26. nov 2021 Presseklip

Dan Jørgensen tøver med hurtigt kulstop

LÆS I DAG: Ny formand: Forsyningen er en miljømuskel. Fjernvarmeprisen holdes i ro. Ribe Fjernvarme undgår prisstigninger. Hvidovre Fjernvarme er igen klar med pakkeløsningstilbud. Flere får tilbudt fjernvarme. AffaldVarme Aarhus ændrer navn til Kredsløb. FN: Atomkraft udleder mindst CO2 af alle energiteknologier.

Altinget:
Dan Jørgensen tøver med hurtigt kulstop

Det er både dyrt, uretfærdigt og rykker ikke i klimaregnskabet i 2030 at betale Nordjyllandsværket for at fremrykke udfasningen af kul. Det kom frem på et samråd fra klimaminister Dan Jørgensen, der mener, at en grøn skattereform bliver det vigtigste middel for at nå det.

Ifølge Altinget ønskede både Venstre, Konservative, SF og Enhedslisten ministerens svar på, hvorfor regeringen ikke vil kæmpe for Nordjyllandsværket slutter med kulfyringen allerede i 2025, når nu det er en af anbefalingerne fra Klimarådet til, hvordan 2025-målet kan nås.

- Nordjyllandsværket har vi undersøgt ganske grundigt, men når vi er endt på ikke at anbefale det, så skyldes det, at det er en ganske lille reduktion, til en meget dyr pris, svarede Dan Jørgensen og tilføjede, at et tidligere kulexit vil løbe op i en betydelig regning til staten og tab af indtægter fra afgifter.

Ministeren argumenterede videre, at det ville være uretfærdigt over for Esbjerg og Odenses kommuner, der selv har finansieret en lokal kuludfasning, at sende godt 400 millioner til Aalborg. Men Dan Jørgensen betonede også , at en tidlig kuludfasning vil give en hurtig klimagevinst, men det vil ikke kunne aflæses i det danske regnskab for klimamålet i 2030. Og det er året, dansk klimapolitik styrer efter.

- Det betyder noget, hvornår man udleder. Det er også rigtigt ud fra en klimavidenskabelig tankegang. Det er bare ikke sådan vores måde at gøre målet op på er i dag, forklarede Dan Jørgensen.

*****

SN.dk:
Ny formand: Forsyningen er en miljømuskel

Tue Tortzen fra Enhedslisten er ny formand for Hillerød Forsyning. Han siger til SN.dk, at han tør at tage opgaven, fordi han mærker opbakning til klima og miljødagsordenen, og at forsyningen er et oplagt sted at arbejde for netop den dagsorden.

- Det er jo den største miljømuskel i hele vores nærsamfund, siger han og peger konkret på, at fjernvarmen er et af de områder hos forsyningen, som han har et særligt øje til. Han nævner således, at forbrugerne ved at skifte oliefyret ud med fjernvarme, reducerer CO2-udledningen.

Han nævner, at han ser to muligheder for at brede fjernvarmen mere ud. Den ene er at presse på inden for de muligheder, som loven giver. Den anden mulighed er oplysning om økonomiske fordele og fordele for miljøet ved fjernvarme.

- Flere og flere tager miljøargumentet ind i deres overvejelser, siger Tue Tortzen, der vil lave oplysningsmateriale om fordele ved fjernvarme.

*****

Frederiksborg Amts Avis:
Fjernvarmeprisen holdes i ro

Bestyrelsen i Hornbæk Fjernvarme A. m. b. a. har påbegyndt beregningerne af fjernvarmeprisen for 2022. Ifølge formanden for det lokale selskab, Christian Fröhlich, kan det allerede nu siges med sikkerhed, at fjernvarmeprisen i 2022 ikke vil være højere end i 2021.

- Tværtimod stiler vi efter en mindre prisnedsættelse, siger formanden ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Det skyldes især samarbejdsaftalen med Helsingør Kraftvarmeværk, som har gjort det muligt at udskifte naturgas med træflis efter ibrugtagningen af det nye kraftvarmeværk sidste år.

- Økonomisk har det vist sig at være en særdeles fornuftig disposition, slår formanden fast, der også meddeler, at priserne for 2022 meldes ud i starten af december måned.

*****

Fredericia Dagblad:
Ribe Fjernvarme undgår prisstigninger

Ribe Fjernvarme har spredt sine varme- og energikilder ud over flere anlæg. Og det holder prisen i ro, lyder det i Fredericia Dagblad, der fortæller, at man i Ribe har formået at have et fleksibelt energimix.

- Vi fyrer bl.a. med 55 procent flis. Vi har årsaftaler på flis, og her er priserne ikke steget, forklarer formand for Ribe Fjernvarme, Henrik Holst.

Han må tilmed erkende, at Ribe Fjernvarme med de voldsomme prisstigninger på el har flere trumfkort på hånden netop nu.

I perioder med for meget strøm i el-nettet falder elpriserne. Det er typisk perioder med meget blæst, når vindmøller i Danmark og Tyskland kører på højtryk.

- Så køber vi strømmen billigt, og nogle gange modtager vi endda penge for at modtage den, siger Henrik Holst.

Det sker for at aflaste ledningsnettet for spænding.

Den billige strøm anvender Ribe Fjernvarme til at opvarme vandet i elkedler - en stor dybkoger, som producerer varme i de timer, hvor strømmen er billig. Herefter kan det opbevares og bruges til kunderne, når der er brug for det.

- I 2020 har vi taget en ny akkumuleringstank på 5.000 kubikmeter i brug - næsten en fordobling af kapaciteten, og det betyder, at vi nu kan producere endnu mere på de forskellige varmekilder, når det er gunstigt, hvilket har været medvirkende til, at prisen kan fastholdes, lyder forklaringen fra varmeformanden.

*****

Lokalavisen Hvidovre:
Hvidovre Fjernvarme er igen klar med pakkeløsningstilbud

Hvidovre Fjernvarmeselskab har i 2021 kørt en kampagne med et pakketilbud for at flere til at skifte til fjernvarme. Det har ifølge selskabet været en så stor succes, at man gentager tilbuddet i det nye år. Det skriver Lokalavisen Hvidovre.

- Efter afslutningen på fjernvarmens pakkeløsningskampagne i 2021, har vi fået flere henvendelser fra borgere, bosiddende i Hvidovres fjernvarmeområder, der gerne vil have en pakkeløsning. Samtidig oplevede vi en stor efterspørgsel på pakkeløsningen under kampagnen, siger Henrik Berg, næstformand for Hvidovre Fjernvarmeselskab.

Langt over 100 sagde ja til at få installeret fjernvarme med en pakkeløsning i 2021, og kan nu bidrage til at gøre Hvidovre endnu grønnere. Det er nu håbet, at lysten til at slutte sig til fjernvarmen vil fortsætte i det nye år.

- Vi har desuden besluttet i bestyrelsen at drøfte efter pakkeløsningskampagnen i 2022 om kampagnen skal gentages i 2023. Hvorvidt kampagnen gentages i 2023, afhænger af hvor stor efterspørgslen på pakkeløsningen er i 2022, siger Henrik Berg.

*****

SN.dk:
Flere får tilbudt fjernvarme

Norfors forsyner i dag ca. 1/3 af husstandene i Fredensborg Kommune med fjernvarme. Den andel skal stige i de kommende år – samtidig med, at selve varmeproduktionen bliver mindre klimabelastende. Det skriver SN.dk.

Målet for Norfos er, at hele varmeforsyningen er fossilfri i 2035. Derfor har de fem kommuner (Fredensborg, Allerød, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal), der sammen ejer Norfors, arbejdet med projektet ”Grøn Varme”.

Som et af de første resultater af Grøn Varme-projektet, har Norfors udarbejdet en grovskitse over de områder i Fredensborg Kommune, hvor der er muligheder for at udvide fjernvarmenettet.

- Vi føler os sikre på, at vi inden 2030 kan tilbyde fjernvarme i de områder, grovskitsen viser, men der kan stadig ske justeringer, hvor områder både bliver større eller mindre. Det er vi meget klogere på i løbet af de næste 4-6 måneder, siger han i en pressemeddelelse.

Fredensborg Kommune står klar til at rådgive om, hvilke varmeløsninger der kan være hensigtsmæssige i de enkelte områder. Via Fredensborg Kommunes Energicenter tilbydes rådgivning til husejere – men også til beboere i boligkvarterer, der forventes at kunne gå sammen om en grøn varmeløsning.

*****

Altinget:
AffaldVarme Aarhus ændrer navn til Kredsløb

Forsyningsselskabet AffaldVarme Aarhus skifter navn til Kredsløb fra den 1. marts 2022 for at sætte større fokus på deres nye grønne opgaver. Det fortæller Altinget.

- Vi ønsker et navn, som i højere grad kommer til at fortælle vores historie nu og i fremtiden. Det gør navnet Kredsløb. Det beskriver både de kredsløb, som fjernvarmen og ressourcerne løber i hver dag, men også idéen om det vi vil – nemlig at gøre vores allerbedste for, at Aarhus kan blive CO2-neutral i 2030 med helt nye tilbud og ydelser som direkte genbrug, fjernkøling og meget mere vedvarende energi, udtaler administrerende direktør Bjarne Munk Jensen.

AffaldVarme Aarhus tager sig i dag af affaldet for 170.000 hustande og leverer fjernvarme til 350.000 mennesker i Aarhus Kommune. Derudover står forsyningsselskabet for affaldssorteringen i Aarhus Kommune og har ansvaret for byens seks genbrugsstationer. Det giver dem en væsentlig rolle i Aarhus Kommunes plan om at blive CO2-neutral i 2030.

*****

Ingeniøren:
FN: Atomkraft udleder mindst CO2 af alle energiteknologier

Trods en klimaneutral elproduktionen udleder både atomkraft og vedvarende energi CO2 på tidspunkter fra vugge til grav. Men atomkraft udleder mindst, konkluderer FN's Økonomiske Kommission for Europa, UNECE.

Den nye rapport - Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options – udkommer midt I en kontrovers i EU om, hvorvidt atomkraft kan betegnes som en grøn investering og få måneder efter, at en anden rapport fra UNECE konkluderede, at verden har brug for langt mere atomkraft end i dag, hvis verden skal i mål med Parisaftalen.

Den nye UNECE-rapport og dens konklusioner bydes ifølge Ingeniøren velkommen af formand for Foreningen Atomkraft Ja Tak, Johan Christian Sollid, der mener, at »videnskaben har talt«.

- Rapporten udgivet af UNECE slår nu fast med syvtommer søm, at atomkraft er en grøn energiteknologi. Det vil derfor undre mig, hvis modstandere af atomkraft fortsætter sin vendetta mod den grønne atomkraft, siger han og påpeger, at EU-Kommissionens forskningstjeneste Joint Research Centre (JRC) i en rapport fra april konkluderede, at atomkraft bør anses som en grøn investering.