30. nov 2021 Presseklip

Klimarådets formand: Det er mere retfærdigt at stoppe kulforbruget med en CO2-afgift

LÆS I DAG: Varme-chok i Viborg. Ledelse satser på et ja til nyt varmeværk. 300.000 århusianere kan se frem til en besparelse på varmeregningen næste år. Seks kilometer ledning skal sende fjernvarme mellem Sønderborg og Augustenborg.

Klimamonitor:
Klimarådets formand: Det er mere retfærdigt at stoppe kulforbruget med en CO2-afgift

Klimarådets formand har forståelse for, at politikere vil give tilskud til et fremskudt kulstop på Nordjyllandsværket. Men han mener, at udfasningen i stedet skal drives af en hurtig, højere CO2-afgift. Det skriver Klimamonitor.

Han peger på, at en afgift vil være både mest retfærdigt og mere effektivt, fordi det tvinger forureneren til selv at drosle ned på udledningerne.

- Det er altid samfundsøkonomisk dyrere at gå tilskudsvejen frem for afgiftsvejen, siger Klimarådets formand Peter Møllgaard.

Hans anbefaling er derfor klar: I den bedste verden ville Nordjyllandsværkets kulstop blive drevet af en høj CO2-afgift, der pressede forureneren til at omstille sin praksis.

En sådan model vil sætte regningen lavest muligt det rigtige sted.

- Der er ingen tvivl om, at hvis man går tilskudsvejen, er det skatteborgerens penge, man bruger til at lukke værket, og det fører til forvridninger andre steder i samfundet og er en dyr måde at gøre det på. Hvorimod hvis man lægger en afgift på, er det mere omkostningseffektivt for samfundet. Og afgiftsprovenuet, man får, vil kunne bruges på andre dele af velfærdssamfundet eller den grønne omstilling, siger han.

Hans udmelding skal ses på baggrund, at flere klimaordførere netop nu lægger pres på regeringen for at sætte ind med en støtte på 400 millioner kroner for at fremskynde kuludfasningen på Nordjyllandsværket. Regeringen afviser, mens Enhedslisten, SF, og Venstre støtter.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Varme-chok i Viborg

Fjernvarmeregningen for et gennemsnitshus i Viborg stiger med næsten 8000 kroner næste år. Det er en stigning på 70 procent, fremgår det af Viborg Stifts Folkeblad, der skriver, at regningen til et gennemsnitshus i Viborg lander på 19.364 kroner.

Direktør Morten Abildgaard siger, at det desværre er en situation, som fjernvarmeselskabet ikke er herre over og henviser til, at Viborg Varme er i fuld gang med at omstille produktionen af fjernvarme til grønnere løsninger. Det indebærer, at man med omstillingen vil kunne mindske afhængigheden af naturgas.

Kan man ikke fremskynde og opskalere den proces?

- Det har vi desværre ikke mulighed for. Vi kæmper allerede alt, hvad vi kan, og vi kan ikke forcere det arbejde. Det skal jo også gøres ordentligt og forsvarligt, siger Morten Abildgaard.

Han er helt på det rene med, at den voldsomme prisstigning kan være en stor belastning for den enkelte forbruger, og han fortæller også, at det selvfølgelig er blevet diskuteret indgående i bestyrelsen.

*****

Skive Folkeblad:
Ledelse satser på et ja til nyt varmeværk

Ledelsen af Skive Fjernvarme satser på, at man får et ja fra en ekstraordinær generalforsamling onsdag til bygge en ny træflis-fyret fjernvarmecentral, fordi det vil gøre det muligt at koble yderligere cirka 1.500 nye kunder til den grønne fjernvarme.

- Alene i år har vi afholdt 13 informationsmøder for mulige nye kunder, og inden årets udgang kommer vi op på 20 møder, fortæller direktør for Skive Fjernvarme Tage Meltofte til Skive Folkeblad.

Skive Kommunes kampagnetilbud til nye kunder er 22.500 kroner for tilslutning til fjernvarme. Den pris indeholder blandt andet etablering af stikledning og demontering og bortskaffelse af det gamle naturgas- eller oliefyr.

Skive Fjernvarme har allerede nu mange henvendelser fra boligejere, der gerne vil have fjernvarme, og det er derfor vigtigt, at man hurtigst muligt efter modtagelsen af informationsmaterialet giver en tilbagemelding, om man ønsker fjernvarme. Herefter vil Skive Fjernvarme at udrulle fjernvarme i de områder hvor flest ønsker fjernvarme, og hvor det selskabsøkonomisk giver bedst mening.

*****

Aarhus Stiftstidende:
300.000 århusianere kan se frem til en besparelse på varmeregningen næste år

AffaldVarme Aarhus har meldt store besparelser ud til sine kunder. Det betyder, at et gennemsnitshus kan spare op til 2000 kroner på fjernvarme i 2022, skriver Aarhus Stiftstidende.

Grunden til, at AffaldVarme Aarhus kan sænke prisen er, at kunderne betalte en højere pris for varmen sidste år på grund af et underskud i virksomheden året før. Samtidig har man i modsætning til andre steder i landet ingen problemer med de stigende priser på el og naturgas, fordi den aarhusianske fjernvarme kommer fra flere forskellige energikilder som halm, træflis, havvand, overskudsvarme, affald og træpiller.

Derfor har varmeprisen også været forholdsvis stabil over de seneste år.

- I en tid med store udsving i priserne på blandt andet naturgas og el er vi glade for, at vi i Aarhus har spredt risikoen ud på mange energikilder. Det giver os en stor fleksibilitet. Fjernvarmen er stabil og driftssikker, og kunderne skal også kunne regne med prisen, siger administrerende direktør i AffaldVarme Aarhus Bjarne Munk Jensen.

*****

JydskeVestkysten:
Seks kilometer ledning skal sende fjernvarme mellem Sønderborg og Augustenborg

Efter fusionen mellem Sønderborg Varme og Augustenborg Varme er man nu begyndt på arbejdet med at etablere en fjernvarmeledning mellem Sønderborg og Augustenborg. Ifølge JydskeVestkysten forventer man, at arbejdet er færdigt i sommeren 2022.

- Vi etablerer ledningen, så vi forbinder vi vores forsyningsområder. I dag hviler fjernvarmen i Augustenborg på naturgas og en elkeddel. Med ledningen kan Augustenborg bruge overskudsvarmen fra forbrændingsanlægget på Kær Vestermark og varmen fra flisanlægget i Glansager. På den måde fortrænger vi naturgassen, siger Erik Wolff, der er direktør for Sønderborg Varme.

Der skal etableres i alt seks kilometer ledning, som også kan bruges til at sende varme fra Augustenborg til Sønderborg, hvor elkedlen i Augustenborg kan producere varme, når der er billige elpriser.

- Med ledningen kommer vi til at udnytte anlæggene bedre, og det kommer til glæde for forbrugerne. Men rørledningen er en forudsætning for, at forbrugerne får ens priser, siger Erik Wolff.