09. nov 2021 Presseklip

Dårlig klimanyhed til Aalborg

LÆS I DAG: Udbredt CO2-fangst er billigste vej til grøn varme i Hovedstaden. Silkeborg Forsyning varslede væsentlige prisstigninger med få dages varsel. Datacentre bør integreres i et grønt energisystem.

Nordjyske:
Dårlig klimanyhed til Aalborg

Aalborg Forsyning har ikke som håbet fået 418 mio. kr. fra staten til udfasning af kul på Nordjyllandsværket. Det vækker stor forundring hos forsyningsselskabet – blandt fordi Klimarådet havde foreslået netop den løsning, skriver Nordjyske.

Kulbjergene på Nordjyllandsværket står for omkring 60 procent af fjernvarmen i Aalborg, og de kunne blive afløst af grøn energi allerede fra 2025 i stedet for som planlagt først i 2028.

Miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen undrer sig over afslaget, da en tidligere udfasning af kul på Nordjyllandsværket kan give reduktion af CO2-udslippet på mindst 3,3 mio. tons ved at fremskynde udfasningen af kul fra 2028 til 2025

- Det er dybt nedslående og også overraskende. Vi har brugt rigtig lang tid på at være i dialog med skiftende regeringer, ministerier og styrelser, siger Lasse P. N. Olsen.

Så sent som i slutningen af oktober i år anbefalede Klimarådet ellers en fremrykket kuludfasning af kul på Nordjyllandsværket.

- Klimarådets første anbefaling til, hvad man kan lave i forhold til 2025 det er Nordjyllandsværket. Jeg synes da, at de bør lytte til Klimarådet, lyder det fra rådmanden.

*****

GridTECH:
Udbredt CO2-fangst er billigste vej til grøn varme i Hovedstaden

En ny analyse fra Hovedstadsregionen viser, at CCS kan få en meget vigtig rolle i fremtidens fjernvarme til gavn for mindre udledning af CO2. Men hvor stor en rolle, CCS ender med at få, afhænger af størrelsen på en CO2-afgift. Det fortæller GridTECH.

For Veks, Hofor, CTR og Vestforbrændingen handler det om at gøre hele Hovedstadsregionen CO2-neutralt allerede i 2025. Det fremgår af den nye vision ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50).

Med FFH50 har selskaberne analyseret seks CO2-neutrale scenarier, der gennemgår forskellige bud på energimiks i fremtidens varmeproduktionen i henholdsvis 2030 og 2050. Scenarierne spænder fra stort set 100 procent biomasse- og affaldsbaseret opvarmning til 100 procent elbaseret, og her står en pointe klar:

Belønnes varmeselskaberne for at indfange CO2 gennem eksempelvis en CO2-afgift, er biomasse- og affaldsbaseret varme med udbredt CCS den billigste vej til en bæredygtig opvarmning:

- Vores analyser viser, at man med Hovedstadsområdets store CO2-punktkilder vil kunne indfange op mod 2,5 mio. ton CO2 om året, hvis man putter så meget CCS på som muligt, forklarer planchef i Hofor, Charlotte Søndergren.

- Men betaling for indfangningen betyder alt. Man vil aldrig kunne gøre det uden, tilføjer hun i GridTECH.

*****

EnergiWatch:
Silkeborg Forsyning varslede væsentlige prisstigninger med få dages varsel

Når fjernvarmeselskaber skal offentliggøre væsentlige prisstigninger, skal det som udgangspunkt ske tre måneder i forvejen. Det er dog ikke sket i Silkeborg, hvor Silkeborg Forsyning for nyligt udmeldte en prisstigning på 41 procent.

Det er dog ikke sket med Silkeborg Forsynings gode vilje, siger adm. direktør Jens Bastrup.

- Vi står i en ekstraordinær og ærgerlig situation. Det er bestemt ikke noget, som vi ønsker, men som ledelse må vi også tage de hårde beslutninger, og det er det, vi gør nu, siger han til EnergiWatch.

Varslingsreglen om de tre måneder er indskrevet i "Vejledning om varslingsregler efter varmeforsyningsloven", og på trods af, at det er usædvanligt ikke at overholde vejledningen, hæfter Silkeborg Forsyning sig ved, at der netop er tale om en vejledning.

- Det skal og bør man naturligvis overholde, men hvis der er tale om en vejledning, så må tiden, hvor den skal tolkes som en vejledning, være inde nu, siger Jens Bastrup med henvisning til de dramatiske prisstigninger for naturgas.

*****

DTU, pressemeddelelse:
Datacentre bør integreres i et grønt energisystem

En ny rapport fra DTU – projektet Cool Data – kommer med klare opfordringer til fremtidens datacentre, så de bidrager mere til den grønne omstilling: Gentænk måden datacentres klimaaftryk opgøres på, afstem strømforbruget med grøn strøm og genanvend overskudsvarmen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra DTU.

Datacentrene bruger strøm til drift af IT-udstyret og køling af serverne, mens selve afkølingen producerer meget overskudsvarme. Det taler for at samtænke hele processen, siger Claire Bergaentzlé, forsker på Cool-Data og adjunkt på DTU Management:

- For at accelerere den grønne omstilling er der behov for at integrere datacentrene i det omkringliggende energisystem, så man både tilpasser strømforbruget med produktionen af vedvarende energi og anvender overskudsvarmen, forklarer hun.

Samtidig opfordrer forskerne til, at man ændre på opgørelserne over centrenes klimabelastning. Metoderne er i dag for generiske, og desuden indregner opgørelsesmetoderne ikke den klimagevinst, der kan findes i datacentrenes enorme behov for afkøling af serverparken, hvis overskudsvarmen bliver genanvendt i lokalområdet eller internt. Derfor er der umiddelbart ikke noget incitamentet til at gøre det.

Det er et problem, for datacentre kan blive en grøn ressource for varmeforsyningen. Det viser forsøg hos Cool-Datas partner GEV i Grindsted, hvor varmen fra serverrummet anvendes som fjernvarme, mens den anden partner Naviair i Københavns Lufthavn anvender varmen internt i bygningerne.

- Vores research viser, at hvis datacentre bruger energien på en fleksibel måde, så energiforbruget svinger op og ned i takt med vindenergiproduktionen i Europa, så bliver de mere klimavenlige. Hvis vi samtidig kan sende overskudsvarmen videre, så vil fjernvarmen også spare CO2. Derfor er det en win-win for alle, siger Claire Bergaentzlé.