20. jan 2022 Presseklip

Dansk Fjernvarme: Brancheorganisation negligerer problemet

LÆS I DAG: Nye 2021-tal fra Energinet: Andelen af sort strøm i stikkontakten voksede. Skal du betale mere for varmen? Her stiger prisen mest. Hernings fjernvarmekunder kan sove trygt om natten. Højere varmeregning rammer vidt forskelligt hos fynboerne. Sønderborg Kommune: Kun i en by bliver man ramt på pengepungen.

EnergiWatch:
Dansk Fjernvarme: Brancheorganisation negligerer problemet

Elnet og varmepumper skal ikke nødvendigvis stå i modsætning til hinanden, men man skal huske nuancerne i debatten, mener Dansk Fjernvarme på baggrund af kritik fremsat af elinstallatørernes brancheorganisation. Det fremgår af EnergiWatch.

Problemstillingen er ifølge Dansk Fjernvarme, at der er et stort behov for, at elselskaberne får optimeret og udbygget elnettet, så det kan modsvare det behov for øget elektrificering, der opstår i fremtiden.

- Det er hård kost at læse kritikken fra elinstallatørerne. Vi er ikke enige i de synspunkter, som elinstallatørernes brancheforening fremfører. Vi synes de negligerer det problem, som Ewii fremfører, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, til EnergiWatch.

Anledningen til Ewii-topchefens opfordring er en risikovurdering fra Energistyrelsen, som udkom i starten af januar. Afhængig af hvordan den grønne omstilling gennemføres og nettet udbygges, kan den gennemsnitlige årlige strømafbrydelse for en dansker nemlig stige med op til en faktor 26, hvilket dækker over en stigning fra 20 minutter årligt til 8 timer og 39 minutter.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at Dansk Fjernvarme mener at have den bedste løsning på at gøre varmen i de danske hjem grønnere.

- Vi har de bedste forudsætninger for at elektrificere opvarmningen i Danmark. Det har jo netop vist sin værd i energikrisen, som vi befinder os i, fordi vi har et diversificeret produktionsapparat. Hvis man kun har en varmepumpe, så er man meget afhængig af, hvilken elpris man bliver tilbudt, lyder det fra Rune Moesgaard.

Men det er heller ikke alle steder, hvor fjernvarmen er den bedste løsning. Steder, hvor der er langt mellem husene, vil det give langt mere samfundsøkonomisk mening at få flere varmepumper ud i de private hjem, frem for at etablere fjernvarmenet.

Det handler i langt højere grad om, at man skal have planlægningen på plads, så der ikke opstår uhensigtsmæssige overlap af fjernvarme og varmepumper.

- Det vi mener, der skal til, er energiplanlægning. Det tror jeg også er Ewiis pointe - at det er dyrt at opretholde både fjernvarme og elnet. Og de steder, hvor fjernvarme giver bedst mening, bør man udrulle det, og de steder, hvor der er langt mellem husene, der er varmepumpe den bedste løsning, siger Rune Moesgaard.

*****

Finans.dk:
Nye 2021-tal fra Energinet: Andelen af sort strøm i stikkontakten voksede

Et vindfattigt 2021 betød en øget CO2-udledning fra det danske elforbrug, fordi en stigende andel af strømmen kommer fra udlandet og er produceret på fx kul. Ifølge Finans.dk viser en ny opgørelse fra Energinet, at mens der i 2020 blev udledt 122 gram CO2 for hver forbrugt kilowatt-time (kWh), voksede tallet sidste år til 139 gram - en stigning på 14 pct.

Stigningen kommer, selv om produktionen af el fra sol, vind og afbrænding af biomasse ifølge Energistyrelsen stod for 68 pct. af Danmarks elproduktion i 2020, og siden er der opsat yderligere vindmøller og solcelleanlæg.

Problemet er bare, at den grønne el fra vindmøller og solcelleanlæg er et øjebliksprodukt.

Derfor hjælper den grønne el ikke nødvendigvis danske elkunder, hvis de tænder på stikkontakten på et tidspunkt, hvor den forbrugte el kommer fra udlandet, eller hvor kul- og gasfyrede kraft- og fjernvarmeværker har skruet op for produktionen for at dække elforbruget i vind- og solfattige perioder.

- 2021 var et usædvanligt vindfattigt år, så andre energikilder producerede mere – også de kraftværker, der kører på f.eks. kul, udtaler Niels Ejnar Helstrup Jensen, senioringeniør i Energinet, i en kommentar til den stigende CO2-udledning fra elforbruget.

*****

Jyllands-Posten:
Skal du betale mere for varmen? Her stiger prisen mest

Trods den seneste tids massive omtale af og politiske fokus på stigende varmepriser vil langt de fleste danskere ikke skulle betale meget mere for varmen i år, end de gjorde sidste år. Det slår Jyllands-Posten fast, efter avisen har søgt at skabe et overblik for hele landet.

Men i nogle egne af landet kan borgerne se frem til massive prishop for at varme boligen op. Jyllands-Posten har bl.a. besøgt Troldhede, hvor beskeden til kunderne er at Troldhede Varmeværk vil komme ud af 2021 med et underskud, »som skal dækkes ind med forhøjet varmeregning i år 2022«.

Hvor en MWh i 2021 kostede 450 kr., koster den i dag 1.031 kr.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at gøre huset så energivenligt som muligt, og alligevel stiger vores varmeregning nu med 1.000 kr. i måneden, siger Sanni Møller Simonsen fra byen

Også i Jægerspris i Nordsjælland må borgerne til lommerne, hvis de vil have varme i huset over vinteren. Her kostede en MWh 425 kr. i 2021, mens den ifølge varslingen fra Jægerspris Kraftvarme vil den samme varme koste 1.625 kr. i år.

- Nu er der udsigt til faldende gaspriser, så måske kan dele af prisstigningen blive aflyst. Men vi afventer lige situationen. For Putin skal bare røre ved det forkerte håndtag, og så eksploderer det hele igen, lyder det fra driftsleder Hans Christian Kjærgaard, Jægerspris Kraftvarme.

Han forklarer, at varmeværket for to år siden byggede et nyt stort anlæg med el-varmepumpe og solvarme, og »hvis det ikke var for den investering, var stigningen blevet større«.

*****

Herning Folkeblad:
Hernings fjernvarmekunder kan sove trygt om natten

Verdo beroliger husejere i Herning, der har fjernvarme. Der bliver brugt biomasse på Herningværket, og det sikre forbrugerne mod en eksplosion i varmeprisen. I stedet kan prisen holdes nogenlunde i ro, fremgår det af Herning Folkeblad.

- Vi er i den gunstige situation, at 85 procent af brændslet på Herningværket består af grøn biomasse. Det er ganske vist også steget en smule i pris, men ikke nær så meget som el og gas, lyder meldingen fra Karsten Randrup, der er fjernvarmechef for både Herning og Randers.

Han fastslår, at Verdo er i gang med at regne på, om de tidligere budgetter holder. Desuden har Verdo netop færdiggjort fjernvarmeforbrugernes årsopgørelser, som fra i morgen vil blive tilgængelig på Verdos selvbetjeningsportal.

Selskabet har omkring 21.000 varmeforbrugere i Herning.

- Herningværket bruger ganske vist 15 procent naturgas. Det skyldes, at vi skal lukke ned i tre måneder for at foretage en væsentlig ombygning. Her har vi dog taget højde for en stigning i gasprisen, og desuden gør vi det i de tre varmeste sommermåneder, hvor forbruget er mindst, siger han.

*****

Fyens Stiftstidende:
Højere varmeregning rammer vidt forskelligt hos fynboerne

I Svendborg og på Ærø rammes store andele af husejerne af stigende energipriser, mens Odense Kommune går næsten fri, fordi en meget del af byens huse opvarmes af fjernvarme. Det fortæller Fyens Stiftstidende, der bl.a. kan konstatere, at de tre kommuner, hvor der er flere gaskunder end fjernvarmekunder bliver hårdest ramt af prisstigningerne.

Både i Svendborg og Ærø Kommuner er andelen af husstande med gas på omkring 40 procent, mens den i Faaborg-Midtfyn Kommune er på 34, 2 procent. Alle tre kommuner bliver ramt af prisstigninger på varmen, fortæller avisen.

Noget heldigere er man stillet i Odense Kommune, hvor næsten alle huse opvarmes med fjernvarme. 97,8 procent af husstandene har fjernvarme i radiatorerne, fremgår det af tallene, og kun en ganske lille andel - 0,4 procent - må ty til naturgas.

Nyborg er den kommune på Fyn, der har den næsthøjeste andel af fjernvarmemodtagere. Her er 64,1 procent tilsluttede fjernvarmenettet og ligesom i Faaborg-Midtfyn, hvor flere mindre byer snart tilsluttes fjernvarmen, er Nyborg Forsyning og Service på vej med udvidelser af fjernvarmenettet til omegnsbyerne Hjulby og Aunslev.

På Langeland er det ikke muligt at varme op med naturgas, og over halvdelen af øens husstande har fjernvarme. Langeland skiller sig ud ved at have en høj andel af husstande opvarmet med oliefyr. Hver femte husstand på Langeland opvarmes med olie, og heller ikke på Nordfyn har alle fået skrottet de gamle oliefyr. Også her er det hver femte husstand, der opvarmes med olie og som konsekvens får en større varmeregning.

*****

Jydske-Vestkysten:
Sønderborg Kommune: Kun i en by bliver man ramt på pengepungen

De voldsomme stigninger i gas- og elpriser kan nu også mærkes på pengepungen hos kunderne i Broager Fjernvarme, hvor langt størstedelen af varmen kommer fra solceller og varmepumpe. Det skriver Jydske-Vestkysten.

For at imødegå for store efterregninger er varmeprisen derfor steget pr. 1. januar. Broager Fjernvarme har også udarbejdet et budget for hele 2022, der viser, at varmeprisen stiger yderligere pr. 1 april. Det giver en samlet prisstigning på 16 procent for 2022.

Der er derimod ingen grund til nervøsitet, hvis man er kunde hos Nordals Fjernvarme, der dækker Nordborg, ligesom der arbejdes på højtryk i Havnbjerg og meget snart også i Guderup på tilbyde fjernvarme.

- Vores nye fjernvarmeværk forsyner vores fjernvarmekunder i Nordborg og meget snart også Guderup med CO2-neutral fjernvarme baseret på halm. Derfor er vores kunder ikke ramt af de store prisstigninger, der lige nu er på naturgas og elektricitet, siger direktør for Sønderborg Forsyning Hans Erik Kristoffersen.

De store prisstigninger på både gas og el kommer heller ikke til at påvirke kunderne hos Sønderborg Varme, der har omkring 15.000 andelshavere. Her holdes varmeprisen i ro hele 2022, har bestyrelsen tidligere meldt ud.

Det skyldes blandt andet, at Sønderborg Varme har flere forskellige brændselstyper til at producere varmen med, herunder energiudnyttelse af restaffald, sol og bæredygtig biomasse, der ikke har set samme stigninger som el og gas.