04. nov 2021 Presseklip

Fjernvarmen i Greve Kommune udvides med 2.000 nye forbrugere

LÆS I DAG: Endnu et PtX-anlæg til Esbjerg. Barometer tager klimapulsen på kommuner: Partnerskaber med virksomheder hitter. Kandidater kappes om at tiltrække energiprojekter ved klima-kommunalvalg. Synergi vil have det offentlige Danmark til at kortlægge sit energiforbrug digitalt.

:
Fjernvarmen i Greve Kommune udvides med 2.000 nye forbrugere

2.000 forbrugere i Greve Kommune får snart tilbud om at skifte deres naturgasfyr ud med klimavenlig fjernvarme. Samtidig vil Greve Fjernvarme investere i en varmepumpe, der producerer lokal grøn energi. Det har repræsentantskabet i Greve Fjernvarme netop vedtaget, fortæller GridTECH.

Frem mod 2040 er det planen, at op mod 9.000 varmeforbrugere i kommunen skal have tilbud om at sløjfe naturgasfyret og tilslutte sig fjernvarmen. Greve Kommune har i dag én af landets sorteste klimaaftryk på opvarmningsfronten, og derfor et stort potentiale til at bidrage til de nationale klimamålsætninger.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel efter fjernvarme i lokalområdet – måske netop fordi vi har et særligt stort antal boliger med naturgasfyr i Greve Kommune, som gerne vil skifte til et nemt, billigt og klimavenligt alternativ, udtaler bestyrelsesformand Sophus Vørsing.

Det nye varmepumpeanlæg skal udnytte overskudsvarmen fra det spildevand, der behandles ved Mosede Renseanlæg. Foreløbige beregninger viser, at det i vinterhalvåret er billigere end den varme, som Greve Fjernvarme i dag modtager fra de store kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg via varmetransmissionsselskabet VEKS.

*****

Energy Supply:
Endnu et PtX-anlæg til Esbjerg

Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune har besluttet at starte arbejdet med en ny lokalplan, fordi Ingeniør Huse på vegne af European Energy har anmodet om igangsætning af en ny lokalplan i Måde ved Esbjerg, så der kan bygges et mindre elektrolyseanlæg med tilhørende lager og tankfacilitet.

Ifølge Energy Supply får elektrolyseanlægget en effekt på 6 MW, og det forventes, at der på årsbasis kan produceres 730 tons brint – senere forventes anlægget øget op til 12 MW. Anlægget skal ifølge planerne forsynes med vand via det kommunale forsyningsnet og tilsluttet Esbjergs fjernvarmenet under Din Forsyning, således at overskudsvarmen fra elektrolyseprocessen kan udnyttes i Esbjerg.

- Det er jo bare dejligt, at der er endnu et PtX-anlæg på vej, så vi kan få produceret grønne brændstoffer ud af vindmøllestrøm. Det er et væsentligt mindre anlæg end de to store, der er i proces, men til gengæld står møllerne allerede klar, så det ser ud til, at det bliver hurtigere at realisere dette anlæg, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen til JydskeVestkysten.

Tidligere på året kom det frem, at Copenhagen Infrastructure Partners er på vej med et PtX-anlæg. I august var det så H2 Energy Europes tur. Det schweiziske selskab har købt en stor grund i Veldbæk ved Esbjerg på 11 hektar og i lighed med European Energy satses der på et brintanlæg.

*****

EnergiWatch:
Barometer tager klimapulsen på kommuner: Partnerskaber med virksomheder hitter

Det er i høj grad virksomheder, som kommunerne trækker på, når de skal indgå partnerskaber i kampen mod klimaforandringer – fx i DK2020-initiativet. Det viser KL's første klimabarometer, som blev offentliggjort tirsdag, skriver EnergiWatch.

Undersøgelsen, der er baseret på en rundspørge, som 80 af landets 98 kommuner har besvaret, viser, at hele 99 pct. af kommunerne enten har eller er i gang med at udarbejde en klimastrategi. I kommunernes strategier prioriteres i høj grad omstilling til vedvarende energi, energieffektivisering af bygninger samt klimatilpasning mod blandt andet storm og oversvømmelse fra vandoverløb, lyder det.

Foruden nedfældede strategier svarer 48 pct. af kommunerne, at de har indgået et eller flere partnerskaber på klimaområder, mens yderligere 39 pct. er i gang med at afsøge mulighederne for partnerskaber.

Og det er godt nyt for dansk erhvervsliv – 82 pct. af kommunerne har nemlig indgået partnerskaber med virksomheder. Derudover har 74 pct. indgået partnerskaber med andre kommuner, mens 55 pct. samarbejder med uddannelsesinstitutioner.

*****

EnergiWatch:
Kandidater kappes om at tiltrække energiprojekter ved klima-kommunalvalg

Over hele landet har kommunale kandidater travlt med overbyde hinanden med vind- og PTX-planer, der skal skabe arbejdspladser og skære i kommunernes CO-2-udledninger. Det er udtryk for, at klimaet står hidtil uset højt på danskernes dagsorden til kommunalvalget, skriver EnergiWatch.

I Aalborg slår byens socialdemokratiske borgmester Thomas Kastrup-Larsen sig op på at ville gøre kommunen til europæiske mestre i grøn omstilling. Længere mod Syd, i Tønder Kommune, ser en anden forsvarende borgmester potentiale i nye vedvarende projekter. Og dét selvom Tønder i forvejen har næstflest landmøller i Danmark.

- Er der noget vi har rigtig meget af i Tønder Kommune, så er det plads. Og er der noget, som solcelleanlæg og vindmøller i den grad har behov for, så er det også god plads. Så jeg mener vi har et stort potentiale her, vi skal bare have knækket koden til, hvordan vi får befolkningen med på at rejse begge dele, sagde borgmester og løsgænger Henrik Frandsen ved en valgdebat arrangeret af TV Syd.

Flere af kommunens andre byrådskandidater går dog til valg på, at områdets møller skal reduceres i antal, men vokse i højden.

- Der skal værre færre af dem, men de skal være større. Og de skal stå der, hvor der er færrest borgere. Hvis vi udnytter den mulighed, vil vi også være i stand til at tiltrække grønne klyngevirksomheder. Vi vil være med på selve udviklingen omkring Power-to-X, sagde Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen.

Venstre i Tønder har seks uger før valget gjort sig særligt bemærket med forslaget om en havvindmøllepark på 630 MW ud for Rømø.

- Vi er meget optagede af den totale grønne omstilling, og ikke kun af ganske få landvindmøller. Vi vil godt se hele pakken, siger Martin Iversen.

*****

EnergiWatch:
Synergi vil have det offentlige Danmark til at kortlægge sit energiforbrug digitalt

Brancheforeningen Synergi vil have Christiansborg til at stille krav om, at kommuner, regioner og staten indsamler data om energiforbruget. Det skal sikre en systematisk tilgang til at se på energiforbruget og behovet for renovering af offentlige bygninger, skriver EnergiWatch.

- Det har vi ikke i dag. Vi skal have skabt systematisk overblik over energiforbruget i samtlige kommuner og regioner og i staten, siger adm. direktør, Katrine Bjerre Eriksen.

Konkret foreslår Synergi, at energidata skal gøres mere tilgængeligt, ansatte inden for energiområdet – herunder installatører og medarbejdere i driftsorganisationer – skal digitalt efteruddannes, energiforbruget i forsyningsnettet skal overvåges bedre og nuværende energieffektiviseringsordninger som eksempelvis energimærkeordningen skal gøres mere tidssvarende.

Endelig skal det offentlige energiforbrug altså undergå en omfattende digitalisering, der skal gøre det muligt at sætte ind med energibesparelse de steder, hvor man får mest for pengene, mener Synergi.

- Potentialet er derude. Mange af vores offentlige bygninger bruger alt for meget energi og har dårlige energimærker, siger Katrine Bjerre Eriksen.