01. dec 2021 Presseklip

Innargi vinder geotermi for Hovedstadsområdet

LÆS I DAG: Radikale håber CO2-afgift kan fremrykke nordjysk kulstop. Energipriser på himmelflugt gør grøn varme attraktiv. Carsten Kissmeyer støtter nyt flisværk i Skive. Skive Fjernvarme hæver prisen. Vejlensere kan se frem til velkendte beløb på varmeregningen i 2022. Flere og flere får fjernvarme i Stoholm. Varmepris på himmelflugt i Frederiks.

Energistyrelsen; pressemeddelelse:
Innargi vinder geotermi for Hovedstadsområdet

Klimaminister Dan Jørgensen har givet tilladelse til efterforskning og udvinding af geotermisk energi i Hovedstadsområdet, Ringsted og Holbæk til Innargi A/S. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Energistyrelsen.

Styrelsen oplyser, at der har været to ansøgere til tilladelsen. Den anden ansøger var Geotermisk Operatørselskab A/S – også kendt som GEOOP.

Energistyrelsen skriver videre om udvælgelsen af Innargi A/S, at ”arbejdsprogrammets omfang og kvalitet vurderet i forhold til efterforskningsbehovet i de ansøgte områder har i udvælgelsen af en vinder været det afgørende udvælgelseskriterium”.

Ansøgninger har været forelagt Klima-, Energi-, og Forsyningsudvalget, hvorefter klima-, energi- og forsyningsministeren har meddelt tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Hovedstadsområdet, Ringsted og Holbæk.

*****

Altinget:
Radikale håber CO2-afgift kan fremrykke nordjysk kulstop

Mens Enhedslisten og SF har taget kuludfasning på Nordjyllandsværket op i forhandlingerne om næste års finanslov, så er Radikale ikke parat til at afsætte et stort beløb til nordjysk klimahjælp. I stedet håber Radikale på, at en ny CO2-afgift kan være katalysator, skriver Altinget.

- Vi er enige i, at vi ikke skal fyre med kul. Spørgsmålet er alene, hvor hurtigt det skal ske og hvordan det skal finansieres. Men jeg er ikke parat til at afsætte så stort beløb, som der er tale om, siger Rasmus Helveg Petersen, der er Radikales klimaordfører.

I december kommer en ekspertgruppe med tidligere overvismand Michael Svarer i spidsen med bud på, hvordan en ensartet CO2-afgift, der hjælper med at nå klimamålet i 2030, kan introduceres.

Umiddelbart efter forventes politikerne at forhandle om en grøn skattereform, der skal gøre det dyrere at forurene og billigere at vælge grønt.

Derfor sætter Radikale sin lid til en højere CO2-afgift vil ændre businesscasen så meget for Nordjyllandsværket, at det hurtigere kulstop kommer mere eller mindre af sig selv.

- Det er det, vi håber. Og ellers så må vi se, hvad regningen lyder på, når vi har overblik over CO2-afgiften, siger R-ordføreren.

*****

Energistyrelsen; pressemeddelelse:
Energipriser på himmelflugt gør grøn varme attraktiv

Den grønne fjernvarme er endnu mere tillokkende for varmebrugerne i Danmark. Det skyldes de rekordhøje priser på såvel el som gas, og nu opfordrer Energistyrelsen direkte til, at danske med fossil opvarmning i hjemme skifter til fx fjernvarme.

Det giver nemlig både klimamæssigt og økonomisk god mening, fortæller vicedirektør i Energistyrelsen, Stine Leth Rasmussen, i en pressemeddelelse.

- Varmepumper og fjernvarme er de mest klimavenlige varmetyper og samtidig ofte de billigste. Den økonomiske fordel ved fjernvarme og varmepumpe bliver kun større med de høje energipriser, vi ser for tiden, siger Stine Leth Rasmussen.

Grunden, til at de fleste fjernvarmekunder ikke vil opleve de store prisstigninger, er, at et fåtal af fjernvarmeselskaber har gas som det primære input til varmeproduktionen. Dog kan der ske markante prisstigninger hos fjernvarmeværker, som kun har naturgas eller evt. en lille produktion med andre brændselstyper.

*****

Skive Folkeblad:
Carsten Kissmeyer støtter nyt flisværk i Skive

Forsyningsordfører for Venstre, Carsten Kissmeyer, går nu ind i sagen fra Skive, hvor Skive Fjernvarme søger opbakning til at bygge et nyt flisfyret værk, der skal give mulighed for yderligere 1.500 fjernvarmeforbrugere.

Overfor Skive Folkeblad lægger han vægt på, at nye kilder til energi er under udvikling - herunder Power-to-X, som blandt andre GreenLab Skive er langt med. Power-to-X går ud på at omdanne energi fra sol og vind til energi, som kan lagres og bruges, når der er brug for den - for eksempel til transport.

- Nogle ser ondt til, man bruger træflis og lignende til varmeproduktion. Det er ingen katastrofe, at Skive Fjernvarme udvider med en varmecentral, der skal bruge lokalt produceret, certificeret træflis, siger han til avisen.

Carsten Kissmeyer understreger, at dét er hans personlige mening.

- Varmepumper er et udmærket alternativ til biomasse, når det gælder opvarmning, men der skal også være nok grøn strøm til at drive varmepumperne, siger han.

Carsten Kissmeyer peger også på, at anlæg, der for eksempel bruger træflis eller træpiller, ikke skal blive ved med det - de bliver afskrevet og kan erstattes af andre kilder til varme.

*****

Skive Folkeblad:
Skive Fjernvarme hæver prisen

Skive Fjernvarme er nødt til at bruge en smule gas ved siden af træ til deres varmeproduktion, og på grund af de galopperende gaspriser sætter det sig nu i prisen for det kommende år, skriver Skive Folkeblad.

Fjernvarmeprisen stiger fra den 1. januar 2022 fra de nuværende 485 kroner pr. MWh til 530 kroner. Samlet betyder prisstigningen, at den årlige varmeudgift for et standardhus stiger fra 12.979 kroner til 13.793 kroner, hvilket er en samlet stigning på 6,3 procent for et standardhus.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at prisen til opvarmning af et standardhus stiger med cirka 800 kroner til næste år, men prisen på fjernvarmen er stadig meget lav i forhold til opvarmning af et hus med naturgas, hvor et tilsvarende hus med dagens priser koster mere end 25.000 kroner at opvarme, siger direktør for Skive Fjernvarme Tage Meltofte.

Samtidig har Tage Meltofte dog også gode nyheder til fjernvarmens mange kunder. Der er formentlig penge retur for indbetalingerne i 2021.

- Vi er på vej ud af november måned, og vi kan allerede nu se, at mange eksisterende fjernvarmekunder kan forvente at få penge tilbage for 2021, oplyser Tage Meltofte.

Skive Fjernvarmes årsregnskab forventes klar ved udgangen af januar 2022, hvorefter eventuelle tilbagebetalinger kan finde sted som modregning i de nye aconto-rater for 2022.

*****

JP Vejle:
Vejlensere kan se frem til velkendte beløb på varmeregningen i 2022

I Vejle er den grønne omstilling så langt fremme, at prisstigninger på fossile brændstoffer ikke spiller en rolle for prissætningen. Det er meldingen fra Vejle Fjernvarme ifølge JP Vejle, der dog varsler en mulig prisstigning på mindre end fem procent, hvis den overhovedet kommer.

- Vi sidder lige nu med budgetterne, som skal fremlægges til godkendelse den 15. december, men der er ikke udsigt til voldsomme stigninger, siger Jesper Wolsgård, der er direktør for Vejle Fjernvarme.

Når vejlenserne kan se frem til formentlig uændrede priser i 2022, så det ikke mindst, at Vejle Fjernvarme sammen med Trefor Varme og Mølholm Varmevæk får deres varme fra Tvis.

- Vi får leveret fra Tvis, som ikke er afhængig af priserne på for eksempel el og gas, så forbrugerne i Vejle kan tage det roligt, siger Jesper Wolsgård.

Hos Tvis arbejdes der med overskudsvarme fra Crossbridge Energy’s kølevands- og raffineringsprocesser, biomassevarme fra Ørsted/Skærbækværket samt affaldsvarme fra Energnist i Kolding, hvilket gør det muligt at forsyne vejlensere og de øvrige borgere i Trekantområdet med miljøvenlig fjernvarme.

*****

Fjends Folkeblad:
Flere og flere får fjernvarme i Stoholm

Stoholm Fjernvarme er nået et langt stykke med at få resten af byen konverteret til fjernvarme. Siden den 1. april har således yderligere 120 husstande meldt sig på. Dermed er man to tredjedele af vejen, inden man kan få tilskud fra Energistyrelsen, skriver Fjends Folkeblad.

- Vi skal have samlet 183 underskrifter, inden vi er berettiget til tilskud. Vi har de 120, så vi mangler en tredjedel. Og både gas og olie er under udfasning, så alternativerne bliver under alle omstændigheder færre i fremtiden, siger formand for Stoholm Fjernvarme Henry Jensen.

Og nogle veje i Stoholm er tættere på de 50 procent end andre, så Stoholm Fjernvarme opfordrer derfor de resterende til at skrive under på den tilkendegivelse, der vil udløse tilskud fra Energistyrelsen til Stoholm Fjernvarme.

- Og jo hurtigere, vi når de krævede 183 tilkendegivelser, jo før får vi tilskuddet, pointerer Henry Jensen.

*****

Ugeavisen Karup:
Varmepris på himmelflugt i Frederiks

Fra marts måned 2022 skal der gribes noget dybere i lommen end vanligt for forbrugerne hos Frederiks Varmeværk. Værket har netop varslet prisstigninger, der svarer til en årlig stigning på rundt regnet 9000 kroner for et standardhus på 130 kvadratmeter.

Det vil sige, at prisen ifølge Ugeavisen Karup vil stige fra cirka 12.400 kroner til over 21.300 kroner om året.

- Det er en meget stor stigning, og vi er trætte af, at skulle melde det ud, men vi kan ikke ændre på det, siger formanden for varmeværket, Wolfgang Schubert, til ugeavisen.

Årsagen til stigningen er de kraftigt stigende energipriser på verdensplan, således også på naturgas. Og på varmeværket bruger man naturgas til at fyre med.

- Når vi kigger på de omkostninger, vi har til at producere varme, så er kilowatt-prisen steget meget hen over året. Og da vi ikke kan andet end at bruge prognoserne til at forudse, hvad fremtiden vil bringe, så er vi nødt til at forholde os til det, siger han.

Wolfgang Schubert understreger, at værket ikke skal tjene penge, men bare holde omkostninger og indtægter lige. Værket sætter ikke priserne højere op, end man kan se er nødvendigt til den tid.