29. nov 2021 Presseklip

Fjernvarmekunder i Aarhus får stor besparelse i 2022

LÆS I DAG: Direktør forsvarer brug af lokalt produceret biomasse. Professor kritiserer plan om biomasse i Skive. Lokale fjernvarme-tilhængere slog til: Og så kom Marstrup også på kortet. Fjernvarme på vej til to områder i Farum Vest. Fjernvarmen bliver billigere i Nimtofte.

AffaldVarme Aarhus; pressemeddelelse:
Fjernvarmekunder i Aarhus får stor besparelse i 2022

Næste år bliver det en del billigere at opvarme sit hus eller sin lejlighed med fjernvarme, hvis man er kunde hos AffaldVarme Aarhus. Kunder i et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter sparer cirka 2.000 kroner på varmeregningen i 2022.

Udregnet i kroner og øre betyder det, at en standardkunde, som bor i et hus på 130 kvadratmeter og har et forbrug på 18,1 MWh/år, vil spare 1.968 kroner i 2022 i forhold til 2021. En standardkunde i en lejlighed på 75 kvadratmeter, med et forbrug på 8 MWh/år, vil spare 694 kroner. Det skriver AffaldVarme Aarhus i en pressemeddelelse.

- Vores hovedfokus er kunderne, og derfor er det en stor tilfredsstillelse, at vi kan levere fjernvarme som er endnu billigere end året før. Det er med til at understrege, at fjernvarmen i Aarhus er meget konkurrencedygtig og et godt valg, siger administrerende direktør i AffaldVarme Aarhus Bjarne Munk Jensen.

*****

Skive Folkeblad:
Direktør forsvarer brug af lokalt produceret biomasse

Skive Fjernvarme vil være klar, når det bliver muligt at producere fjernvarme på basis af overskudsvarme fra for eksempel industrien eller kommende Powerto-X-anlæg. Ligesom også varmepumper vil være en mulighed.

Men her og nu bliver fjernvarmen sikret med lokalt produceret biomasse. Det slår direktør for Skive Fjernvarme, Tage Meltofte, fast overfor Skive Folkeblad. Udmeldingen kommer bl.a. på baggrund af kritik af beslutningen om et nyt biomasseværk.

- Jo hurtigere, vi får folk, der nu bruger naturgas og olie, over på fjernvarme, jo hurtigere kan vi få bragt udledningen af CO2 ned. Og jo hurtigere, vi får folk over på fjernvarme, jo hurtigere kan vi få dem over på for eksempel overskudsvarme, når det bliver muligt, siger han.

- Jeg er enig i, der er et dilemma i, hvilke brændsler der skal erstatte fossil olie og gas, og jeg mener helt klart at lokalt produceret biomasse sagtens nu og på lang sigt kan bruges som et bæredygtigt brændsel til at fortrænge de fossile brændsler, siger Tage Meltofte.

Han forklarer til avisen, at Skive Fjernvarme skal udvide ledningsnettet for at nå ud til nye kunder i Skive, og at ledningsnettet kan bruges uanset kilde til den varme, Skive Fjernvarme producerer. Hvis Skive Kommune for eksempel gør et nyt forsøg på at skaffe CO2-fri varme fra undergrunden, geotermi, er det også klar til det. Det samme gælder for PtX og varmepumper.

- Udbuddet af varmekilder og forbruget varierer hen over et år. Værket på Holstebrovej kommer til at virke som et supplement for os, når andre grønne kilder til fjernvarme bliver tilgængelige, oplyser Tage Meltofte.

*****

Skive Folkeblad:
Professor kritiserer plan om biomasse i Skive

Det er bedre, at Skive Fjernvarme får mulighed for at tilbyde mange nye kunder i Skive by fjernvarme gennem et nyt flis-fyret varmeværk på Holstebrovej, end at de mulige nye kunder bliver ved med at fyre med naturgas eller olie.

Men det er ikke den bedste løsning på længere sigt, når det gælder om at udfase klimaskadelige varmekilder som olie og naturgas ved hjælp af grønne alternativer, forklarer han til Skive Folkeblad.

- På den lange bane vil overskudsvarme og varmepumper være en bedre løsning, når det gælder omstilling til grøn fjernvarme. Det skyldes blandt andet, at den biomasse, vi har, får vi i høj grad brug for til andre formål i fremtiden, for eksempel transport, fortæller Henrik Lund.

Træ kan forgasses - som Skive Fjernvarme rent faktisk allerede gør i selskabets værk på Thorsvej. Gassen bruges her til produktion af strøm, og varmen i processen bruges til fjernvarme.

- Teknologier som Power-to-X, som for eksempel GreenLab Skive er langt fremme med, er der mere fremtid i på den lange bane end at omstille til grøn fjernvarme ved at bruge træ til at skaffe den, siger Henrik Lund.

*****

JydskeVestkysten:
Lokale fjernvarme-tilhængere slog til: Og så kom Marstrup også på kortet

Mund-til-mundmetoden er den bedste metode. Det har Haderslev Fjernvarme erfaret i Marstrup, som fjernvarmen var lige ved at opgive trods en ekstraordinær kampagne. Men så gik lokale fjernvarme-tilhængere i gang, fortæller JydskeVestkysten.

På rekordtid er tilslutningen den 25. november - og det er 14 dage før fristens udløb - nået i mål. 75,2 procent af Marstrups husstande, der i dag varmes op af olie- og gasfyr, har meddelt, at de er klar til at få fjernvarme.

- Det havde vi faktisk ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, siger en glad direktør for Haderslev Fjernvarme, Morten Hartmann.

Først da nogle meget fjernvarmeinteresserede ildsjæle fra lokalområdet uden Haderslev Fjernvarmes medvirken startede en selvstændig kampagne, rykkede det. De lokale ildsjæle udlovede gavekort og ringede personligt rundt til naboer og borgere i Marstrup.

- De gjorde hele forskellen, og vi kan kun rette en varm tak til dem for indsatsen, Det betyder, at vi nu ikke opgiver Marstrup. Men de kommer jo til at hænge lidt. I slutningen af 2023 og starten af 2024 skal vi have de bindende aftaler, og til den tid skal vi have 70 procent. Så vi håber, at interessen til den tid stadig er der, siger Morten Hartmann.

*****

Furesø Kommune; pressemeddelelse:
Fjernvarme på vej til to områder i Farum Vest

Furesø Byråd har den 24. november 2021 besluttet at godkende to projektforslag for udbygning af fjernvarmenettet i Farum Vest. Dermed kan Farum Fjernvarme tilbyde 405 ejendomme tilslutning til fjernvarmenettet frem mod 2024, fremgår det af en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

- I Furesø Byråd er vi glade for at kunne godkende de to fjernvarmeprojekter, der giver flere borgere, boligforeninger og virksomheder mulighed for at konvertere fra naturgas og olie til mere miljørigtig fjernvarme og derigennem bidrage til kommunens målsætning om en fossilfri varmeforsyning i 2035, siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

Farum Fjernvarme har allerede taget kontakt til en række grundejerforeninger og boligselskaber i de to områder, hvor de har oplevet en stor interesse for tilbud om fjernvarme.

- Vi glæder os til at kunne tilbyde en række nye kunder en grønnere varmeforsyning end den, de har i dag. Udover at gøre det økonomisk fordelagtigt at være med fra begyndelsen, introducerer vi også muligheden for at få fjernvarme på abonnement, så kunderne ikke nødvendigvis skal ud i en større investering for at blive tilsluttet fjernvarmen. Fjernvarmen skal være et attraktivt varmevalg - både i forhold til pris og miljø, siger Nighat Kamal, direktør i Farum Fjernvarme.

*****

Lokalavisen Syddjurs:
Fjernvarmen bliver billigere i Nimtofte

I mange år har fjernvarmen været dyr i Nimtofte. Nu sænker de prisen med 22 procent for 2022 sideløbende med, at energipriserne stiger voldsomt i resten af landet. Det skriver Lokalavisen Syddjurs.

Prisen har dog også været rigtig høj for forbrugerne. Ifølge Forsyningstilsynets prisstatistik pr. 1. januar 2021 så havde Nimtofte den med afstand højeste fjernvarmepris for et 130 kvadratmeters hus – på landsplan.

- NOFF´s fjernvarmepriser har i mange år været meget høje. Vi har længe slæbt os op ad bakken, men nu har vi nået toppen og kan begynde en mere behagelig nedtur, udtaler NOFF’s bestyrelsesformand, Carsten K. Bryrup, i en pressemeddelelse.

For et standardhus giver det en årlig besparelse på kr. 5.839,00. Den faktiske besparelse for den enkelte forbruger vil ifølge NOFF være på mellem 19 % og 25 % afhængig af ejendommens størrelse og energibehov.

I foråret meddelte bestyrelsen på generalforsamlingen i, at man arbejdede på en omfattende plan om, at nedsætte priserne. Bestyrelsens målsætning var en sænkning af priserne med 25 procent.

- Hele processen er nu gennemført, og resultatet blev 22 %. Når man husker at pristallet i løbet af 2021 er steget med 3 %-point samt de stigende elpriser, så må det betragtes som at være nået i mål, lyder det videre i pressemeddelelsen.