01. nov 2021 Presseklip

Stor nordjysk affalds-fusion er en realitet

LÆS I DAG : Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft arbejder på fusion. Lokal fjernvarmepris sættes ned næste år. De slipper billigere i Hadsund. Fjernvarmeprisen stiger med 33 procent. Herborg overvejer varme fra Videbæk.

Energy Supply:
Stor nordjysk affalds-fusion en realitet

De seks nordjyske ejerkommuner bag Reno-Nord og Affaldsselskabet Vendsyssel Vest  (AVV) har nu vedtaget en sammenlægning af de to affaldsselskaber, der bliver effektiv fra den 1. januar 2022. Det skriver Energy Supply.

Sammenlægningen af de to selskaber har fået politisk opbakning i de seks ejerkommuner – Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.

- Baggrunden for sammenlægningen er en fælles ambition om at fremtidssikre og omstille affaldssektoren i Nordjylland til cirkulær økonomi. Sammen ønsker de seks kommuner at være førende på fremtidens marked for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering. Det skal ske ved at løse opgaverne på nye og smartere måder til gavn for miljø, borgere og virksomheder, skriver Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

De seks kommuner er enige om, at de vil leve op til den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi og målet om, at Danmark skal have en klimaneutral affaldssektor i 2030 og et samfund, hvor man genbruger og genanvender langt mere affald i stedet for at brænde det af.

Det fælles selskab kan opnå en større volumen i de forskellige affaldstyper, hvilket giver bedre muligheder for afsætning og en bedre udnyttelse af kapaciteten på affaldsforbrændingsanlæggene og deponi.

Da Aalborg samlet ejer 47,48 procent af et nyt sammenlagt selskab, falder formandsposten her. En ny bestyrelse skal afgøre, om det nye selskab skal have et andet navn, men arbejdstitlen har indtil nu været I/S Reno-Nord.

*****

EnergiWatch:
Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft arbejder på fusion

Det er en fælles ambition om elektrificering og grøn vækst, der er grundlaget for en forestående fusion mellem tre interesseorganisationer indenfor elbranchen. Ifølge EnergiWatch er Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft således langt fremme med en sammelægning inden for få måneder.

- De igangværende sonderinger skal afklare hvilke muligheder, perspektiver og synergier der kan være ved at etablere en fælles organisation, som kan repræsentere hele værdikæden fra udvikling, produktion og eksport af energiteknologi over projektudvikling, vedvarende energiproduktion til distribution og handel med energi, lyder det i en skriftlig kommentar fra formændene Jesper Hjulmand, Mads-Ole Astrupgaard og Anders Dolmer.

Den mulige fusion har under kodenavnet Projekt Wolt været under udarbejdelse i adskillige måneder. Faktisk så længe, at der ifølge EnergiWatch' oplysninger allerede pågik indledende overvejelser om en samlet organisation, da Dansk Solkraft første gang så dagens lys i juni.

Over den seneste måneds tid er arbejdet dog blevet mere konkret, hvor de tre brancheforeningers øverste ledelseslag har mødtes for at diskutere organisering og strategi for en sammenlægning. Der er planlagt endnu et møde mandag aften, hvor formandskaberne skal beslutte, om der er potentiale for fusionen.

- Sonderingerne er fortsat på et indledende stadie, og en evt. indstilling om en sammenlægning vil først skulle behandles af de respektive foreningers bestyrelser. Derefter vil den endelige beslutning skulle træffes af de tre foreningers medlemmer hver for sig på en generalforsamling, skriver formændene, der afviser at kommentere yderligere førend de tre bestyrelser eventuelt har sagt god for en fusion.

*****

Folketidende.dk:
Lokal fjernvarmepris sættes ned næste år

På trods generelt stigende energipriser har Guldborg Forsyning godt nyt til sine 7.000 kunder - i hvert fald når det gælder prisen for at få lune stuer næste år. Ifølge Folketidende.dk har forsyningens bestyrelse har netop godkendt taksterne for 2022, og her går man stik mod prisudviklingen på energi generelt: Varmen bliver nemlig billigere i 2022 end i år.

Der er ganske vist ikke tale om nogen markant nedsættelse. Men dog en besparelse for forbrugerne. Taksterne falder med 1,9 procent.

- Vi har generelt et mål om at holde priserne i ro. Vi er glade for, at det kan lykkes også i den nuværende situation, siger Niels Rasmussen, administrerende direktør i Guldborgsund Forsyning A/S, der fortæller, at det blandt andet skyldes, at man kører med en stram styring af omkostningerne.

De stigende priser på elektricitet påvirker også Guldborgsund Forsyning, som alene på fjernvarme-forsyningen budgetterer med en ekstraudgift til el på cirka 400.000 kroner næste år.

Fjernvarmen bruger el til de pumpestationer, der sender det varme vand rundt i det cirka 240 kilometer lange ledningsnet.

*****

Nordjyske:
De slipper billigere i Hadsund

Energipriserne har aldrig været højere, og heller ikke Hadsund går ram forbi. Men her slipper forbrugerne hos Hadsund Fjernvarme billigere, fremhæver værket selv ifølge Nordjyske.

- Lige nu sparer fjernvarmekunderne i Hadsund tusindvis af kroner om året i forhold til andre steder i landet, siger Bo Holt Andreassen, direktør for Hadsund Fjernvarme, i en pressemeddelelse.

I Hadsund består varmeforsyningen af biomasse og solvarme, og derfor vil varmeprisen kun stige cirka 500 kroner om året for et standardhus.

Og det er billigt sluppet, understreger Bo Holt Andreassen.

- Vi har hørt om fjernvarmeværker, der må hæve deres pris med 7.000 kroner om året, nogle helt op til 1.000 kroner om måneden, men det er de værker der anvender naturgas og el. Så vi skal være glade for vores fliskedler i Hadsund, siger Bo Holt Andreassen.

*****

Kanal Frederikshavn:
Fjernvarmeprisen stiger med 33 procent

Bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S har besluttet at hæve den variable pris. pr. 1. februar 2022 til 731,25 kr./MWh, hvilket er en stigning på 243,75 kr./MWh. Ændringen skyldes de stigende energipriser, skriver Kanal Frederikshavn.

For en standardforbruger i en lejlighed på 75 kvadratmeter stiger udgifterne med 305 kroner pr. måned, mens en ejer af et hus på 130 kvadratmeter vil opleve en stigning på cirka 370 kroner pr. måned. Det svarer til 4.440 kroner om året.

- Den forholdsvise hårde vinter i både EU og Asien kombineret med de mange nedlukninger efterfulgt af en næsten eksplosiv oplukning efter corona-perioderne har gjort, at udbud og efterspørgsel overhovedet ikke har været harmoneret. Dette har ført til store prisstigninger på både gas og el samt, som vi alle kan konstatere, også på benzin, forklarer Erik Kyed Trolle, formand for Frederikshavn Forsyning A/S.

*****

Herning Folkeblad:
Herborg overvejer varme fra Videbæk

I Herborg får man allerede vand fra Videbæk Energiforsyning. Nu overvejer en gruppe borgere, om der også kan graves fjernvarme ned mellem de to byer. Det skriver Herning Folkeblad, der også fortæller, at der er mere viden at hente på et borgermøde den 25. november.

Ideen om fjernvarme fra Videbæk til Herborg at opstået som et lokalt ønske, og det er sat i søen af Cristina Cvitanich, som har gjort sig selv til tovholder på projektet.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi får afsøgt muligheden her i Herborg for at få fjernvarme fra Videbæk. Beregninger viser, at det er der god økonomi i, og min fornemmelse er, at hvis vi kan samle 50 husstande med interesse for fjernvarme, så vil Videbæk Energiforsyning gå ind i projektet og lave de helt nøjagtige beregninger, siger Cristina Cvitanich.

Hos Videbæk Energiforsyning afventer man de tilbagemeldinger, der kommer fra borgermødet. Om det siger formanden for Videbæk Energiforsynings bestyrelse, Bent Stræde:

- Vi er egentlig ikke en del af processen. Vi har ikke lavet beregninger og ikke brugt energi på at gøre noget for at få Herborg med. Det er vigtigt for os, at ønsket vokser ud af en lokal interesse, og hvis man ude i Herborg kan samle opbakning, til det, så vil vi gerne gå ind i sagen.