om levering af biomasse til fjernvarme- og elproduktion. Dertil vil man ifølge en pressemeddelelse stoppe med i fremtiden at købe biomasse i Rusland.

HOFOR angiver, at man er ”meget bekymrede over den dramatiske udvikling i Ukraine”, og at man har kigget på tværs af koncernens mange aktiviteter, og lige nu tyder det på, at det kun er i deres energileverancer, at der er andele fra Rusland.

”Vi er ved at undersøge mulighederne for at mindske - eller endnu bedre helt at fjerne - andelen af russisk biomasse i aftalerne. Derudover vil vi ikke fremover købe biomasse produceret i Rusland, ” skriver HOFOR i sin pressemeddelelse, hvor de også skriver, at man bredt set ikke indgår aftaler med russiske virksomheder.

”Det er et politisk anliggende at sætte rammer fx for import fra Rusland, og vi er klar til omgående at følge politiske tiltag og sanktioner på dette område”.

*****

Altinget:
Venstre slækker ikke på klimaambitioner

Der skal ikke nedjusteres på klimaambitioner for at gøre os uafhængige af russisk gas, lyder det ifølge Altinget nu fra Venstres politiske ordfører. Meldingen kommer, efter at partiets energiordfører åbnede for at gøre netop det "i en periode".

Meldingen kommer, efter at partiets energiordfører, Carsten Kissmeyer (V), i Altinget har udtalt, at “hvis de muligheder, vi har på den korte bane, er i konflikt med vores klimamål, så er det min personlige holdning, at vi må se bort fra det i en periode".

- Venstre vil ikke slække på klimaambitionerne hverken på kort eller lang sigt. Ruslands uhyrlige invasion af Ukraine har bare understreget behovet for at gøre os uafhængige af russisk gas og sætte endnu mere tryk på den grønne omstilling, udtaler Sophie Løhde til Altinget.

I en besked til Altinget understreger partiets klimaordfører Carsten Kissmeyer, at han ikke mener, man bør sætte klimaambitioner på bagsædet for at blive uafhængige af russisk gas. Han forklarer, at hvis det er sagt på den måde, har han udtrykt sig forkert.

I beskeden påpeger han, at den nuværende situation kan være med til at accelerere arbejdet med grøn omstilling på lang sigt, og at Venstre fortsat fastholder 2025 og 2030 målet om reduktion af drivhusgasser.

*****

EnergiWatch:
Ukraine-krig kan føre til endnu et år med stigende dansk kulfyring

Fynsværket overvejer at forlænge fyring med kul for at undgå afhængighed af russisk gas. Det på trods af, at man inden den russiske invasion af stod foran en vending, fordi Fynsværket blok 7, som er en af Danmarks fire store kulkraftværker, stod klar til at udfase kul til fordel for gas over de kommende to år.

- Vi oplever et geopolitisk dilemma, som vi ikke bare kan sætte til side i forhold til klimapolitik. Det er en problematik, som vi er helt bevidste om og er ved at vurdere, siger adm. direktør Jan Strømvig fra Fjernvarme Fyn ifølge EnergiWatch.

I alt var forventningen at værket skulle bruge omkring 15 mio. kubikmeter gas om året til at dække varmeforbruget i de kolde vintermåneder. En mængde, der svarer til 1,2 procent af det samlede danske forbrug af naturgas.

Men nu bliver den ombygning muligvis udskudt. Foruden ønsket om ikke at blive afhængig af russisk gas handler overvejelserne om forsyningssikkerhed.

- Gas bliver leveret per rørledning, så det er just in time. Kul har en langt bedre forsyningssikkerhed, for vi kan selv opbygge et lager, og vi har pladsen til det, forklarer Jan Strømvig.

*****

Klimamonitor:
Studie: Mange CCU-metoder risikerer at udlede mere CO2, end de opsuger

Der er kun få kendte teknologier, der både kan opfange og omdanne CO2 og samtidig leve op til Parisaftalen. Ifølge Klimamonitor gør adskillige af teknologierne derfor mere skade end gavn, viser et nyt studie, hvor forskerne har gennemgået 74 teknologier til at opsamle og anvende CO2.

Årsagen skal bl.a. findes i, at det kræver en hulens masse energi, når man fanger CO2, og derefter skal kombinere den med brint - også kaldet elektrolyse - for at producere brændstoffer. En anden udfordring er, at det ikke er helt nemt at indfange CO2-molekylerne, og at nogle af teknologierne end ikke er modne til at komme på markedet endnu.

- Hvis en teknologi ikke reducerer CO2-udledningerne betydeligt, og den stadig er meget langt væk fra kommercialisering, så er det måske bedre at omdirigere finansieringen til teknologier, der har potentialet til virkelig at reducere emissionerne drastisk, forklarer førsteforfatter Kiane de Kleijne, der er ph.d.-studerende på Department of Environmental Science ved Radboud University.

Af de 74 CCU-metoder forskerne gennemgik, opfyldte 8 af dem 2030-målet, og kun 4 var i stand til at nå nul-udledning i 2050, konkluderer forskerne.

*****

GridTech:
Energianalytiker: Dyrt at lade elproducenter betale hele regningen for nettet

Hans Henrik Lindboe fra Ea Energianalyse mener, at forbrugerne også skal samle noget af regningen op for tilslutning af ny VE-produktion. Hans udmelding kommer ifølge GridTech efter, at han set nærmere på de producentbetalinger, som Dansk Energi og Energinet har sendt i høring.

Han kan ifølge GridTech godt se rimeligheden i at bede VE-producenterne om at bidrage til omkostningerne i nettet. Men han mener ikke, det er klogt at lade producenterne samle hele regningen op.

- Det er jo i forvejen svært at få projekter på land gennemført på grund af lokal modstand, og man kunne jo forestille sig, at nogle af de penge, som udviklerne har i overskud, skal gå til netop at kompensere naboer og så videre – de penge bliver der færre af, når netselskaberne fremover også skal have en luns, siger Hans Henrik Lindboe.

Han mener, at det er uhensigtsmæssigt for aktørerne, der blot gå et andet sted hen, hvis omkostningerne til tilslutning i de mest attraktive områder i Danmark bliver for høje. Derfor pointerer han også, at det er helt afgørende, at der tages bestik af tilslutningsomkostningerne i landene omkring os og på den baggrund laves en samlet strategi for, hvor stor en andel af netomkostningerne, producenterne skal betale.

*****

GridTech:
A-kraft løser næppe tysk gaskrise - For sent at skifte mening om lukning af værker

Tyskland skal efter planen udfase den sidste A-kraft i løbet af 2022. Nu er landet blevet nervøs, fordi det har været hensigten at lade gas fra bl.a. Rusland til at tage over som kilde til landet el-produktion. Men meget tyder ifølge GridTech på, at det er for sent at ændre beslutningen om udfasning af A-kraft.

Forbruget af naturgas til elproduktion har ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) har været stigende siden 2014. Det vil med IEA’s ord ”gradvist knytte elforsyningssikkerhed med gasforsyningssikkerhed” i Tyskland, hvor knap 50 procent af landets forbrug af naturgas kommer fra Rusland.

- Selvfølgelig er det oplagt, hvis Tyskland kigger på, hvilken rolle atomkraft kan have i forhold til at skabe forsyningssikkerhed på sigt. Man kan sige helt overordnet, at hvis Tyskland kan bibeholde atomkraft frem for at øge andelen af naturgas til deres el-produktion, så vil det øge forsyningssikkerheden, siger Bent Lauritzen, der er afdelingsleder ved DTU Fysik.

Ifølge ham kan det teknisk set godt lade sig gøre at fortsætte driften af de atomkraftværker i Tyskland, der ellers skulle lukke med udgangen af 2022. Men det vil muligvis kræve en længerevarende nedlukning af værkerne først, og så vil det i sidste ende være en politisk beslutning at vurdere omkostningerne:

- Det er en længerevarende proces at lukke et atomkraftværk ned, og vedligeholdelsesplanerne vil være afstemt efter, hvor lang tid et værk er planlagt til at være i drift. På et tidspunkt kan det være for sent at ændre på beslutningen om at lukke et værk, siger Bent Lauritzen.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Viborg Varme vil være uafhængig af naturgas om tre år

Viceborgmester foreslår at gøre Viborg Varme uafhængig af naturgas. Viborg Varme bakker op om forslaget, men forklarer samtidig til Viborg Stifts Folkeblad, at man allerede har en plan klar for at slippe for gas i varmeproduktionen.

Det Socialdemokraternes førstemand i byrådet, Mads Panny, der står bag opfordringen, og de betragtninger er direktøren for Viborg Varme, Morten Abildgaard, sådan set ikke uenig i. Til gengæld har han ret svært ved at se, at Viborg Varme kan fremskynde processen med at udfase gassen. Den er nemlig allerede sat på skinner.

- Vi følger allerede en klar plan, der betyder, at vi mere eller mindre er uafhængige af naturgas med udgangen af 2025, og det er jo i løbet af to-tre år som foreslået. Vi er allerede i gang med at etablere to varmepumper, som i løbet af i år vil dække omkring 40 procent af vores energibehov, og de tre resterende projekter, der skal dække resten, er allerede i proces, siger Morten Abildgaard.

Viborg Varme vil foreløbig beholde sine naturgaskedler som backup, og Morten Abildgaard kan ikke garantere, at de ikke i fremtiden vil komme til at køre på russisk gas.

- Vi køber gas på det europæiske marked, og vi kan ikke fravælge gas fra specifikke lande. Det vil kræve, at EU samlet lukker for den russiske gas, siger Morten Abildgaard.

*****

JydskeVestkysten:
Investerer otte millioner for at slippe for megadyr naturgas: Er steget med 50 procent

Holsted Varmeværk har sendt et projekt i høring om fjernvarme til næsten alle byens sidste 300 husstande, der ikke er tilsluttet fjernvarmen. Projektet løber ifølge JydskeVestkysten op i otte mio. kroner, og det vil betyde et farvel til den dyre naturgas, som er steget med 50 procent.

- I forhold til gasprisen kan den investering sænke den enkelte husstands udgift med et par hundrede kroner på megawatt - det er cirka 25 procent, siger formand for varmeværket Jens Brodersen til avisen.

Sidst betalte fjernvarmekunderne 600 kroner aconto per megawatt. I år er prisen 900 kroner. Med en besparelse på 200 kroner kan aconto'en komme ned på 700 kroner per megawatt - i nutidskroner.

- Ingen kender prisen på energi ud i fremtiden, men med det nye projekt vil fjernvarmen være noget billigere end naturgas, så jeg håber og regner med, at husstandene, som er på naturgas, vil med på fjernvarmen, siger Jens Brodersen.

Projektet er sendt i høring hos de berørte husstande, og Jens Brodersen fortæller om overvejende positive tilbagemeldinger.

*****

Energy Supply:
Aalborg-direktør dropper kommunen frem for forsyning

Søren Gais Kjeldsen har indtil nu bestridt to forskellige poster – direktør for Klima og Miljø under Aalborg Kommune og administrerende direktør i Aalborg Forsyning. Men fra den 1. april i år ”nøjes” han fremadrettet med at være direktør for Aalborg Forsyning. Det skriver Energy Supply.

- Dette er et led i Aalborg Kommunes opprioritering af den grønne omstilling. Aalborg vil være i den grønne førertrøje, og det kræver en ny fordeling af direktørposterne, da Klima og Miljø er en forvaltning i rivende grøn udvikling, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal være konstitueret direktør for Klima og Miljø.

*****

Kredsløb; pressemeddelelse:
AffaldVarme Aarhus skifter navn til Kredsløb

Tirsdag den 1. marts var det slut med at bruge AffaldVarme Aarhus. Aarhusianerne skal fremover vænne sig til, at deres varmeforsyning m.m. hedder Kredsløb. Det har Kredsløb meddelt i en pressemeddelelse og artikel på hjemmesiden.

Det nye navn skal matche de grønne ambitioner for nutiden og fremtiden, fremgår det af hjemmesiden, så Kredsløb både sikrer det varme morgenbad og den lune radiator, ligesom de driver byens seks genbrugsstationer, og når aarhusianerne sorterer affald derhjemme.

- Vi ser ikke længere affald som affald, men som ressourcer, som vi vil beholde i brug så længe som muligt. Vi leverer flere ydelser end varme og arbejder allerede udenfor Aarhus Kommune. Så tiden er løbet fra navnet AffaldVarme Aarhus, forklarer administrerende direktør i AffaldVarme Aarhus Bjarne Munk Jensen.

Kredsløb består af i alt 7 selskaber. Alle skifter navn den 1. marts 2022. Det betyder blandt andet, at når de aarhusianske fjernvarmekunder får deres varmeregning for første kvartal i april, så kommer den fra Kredsløb Fjernvarme A/S.