08. nov 2021 Presseklip

SF: Danmark skal være klimaneutralt 10 år tidligere

LÆS I DAG: Ny elkedel skal give lavere varmepriser. København bliver ikke klimaneutral i 2025. Dragør Kommunen er ikke med i DK2020. Fjernevarmekunder kan se frem til prissmæk.

Klimamonitor:
SF: Danmark skal være klimaneutralt 10 år tidligere

SF har fremlagt et nyt klimaudspil, hvor Danmark senest i 2040 – og gerne hurtigere - skal være klimaneutralt. Det er 10 år tidligere end den målsætning, som et flertal i Folketinget tidligere har vedtaget, og ifølge Klimamonitor er det nødvendigt, at Danmark går foran med grønne løsninger.

- Resten af verden kigger i virkeligheden på os for at finde på de nye løsninger. Så jo hurtigere vi kommer i mål med vores klimaneutralitet, desto hurtigere kommer de andre også med, siger leder Pia Olsen Dyhr, der mener, at Danmark er nødt til at sætte tempoet op.

SF foreslår blandt andet en høj CO2-afgift, afgifter på flyrejser, og at der skal plantes mere skov. Pia Olsen Dyhr fremhæver, at en ensartet og høj CO2-afgift er særlig vigtig.

Samtidig vil SF indføre et omgående stop for nye gasfyr til opvarmning.

*****

Frederiksborg Amts Avis:
Ny elkedel skal give lavere varmepriser

Helsingør Kraftvarmeværk har besluttet at investere i en elkedel til fjernvarmeproduktion. Dermed kan for eksempel overskudsstrøm nyttiggøres og behovet for biomasse reduceres. Det fortæller Forsyning Helsingør i en pressemeddelelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Når elkedlen er tændt, omsættes elektriciteten til varme, som så kan bruges til fjernvarme. Det vil både blive en god forretning for værket, understøtte den grønne omstilling og samtidig være en fordel for kunderne.

- Med investering i en elkedel begynder vi at producere fjernvarme på el. Vi indfaser en ny teknologi på værket på vej mod et samfund baseret på sol og vind. Og vi slår tre fluer med ét smæk! For det første bliver forretningen styrket, da overskudsstrøm nu kan bruges til fjernvarmeproduktion. For det andet understøtter vi den grønne omstilling, da indfasningen af nye aske frie teknologier mindsker brugen af biomasse. Og for det tredje, så vil kunderne kunne få stabile og lavere fjernvarmepriser, forklarer Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Projektet går i gang nu, og elkedlen planlægges i drift i løbet af 2023. Det er forventningen, at elkedlen bliver på 30 MW, at den vil kunne reducere biomasseforbruget på værket med op til ca. 15 procent og samtidig minimere brugen af naturgas ved spidsbelastning på ca. 70 procent. Investeringen forventes at have en kort tilbagebetalingstid på under 10 år.

*****

Energy Supply:
København bliver ikke klimaneutral i 2025

København er fra flere sider blevet fremhævet for deres erklærende målt om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Men nu melder kommunen selv ud, at det ikke bliver muligt. Det fortæller Energy Supply.

- Jeg har ikke behov for at stå i 2025 og sige, at hurra, vi er CO2-neutrale, for jeg ved godt, at der fortsat bliver udledt CO2, siger Ninna Hedeager Olsen (Ø), der er teknik- og miljøborgmester i København, til Jyllands-Posten.

VisitDenmark har brugt det i markedsføringen af Danmark, og statsminister Mette Frederiksen (S) har nævnt det til C40-topmødet i København i 2019. Men ifølge Jyllands-Posten har kommunen talt strøm fra vindmøller, der står i andre kommuner, i sit regnskab. Og dermed bliver byen ikke reelt klimaneutral.

Hovedstadens forsyningsselskab, Hofor, har opsat vindmøller i en række provinskommuner. Strømmen fra disse bliver regnet med i CO2-regnskabet hos både Københavns Kommune og de kommuner, hvor møllerne fysisk står, skriver Jyllands-Posten.

*****

Klimamonitor:
Dragør Kommunen er ikke med i DK2020

Dragør Kommune er som den eneste kommune i Danmark ikke med i DK2020-projektet, som skal give kommunerne omfattende klimaplaner og har i gang i to år. Årsagen er, at man gør det for klimaets skyld, siger borgmester fra Dragør Kommune til Klimamonitor.

- I kommunalbestyrelsen er vi enige om at prioritere konkrete projekter frem for planer. Det lyder måske hovski-snovski, men det er ikke ment sådan, siger borgmester Helle Barth, der peger på, at det konkret handler om penge.

For det koster penge - både til egne ansatte og konsulenthjælp – at udarbejde de omfattende klimaplaner i DK2020-projektet. De penge kan bruges til klimaprojekter i stedet, er tanken i Dragør Kommune, der ikke mener, at man kan prioritere begge dele.

- Vi er en lille kommune, og vi er nødt til at se på vores økonomi og de ressourcer, vi har i forvaltningen. Kommunalbestyrelsens vurdering har været, at vi skal sætte gang i de projekter, vi allerede har fat i, siger hun til Klimamonitor.

På nuværende tidspunkt er 94 kommuner med i DK2020, men Dragør Kommune er den eneste, hvor beslutningen om at holde sig ude står fast.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernevarmekunder kan se frem til prissmæk

Kunderne hos Toftlund Fjernvarmeværk kan se frem til en prisstigning på 21 procent. Det er udkommet efter et bestyrelsesmøde i sidste uge. Bestyrelsesformand hos Toftlund Fjernvarme, Torben Damgaard, mener, at prisstigningen på 21 procent for et standardhus er hæderligt ud fra de omstændigheder, der har været.

- Det er svært at sige, om 21 procent er meget eller lidt. Man kan sige, at gaspriserne er fem-seks gange højere nu end sidste år. Elpriserne er også to-tre gange højere end sidste år. Derfor synes vi, at de 21 procent er okay. Dermed ikke sagt, at jeg er tilfreds med, at det stiger, men under de betingelser, der er, så er det okay, siger formanden, der tiltrådte som formand for Toftlund Fjernvarme for tre måneder siden.

Solfangere begrænser skaderne, for ifølge formanden betyder det, at prisen måske var blevet 40 eller 50 procent højere, hvis solfangerne ikke havde været der. Formanden anslår, at man i en del år har sparet omkring halvdelen af gasforbruget på den konto.

De store prisstigninger på naturgas og el betyder, at Toftlund Fjernvarmeværk er begyndt at se sig om efter alternativer som eksempelvis biomasse, solvarme eller varmepumper.

- Det vil både gøre os mere uafhængige af de her priser ved at give os billigere fjernvarme, og samtidig er de mere miljøvenlige, påpeger Torben Damgaard.