24. nov 2021 Presseklip

Skive Fjernvarme er klar til at bygge nyt varmeværk

LÆS I DAG: Ender hovedstadsområdets geotermi hos A.P. Møller og Innargi? Gudenådalens Energiselskabs varmepumpeanlæg er nu i fuld drift. ARC og Ragn-Sells skal genanvende valgplakater i københavnsk forsøgsprojekt. Sønderborg: Målet er fjernvarme uden aske. Cepos: DI-forslag viser en dyr vej til CO2-mål.

Skive Folkeblad:
Grøn varme: Skive Fjernvarme er klar til at bygge nyt varmeværk

Skive Fjernvarme er nu endelig klar til at gå i gang med at bygge et varmeværk på Holstebrovej i Skive. Ifølge Skive Folkeblad vil et nyt værke medvirke til, at man kan tilbyde yderligere cirka 1.500 boliger i i den nordvestlige del af Skive by grøn fjernvarme.

Skive Fjernvarme har byggeriet i udbud, og nu skal en ekstraordinær generalforsamling den 1. december skal tage stilling til byggeriet af det nye værk, hvor energien skal komme fra træflis.

- Den nye flis-central vil gøre fjernvarmen i Skive mere bæredygtig og vil sikre konkurrencedygtige priser til alle kunder. Og med lokalproduceret biomasse og eventuel overskudsvarme fra industrien, bliver det faktisk realistisk, at hele energiforbruget i Skive i 2029 er baseret på CO2-neutral energi, når skiftet af varmekilde er realiseret, fortæller Tage Meltofte, direktør for Skive Fjernvarme.

På Skive Fjernvarmes værk på Thorsvej i Skive fyrer man med biomasse i form af certificerede træpiller, som er et affaldsprodukt fra træindustrien. De træpiller leveres primært leveres med skib til Skive. Med den nye flis-central vil en del af træpillerne blive erstattet af bæredygtigt træflis, som vil være restprodukter fra skovbrug inden for en afstand af 40-50 km fra Skive.

*****

Energy Supply:
Ender hovedstadsområdets geotermi hos A.P. Møller og Innargi?

Energistyrelsen lægger nu op til, at det bliver det A.P. Møller Holding-ejede selskab Innargi, der ende med at få tilladelsen til efterforskning og indvinding af geotermi i Hovedstadsområdet, samt Ringsted og Holbæk.

Det fremgår ifølge Energy Supply i en redegørelse efter § 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

"På baggrund af Energistyrelsens vurderinger af de indkomne ansøgninger er det hensigten at meddele en tilladelse til efterforskning af indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning for arealet ved Hovedstadsområdet, Ringsted og Holbæk til Innargi A/S," skriver Energistyrelsen.

Innargi var sammen med Geotermisk Operatørselskab – Geoop – de eneste ansøgere tilbage i september 2019. Efterfølgende har Energistyrelsen holdt møder med begge ansøgere, der viste, at ansøgerne ikke var interesserede i et samarbejde. Gennemgangen af ansøgningerne ser nu ud til at være faldet ud til Innargis fordel.

"Det har ikke været muligt at imødekomme en ansøgning fra Geotermisk Operatørselskab A/S på grund af den konkurrerende ansøgning fra Innargi A/S, der indeholder et arbejdsprogram af større kvalitet og omfang", fremgår det af redegørelsen fra Energistyrelsen.

Når redegørelsen fra Energistyrelsen har været forelagt Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg er det hensigten at meddele den nye tilladelse i overensstemmelse med undergrundslovens paragraf seks snarest muligt.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Gudenådalens Energiselskabs varmepumpeanlæg er nu i fuld drift

Efter meget lang tid med opgravninger både ved anlægget på Østre Omfartsvej og i villaområdet syd for Gudenåen kan bestyrelsen for Gudenådalens Energiselskab nu glæde sig over, at anlægget er færdigt. Det betyder, at spildevandet fra Bjerringbros borgere renses og genbruges i fjernvarmenettet, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

- Vi er gået efter de bedst opnåelige varmetekniske løsninger, og vi har nu et bæredygtigt anlæg til produktion af grøn fjernvarme, som ikke kan ses andre steder end i Bjerringbro. Det er med en vis stolthed, at vi nu har sat vores spildevandscentral i fuld drift, lyder det fra formanden for bestyrelsen Preben Sørensen.

Det er Danmarks første varmepumpeanlæg, der er baseret på en kombination af ATES (jord-og grundvandsmagasin) og spildevandsenergi. Anlægget består af fire boringer, et spildevandsoptag og en filter-/ vekslercentral, som forsyner en 5,8 MW varmepumpe.

Anlægget sættes nu for første gang i vinterdrift, og det betyder, at cirka 30 procent af den samlede varmemængde, som forbrugerne i Gudenådalens Energiselskab aftager, nu er grøn fjernvarme.

Varmepumpen forsynes med energi fra Energi Viborgs afledte spildevand fra Bjerringbro Rensningsanlæg, hvorfra energien om sommeren lagres i ATES anlægget og gemmes til den kolde vintertid, mens energien fra spildevandet om vinteren udnyttes direkte i kombination med den lagrede energi fra sommerhalvåret.

*****

CTWatch:
ARC og Ragn-Sells skal genanvende valgplakater i københavnsk forsøgsprojekt

ARC opstiller nu midlertidige containere til valgplakater på ni genbrugspladser i København. Det sker i følge CTWatch i samarbejde med flere aktører for at undersøge genanvendelsespotentialet. Ambitionen er at holde plakaterne i et lukket kredsløb ved at indsamle og genanvende dem separat fra andet affald, skriver CTWatch.

- Når valgplakaterne bliver til affald, er der tale om en forholdsvis stor mængde ensartet affald, som vi har gode muligheder for at få oparbejdet til noget fornuftigt, siger direktør hos ARC, Jacob H. Simonsen i en pressemeddelelse om projektet.

De i alt 27 containere på ni genbrugsstationer står fra den 15. november til den 2. december. Det er de politiske kandidaters eget ansvar at indsamle plakaterne og aflevere dem på genbrugsstationerne.

*****

JydskeVestkysten:
Sønderborg: Målet er fjernvarme uden aske

Selv om der kommer til at gå et stykke tid, førend det kan lade sig gøre at levere energi uden at brænde blandt andet affald, så er det målet for Sønderborg Varme at levere askefri fjernvarme til forbrugerne. Det skriver JydskeVestkysten.

- Det ligger nok et stykke ude i fremtiden, vurderer direktør for Sønderborg Varme, Erik Wolff, overfor den lokale avis.

I fremtiden vil Sønderborg Varme også forsøge et bruge overskudsvarme fra industrierne - eksempelvis fra teglværker. Det er noget, der i øjeblikket arbejdes på, og det er noget, direktøren ser et stort potentiale i.

Erik Wolff tilføjer, at Sønderborg Varme også kan bruge varmepumper - bare i meget større målestok.

- Der er energi i alt - luft, vand og jord, tilføjer direktøren og understreger, at selskabet hele tiden kigger sig omkring for at finde grønnere energiformer uden at prisen stiger for forbrugerne.

*****

Altinget:
Cepos: DI-forslag viser en dyr vej til CO2-mål

Det bliver meget dyrere for det danske samfund at nå klimamålet i 2030, hvis en kommende CO2-afgift bliver sat for lavt. Det siger Cepos og får opbakning fra bl.a. en vismand, skriver Altinget.

- Erhvervsorganisationerne foreslår at forhøje CO2-afgiften, men det er ikke helt nok til at nå målet. I stedet må man supplere med ikke-omkostningseffektive midler som subsidier og regulering, og det ender med at koste os ekstra, siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i Cepos.

Det vil særligt blive dyrere end nødvendigt, hvis man vælger at følge et forslag fra DI, hvor kernen er at hæve at hæve den nuværende CO2-afgift fra 180 kroner, så den svarer til EU’s CO2-kvotepris, der forventes at stige til 600 kroner per ton CO2 i 2030, men holde landbruget afgiftsfri. Dansk Erhverv foreslår en generel pris på 1000 kroner som med tiden også udvides til landbruget.

Cepos får opbakning fra medlem af De Økonomiske Råd, Lars Gårn Hansen. Han henviser til De Økonomiske Råds seneste rapport konkluderer, at tilskud er så ueffektvt et instrument, at CO2-reduktionerne typisk bliver fire gange så dyre som hvis de drives af afgifter.

I vismændenes analyse kan klimamålet nås omkostningseffektivt med en ensartet CO2-afgift på 1200 kroner i 2030.