15. nov 2021 Presseklip

Regeringen vil afbøde stigende priser for borgerne med ny varmepakke

LÆS I DAG: Kommunerne presser virksomheder til at bruge fossil energi. Grøn ordfører: Træpiller er simpelthen ikke bæredygtigt nok. Maribo Varmeværk rede til aftale. Positivt udfald på fjernvarmemøde hos borgmesteren. Nyt varmeværk indviet.

Via Ritzau; pressemeddelelse:
Regeringen vil afbøde stigende priser for borgerne med ny varmepakke

Regeringen klar med tre tiltag, der skal afbøde konsekvenserne for økonomisk vanskeligt stillede borgere. Det drejer sig bl.a. om en aftale med Dansk Fjernvarme, der opfordrer fjernvarmeselskaber til at udglatte kunderne regninger. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.

Regeringen har som et af de i alt tre tiltag indgået en aftale med Dansk Fjernvarme om udglatning af fjernvarmeregningerne. Regeringen og Dansk Fjernvarme opfordrer fjernvarmeselskaberne til at udglatte kundernes regninger, så prisstigningerne ikke kommer på én gang, men bliver fordelt over året.

- Vi opfordrer blandt andet fjernvarmeværker til at udjævne prishoppet over flere regninger, udtaler klimaminister Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.

Regeringen lægger dertil op til, at der afsættes 100 mio. kroner til kommunernes øgede udgifter til f.eks. personligt tillæg til pensionister og kontanthjælpsmodtagere, der bliver ramt at prisstigningerne. Og så bliver der skruet op for informationsindsatsen med råd og vejledning på SparEnergi.dk.

- Vi står i en ekstraordinær situation, hvor især prisen på gas til opvarmning er steget så meget, at det nogle steder kan give en meget stor regning. Det er ikke alle, der har økonomien til sådan en uforudset udgift, og derfor er regeringen klar med en varmepakke, der kan hjælpe med at afbøde slaget fra nogle af prisstigningerne, lyder det fra Dan Jørgensen.

Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye:

- Allerede i dag er der et stærkt sikkerhedsnet, som giver økonomisk vanskeligt stillede borgere mulighed for at modtage støtte. Den mulighed er jeg glad for, at vi understøtter og udbygger med regeringens varmepakke, siger fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye.

Ud af Danmarks godt 2,7 mio. husstande, er det særligt de knap 500.000, der enten får varmen fra et naturgasfyr eller ligger i fjernvarmeområder med et højt gasforbrug, der – afhængig af boligens størrelse – kan risikere en stigning i varmeregningen på over 1.000 kroner om måneden i den kolde tid. Regeringens varmepakke er derfor med tre konkrete tiltag både rettet mod de enkelte borgere, kommunerne og fjernvarmeselskaberne.

*****

EnergiWatch:
Kommunerne presser virksomheder til at bruge fossil energi

Over halvdelen af landets kommuner skriver i lokalplaner, at virksomheder skal bruge "sort" naturgas i spritnye bygninger. Det viser en gennemgang af lokalplaner på tværs af landet, skriver EnergiWatch på baggrund af en artikel fra Finans.dk.

Det møder skarp kritik fra flere sider.

- Det er tudetosset, at man i en situation, hvor vi skal nå et 70 pct.-mål, ikke har fået revideret varmeplanerne, så man undgår strukturelt at hægte virksomheder op på fossile brændsler. Det skriger simpelthen til himlen, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

Ifølge Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder skyldes to tredjedele af produktionsvirksomhedernes direkte CO-udledning brugen af fossile brændsler.

På Christiansborg har politikerne for længst opfanget problemet, og i 2020 besluttede et flertal, at kommunernes tilslutningspligt skal ophæves. Beslutningen er dog endnu ikke blevet udmøntet i lov, og det ventes derfor først, at de nye krav til kommunerne træder i kraft fra januar 2023.

Ifølge Klimaministeriet er der dog intet til hinder for, at kommunerne af sig selv ophæver tilslutningspligten. Ministeriet oplyser, at lovforslaget som planlagt ventes at blive fremsat først i det nye år.

Professor Brian Vad Mathiesen har ikke meget til overs for de kommuner, der endnu ikke har fået fjernet bindingerne til fossil energi.

- Man må spørge sig selv, hvor de kommunalpolitikere har befundet sig i de seneste fire år, mens vi har talt klima i alle andre sammenhænge. Og hvor har deres forvaltninger befundet sig? De burde jo for længst have gjort politikerne opmærksomme på, at der er noget her, som der skal tages stilling til, siger han.

*****

TV2 Østjylland:
Grøn ordfører: Træpiller er simpelthen ikke bæredygtigt nok

Fremtidens fjernvarme skal ikke komme fra importerede træpiller, hvis det står til Enhedslistens forsyningsordfører, Søren Egge Rasmussen, der mener, at importeret biomasse ikke er bæredygtigt nok. Det skriver TV2 Østjylland.

- Vi skal frem til i Danmark, at vores energiproduktion kun har dansk biomasse. Så kan man have styr på det. Det her med at importere det og skulle have styr på certifikater og overvåge det, det dur ikke, og det er heller ikke en CO2-neutral løsning, siger Søren Egge Rasmussen.

Reaktionen kommer, efter TV2 Østjylland har haft fokus på, hvad danske kraftvarmeværker, blandt andet Studstrupværket på Djursland, fyrer med. Det skal ifølge tv-stationen være raske træer i Baltikum, der fældes og fragtes til Danmark som biomasse.

Energiselskabet Ørsted har nu bedt firmaet, der hidtil har certificeret træet som bæredygtigt, Preferred by Nature, om en forklaring.

Søren Egge Rasmussen er klar over, at kraftvarmeværkerne hverken i morgen eller i denne fyringssæson kan omstille sig, men han efterlyser en langsigtet plan for, hvordan fjernvarmeforsyningen skal se ud på sigt, og han nævner både geotermi, flere varmepumper og energibesparelser gennem efterisolering som skridt på vejen.

- Derfor får vi ikke ren samvittighed i morgen, men Ørsted bør gør noget mere for, at der ikke foregår sådan en massiv skovrydning i Baltikum for at vi kan få varme om vinteren, siger Søren Egge Rasmussen.

*****

Lolland-Falsters Folketidende:
Maribo Varmeværk rede til aftale

Efter forhandlinger med Refa MSK meddeler Maribo Varmeværk nu, at værket er villig til at aftage varme fra Refa MSK på en kontrakt, der er uopsigelig i fire år. Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.

- I bund og grund er det jo lige meget, om varmen bliver produceret i Sakskøbing, eller om vi selv laver varmen - bare prisen til vores andelshavere er rigtig, lyder det fra formanden for Maribo Varmeværk, Flemming Møller Jensen.

Han påpeger, at elprisen i øjeblikket er høj, og at en aftale med Maribo Varmeværk vil give Refa MSK indtægter, der vil gøre det muligt over en kort årrække at nedbringe selskabets gæld.

Samtidig vil det også give Refa MSK mulighed for at sænke prisen til kunderne hos Sakskøbing Fjernvarmeselskab og de af Lolland Varmes kunder, der får varmen fra Maribo Varmeværk/ Refa MSK.

Refa MSK's formand, Henrik Høegh, bekræfter, at der er godt gang i forhandlingerne.

*****

Bornholms Tidende:
Positivt udfald på fjernvarmemøde hos borgmesteren: 'Opløftet stemning til sidst'

Der er tro hos politikerne på Bornholm på, at der nu kan komme et kompromis i den langvarige strid om leveringspriserne på varme mellem Rønne Vand og Varme (RVV) og Bornholms Energi og Forsyning (Beof). Det skriver Bornholms Tidende.

Det sker på baggrund af et møde, hvor også førende politikere på Bornholm var med.

- De første tre fjerdedele af mødet så det ud, som om der ikke var noget, der løste sig, fortæller Heidi Burgedahl fra Venstre.

Også borgmester Thomas Thors fra Socialdemokratiet er fortrøstningsfuld.

- Vi øjner en kompromismulighed omkring afregningspriser. Det blev besluttet, at direktørerne skal komme med et oplæg. Det, vi håber på, er, at de kan lande en aftale om de forhold, siger Thomas Thors.

*****

Sjællandske:
Nyt varmeværk indviet: »En meget stor dag for varmeforbrugerne«

Forbrugere blev søndag formiddag inviteret til åbningen af Hashøj Kraftvarmeforsynings nye værk i Dalmose. Vejen dertil har været dyr og bumpet, men med det nye værk er der udsigt til at spare penge, skriver Sjællandske.

- Det er en meget stor dag for varmeforbrugerne i Flakkebjerg og Dalmose. Det betyder i dag, at vi ikke er afhængige af kun én leverandør til vores råstof til at lave varme på. Vi er meget mere fleksible og kan skrue på nogle håndtag alt efter, hvordan prisniveauet er, bestyrelsesformand hos Hashøj Kraftvarmeforsyning, Ole Worm.

Her afslørede formanden også, at det samtidig var en festdag for forsyningsselskabets kunder.

I sin åbningstale fortalte Ole Worm nemlig, at det - takket være det nye værk - bliver billigere for varmeforbrugerne i det nye år. Og at de samtidig har udsigt til at få penge tilbage.

- Vi sidder lige nu og arbejder med budgettet, som vi skal aflevere til Energistyrelsen. Men det bliver vel nok omkring ti procent billigere. Og så er der også noget fra i år, der kommer til udbetaling til jer.