06. dec 2021 Presseklip

Aktører er delte på grøn del af finansloven

LÆS I DAG: CCS-aktører ser tempoet på Christiansborg som hæmsko for udviklingen. TVIS skal levere varme til 32.000 nye huse. Det første skridt mod fjernvarme i Holbæk. Navneændring koster Affaldvarme Aarhus seks millioner kroner.

Altinget:
Aktører er delte på grøn del af finansloven

Et løft af klimabistanden, flere havvindmøller og en trawlfri zone i Bælthavet er nogle af elementerne i en delaftale om Finansloven for 2022, som langtfra alle aktører er glade for. Det skriver Altinget på baggrund af en delaftale om Finansloven.

Et flertal bestående af regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativt og Kristendemokraterne er enige om at investere omtrent 1,3 milliarder kroner i klima- og miljøindsatser de kommende tre år.

Aftalen indebærer bl.a. midler til en pulje, der skønnes at reducere CO2-udledningerne frem mod 2025 og 2030, og som kan understøtte forhandlingerne om en samlet strategi for fangst og lagring af drivhusgassen.

Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, roser aftalen med overskriften ”God, grøn aftale” på Twitter. Videre skriver han:

Godt at #dkpol har prioriteret CO2 fangst. Her har vi et stort potentiale og aktørerne tripper for at komme i gang, så vi kan indfri vores klimamål.

*****

EnergiWatch:
CCS-aktører ser tempoet på Christiansborg som hæmsko for udviklingen

Ineos, C4 og Dansk Fjernvarme vil have lovliggjort CO2-lagring tidligere, end regeringen lægger op til i lovforslag. Det er nødvendigt at komme i gang hurtigst muligt, skriver de i et høringssvar ifølge EnergiWatch.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) forventer, at forslaget kan fremsættes i Folketinget til februar, men loven træder først i kraft 1. juli 2022, som det ser ud lige nu.

Det er ikke tidsnok, lyder den samstemmende dom fra fangstsammenslutningen Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4), brancheorganisationen Dansk Fjernvarme og olieoperatøren Ineos, der driver CCS-satsningen Greensand.

Dansk Fjernvarme lægger i sit svar vægt på, at Danmark hurtigst muligt bør komme fra demonstration til fuldskala. Men det er afgørende, at der kommer styr på hele værdikæden først, bemærkes det:

"Der er mange skridt på vejen mod realisering af fuldskala CO2-lagring i 2025. Det er derfor væsentligt, at Danmark holder tempoet højt fra start af, således at CO2 fanget i Danmark ikke nødvendigvis skal bindes til lagring i udlandet i mange år frem," lyder det fra Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme noterer sig videre, at lovforslaget kun vil give tilladelse til CO2-lagring i områder, som hører under Danmarks havplan. Den omfatter kun områder i Nordsøen, hvor der produceres olie og gas, samt Hanstholm-strukturen.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
TVIS skal levere varme til 32.000 nye huse

Nye udstykninger er en af hovedårsagerne til, at Tvis over 20 år skal levere varme til anslået 32.000 nye husstande i Trekantområdet. For to år siden var vurderingen meget lavere, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Selskabet analyser markedet hvert andet år, og den netop udførte kortlægning viser, at efterspørgslen på fjernvarme i de fire kommuner, der udgør ejerkredsen i TVIS, vil stige med 24 procent i løbet af de næste otte år.

Kigger selskabet 20 år frem, er forventningen, at antallet af husstande og virksomheder, der forsynes med fjernvarme, er steget med 32 procent i forhold til i dag. Det svarer til 32.000 nye husstande.

- Vi har allerede energien til rådighed, så vi kan imødekomme efterspørgslen, og derfor er det både energi- og priseffektivt for alle, hvis vi kan forsyne endnu flere fjernvarmeforbrugere sammen med fjernvarmeselskaberne, siger projektchef Anders Jepsen, i en pressemeddelelse fra Tvis.

Det er en markant fremgang i forhold til samme analyse, som Tvis offentliggjorde for to år siden. Dengang anslog selskabet, at forsyningsnettet over 20 år var udvidet med mere beskedne syv procent.

Den øgede forventning forklarer selskabet blandt andet med den grønne omstilling, konvertering af naturgaskunder og så en gunstig kombination af pris, miljøgevinster og forsyningssikkerhed.

*****

Nordvestnyt:
Det første skridt mod fjernvarme i Holbæk

Holbæk Kommunen skal tage stilling til et forslag til fjernvarmeforsyning af i første omgang de nye boliger i Holbæk Have og seminariebygningerne er på vej i høring. Det vil være et gennembrud for fjernvarmen i den sidste, større by, der ikke har et udbredt fjernvarmenet, skriver Nordvestnyt.

FB Gruppen A/ S, der står for udbygningen af det tidligere idrætsområde i Holbæk Have, har ansøgt Holbæk Kommune om godkendelse af et projekt om etablering af fjernvarme i den første etape med boligbyggeriet i Holbæk Have. Ansøgningen er sendt i et samarbejde med Jyderup Varmeværk (Fors Varme Holbæk, Jyderup A/ S). De to parter har sammen med rådgivningsvirksomheden Rambøll udarbejdet et projektforslag.

Forslaget falder i tråd med kommunens strategiske varmeplan, hvor der satses på, at opvarmning skal være CO2-neutral i 2030. Desuden er der kommunens generelle målsætning om en 70 procents reduktion i 2030. Foreløbig har klima-og miljøudvalget indstillet til økonomiudvalget, at forslaget sendes i høring blandt de berørte parter.

*****

EnergiWatch:
Navneændring koster Affaldvarme Aarhus seks millioner kroner

Forsyningsselskabet Affaldvarme Aarhus må hive knap seks mio. kr. op ad lommen for at skifte navn til Kredsløb. Det viser et projektregnskab, som Lokalavisen Aarhus har fået aktindsigt i. Det skriver EnergiWatch.

Overfor avisen bedyrer marketingschef Signe Hollesen, at navneskiftet til Kredsløb har været nødvendigt, siden Affaldvarme Aarhus i 2020 blev udskilt fra Teknik og Miljø i Aarhus som et selvstændigt kommunalt ejet selskab.

- Vi kommer aldrig til at kunne måle en til en, om det er pengene værd, men vi har selvfølgelig overvejet det meget omhyggeligt, og vi mener, at det her er pengene værd i forhold til at kunne få flere med på at genbruge mere og bruge varmen bedst muligt, siger marketingschef Signe Hollesen til avisen.

*****