22. feb 2022 Presseklip

Dansk Fjernvarme: Der lægges op til lemfældig omgang med statsmidler

LÆS I DAG: Gassen vil koste dyrt længe endnu, selv hvis vi undgår krig. Varmeværk tæt på konkurs: Redningsaktion i byrådet. Grøn frontløber forsvarer sorte selskaber: "Hvis man vil lave verden om, får man snavs på hænderne". Aalborg Forsyning sender Danmarks største havvandsvarmepumpe i udbud. Virksomheder i dialog om fjernvarme: Der kan gå flere år før kriterierne er opfyldt. Mere grøn fjernvarme på vej. Fjernvarme til 1500 boligejere: Halvdelen af byen skal graves op over de næste fem år.

EnergiWatch:
Dansk Fjernvarme: Der lægges op til lemfældig omgang med statsmidler

Med den målrettede varmeaftale afsættes der nu 250 mio. kr. til udrulning af grøn fjernvarme. Varmepumpeindustrien føler sig overset i aftalen, mens Dansk Fjernvarme mener, at varmepumper i forvejen modtager rigeligt med støtte gennem bygningspuljen og giver derfor ikke meget for kritikken.

- Det må bero på en misforståelse, hvis Varmepumpeindustrien føler sig overset. Der er givet 2,5 mia. i støtte til bygningspuljen, hvor de kan søge og er garanteret minimum 60 pct. På den måde er de jo tildelt virkelig store summer, siger Rune Moesgaard, afdelingschef for public affairs og regulering hos Dansk Fjernvarme, til EnergiWatch.

I Dansk Fjernvarme er holdningen fortsat, at det handler om at finde de løsninger, der giver bedst mening, så man ikke giver støtte til begge teknologier samme steder, og på den måde risikerer at ”spilde” støtte og samtidig belaste nettet unødvendigt. Der bør altså ikke gives støtte til varmepumper i udpegede fjernvarmeområder, lyder det.

- Vi mener, at man skal foretage energiplanlægning og finde ud af, hvor de forskellige teknologier passer bedst ind. Det ville jo blive et stort samfundsøkonomisk spild, hvis man støtter begge dele det samme sted. Det er lidt en lemfældig omgang med statslige midler, der lægges op til, siger Rune Moesgaard.

*****

EnergiWatch:
Gassen vil koste dyrt længe endnu, selv hvis vi undgår krig

Selv hvis krigen undgås, vil de høje priser presse virksomheder og forbrugere i mange måneder fra nu, lyder det fra flere analytikere samt fra det internationale energiagentur, IEA. Det skriver EnergiWatch på baggrund af en artikel fra Børsen.

Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen har dog meldt ud, at hvis der udbryder krig, vil EU-landene ikke vil løbe tør for gas de næste måneder.

- Over de seneste uger har vi undersøgt alle mulige scenarier, hvis Rusland beslutter sig for helt eller delvist at afbryde gasforsyningen til EU. Jeg kan sige, vores modeller viser, at vi nu er mere på den sikre side denne vinter, lyder det fra von der Leyen.

For virksomheder og forbrugere er den dårlige nyhed, at energipriserne ventes at være høje i mange måneder frem – krig eller ej. Det skyldes, at gaslagrene først skal fyldes op igen, og der mangler kapacitet til at håndtere mere flydende gas, viser den seneste prognose fra det internationale energiagentur, IEA.

*****

Sjællandske:
Varmeværk tæt på konkurs: Redningsaktion i byrådet

Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk styrer mod konkurs 1. marts. Derfor hastebehandler byrådet i dag, tirsdag, en sag om kommunegaranti på 1,2 millioner kroner til det lille nødlidende varmeværk. Det fremgår af Sjællandske.

Borgmester Carsten Rasmussen kalder det en bunden opgave at hjælpe varmeværket med at styre fri af konkurs.

- Kraftvarmeværket står foran en stor likviditetsudfordring, da værket ikke har penge til at betale for naturgassen. Så først når vi stiller med en kommunegaranti vil værkets bank fortsætte med at holde hånden under varmeværket, siger Carsten Rasmussen.

Alternativet er konkurs og det er ikke brugbart scenarie, hverken for varmekunderne eller kommunen, tilføjer borgmesteren.

- Det vil betyde, at kommunen skal overtage varmeværket og kradse penge ind hos skyldnerne via træk i offentlig forsørgelse eller begære skyldnernes huse på tvangsauktion. Det er vi på ingen måde interesserede i.

*****

EnergiWatch:
Grøn frontløber forsvarer sorte selskaber: "Hvis man vil lave verden om, får man snavs på hænderne"

Torben Möger Pedersen svarer igen på kritikken af pensionssektorens milliardinvesteringer i fossile selskaber. Topchefen i Pensiondanmark mener, at man skal forsøge at skubbe kulsorte selskaber i en grøn retning ved netop ikke at sælge deres aktier fra.

- Hvis man kun har green darlings i investeringsporteføljen, vil den se pæn ud, når du måler CO2-aftrykket, men man flytter ikke noget. Hvis man vil lave verden om, får man snavs på hænderne, siger han til EnergiWatch.

Diskussionen er højaktuel, efter at NGO’en Mellemfolkeligt Samvirke har præsenteret en ny kortlægning af pensionssektorens investeringer i kul-, olie- og gasselskaber. Her fremgår det, at danske pensionsselskaber tilsammen har investeret 46 mia. kr. i fossile selskaber. Af dem er 22 mia. kr. placeret i selskaber, der fortsætter jagten på nye oliefelter.

Det er ifølge Mellemfolkeligt Samvirke og flere andre kritikere uforeneligt med visionerne om at være grøn frontløber, men sådan ser Torben Möger Pedersen ikke på det.

- Olie og gas vil jo indgå som en del af den globale energiforsyning også på den anden side af 2050. Forhåbentlig vil det spille en meget mindre rolle end i dag, men selv de mest optimistiske scenarier for udbygning af vedvarende energi indebærer, at der stadig vil være behov for olie og gas. Der kan man diskutere, om man vil foretrække olie og gas udvundet af et ansvarligt selskab som Shell, eller om man vil købe det fra Putin og Saudi-Arabien, siger Torben Möger Pedersen.

*****

Energy Supply:
Aalborg Forsyning sender Danmarks største havvandsvarmepumpe i udbud

Aalborg Forsyning er i fuld gang med at planlægge de grønne varmeløsninger, der skal tage over for det kulfyrede kraftvarmeværk, Nordjyllandsværket, når det bliver nedlagt senest i 2028. Derfor sender Aalborg Forsyning en 100-125 MW stor havvandsvarmepumpe i udbud.

Anlægget skal levere 25 procent af fjernvarmen til varmeforbrugerne, og havvandsvarmepumpen bliver ifølge Energy Supply Danmarks største og er et helt centralt element i den fremtidige grønne fjernvarmeproduktion i Aalborg Forsyning.

Havvandsvarmepumpen skal ligge ved Limfjordens nordlige bred ved Nordjyllandsværket. Det er en ideel placering ifølge Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning.

- Her vil havvandsvarmepumpen ligge helt tæt på knudepunktet for varmeforsyningen og tæt på Limfjorden. Det er netop energien fra vandet i Limfjorden, som vi fremover vil udnytte i den grønne varmeforsyning, siger Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning.

Det er planen, at havvandsvarmepumpen sættes i drift i løbet af 2025. Ud over havvandsvarmepumpen har Aalborg Forsyning mere overskudsvarme, flere varmepumper, en elkedel og et varmelager i støbeskeen.

*****

Skive Folkeblad:
Virksomheder i dialog om fjernvarme: Der kan gå flere år før kriterierne er opfyldt

Der kan gå flere år, før Skive Fjernvarme vil kunne tilbyde varme til en stor gruppe af byens virksomheder. Der er nemlig en række faktorer, der endnu ikke er opfyldt, og det tager tid, lyder meldingen fra Skive Fjernvarme til Skive Folkeblad.

Meldingen kommer samtidig med, at de galopperende energipriser – især på gas – har øget interessen markant hos erhvervsvirksomhederne i byen for fjernvarme. Men før fjernvarmeværket begynder at forberede et forsyningsnet til et nyt område, kræver det blandt andet forhåndstilkendegivelse fra en vis mængde nye forbrugere.

- For det første skal vi have nok virksomheder med, og så skal der laves et projektforslag, som skal godkendes af Skive Kommune, før at vi i det hele taget må gå i gang med fjernvarme i et nyt område, fortæller Tage Meltofte.

På spørgsmålet om, hvor mange virksomheder der alene i Sydbyen kan være tale om, henviser han til den nuværende varmeforsyning i Sydbyen og siger:

- Hvis vi tegner en streg fra omfartsvejen (Ringvej Syd) og ud mod travbanen, så er det ét stort område med naturgas, og vi er selvfølgelig interesseret i at komme ind og levere fjernvarme.

*****

SN.dk – Storkøbenhavn:
Mere grøn fjernvarme på vej

Høje Taastrup Fjernvarme gør nu klar til at udnytte overskudsvarmen fra endnu et datacenter i lokalområdet. Det drejer sig ifølge SN.dk – Storkøbenhavn om GlobalConnects store datacenter på Hørskætten 12.

- Vi er meget glade for at kunne give vores kunder endnu mere grøn og lokalproduceret varme. Det nye anlæg får dobbelt så stor kapacitet som det hos Nordea og kan dække et varmeforbrug svarende til cirka 1500 boliger, oplyser direktør Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme.

Siden efteråret 2020 er overskudsvarmen fra Nordeas datacenter omsat til fjernvarme. Og nu er et nyt projekt altså på beddingen. Det vækker også glæde hos GlabalConnect, hvis de kan bidrage til den grønne omstilling.

- Datatrafikken stiger markant i disse år, og mere end halvdelen af hele Danmarks data flyder gennem et af GlobalConnects datacentre. Derfor er det helt afgørende for os at nedbringe vores energiforbrug. Vi er meget glade for samarbejdet med Høje Taastrup Fjernvarme, så overskudsvarmen kan opvarme lokale husstande. Det giver så meget mening hele vejen rundt, siger Anders Frich Mathiesen, Data Centre Manager hos Global Connect.

*****

Fyns Amts Avis:
Fjernvarme til 1500 boligejere: Halvdelen af byen skal graves op over de næste fem år

Mange boligejere har rykket for det i årevis, og nu kommer det så endelig: Kerteminde Forsyning er nu klar til at udbrede fjernvarmen i Munkebo, fremgår det af Fyns Amts Avis.

Kerteminde Forsyning har i flere år arbejdet på at kunne tilbyde fjernvarme til de boliger i Munkebo, hvor man nu fyrer med olie eller gas. Og forleden faldt det hele på plads med et tilskud på 12,5 millioner kroner fra Energistyrelsen.

- Borgerne i Munkebo kan nu se frem til ikke blot billig med også miljørigtig varme. Vi ved godt, at bundlinjen er afgørende for folks valg ad opvarmningsform. Men samtidig forventer folk med rette, at forsyningsselskabet tilbyder en klimavenlig varmeløsning. Det gør vi med fjernvarmen, for målet er, at det skal være co2-neutralt i 2030, understreger Hans Luunbjerg, der er formand for bestyrelsen.

Kerteminde Forsyning vil tilbyde 1500 boligejere i Munkebo fjernvarme, og for at få mange til at tilslutte sig med det samme, udlover Kerteminde Forsyning en rabat på 5000 kroner på tilslutningsafgiften til alle, der tilmelder sig inden nytår.