12. nov 2021 Presseklip

Robust fjernvarme på den lange bane

LÆS I DAG: Biomasse og CCS kan blive guldægget i hovedstadens CO2-neutrale fjernvarmenet. Nu kræver energigigant svar om biomasse-bæredygtighed. Danmark mangler grøn strøm. SF vil have din brændeovn skrottet i Aarhus.

VEKS; pressemeddelelse:
Robust fjernvarme på den lange bane

Hovedstadsområdets fjernvarme vil spille en afgørende rolle – også når der bliver omstillet til ny teknologi. Det er hovedpointen i en ny analyse, Fremtidens Fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet 2050 – FFH 50 - fremgår det af en pressemeddelelse fra VEKS.

Analysen kommer bl.a. med et realistisk bud på den fremtidige anvendelse af biomasse, forklarer Morten Stobbe, VEKS’ vicedirektør og styregruppeformand for FFH50. Han peger på, at en række nye teknologier skal introduceres i fjernvarmesystemet, men på den korte bane kan de ikke overtage vores brug af bæredygtig biomasse inden år 2030.

Frem mod 2050 kan biomasse-kraftvarme og affaldskraftvarme dog reduceres, når andre teknologier tager over på vejen mod et mere flerstrenget fjernvarmesystem.

Et andet meget relevant emne er samarbejdet mellem VEKS og VEKS’ kunder i forhold til eksempelvis at udnytte den lokale overskudsvarmeproduktion til fælles gavn for systemet.

Nettet er godt rustet til flere teknologier. Hvis der bliver introduceret langt flere varmepumper i fjernvarmesystemet - på både distributions- og transmissionssiden - bliver det interessant at reducere temperaturniveauet i nettet for at reducere produktionsomkostningerne.

– Projektet viser, at det kan lade sig gøre at sænke temperaturen med relativ beskedne omkostninger. Det er dog mere kompliceret at realisere grundet hydraulikken i nettet. Det skal vi have analyseret nærmere. Lige nu får vi stadig den primære fjernvarme fra de store producenter - fx Avedøreværket - og har derfor brug for høje temperaturer for at flytte varmen rundt i transmissionsnettet, bemærker Morten Stobbe.

*****

EnergiWatch:
Biomasse og CCS kan blive guldægget i hovedstadens CO2-neutrale fjernvarmenet

Der kan være en rigtig god forretning i at indfange CO2 fra biomasse og sælge negative reduktioner, hvis kvoteprisen ender på omkring 1.000 kr. Det er meldingen fra hovedstadens varmeselskaber, skriver EnergiWatch, på baggrund af en rapport om fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050.

Rapporten har få hovedkonklusioner og skal først og fremmest forstås som en vision for, hvilke muligheder fjernvarmen har, samt hvilke forhindringer der er. Og især for biomassens vedkommende kan det vise sig at være lidt af et guldæg, såfremt der implementeres CO2-afgifter.

- Hvis vi ender med en kvotepris op mod 1.000 kr., kan det vise sig at være en rigtig god forretning, hvis man kan få det for sine negative emissioner. Hvis vi nu forestiller os, at landbrugssektoren ikke kan reducere nok og er villig til at betale 1.000 kr. per ton CO2. Ja, så har vi en god kunde der, sagde planchef for Hofor, Charlotte Søndergren.

Ifølge FFH50 vil omfattende brug af CCS på biomasse- og affaldsanlæg medføre en negativ CO2-reduktion for fjernvarmeforsyningen på mere end 2,5 mio. ton om året i 2030. Hvis CCS benyttes i mindre grad, på eksempelvis et enkelt affaldsanlæg, vil det kunne resultere i negative emissioner i størrelsesordenen 0,2-0,5 mio. ton om året i henholdsvis 2030 og 2050.

Økonomien i foretagendet bliver dog først rigtig god ved en kvotepris på omkring de 1.000 kroner per ton.

- Men så kommer man faktisk også rigtig langt, hvis man fanger det der. Det er fordelen ved de biogene kilder: At det gør det muligt med negative emissioner, hvis man trækker CO2'en ud ved punktkilden, siger Charlotte Søndergren.

***** TV2 Østjylland:
Nu kræver energigigant svar om biomasse-bæredygtighed

Landets største energiselskab Ørsted kræver nu, at samarbejdspartneren Preferred by Nature forklarer sig i en sag om bæredygtig biomasse fra Baltikum. Det fremgår af en redegørelse fra Ørsted til fjernvarmeleverandøren AffaldVarme Aarhus, som TV2 ØSTJYLLAND har set.

Kravet kommer på baggrund af, at Preferred by Nature tidligere på ugen har sagt, at de ikke kan garantere for bæredygtigheden af de træpiller og flis, der bl.a. bliver brugt på Studsstrupværket, der leverer varme til AffaldVarme Aarhus.

- Det finder vi meget bekymrende, da Preferred by Nature er vores uafhængige kontrolinstans af de certificerede skove, skriver Ørsted blandt andet i redegørelsen.

- Det er helt afgørende, at produktionsskovene forvaltes bæredygtigt, og det skal certificeringsordningerne sikre. TV2 Østjyllands udsendelse viser en udtalelse fra Preferred by Nature, der sår tvivl om, hvorvidt de kan garantere, at skovene forvaltes i overensstemmelse med certificeringskravene, fremgår det af et skriftligt svar fra Ørsted til TV2 Østjylland.

Videre hedder det:

- Vi har derfor bedt Preferred by Nature om en redegørelse for, hvordan de sikrer bæredygtigheden af de produkter, vi køber. Det er vigtigt, at vi fortsat kan have tillid til certificeringssystemerne, lyder det fra Peter Kofod Kristensen, senior manager og bæredygtighedsansvarlig for biomasse i Ørsted.

*****

Politiken:
Danmark mangler grøn strøm

Danmark kan ikke nå sit klimamål om en reduktion af udslippet på 70 procent i 2030, medmindre der kommer meget mere skub i udbygningen af grøn energi, end der er lagt op til nu. Og det kan kun gå for langsomt at få opført flere vindmøller og solcelleanlæg. Det skriver Politiken.

Sådan lyder det samstemmende fra en række eksperter og organisationer. Bekymringen deles af flere partier i Folketinget. Hvor meget grøn strøm vi kommer til at mangle frem mod 2030, afhænger af, hvem man spørger. Men der er bred enighed om, at der bliver en manko uden en ekstra indsats.

- Vi forventer at se betydelig mangel på kapacitet til at producere vedvarende energi frem mod 2030. Derfor giver det god mening at forberede sig på at bygge ret meget mere, end man har planer om i øjeblikket. Som vi ser det, er det svært at bygge for meget, siger senioranalytiker Karsten Capion fra den grønne tænketank Concito.

Klimarådet, som er regeringens uafhængige rådgiver, er gået i gang med at analysere problemstillingen, fortæller rådsmedlem Poul Erik Morthorst, som er professor emeritus i vindenergi på DTU.

- Vi regner på, hvor meget grøn strøm vi kommer til at mangle. Vi har ikke tallene endnu, men der er ingen tvivl om, at vi har brug for mere, hvis vi skal have grøn strøm til at nå 70-procents målet. Som minimum en ekstra havmøllepark, men vi skal formentlig endnu højere op, siger Poul Erik Morthorst.

*****

BT:
SF vil have din brændeovn skrottet i Aarhus

Nyder du at hygge foran den gamle brændeovn med en varm kop kaffe og et tæppe? Så kan det godt være, du skal finde dig en anden hyggeaktivitet. I hvert fald hvis det står til SF i Aarhus. http:BT fortæller, at partiet vil forbyde gamle brændeovne i kommunen, der har cirka 18.000 brændeovne.

- Det er især børn, gravide, ældre og borgere med kroniske sygdomme, der rammes hårdt af luftforureningen. Der er alt for mange aarhusianere, der bliver syge eller dør for tidligt som følge af luftforurening, siger Thomas Medom, der er medlem af Aarhus Byråd for SF.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet lavede i 2017 en rapport, der viste, at lokale forureningskilder i Aarhus kommune - eksempelvis brændeovne - bidrog til i alt 20.700 sygedage og cirka 8 % det samlede antal for tidlige dødsfald i 2014.

Ifølge en ny politisk aftale kan kommuner kræve, at brændeovnsejere skal skrotte deres brændeovn, hvis den er produceret før 2008, hvis der er fjernvarme eller naturgas i området.