17. nov 2021 Presseklip

Prisvindende CO2-fangst i Thisted: Klar til fuld skala

LÆS I DAG: Brønderslev går imod strømmen - prisen sænkes. Kun lille stigning i fjernvarmeprisen. ARC misser milliardstøtte til CO2-fangst fra EU. Fjernvarmen er på vej i Faxe. 

Energy Supply:
Prisvindende CO2-fangst i Thisted: Klar til fuld skala

Kraftvarmeværk Thisted, Ammongas A/S og SEG A/S står sammen bag et anlæg, hvor det er lykkedes at fange CO2 fra røgen fra affaldsforbrændingen i Thisted. Nu vil parterne videre – projektet skal som det næste i fuld skala, fortæller Energy Supply.

- Vi har bevist, at det kan lade sig gøre på mindre anlæg og fået erfaringer med driften. Nu afventer vi og ser, hvad vi så vil, siger driftsleder Thomas Sandal, der ikke lægger skjul på, at det, man vil, er fuld skala.

- Vi har fået et overslag på et fuldskala-anlæg. Det kan nemlig sagtens lade sig gøre, selvom det kommer til at koste lidt på elproduktionen, siger Thomas Sandal.

Han vurderer, at det vil koste omkring 60-70 millioner kroner at installere et anlæg i fuld skala - men han vurderer også, at der er visse usikkerheder forbundet med netop fuld skala - ikke fordi man ikke kan, men fordi der er usikkerheder om, hvad det koster at drive et fuldskala CO2-fangst anlæg - og hvad det vil koste at transportere CO2’en væk fra anlægget til en lagringsenhed.

- Driften afhænger af hvad det koster at komme af med CO2’en. Om det bliver en kystnær eller en offshore-lagringsløsning er meget afgørende for driften. Der er ingen, der vil betale for CO2 i dag, siger Thomas Sandal, der, som alle andre, spændt står og venter på, at der udstikkes nogle konkrete rammer fra regeringens side af.

*****

Nordjyske:
Brønderslev går imod strømmen - prisen sænkes

Brønderslev Forsyning går i disse dage mod strømmen og nedsætter prisen på fjernvarmen. Det sker i en tid, hvor rigtig mange fjernvarmeselskaber ellers sætter priserne op. Prisen på køb af en MWh sættes i 2022 ned med 10 kroner, skriver Nordjyske.

- Nedsættelsen af den variable takst er ganske vist ikke særlig stor, men i en situation, hvor naturgas- og elpriserne nærmest er eksploderet de seneste måneder, er vi rigtig glade for at kunne sætte prisen bare en smule ned, lyder det i en pressemeddelelse fra Lasse Riisgaard, som er bestyrelsesformand ved Brønderslev Forsyning.

At prisnedsættelsen er mulig, hænger sammen med de store investeringer, der er foretaget de senere år hos Brønderslev Forsyning. Forsyningen råder i dag over et moderne, multifunktionelt energianlæg, som kan producere fjernvarme og strøm med både solenergi, biomasse, naturgas og el-patron.

Og da sol og biomasse i dag leverer hovedparten af fjernvarmen til byen, så kan priserne holdes i ave. Solenergien er gratis, når først anlægget står der, og biomassen forventes at holde prisen vinteren over.

*****

Vestforbrænding; pressemeddelelse:
Kun lille stigning i fjernvarmeprisen

Energipriserne i Europa stiger kraftigt, og de fleste danskere ser ind i større regninger på varme og el over vinteren. Men er du fjernvarmekunde hos Vestforbrænding, kan du ånde lettet op. Priserne forbliver lave, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

”Vores kunder er vant til lave varmepriser – og det fortsætter heldigvis. Det skyldes, at varmen kommer fra forbrænding af affald, og at vi derfor ikke er særlig påvirket af de stigende energipriser i Europa”, siger distributionschef Søren Løgstrup.

Han forklarer, at højere priser på el også giver Vestforbrænding en større indtjening på el-produktionen og derfor kan være med til at holde fjernvarmepriserne nede. Det betyder, at fjernvarmeprisen i 2022 kun stiger med totalt 3,4 pct. for opvarmning af et parcelhus. Det svarer til 392 kr. om året inkl. moms. 

Vestforbrænding udbygger løbende fjernvarmenettet for at bidrage til den grønne omstilling og har et ambitiøst mål om at nå 30.000 nye kunder frem mod 2030 - og gerne før. Det betyder, at affald ikke alene er nok til at forsyne alle kunderne med varme. Men der er ingen grund til at være bekymret for prisstigninger af den grund.

”Det bliver fremover i høj grad spildvarme fra virksomheder, der kommer til at supplere affaldsvarmen ved hjælp af varmepumper. Derfor kan vi holde priserne nogenlunde i ro,” siger Søren Løgstrup.

*****

EnergiWatch:
ARC misser milliardstøtte til CO2-fangst fra EU

Amager Ressourcecenter får ikke den ønskede støtte af EU's Innovationsfond på op til 1 mia. kroner til at etablere et fuldskalaanlæg til CO2-fangst på Amager Bakke. Det skriver EnergiWatch.

Pengene skulle konkret understøtte selskabets bestræbelser på i 2025 at etablere af fuldskalaanlæg til CO2-fangst på Amager Bakke, hvor affaldsselskabet i øjeblikket har et pilotanlæg kørende.

Tidligere har direktør i ARC Jacob H. Simonsen sagt til CleantechWatch, at 2025-målet var betinget af støtten fra EU's Innovationsfond.

- Hvis vi ender med at få en milliard, så kan vi komme ud over stepperne. Hvis vi ikke får pengene, så bliver det ikke i 2025, sagde han i oktober 2020.

Mens ARC altså misser støtten til CO2-fangst, investerer EU gennem innovationsfonden sammenlagt over 1,1 mia. euro i syv projekter i stor skala på tværs af unionen.

*****

Haslev Posten:
Fjernvarmen er på vej i Faxe

Bestyrelsen for Faxe Fjernvarme har netop besluttet at fortsætte forberedelserne til en kampagne med tilbud om fjernvarmeforsyning til boligområder i Faxe by, som i dag ikke har fjernvarmeforsyning. Det fortæller Haslev Posten.

- Vi ser jo nogle gevaldige prisstigninger på el, olie og gas. Men det påvirker ikke fjernvarmepriserne. Og det kan måske være anledningen til at skifte til Faxe Fjernvarmes stabile og billige fjernvarme, lyder meldingen fra bestyrelsesformand Mogens C. Pedersen.

Han forklarer, at fjernvarmen hos Faxe Fjernvarme produceres af miljørigtig lokal skovflis og spildvarme fra Faxe Kalk. Det betyder, at fjernvarmeselskabet er blandt de allerbilligste fjernvarmeleverandører i hele Region Sjælland, Hovedstaden og Bornholm.

- Vores varmepris har været meget stabil i de seneste 20 år, hvor vi ikke har forhøjet prisen på grund af pristalsreguleringer eller offentlige afgifter, fortæller formanden.