28. jan 2022 Presseklip

Høje varmeregninger er en varm kartoffel

LÆS I DAG: Blå partier vil også give skattefri check til de rigeste gaskunder. Dansk Energi advarer mod stor gascheck. Grøn omstilling truer 14.000 danske job. Fjernvarmepriserne stiger som allerede meldt ud - hverken mere eller mindre. Mange gasfyr i de dyreste boligområder.

Politiken:
Høje varmeregninger er blevet en varm kartoffel

Klimaminister Dan Jørgensen møder kritik fra snart sagt alle for sit forslag om varmehjælp. Flere partier fra både blå og rød blok, som Politiken har talt med, kalder det bizart, at man lægger op til at støtte gasforbrugere, som man ønsker at mindske antallet af, fordi gas betragtes som en sort opvarmningskilde.

- Det virker paradoksalt, at vi sidder med en klimaminister og kun forhandler om en støtteordning til en type opvarmning, vi helst vil have folk væk fra, siger klimaordfører Marie Bjerre fra Venstre til avisen.

For at leve op til klimamålet udbetaler staten kontant støtte til at skrotte naturgasfyret til fordel for en klimarigtig varmepumpe. Men familier, som har skiftet til varmepumpe, bliver forbigået af regeringens udspil til varmehjælp, mens naboer, som fortsat brænder fossil naturgas af, får støtte.

- Det vil være rimelig barokt, hvis indgrebet forsøder det fossile, men ikke gør det samme for dem, der rent faktisk er skiftet til det grønne, siger seniorøkonom Torsten Hasforth fra den grønne tænketank Concito.

Tænketanken bakker op om den hidtidige varmehjælp til de dårligst stillede, som kommunerne fordeler. Men Torsten Hasforth frygter, at der nu er lagt op til et mere generelt tilskud.

- Forventningen er, at gasprisen vil være høj et godt stykke tid endnu. Det kan umuligt være pointen, at der skal komme flere hjælpepakker. Pointen er, at vi skal væk fra naturgas, siger han.

Der er nye forhandlinger fredag, og en aftale forventes i de kommende uger.

*****

Klimamonitor:
Blå partier vil også give skattefri check til de rigeste gaskunder

Der skal ikke forskelsbehandles med en eventuel hjælp til boligejere, der i øjeblikket får højere varmeregninger. Både Konservative og Venstre afviser regeringens forslag om, at hjælpen kun gives til danskere med de laveste indkomster, fremgår det af Klimamonitor.

- Vi mener, at alle, der har en forhøjet regning, skal have hjælp. Og det afhænger ikke af, hvad det er for en indtægt, du i øvrigt har. Vi mener ikke, at det er vores opgave at lave socialfordeling, siger Mona Juul, som er klimaordfører for De Konservative.

I Venstre mener man, at allerede vedtagne afgiftsnedsættelser skal fremrykkes. Lavere elafgifter vil give en besparelse til alle familier og ikke kun nogle specifikke grupper.

- Det bliver dyrere for os alle sammen at tænde stikkontakten, og derfor synes vi også, at det giver god mening af lempe elafgiften, siger klimaordfører Marie Bjerre (V).

Støttepartiet SF er indtil videre rimelig tilfreds med de toner, der lyder fra regeringen.

- Det er vigtigt for SF, at hjælpen kan mærkes, og det er også derfor, at den skal være målrettet. Man skal ikke smøre det bredt ud med elafgiften, siger Signe Munk, som er partiets klimaordfører.

*****

Finans.dk:
Dansk Energi advarer mod stor gascheck

Politikerne skal begrænse støtten til de mest trængende og samtidig understrege, at gas skal udfases på længere sigt. Det er meldingen fra Dansk Energi til de politikere, der lige nu forhandler om støtte til varmekunderne, skriver Finans.dk.

- Politikerne skal passe på, at de ikke fjerner incitamentet til at skifte væk fra gassen. For det kan godt blive tilfældet, hvis folk får den opfattelse, at de bliver økonomisk reddet, hvis gasprisen igen stiger, lyder det fra direktøren for Dansk Energi, Lars Aagaard.

Dansk Fjernvarme han en anden tilgang og løsning. Direktør Kim Mortensen opfordrer til at vælge en model, hvor der frem for en check bliver vedtaget en midlertidig nedsættelse af afgiften på naturgas.

- Vi står i dag med en række helt eller delvist gasfyrede fjernvarmeværker, der indtil for et par år siden var tvangstilkoblet gasfyring. Og det er deres kunder, som må betale en regning for noget, som de ikke selv har valgt, lyder begrundelsen fra Kim Mortensen.

*****

Finans.dk:
Grøn omstilling truer 14.000 danske job

Udsigten til, at Danmark mister tusindvis af arbejdspladser inden for olie- og gasområdet, får en stribe organisationer til at gå sammen i et nyt partnerskab for at styrke CO2-fangst og -lagring. Det skal ske i undergrunden – fx i Nordsøen, skriver Finans.dk.

- Vi skal i gang med at skabe en meget stor ny industri i Danmark. Udviklingen går stærkt, og vi skal være hurtige, hvis vi vil være attraktive på det europæiske marked. Partnerskabet skal blandt andet være med til at sikre, at samfundet får mest muligt for støttekronerne, siger branchedirektør for DI Energi, Troels Ranis.

Det nye partnerskab består af erhvervsorganisationerne DI Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Offshore, Danske Rederier, fagforeningen Dansk Metal samt tænketanken Axcelfuture.

Organisationerne mener, at man i Danmark kan opfange mellem 4,5 og 9 millioner ton CO2 årligt fra diverse skorstene på kræftværker og fabrikker, og over tid er det forventningen, at man kan lagre mellem 12 og 22 miliarder ton CO2 i undergrunden.

Vurderingen fra partnerskabet lyder, at en målrettet satsning på CO2-fangst og -lagring vil kunne skabt omkring 3.000 nye danske arbejdspladser.

Læs også: Nyt partnerskab om CCS ser dagens lys.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Fjernvarmepriserne stiger som allerede meldt ud - hverken mere eller mindre

Forudsætninger og prognoserne for den fjernvarmestigning, Viborg Varme meldte ud i november, holder stadig. Det bekræfter direktør Morten Abildgaard fra Viborg Varme overfor Viborg Stifts Folkeblad.

- Der er ikke på nuværende tidspunkt udsigt til, at fjernvarmen hos Viborg Varme bliver hverken dyrere eller billigere, end vi varslede i november, siger direktør Morten Abildgaard fra Viborg Varme.

Han uddyber, at de prognoser for prisudviklingen for naturgas, man har lavet budget ud fra, stadig holder, og at man også stadig regner med, at naturgasprisen fortsat vil falde markant, når fyringssæsonen slutter med udgangen af april.

- Alt tyder på, at det vil gå sådan, og det er det, vi har haft som udgangspunkt for vores beregninger, så den gennemsnitlige stigning for forbrugerne vil stadig ligge på cirka 70 procent, siger Morten Abildgaard.

Den helt store joker i det spil er dog den usikre situation i Ukraine, hvor en eventuel optrapning af konflikten med Rusland vil kunne indvirke voldsomt på naturgasprisen.

- Det er en usikkerhedsfaktor, vi simpelthen ikke kan tage højde for, og som vi derfor heller ikke kan regne ind i vores prognoser, siger Morten Abildgaard.

*****

Finans.dk:
Mange gasfyr i de dyreste boligområder

Mange boligejere i de dyreste områder kan få sig en grim økonomisk overraskelse, hvis de vil sælge. Det er nemlig i de områder, at fyring med naturgas er mest udbredt. Det skal interesserede købere være ekstra opmærksomme på, fastslår Nykredits chefanalytiker Mira Lie Nielsen overfor Finans.dk.

- Hvorvidt det kommer til at betyde noget for priserne i de områder er for tidligt at sige præcist, da det afhænger af, hvordan priserne på gas udvikler sig i den kommende tid. Men det er et wake-up call og noget, som købere af huse vil være mere opmærksomme på, siger Mira Lie Nielsen.

Nykredit har undersøgt, hvor i Danmark fyring med naturgas er mest udbredt. Resultatet var overraskende. Det er i hovedstadsområdet og i nogle af landets dyreste kommuner, at koncentrationen af gasfyr er størst, lyder meldingen fra Nykredit.

I København, Nordsjælland og Østsjælland opvarmes ca. en tredjedel af boligerne med naturgas. I Vest- og Nordjylland er andelen helt nede på henholdsvis 9 og 6 pct. Det er således meget tydeligt, at det er et sjællandsk fænomen med mange gasfyr.