29. okt 2021 Presseklip

TVIS holder prisen for 60.000 varmekunder i Vejle, Fredericia og Kolding

LÆS I DAG: Ørsteds PtX-planer er på kollisionskurs med biomasse-udfasning. Tysk oversvømmelsesaffald skal brændes i Danmark. Prisstigninger: Silkeborg Fjernvarme går mod varslingsvejledning. Fjernvarmeprisen stiger i Skjern. 

Fyens.dk:
TVIS holder prisen for 60.000 varmekunder i Vejle, Fredericia og Kolding

Bestyrelsen i det fælleskommunale varmeselskab Tvis har netop besluttet at holde varmeprisen i ro i 2022. Det kommer 60.000 kunder i Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart til gode, skriver Fyens.dk.

Der er særligt én forklaring på, at selskabet, som er ejet af kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart, undgår at varsle høje prisstigninger, som el- og naturgasselskaberne er tvunget til i denne tid.

- Vi har indkøbsmæssigt ikke lagt vores æg i samme kurv, hvilket har den fordel, at vi ikke er udsat for svingende energipriser, som det opleves med gas og el. Varmen består af billig, lokal overskudsvarme, fortæller Jørgen Nielsen, der direktør i TVIS.

En fjerdedel af Tvis varme er overskudsvarme fra olieraffinaderiet i Fredericia, en fjerdedel fra Energnist i Kolding, og halvdelen fra Skærbækværket, som er den centrale kilde.

Derudover stammer mindre leverancer fra spildevandsrensning i Fredericia og Vejle, mens Middelfart Rådhus også bidrager med overskudsvarme.

- I 2022 aftager vi også overskudsvarme fra produktion af grøn brint, hvilket illustrerer fleksibiliteten ved vores system, og hvor fremtidssikret det er, siger Jørgen Nielsen.

*****

Klimamonitor:
Ørsteds PtX-planer er på kollisionskurs med biomasse-udfasning

Ørsted har brug for biomassefyrede kedler til PtX-produktion. Men Københavns Kommune har planer om at stoppe varmekontrakterne baseret på de selvsamme kedler for at fyre op under den grønne omstilling. De to mål, udfasning af biomasse og etablering af PtX, kan derfor komme på kollissionskurs, fremgår det af en rapport fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

I dag fyres med eksempelvis flis og træpiller på fire, store centrale værker, som leverer el og varme til København. Ved tre af dem af udløber varmekontrakterne fra 2027 til 2031, skriver Klimamonitor.

»Forvaltningernes umiddelbare vurdering er, at der vil være mulighed for at reducere brugen af biomasse frem mod og i løbet af 2030’erne, eftersom varmekontrakter på tre ud af de fire store, centrale værker udløber,« skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i rapporten.

For den ene - Blok 2 på Avedøreværket – står kontrakten til at udløbe i 2027. Men samtidig med det sker, er det Ørsteds ambition at bruge CO2 fra denne blok i PtX-produktionen. Det meldte Ørsted ud i juni i år, og de tager forslaget i rapport med sindsro. Og de er fortsat forhåbningsfulde i forhold til at kunne biogen CO2 som stammer fra biomasse.

»Vi ser ind i en fremtid, hvor biomasseforbruget bliver markant mindre i energiforsyning, men for at opretholde forsyningssikkerheden særligt i de store byer, vil der stadig være brug for mindre biomassefyrede enheder. Vi er i løbende dialog med vores varmekunder om fremtiden for vores kraftvarmeværker, og vi ser nogle muligheder for at etablere CO2-fangst på mindre biomassefyrede enheder, som kan køre i samspil med varmepumper, elkedler, overskudsvarme og lignende,« skriver Ørsted i et skriftlig svar til Klimamonitor.

*****

Ingeniøren:
Tysk oversvømmelsesaffald skal brændes i Danmark

Danske affaldsovne skal hjælpe med at få brændt de mange tons affald af, der opstod under de voldsomme oversvømmelser i Tyskland i juli måned - affald, der består af en sammenblandet masse af trærødder, mudder og grus.

Det fortæller direktør Jacob H. Simonsen fra det københavnske affaldsselskab Amager Ressourcecenter, ARC, til Ingeniøren.

De første 700 tons oversvømmelsesaffald fra Tyskland er allerede blevet brændt på anlægget Amager Bakke i København, efter at ARC for nylig fik grønt lys af ejerkredsen og miljømyndighederne til at slå portene op og hjælpe med oprydningsarbejdet fra Tyskland. Mere affald er på vej - op til titusindvis af ton affald kan det blive til på den lange bane, selv om det stadig er en brøkdel af de samlede mængder:

- Problemet er væsentligt større, end hvad vi har kapacitet til. Men vi synes, at vi har et ansvar for at hjælpe til, når nogen banker på døren og beder om hjælp, da vi har et af Europas bedste anlæg, fortæller Jacob H. Simonsen.

Oprydningen har vist sig også at generere astronomiske affaldsmængder, som der ikke er kapacitet i Tyskland alene til at behandle.

- Vurderinger varierer lidt, men der blev skabt et sted imellem 400.000 og to millioner tons affald på noget, der minder om en eftermiddag i sommers, da de her voldsomme regnskyl ramte Europa. Det er en fuldkommen enorm mængde affald, fortæller Jacob H. Simonsen

*****

Midtjyllands Avis:
Prisstigninger: Silkeborg Fjernvarme går mod varslingsvejledning

Ifølge en vejledning skal væsentlige prisstigninger varsles tre måneder forinden. Men prisstigningerne træder allerede i kraft 1. november

Silkeborg Forsyning går imod en vejledning efter varmeforsyningsloven om, at væsentlige stigninger i fjernvarmeprisen skal varsles tre måneder i forvejen.

- Der er en kattelem i en så ekstraordinær situation, som vi befinder os i nu med så drastiske prisstigninger. Det vil have voldsomme økonomiske konsekvenser for os at vente med prisstigningerne, så derfor er vi nødt til at reagere med så kort varsel, Jens Bastrup.

Ifølge vejledningen er retningslinjerne dog ikke umiddelbart retligt bindende for varmevirksomhederne. Jens Bastrup påpeger desuden, at varmeregningen først skal betales per 1. februar.

- Vores kunder har dermed tid til at forberede privatøkonomien på prisstigningerne, siger Jens Bastrup.

*****

Dagbladet Ringkøbing-Skjern
Fjernvarmeprisen stiger i Skjern

I 10 år er det kun gået en vej for fjernvarmeprisen i Skjern, og det har været nedad. Men nu går det den anden vej - fjernvarmeværket varsler en prisstigning på 15 procent fra den 1. februar 2022. Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Som situationen er nu, bliver vi nødt til at sætte prisen op. Elprisen er mere end fordoblet, og gasprisen er ganget med fem, fortæller Heine Pedersen, driftsleder på Skjern Fjernvarme til den lokale avis.

Prisstigningerne kommer på trods af, at Skjern Fjernvarme ikke bliver direkte påvirket af stigningerne ude  verden på gas og el.

- Det kunne have været meget værre, og så snart at vi kan komme til det, sætter vi priserne ned igen, men det afhænger af udviklingen på verdensmarkedet, forklarer Heine Pedersen.

Prisstigningen gælder kun selve varmeforbruget. Abonnementsbidraget og den faste pris bliver der ikke ændret på. De endelige takster melder Skjern Fjernvarme ud i slutningen af december.