23. nov 2021 Presseklip

Aalborg Forsyning investerer i termisk saltlagring

LÆS I DAG: Grønne organisationer vil have Folketinget til at droppe ny lov om CO2-lagring. Vestas: Cyberangreb har ikke påvirket kunder og forsyningskæde. DI frygter barslende cyberkrav: Kan blive "som at skyde gråspurve med kanoner". Ny lovgivning skal stramme grebet om klimaskadelig handel.

Energy Supply:
Aalborg Forsyning investerer i termisk saltlagring

Nordjyllandsværket A/S har netop indgået aftale med norske Kyoto Group om etablering af et termisk batteri. Det skal bruges til at lagre strøm fra vindmøller som varme, indtil der er behov for det i fjernvarmenettet, skriver Energy Supply.

- Men med det nye demonstrationsanlæg på Nordjyllandsværket kan vi, når det blæser meget, og vindenergi er billigt, gemme den og lagre den som varme. Derfor bliver anlægget endnu et vigtigt skridt i den grønne omstilling og udfasningen af fossile energikilder som for eksempel kul, siger Lasse Olsen, formand for Nordjyllandsværket A/S.

Anlægget skal opvarme salt til 525 grader, der bliver brugt til at danne damp, som varmeveksler med fjernvarmesystemet, hvorved varmen ledes ind i fjernvarmenettet.

Teknologien er kendt i Sydeuropa, hvor den bruges til at lagre solenergi, men det er første gang at molten salt-teknologien bruges i Danmark til at lagre overskudselektricitet fra vindmøller som varme til senere brug i et fjernvarmenettet.

Området, som i dag huser Nordjyllandsværket, er i fuld gang med at blive omdannet til et grønt testcenter, der med sin beliggenhed helt tæt på produktionen på Nordjyllandsværket kan bidrage til at udvikle og afprøve nye forsyningsløsninger og forbedre de løsninger, der allerede anvendes i dag.

Demonstrationsanlægget ved Nordjyllandsværket får en årlig energimængde på 5000 MWh, hvilket svarer til det årlige varmeforbrug i cirka 250 enfamilieshuse.

Anlægget forventes at blive sat i drift i 2. kvartal af 2022.

*****

Altinget:
Grønne organisationer vil have Folketinget til at droppe ny lov om CO2-lagring

Forslaget om at ændre havmiljøloven, så det bliver muligt at lagre CO2 under havbunden, vækker bekymring hos miljøorganisationer. Det bør ”tages af bordet”, lyder det ifølge Altinget, der skriver, at Folketinget behandler lovforslaget tirsdag.

Den nuværende havmiljølov forhindrer i dag, at der kan transporteres og dumpes affald og stoffer i havet og under havbunden. Og sådan skal det også være fremadrettet fremgår det af et fælles høringssvar fra Levende Hav, Høfde 42-gruppen, VedvarendeEnergi og NOAH.

”Vedtagelse af forslaget vil føre til et brud på det ellers i dansk miljøpolitik grundfæstede princip om ikke at bruge undergrunden til deponering af affald, og om at forurening bør bekæmpes ved kilden, ” skriver de.

Ifølge en analyse fra GEUS er der plads til at lagre 12-22 milliarder ton CO2 i den danske undergrund. Det svarer ifølge regeringen til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO2-udledninger.

I industrien er der til gengæld kun ros at hente til forslaget.

Olie og Gas Danmark mener lovændringen vil være med til at ”understøtte branchens mulighed for, på sigt, at udvikle kommerciel CO2 lagring på Nordsøen.” Og Dansk Industri mener der kan være et potentiale i at importere CO2 fra omkringliggende lande.

Ifølge Folketingets tidsplan er lovændringen sat på til vedtagelse 16. december.

*****

Energy Supply:
Vestas: Cyberangreb har ikke påvirket kunder og forsyningskæde

Vestas blev for nogle dage siden ramt af et cyberangreb, så man var nødt til at lukke IT-systemer ned på tværs af flere forretningsenheder og lokationer. Nu forklarer Vestas ifølge Energy Supply, at det har påvirket dele af den interne IT-infrastruktur, og at data er blevet kompromitteret.

Vestas har allerede påbegyndt en gradvis og kontrolleret genstart af IT-systemer. Hele weekenden har Vestas arbejdet på højtryk på at inddæmme problemet.

- Vi er sammen med eksterne sikkerhedspartnere ved at løbe en masse servere igennem, og det skrider fremad. Vi går forsigtigt frem, og vi skal have styr på, at tingene er i orden, før vi kan starte serverne op igen. Det er det, der tager tid, og før det arbejde er færdigt, kan vi ikke udelukke noget, sagde kommunikationschef Anders Riis søndag til Børsen.

*****

CTWatch:
DI frygter barslende cyberkrav: Kan blive "som at skyde gråspurve med kanoner"

En omfattende udvidelse af europæiske krav til cybersikkerhed er fløjet under radaren hos danske selskaber, selvom de ifølge DI kan få omfattende konsekvenser. Det skriver CTWatch.

- Rigtig mange, der producerer noget i dette land, kan komme til forholde sig til dette her, lyder det fra seniorchefkonsulent Mette Peetz-Schou fra DI.

I korte træk omhandler revideringen de grundlæggende krav til cybersikkerhed i Europas kritiske infrastruktur, som f.eks. energiforsyning, vandværker og hospitaler. Selvom forslaget endnu har lang vej, før det bliver indført i dansk lovgivning, varsler revideringen dog allerede potentielt gennemgribende krav på tværs af dansk erhvervsliv.

Både Kommissionen og Europa-Parlamentet lægger op til at inddrage hidtil uberørte sektorer, der i forslaget kaldes "vigtige enheder". Disse udgør f.eks. affaldsselskaber, spildevandshåndtering, teleudbydere, medicinalproducenter, fødevareproduktion og post-og kurerservice.

En udvidelse, der, som tidligere beskrevet af Watch Medier, ifølge EU-Kommissionen forventes at resultere i forhøjede omkostninger på over 20 pct. over en bred kam til selskaber, der ikke tidligere har været omfattet.

*****

Klimamonitor:
Ny lovgivning skal stramme grebet om klimaskadelig handel

EU-Kommissionen foreslår ny regulering, som forhindrer dumping af affald i tredjelande og samtidig sikrer import af reelt afskovningsfrie produkter. Det skriver Klimamonitor.

Affaldsreglerne skal stramme reglerne for, hvornår firmaer må eksportere affald til andre lande. Der skelnes mellem OECD-lande, altså mere udviklede nationer, og lande uden for OECD.

Niels Bukholt, chefkonsulent for DI ARI, altså Dansk Industris affalds- og ressourcevirksomheder, siger, at lovforslagene har enorm betydning.

- Når danske virksomheder skal genanvende affald, så er det en grænseoverskridende forretning. Derfor er det helt afgørende, at Kommissionen skaber bedre vilkår for handel med affald og også øger kontrollen, siger Niels Bukholt til Klimamonitor.

For afskovning bliver reglerne ifølge forslaget strammest for lande, hvor EU-Kommissionen har identificeret størst afskovningsrisiko. Sideløbende har EU tænkt sig at lægge diplomatisk pres på for at få mindsket afskovning.

Peter Feilberg, direktør for Preferred by Nature, som eksempelvis kontrollerer tømmerindustrien, er glad for de nye regler. Der var i forvejen regler mod afskovningsvarer, men de kunne omgås via smuthuller såsom brug af skuffeselskaber.

- Heldigvis dækker den nye forordning en større del af forsyningkæden ved også at placere et due diligence ansvar på de væsentligste virksomheder, også selvom de ikke har stået for selve importen, udtaler Peter Feilberg i en pressemeddelelse.