10. nov 2021 Presseklip

Varmeselskaber dømmer biomassestop i København inden 2030 umuligt

LÆS I DAG: Dårlig klimanyhed til Aalborg. Udbredt CO2-fangst er billigste vej til grøn varme i Hovedstaden. Assens Fjernvarme går mod strømmen. Energiminister Dan Jørgensen: Vi følger energikrisen.

EnergiWatch:
Varmeselskaber dømmer biomassestop i København inden 2030 umuligt

"En forceret udfasning af al biomasse inden 2030 er ikke mulig.”

Det er ifølge EnergiWatch konklusionen i en ny analyse fra fjernvarmeselskaberne i hovedstadsområdet. En konklusion som embedsapparatet i Københavns Kommunen også er nået frem til, efter et flertal i borgerrepræsentation i Københavns Kommune stillede forslag om udfasning inden 2030.

Årsagen er ifølge Morten Stobbe, vicedirektør i Vestegnens Kraftvarmeselskab, Veks, ren matematik og logistik. Biomassen udgør nemlig i dag omkring to tredjedele af hele den storkøbenhavnske fjernvarmeforsyning.

- Der er to enheder ude på Avedøreværket på i alt 800 MW varme, og der er Amagerværket med både Blok 1 og med sin spritnye Bio4-blok. I alt taler vi om ca. 1.600 MW. Det er rigtig meget varme, som skal findes andre steder, siger han til EnergiWatch.

For at sætte det i perspektiv er den store havvandsvarmepumpe, schweiziske Man er i gang med at levere til Din Forsyning i Esbjerg, på 50 MW.

- Det er rigtig mange varmepumper, som vil skulle træde i stedet. Og der er simpelthen det lavpraktiske problem, at placeringer til dem ikke kan findes på så kort tid, så det kan planlægningsmæssigt ikke lade sig gøre, siger Morten Stobbe.

Han siger også at fjernvarmeselskaberne er i tvivl om, hvorvidt det overhovedet er teknisk muligt at holde forsyningssikkerheden i sådan et system med så kort varsel, ligesom økonomien vil være mere end tvivlsom.

*****

Nordjyske:
Dårlig klimanyhed til Aalborg

Aalborg Forsyning har ikke som håbet fået 418 mio. kr. fra staten til udfasning af kul på Nordjyllandsværket. Det vækker stor forundring hos forsyningsselskabet – blandt fordi Klimarådet havde foreslået netop den løsning, skriver Nordjyske.

Kulbjergene på Nordjyllandsværket står for omkring 60 procent af fjernvarmen i Aalborg, og de kunne blive afløst af grøn energi allerede fra 2025 i stedet for som planlagt først i 2028.

Miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen undrer sig over afslaget, da en tidligere udfasning af kul på Nordjyllandsværket kan give reduktion af CO2-udslippet på mindst 3,3 mio. tons ved at fremskynde udfasningen af kul fra 2028 til 2025

- Det er dybt nedslående og også overraskende. Vi har brugt rigtig lang tid på at være i dialog med skiftende regeringer, ministerier og styrelser, siger Lasse P. N. Olsen.

Så sent som i slutningen af oktober i år anbefalede Klimarådet ellers en fremrykket kuludfasning af kul på Nordjyllandsværket.

- Klimarådets første anbefaling til, hvad man kan lave i forhold til 2025 det er Nordjyllandsværket. Jeg synes da, at de bør lytte til Klimarådet, lyder det fra rådmanden.

*****

GridTECH:
Udbredt CO2-fangst er billigste vej til grøn varme i Hovedstaden

En ny analyse fra Hovedstadsregionen viser, at CCS kan få en meget vigtig rolle i fremtidens fjernvarme til gavn for mindre udledning af CO2. Men hvor stor en rolle, CCS ender med at få, afhænger af størrelsen på en CO2-afgift. Det fortæller GridTECH.

For Veks, Hofor, CTR og Vestforbrændingen handler det om at gøre hele Hovedstadsregionen CO2-neutralt allerede i 2025. Det fremgår af den nye vision ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50).

Med FFH50 har selskaberne analyseret seks CO2-neutrale scenarier, der gennemgår forskellige bud på energimiks i fremtidens varmeproduktionen i henholdsvis 2030 og 2050. Scenarierne spænder fra stort set 100 procent biomasse- og affaldsbaseret opvarmning til 100 procent elbaseret, og her står en pointe klar:

Belønnes varmeselskaberne for at indfange CO2 gennem eksempelvis en CO2-afgift, er biomasse- og affaldsbaseret varme med udbredt CCS den billigste vej til en bæredygtig opvarmning:

- Vores analyser viser, at man med Hovedstadsområdets store CO2-punktkilder vil kunne indfange op mod 2,5 mio. ton CO2 om året, hvis man putter så meget CCS på som muligt, forklarer planchef i Hofor, Charlotte Søndergren.

- Men betaling for indfangningen betyder alt. Man vil aldrig kunne gøre det uden, tilføjer hun i GridTECH.

*****

Lokalavisen Assens:
Assens Fjernvarme går mod strømmen

Der er gode nyheder til de omkring 3400 husstande, der modtager varme fra Assens Fjernvarme. Næste år falder prisen på varme nemlig med 10 procent – det skriver Lokalavisen Assens.

Assens Fjernvarme er ikke afhængig af fossile brændsler på grund af det nye solcelle- og varmepumpeanlæg, og det er årsagen til, at man kan reducere fjernvarmepriserne med cirka 10 procent.

Næste års reduktion i fjernvarmeprisen cementerer Assens Fjernvarmes status som et af landets billigste på fjernvarme.

- Vi har vist, at grøn omstilling og lave fjernvarmepriser sagtens kan forenes, så længe man tænker sig om og investerer i intelligente produktions- og handelssystemer. Det har vi gjort hos Assens Fjernvarme og det belønner sig nu. Jeg er derfor både glad og stolt over at kunne melde ud, at fjernvarmekunderne ikke bliver ramt af de høje energipriser og samtidigt give forbrugerne sikkerhed for fortsat lave fjernvarmepriser i Assens, siger formand Søren Edlefsen.

*****

EnergiWatch:
Energiminister Dan Jørgensen: Vi følger energikrisen

Det skorter ikke på opfordringer til regeringen - som følge af galopperende el- og gaspriser – om at gribe ind, inden fx forbrugerne bliver løbet over ende af dyre regninger. Ifølge EnergiWatch lyder meldingen fra klimaminister Dan Jørgensen: Regeringen følger energikrisen meget nøje.

"Udviklingen kan ramme nogle familiers varme-, gas- og elregning hårdt, og jeg ser på situationen med største alvor. I regeringen følger vi derfor situationen meget nøje, og vi vurderer løbende, om der er behov for ekstra tiltag," udtaler Dan Jørgensen i en mail til mediet Finans.

Mandag lå den gennemsnitlige markedspris på el på 1,30 kr. pr. kWh plus afgifter, transporttillæg, abonnement og moms. I 2020 var den gennemsnitlige kWh-pris på 0,20 kr.

Mens både skatteminister Morten Bødskov og senest nu klima- og energiministeren begge slår fast, at regeringen følger situationen meget nøje, så peger Dan Jørgensen på, at øget grøn omstilling er vejen frem.

"Situationen, vi står i nu, understreger blandt andet, at EU skal accelerere den grønne omstilling og arbejde i en retning, hvor blandt andet afhængigheden af importeret gas minimeres. Det bedste værn på sigt mod udsving i fossile brændsler er således den grønne omstilling," fastslår klima- og energiministeren.

*****