19. nov 2021 Presseklip

Danskerne ser klimakrisen som menneskehedens største udfordring

LÆS I DAG: Odense får ny klimaforvaltning. Enhedslistens vil sætte turbo på grøn omstilling i København. CO2-fangst på Amager Bakke halverer strømproduktion men øger varmeproduktionen. Regeringens varmepakke er en dråbe i havet. Nye EU-tiltag vil stoppe import af produkter, der truer skove, og eksport af affald, der truer miljøet.

CleanTechWatch::
Danskerne ser klimakrisen som menneskehedens største udfordring

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har i en ny undersøgelse udpeget danskerne som det folk, der er mest bekymret for klimakrisen og dens afledte udfordringer. Det skriver CleanTechWatch.

Ud over dette, beror analysens hovedkonklusioner omkring danskerne på, at mere end 50 pct. føler, at klimaforandringer har en "direkte indflydelse" på deres hverdagsliv, at over halvdelen af borgerne mener, at de er mere bekymrede for klimaforandringerne end regeringen er, og at 47 pct. tror, at det ikke vil lykkes Danmark at nå Parisaftalens mål.

Generelt ligger danskerne lidt højere end andre europæiske lande på spørgsmålet om at indføre en form CO2-afgift. Knap hver fjerde er positiv over for en afgift på de mest forurenende produkter og ydelser

*****

Klimamonitor:
Odense får ny klimaforvaltning

Det nye byråd i Odense har besluttet at oprette en klimaforvaltning med egen rådmand. Det er et resultat af den nye konstituering i byrådet, der blev præsenteret onsdag morgen efter tirsdagens kommunalvalg, skriver Klimamonitor.

- Vi ønsker at styrke to vigtige dagsordener med klima og sundhed. Vi har en ambitiøs klimaplan, vi skal have gennemført, siger borgmester Peter Rahbæk Juel til Fyens Stiftstidende.

Posten som Klimarådmand tilfalder Tim Vermund fra Socialdemokratiet, der ifølge TV 2 Fyn er meget glad for den nye post, men fortsat usikker på, hvordan rollen bliver i fremtiden.

- Først og fremmest så skal vi have nedsat et udvalgt, og fundet ud af, hvordan vi får den her klimahandlingsplan ud og leve. Det er en kæmpe opgave, der ligger foran os, siger han til TV2 Fyn.

Odense Kommune har allerede taget hånd om kommunale klimaspørgsmål under andre forvaltninger. For eksempel har kommunen været involveret i det fremskyndede kulstop på Fynsværket.

*****

Klimamonitor:
Enhedslistens vil sætte turbo på grøn omstilling i København

Line Barfod er ny teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune efter kommunalvalget tirsdag. Det skriver Klimamonitor.

Overfor DR’s P1 lyder meldingen, at Enhedslisten har valgt teknik- og miljøposten i København, fordi partiet vil ”sætte turbo på den grønne omstilling”.

Enhedslisten har tidligere advokeret for en hurtigere og omfattende udfasning af for eksempel biomasse i København, ligesom partiet går ind for et stop for Lynetteholm.

*****

Ingeniøren:
CO2-fangst på Amager Bakke halverer strømproduktion men øger varmeproduktionen

Forskere fra DTU Miljø har beregnet påvirkningen af at installere CO2-fangst på Amager Bakke. Trods enkelte ulemper er det overordnet set en klar gevinst for klimaet, lyder konklusionen ifølge Ingeniøren.

En livscyklusanalyse viser, at den planlagte CO2-fangstmetode kommer til at formindske produktionen af strøm på anlægget med 50 procent. Til gengæld vil anlægget kunne levere 20 procent mere varme til fjernvarmenettet.

- Energiproduktionen vil være den samme, men anlægget vil generere mere energi som varme fremfor elektricitet, forklarer Valentina Bisinella, adjunkt ved DTU Miljø og medforfatter på den nye rapport.

Ifølge Charlotte Søndergreen, planchef ved Hofor, så kan fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet godt håndtere den ekstra varmeproduktion fra Amager Bakke, som installationen af CO2-fangstanlægget ser ud til at medføre.

- Vores fjernvarmenet er robust og kan rumme meget overskudsvarme fra flere forskellige kilder. En stor del af året kan den ekstra varme fra ARC passes ind uden problemer. Det afhænger dog af kvalitet og pris, siger Charlotte Søndergreen og tilføjer:

- Varmen kommer ikke til at fyre for fuglene. Så længe varmen fra affaldsforbrændingsanlæg har de tekniske kvaliteter og er billig nok, så kommer den ind først i systemet og så sparer vi noget af den dyrere varme. Hovedstadsområdets fjernvarme er jo et stort system.

*****

Ældre Sagen; pressemeddelelse:
Regeringens varmepakke er en dråbe i havet

Regeringens varmepakke – med bl.a. 100 mio. kroner øremærket til særligt udsatte – får en delvis kold skulder fra Ældre Sagen. For 100 mio. kr. er slet ikke nok til at dække de massive stigninger i varmeregningen, som mange oplever allerede nu, skriver Ældre Sagen i en pressemeddelelse.

- Det er positivt, at regeringen har øje for kompensation til de økonomisk dårligst stillede. Men 100 mio. kr. er en dråbe i havet, siger Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen.

Ældre Sagen mener, at det både er bureaukratisk og retssikkerhedsmæssigt en ringere løsning, at evt. hjælp til pensionister skal fordeles som personligt tillæg.

- Vi frygter, at de ældre bliver ladt i stikken i bureaukrati, og ikke alle har kræfter til at kæmpe for en kompensation, der kan vise sig ikke at række langt nok, siger Bjarne Hastrup.

*****

Altinget:
Nye EU-tiltag vil stoppe import af produkter, der truer skove, og eksport af affald, der truer miljøet

Med en række miljøtiltag strammer EU-Kommissionen skruen på jord, affald og afskovning med importstop og strammere regler. En ny forordning præsenteret onsdag i Bruxelles pålægger virksomheder kun at sælge ”afskovningsfrie produkter” til de europæiske forbrugere. Det gælder også afledte produkter som for eksempel chokolade og læder.

Ifølge Altinget præsenterer Kommissionen samtidig to andre forslag om affald og jord, der også skal være med til at lette europæernes miljømæssige fodaftryk.

- De afskovnings- og affaldseksportregler, vi lægger på bordet, er det mest ambitiøse lovmæssige forsøg nogensinde på at tackle disse emner på verdensplan, siger miljøkommissær Virginijus Sinkevičius.

- Vi fremsætter også en nyskabende europæisk jordstrategi med en stærk politikagenda, som vil give jord samme beskyttelsesniveau som vand, have og luft.

Ifølge FN’s fødevareorganisation, FAO, har verden sagt farvel til 420 millioner hektarer skov på grund af afskovning mellem 1990 og 2020. Det koster dyrt både for biodiversiteten og i form af bidrag til klimaforandringerne, pointerer Kommissionen.

Samtidig foreslår EU-Kommissionen at lette reglerne for eksport til genanvendelse inden for Unionen for at få øget genbrugsraten.