05. nov 2021 Presseklip

Nye eltariffer skal gøre det billigere at være storforbruger af strøm

LÆS I DAG: Oppositionspartier savner CCS-handling fra regeringen. Ny rapport: CO2-fangst på Amager Bakke halverer strømproduktion men øger varmeproduktionen. Tænketank vil have politikere til at sætte bremsen i på energiøen.

Jyllands-Posten:
Nye eltariffer skal gøre det billigere at være storforbruger af strøm

Energinet vil gøre det billigere at være storforbruger af strøm og fjerner dermed en af forhindringerne for at skabe et nyt erhvervseventyr inden for klimateknologien Power-to-X. Det fortæller Jyllands-Posten, der kalder den mulige omlægning for ”historisk”.

Forslaget til nye tariffer sendes i høring fredag, og medmindre Forsyningstilsynet stritter imod, kan de nye takster slå igennem fra den 1. januar 2023.

Dermed svarer den statsejede energivirksomhed på kritikken af, at det nuværende system for eltariffer står i vejen for elektrificeringen af det danske samfund. Og det har krævet en omlægning af de helt store, fortæller Marie Budtz Pedersen, områdeleder for økonomi og regulering i Energinet.

- Den omlægning, vi er i gang med, er nærmest revolutionerende. Vi er inde at ændre på samtlige elementer i hele vores indtægtsmodel, siger Marie Budtz Pedersen om tarifudspillet til Jyllands-Posten.

*****

EnergiWatch:
Oppositionspartier savner CCS-handling fra regeringen

Det går for langsomt med at få implementeret flere dele af Nordsøaftalen såsom CCS og udvikling af grønne job i Esbjerg. Venstre og Konservative langer ud efter regeringen inden de videre forhandlinger om Nordsøaftalen, skriver EnergiWatch.

Foreløbig har regeringen kun fremlagt en køreplan med nogle overordnede overskrifter, siger Venstres klimaordfører, Marie Bjerre. Hun mener, at det er for lidt:

- For os er det vigtigt at huske på, at Nordsøaftalen altså går på to ben: Vi skal udfase sort energi, og så skal vi have grøn energi i stedet. Man kan ikke bare udfase sort energi uden at putte noget grønt ind i stedet. Og det er det, vi frygter, at regeringen gør her. De udfaser det sorte og er vældig stolte over det, uden at der sker nok på den grønne side, siger hun ifølge EnergiWatch.

Bag den seneste Nordsøaftale stod både regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF og De Konservative. Hos sidstnævnte er energiordfører Katarina Ammitzbøll også ved at være træt af, at det ikke går hurtigere med at få implementeret aftalens elementer.

- Der er ikke rigtig kommet noget klarhed over det med lagringen. Og det bremser altså investeringerne og gør, at mange af virksomhederne på markedet står og tripper. For de er sådan set klar, men de skal vide, hvor de kan lagre CO2'en henne, hvad det kommer til at koste, og hvad der skal ske med transporten, lyder det bl.a. fra Katarina Ammitzbøll.

*****

WasteTECH:
Ny rapport: CO2-fangst på Amager Bakke halverer strømproduktion men øger varmeproduktionen

Forskere fra DTU Miljø har beregnet påvirkningen af at installere CO2-fangst på Amager Bakke. Trods enkelte ulemper er det overordnet set en klar gevinst for klimaet, lyder konklusionen ifølge WasteTECH.

Livscyklusanalysen viser, at den planlagte CO2-fangstmetode kommer til at formindske produktionen af strøm på anlægget med 50 procent. Til gengæld vil anlægget kunne levere 20 procent mere varme til fjernvarmenettet.

- Energiproduktionen vil være den samme, men anlægget vil generere mere energi som varme fremfor elektricitet, forklarer Valentina Bisinella, adjunkt ved DTU Miljø og medforfatter på den nye rapport.

Hun konstaterer, at hvorvidt det giver en klimafordel er afhængig af, hvilke andre typer af anlæg, der kan erstattes af den energi, der kan blive produceret på Amager Bakke. Men helt grundlæggende mener forskerne, at jo grønnere et energisystem vi får i Danmark, desto mindre bliver klimafordelen ved at udnytte energien fra affaldsforbrænding.

Derfor er det ifølge Valentina Bisinella også interessant, at rapporten viser, at uden CO2-fangst så vil affaldsforbrænding i et meget grønt energisystem blive en netto byrde for klimaet.

*****

GridTECH:
Tænketank vil have politikere til at sætte bremsen i på energiøen

Tænketanken Kraka langer nu ud efter politikerne vedrørende processen omkring energiøen i Nordsøen. Kraka peger på, at der har manglet åbenhed i processen, at finansieringsmodellen ikke har været offentligt fremme, og at den politiske proces er generelt gået alt for stærkt

Ifølge GridTECH er det blot nogle af de mange bekymringer, som Kraka har til projektet om energiøen i Nordsøen til 210 milliarder kroner, Bekymringerne blev præsenteret den 28. oktober for Klima-, Energi og Forsyningsudvalget under et foretræde.

Derfor foreslår Kraka, at vi kortvarigt stopper op, tager et ekstra år ud og får udarbejdet et bedre grundlag for den videre proces i etableringen af det store anlægs- og energiprojekt i Nordsøen, som i dag er estimeret til at stå færdig i 2033.

- Vi er slet ikke imod projektet. Men vi er imod, at man snubler ind i det her på et virkelig ringe beslutningsgrundlag. Vi foreslår jo ikke fem års udskydelse, eller at alt skal være totalt gennemregnet – der vil altid være risici ved sådanne projekter. Vi skal bare ned på et mere normalt usikkerhedsniveau, end vi er på nu, siger Peter Mogensen, der er direktør for Kraka, til GridTech.