24. jan 2022 Presseklip

Her er klima og energi i den nye reformaftale

LÆS I DAG: Hofor runder fjernkølings-storkunde nummer 100. Hofor får ny direktør fra Metroselskabet. Fjernvarmen kommer til Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Hvorfor skal fjernvarmen komme hele vejen fra Assens? Eksploderende energipriser giver virksomheder massive omkostninger. Fjernvarmeværk på kundejagt. Her er der planer om fjernvarme de kommende år. Refa MSK må lade fjernvarme gå til spilde.

Klimamonitor:
Her er klima og energi i den nye reformaftale

Regeringen har sammen med et smalt flertal i Folketinget vedtaget blandt andet at sænke elafgiften yderligere. Det sker ifølge Klimamonitor i forlængelse af en beslutning i 2018, hvor et bredt flertal i Folketinget besluttede at sænke elafgiften fra i dag 90 øre/kWh til 79,6 øre/kWh i 2025.

Aftalepartierne lemper nu yderligere den almindelige elafgift med 14 øre/kWh fra 1. juni 2022, 16 øre/kWh i 2024-2029 og 17 øre/kWh fra 2030. Det koster statskassen på den gode side af en milliard kroner årligt at finansiere denne afgiftslettelse.

Dansk Energi har argumenteret for, at det er godt for den grønne omstilling, hvis eldrevne løsninger bliver mere attraktive. Mens professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet har kritiseret, at det fjerner incitament til at spare på energien.

På det seneste har høje energipriser skabt politiske diskussioner. En eventuel yderligere kompensation, som regeringen indkaldte til forhandlinger om denne uge, er ikke berørt i denne aftale. Det kører parallelt i andre forhandlinger.

*****

Energy Supply:
Hofor runder fjernkølings-storkunde nummer 100

Hovedstadens forsyningsselskab Hofor har netop indgået aftale med AP Pension om at levere fjernkøling til virksomhedens nye domicil i Nordhavn. I samme byggefelt etableres Nykredits nye domicil og et flerbrugerhus, der også skal have fjernkøling. Det skriver Energy Supply.

Dermed runder forsyningsselskabet fjernkølingskunde nummer 100. 

- Vi er begejstrede over, at flere bygherrer vælger den klimavenlige fjernkøling til deres ejendomsportefølje i Nordhavn. AP Pension er kunde nr. 100, og i en bydel, hvor der i forvejen sker rigtig meget på det grønne område, er det herligt, at vi har dem med på fjernkølingsholdet. Vi oplever, det betyder meget for kunderne, at vi kan tilbyde en grøn løsning, siger chef for Fjernkøling i Hofor, Jakob Thanning.

Ekspansionen i fjernkøling er sket over mere end 10 år, og der har generelt været tryk på hele vejen. Fjernkøling i København begyndte i 2010 på Kongens Nytorv, hvor Sydbank var den første kunde, og kunde nr. 100 er altså også fra finanssektoren.

*****

Altinget:
Hofor får ny direktør fra Metroselskabet

Fra og med maj 2022 hedder Hofors direktør Henrik Plougmann Olsen. Han bytter nemlig direktørstolen i Metroselskabet ud med direktørposten i hovedstadens forsyningsselskab, hvor han erstatter Lars Therkildsen. Det skriver Altinget.

- Hofor er en meget vigtig brik i den grønne omstilling og tilpasning til klimaforandringer, som hele hovedstadsområdet skal kæmpe for. Det vil jeg gerne være en del af, udtaler Henrik Plougmann Olsen i en pressemeddelelse fra Hofor.

Henrik Plougmann Olsen har de sidste 12 været topleder i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Københavns Madhus og i DGI-Byen.

Den kommende direktør i Hofor er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet.

*****

Fyens Stiftstidende:
Fjernvarmen kommer til Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Over halvdelen af husstandene i Nr. Lyndelse og Nr. Søby har tilsluttet sig Fjernvarme Fyn, så nu kommer fjernvarmen til området. Og er godt for klimaet - Faaborg-Midtfyn Kommune er nemlig den fynske kommune med den laveste andel af boliger med fjernvarme, fremgår det af Fyens Stiftstidende.

- Vi er utrolig glade for, at der har været så stor opbakning i området. Det er gået virkelig stærkt med at få det nødvendige antal tilmeldinger. Og nu glæder vi os til at kunne levere fjernvarme til området, siger Jesper Schmidt Kruser, kundecenterchef hos Fjernvarme Fyn, i en pressemeddelelse.

Fjernvarme Fyn begynder nu planlægningsarbejdet med at føre en transmissionsledning til området, og i starten af 2023 er man klar til at lægge rørene i jorden.

Planen er, at de første husstande kan tænde for fjernvarmen fra midten af 2023. Herefter bliver resten af kunderne tilsluttet løbende gennem de efterfølgende 12-15 måneder.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har 29,2 procent af husstandene fjernvarme, viser tal fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsens BBR-register. Det er den laveste andel af de fynske kommuner. Næstlavest er Svendborg Kommune, hvor 32,6 procent af husstandene har fjernvarme. I Faaborg-Midtfyn Kommune opvarmes en tredjedel af boligerne med naturgas.

*****

Fyens Stiftstidende:
Hvorfor skal fjernvarmen komme hele vejen fra Assens?

En læser undrer sig over, hvorfor fjernvarmen til Aarup skal komme fra Assens, når Gelsted ligger tættere på. Vi spørger direktøren i Assens Fjernvarme. Direktør for Assens Fjernvarme, Marc Roar Hintze, forklarer om årsagen i Fyens Stiftstidende.

Den første og mest logiske årsag er ifølge Marc Roar Hintze, at Assens Fjernvarme har tilbudt at gøre, mens Gelsted Fjernvarmeværk ikke har det. Derudover nævner direktøren, at Assens Fjernvarme også har den nødvendige kapacitet til at klare udvidelsen.

Samtidig har Assens Fjernvarme netop sat priserne ned. Assens Fjernvarme vil således kunne forsyne et standardhus på 130 kvadratmeter med varme for 10.400 kroner om året, mens Gelsted Fjernvarme ville opkræve 17.400 kroner om året.

- Selvom man hører meget om, at alle er ramt af høje gaspriser og så videre, så har vi faktisk haft et overskud på 10 millioner sidste år. Det betyder faktisk, at vi sætter varmepriserne 12 procent ned. Så ikke nok med at varmen er grøn herfra, så er den også meget billig. Det er derfor, at sådan et projekt her også kan lade sig gøre, og er en god forretning, siger han.

*****

Horsens Folkeblad:
Eksploderende energipriser giver virksomheder massive omkostninger

Industrivirksomheden Bewi i Tørring kan tydeligt mærke, at prisen på blandt andet naturgas er mangedoblet det seneste år. Tørring Kraftvarmeværk står klar til hjælpe med fjernvarme – men det kommer til at tage noget tid, fremgår det af Horsens Folkeblad.

Emballage og isoleringsproducenten Bewi i Tørring døjer ligesom alle andre virksomheder med, at elprisen er på himmelflugt. Og det giver ifølge direktøren massive ekstra omkostninger.

- Det er massive omkostninger, som medfører, at vi er nødt til at justere vores priser. Ikke for at øge indtjeningen, men for at minimere tabet. Og udviklingen betyder også, at vi kigger strategisk på implementeringen af alternative energikilder, siger adm. direktør Karl Erik Olesen.

Inden for en overskuelig tidsregning kan alternativet være den kollektive varmeforsyning. Tørring Kraftvarmeværk barsler nemlig med et projekt til ca. 64 mio. kr. Projektet har netop fået en betinget godkendelse og er sendt i høring, og forløber resten af planlægningsfasen uden bump på vejen, håber man på at gå i jorden inden årets udgang.

- Brugerøkonomisk er det ikke svært at præsentere et godt resultat for de interesserede - særligt ikke lige nu. Vi udfaser også selv vores brug af naturgas til solvarme, varmepumper eller overskudsvarme, og det kommer til at tage yderligere fart fremover, siger direktør Torben Alex Nielsen fra Tørring Kraftvarmeværk.

Med i projektet hører også muligheden for at etablere fjernvarme i nabobyen Ølholm. Det projekt er ligeledes i den helt spæde fase, hvorfor formanden ikke har et kvalificeret bud på, hvilken løsning man eventuelt lander på.

Tørring Kraftvarmeværk producerede sidste år ca. 27.000 Mwh. Tallet forventes ifølge Torben Alex Nielsen at stige til rundt regnet 40.000 Mwh med de nye planer.

*****

Skive Folkeblad:
Fjernvarmeværk på kundejagt

Glyngøre Fjernvarmeværk vil gerne have flere kunder. Derfor er værket lige nu klar med et slagtilbud, der kan konkurrere med den dyre naturgas. Det skriver Skive Folkeblad, der nævner, at der lige nu er en særlig kampagnepris på 20.000 kroner på de adresser på Durupvej, Strandvej og Enghavevej, der har mulighed for at få fjernvarme.

I en pressemeddelelse anslår varmemester Claus Musgaard, at et typisk hus i Glyngøre vil kunne spare cirka 30-40 procent på varmeregningen ved at skifte fra naturgas til fjernvarme.

- Vi graver på din vej i en kortere periode, afhængig af vejret, og udgravningen på din grund tager ikke så lang tid. Fra arbejdet på din grund går i gang, til at du har fjernvarme, og din have er genskabt, går der én - maksimalt to uger. Når stikledningen er etableret, og vi er færdige med at installere fjernvarmen hos dig, genskaber vi din have eller indkørsel, så den ser ud som før. Selve indføringen fra vej til hus sker selvfølgelig i en dialog med den nye forbruger, siger Claus Musgaard.

*****

Dagbladet Roskilde:
Her er der planer om fjernvarme de kommende år

Hos Høje Taastrup Fjernvarme er man klar til at rulle den kollektive varmeforsyning længere ud. Vridsløsemagle og Sengeløse er ifølge selskabets formand, Nils Olsen, realistiske muligheder. Det beretter Dagbladet Roskilde.

- Hvad angår Sengeløse, vil vi kunne etablere en traditionel forsyning med fjernvarme, fordi byen ligger tæt på vekslerstationen ved Lervangen, forklarer formanden og nævner, at man skal gå anderledes til værks i Vridsløsemagle, fordi byen ligger langt fra det eksisterende fjernvarmenet.

- Her leverer vi fjernvarme via en varmepumpe (unit) i hver ejendom, der tilsluttes. Varmepumpen forsynes via et ledningsanlæg, der udnytter energien i grundvand fra to boringer i området. Men kunderne bliver ellers afregnet efter de gældende takster som alle andre kunder. Kunderne i Vridsløsemagle bliver også andelshavere i fjernvarmeselskabet på lige vilkår med de øvrige, siger Nils Olsen.

Projektet er allerede præsenteret på et borgermøde i Vridsløsemagle, hvor mere end 40 tilkendegav interesse for at komme med på varmesystemet, ligesom en ny udstykning med seks-otte boliger kan sluttes til.

Høje Taastrup Fjernvarme har nu sendt tilbud ud til beboerne i Vridsløsemagle. Smertegrænsen for at sætte projektet i gang er 30 tilslutninger. Selskabet har allerede sendt kommunen et projektforslag, der kommer til godkendelse i byrådet meget snart. Går alt glat, forventer Nils Olsen, at der kan leveres varme omkring årsskiftet 2022/23.

*****

Lolland-Falsters Folketidende:
Refa MSK må lade fjernvarme gå til spilde

Refa MSK udnytter høje priser til at producere elektricitet, men en del af varmeproduktionen kan ikke afsættes og må afkøles, fordi der mangler aftagere til varmen, skriver Lolland-Falsters Folketidende. Refa MSK leverede tidligere fjernvarme til Lolland Varme, Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab, men på grund af en omfattende konflikt, er det nu det sidstnævnte, der modtager varme fra Refa.

- Vi køler, fordi vi har pligt til at levere billigst muligt varme til vores forbrugere. I øjeblikket er elpriserne høje, så vi udnytter vores kapacitet til at få gode priser, så vi kan sætte prisen ned for varmekunderne, siger han.

Det er dog ikke sådan, at værket producerer alt det elektricitet, det i princippet kunne gøre. Der skal nemlig være en vis balance mellem elektriciteten og varmen, ligesom der er grænser for kølekapaciteten. Så når Maribo Varmeværk og Lolland Varme ikke aftager varme, lægger det et loft over elproduktionen.

Kenneth Prehn tilføjer i øvrigt, at kølerne selvfølgelig bruger strøm, men at kraftvarmeværket producerer meget mere, end det bruger på kølerne.

- Så det er et godt regnestykke for MSK, fastslår han.