28. okt 2021 Presseklip

Klimarådet kritiserer: Regeringen er for store tidsoptimister

LÆS I DAG: Et simpelt snuptag kan hjælpe Danmark gennem energikrisen. Danske giganter vil lave strøm om til brændstof. Danske giganter vil lave strøm om til brændstof. Fjernvarmeprisen stiger i Silkeborg. Millioner til grønne energiprojekter på vej til kommuner og regioner.

Klimamonitor:
Klimarådet kritiserer: Regeringen er for store tidsoptimister

Set i lyset af, at regeringen endnu ikke har offentliggjort en komplet CCS- eller PtX-strategi, knytter Dan Jørgensen og kompagni for stor tiltro til hurtige reduktioner fra sådanne teknologier. Det siger Klimarådet i et nyt notat, som Klimamonitor skriver om.

Klimarådet har gransket regeringens Klimaprogram 2021, og vurderer, at regeringen risikerer at være for optimistisk omkring, hvor hurtigt nye teknologier kan skabe CO2-reduktioner. Derudover savner rådet et større fokus på klimamålet i 2025. Et mål hvis reduktionsbehov ifølge Klimarådet er på 1,2-4,3 millioner ton drivhusgasser, der altså skal elimineres indenfor de næste fire år.

- Opfyldelse af 2025-målet kræver hurtig handling, og der skal ske en betydelig fremdrift i den nærmeste tid. Reduktionstempoet i klimaindsatsen er helt afgørende. Klimarådet opfordrer kraftigt til, at der vedtages virkemidler for at nå målet, siger professor og formand for Klimarådet, Peter Møllgaard, i en pressemeddelelse.

Klimarådet roser regeringen for med sit Klimaprogram 2021 at have forbedret analysegrundlaget for klimaindsatsen med flere scenarier, køreplaner for forskellige teknologier, og et virkemiddelkatalog med omkostninger for klimapolitiske tiltag.

Men Klimarådet understreger, at det naturligvis er væsentligt, at køreplanerne over tid faktisk medfører en øget konkretisering af klimaindsatsen.

*****

Energy Supply:
Et simpelt snuptag kan hjælpe Danmark gennem energikrisen

En enkel afgifts-manøvre kan på én og samme tid holde hånden under fjernvarmepriserne og styrke det danske elmarked, så Danmark kommer bedre igennem den aktuelle energikrise, hvor stigende priser på gas og el truer.

Løsningsforslaget kommer ifølge Energy Supply fra politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

- Hvis vi ændrer fordelingen, så en større andel af omkostningerne lægges på elproduktion vil det give en lavere afgiftsbetaling til varmeproduktionen. Det betyder at prisen for varmekunderne kan sænkes i størrelsesordenen 1.500 - 2.000 kroner om måneden, lyder vurderingen fra Rune Moesgaard.

Det handler om den såkaldt e-formel, der styrer hvordan afgifterne på brændslet - den aktuelt dyrere og dyrere gas - fordeles mellem produktion af fjernvarme og produktionen af el, når der sker samproduktion af de to produkter.

Den del af omkostningerne, der allokeres til elproduktionen er afgiftsfri mens den del der allokeres til varmeproduktion pålægges varmeafgift. Fordelingen er fastsat rent administrativt af Skat.

Rune Moesgaard fortæller, at manøvren også vil give et større incitament til at producere el, hvilket er godt i den aktuelle situation, da det vil øge udbuddet af el og dermed sænke prisen på el, som pt. er meget høj.

- Dermed er der mulighed for en klassisk to-fluer-med-et-smæk manøvre, der måske nok ikke på helt egen hånd får danskerne helt omkostningsfrit gennem energikrisen - men som i hvert trækker markant i den rigtige retning, siger Rune Moesgaard.

Manøvren vil medføre et afgiftsmæssigt tab af provenu - men i den aktuelle situation vil det efter Dansk Fjernvarmes opfattelse være en både simpel og effektiv vej til at hjælpe nationen bedst igennem energikrisen.

*****

Berlingske Business:
Danske giganter vil lave strøm om til brændstof

30-40 af landets tungeste industrivirksomheder er gået sammen om at opfordre politikerne om at sætte massiv handling bag ambitionerne om at gøre Danmark til førende inden for at lave strøm om til grønne brændstoffer. Det fortæller Berlingske Business.

Forudsætningen for at lykkes med tankerne er dog, at det kræver to milliarder om året og vindmøller og solceller i hidtil uset omfang. Det viser to nye analyser fra henholdsvis Dansk Energi og Dansk Industri med tilhørende anbefalinger til den Power-to-X-strategi, regeringen er ved at udarbejde.

- Den vigtigste konklusion er, at vi i Danmark skal have udbygget den vedvarende energi mere end hidtil antaget og i et væsentligt højere tempo. Det er en forudsætning for, at vi kan få det Power-to-X-boom, som industrien og politikerne ønsker sig, siger Kim Grøn Knudsen.

Hvor Dansk Industri satser på havvind, fordi det er det mest realistiske at få gennemført, selvom det er dyrt, anbefaler Dansk Energi det, energiselskaberne mener er den økonomisk mest optimale løsning. Nemlig ikke kun at gå efter havvind, men også at udvide antallet af gigantvindmøller i kystnære områder og på land og installere solceller i stor stil.

Dansk Energi har med hjælp fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll set på erhvervspotentialet i Power-to-X i forskellige scenarier.

Det mest ambitiøse scenario bygger på, at Danmark ud over selv at producere Power-to-X til den hjemlige transportindustri også skal eksportere de nye grønne brændstoftyper til blandt andet Tyskland.

Det vil ifølge det mest optimistiske scenario øge den danske eksport af grønne teknologier med 36 milliarder kroner, skabe omkring 25.000 nye job i en toårig anlægsfase og derudover give knap 10.000 nye arbejdspladser over 25 år, mens produktionsanlæggene er i drift. Dertil kommer eksportindtægter på knap fem milliarder kroner fra eksport af de nye, grønne brændstoffer og brint.

*****

Berlingske Business:
Danske giganter vil lave strøm om til brændstof

30-40 af landets tungeste industrivirksomheder er gået sammen om at opfordre politikerne om at sætte massiv handling bag ambitionerne om at gøre Danmark til førende inden for at lave strøm om til grønne brændstoffer. Det fortæller Berlingske Business.

Forudsætningen for at lykkes med tankerne er dog, at det kræver to milliarder om året og vindmøller og solceller i hidtil uset omfang. Det viser to nye analyser fra henholdsvis Dansk Energi og Dansk Industri med tilhørende anbefalinger til den Power-to-X-strategi, regeringen er ved at udarbejde.

- Den vigtigste konklusion er, at vi i Danmark skal have udbygget den vedvarende energi mere end hidtil antaget og i et væsentligt højere tempo. Det er en forudsætning for, at vi kan få det Power-to-X-boom, som industrien og politikerne ønsker sig, siger Kim Grøn Knudsen.

Hvor Dansk Industri satser på havvind, fordi det er det mest realistiske at få gennemført, selvom det er dyrt, anbefaler Dansk Energi det, energiselskaberne mener er den økonomisk mest optimale løsning. Nemlig ikke kun at gå efter havvind, men også at udvide antallet af gigantvindmøller i kystnære områder og på land og installere solceller i stor stil.

Dansk Energi har med hjælp fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll set på erhvervspotentialet i Power-to-X i forskellige scenarier.

Det mest ambitiøse scenario bygger på, at Danmark ud over selv at producere Power-to-X til den hjemlige transportindustri også skal eksportere de nye grønne brændstoftyper til blandt andet Tyskland.

Det vil ifølge det mest optimistiske scenario øge den danske eksport af grønne teknologier med 36 milliarder kroner, skabe omkring 25.000 nye job i en toårig anlægsfase og derudover give knap 10.000 nye arbejdspladser over 25 år, mens produktionsanlæggene er i drift. Dertil kommer eksportindtægter på knap fem milliarder kroner fra eksport af de nye, grønne brændstoffer og brint.

*****

Via Ritzau, pressemeddelelse:
Fjernvarmeprisen stiger i Silkeborg

Historisk høje energipriser betyder, at Silkeborg Forsyning må sætte prisen for fjernvarme op fra den 1. november, hvor forbrugsbidraget stiger med 195 kroner fra 475 kroner til 670 kroner for en megawatt-time (MWh) varme.

Silkeborg Forsyning forklarer i en pressemeddelelse, at man er nødt til at følge markedsprisernes stigning, fordi kraftvarmeværket er drevet af naturgas.

- Vi følger markedet, og når priserne stiger så ekstremt, som de gør nu, så må vi desværre følge med, siger Jens Bastrup, der ikke kan sige, om det bliver den sidste prisstigning:

- Vi går ud med en nødvendig justering nu. Alt afhængigt af udviklingen på energimarkedet hen over vinteren håber vi, at det er nok, siger han.

For et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh varme om året betyder det en stigning fra 12.118 kroner til 15.647 kroner. For et standardhus er det en stigning på 29 procent og 294 kroner om måneden eller 3.529 kroner om året. Priserne er inklusive moms.

Silkeborg Forsyning giver de omkring 15.000 fjernvarmekunder direkte besked om prisstigningen på mail, SMS eller pr. brev, og kundeservice sidder klar til at hjælpe med alle spørgsmål.

Selvom prisstigningen træder i kraft pr 1. november 2021, er det først til februar 2022, at varmeregningen skal betales.

*****

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet; pressemeddelelse:
Millioner til grønne energiprojekter på vej til kommuner og regioner

Hvis skolen trænger til at få isoleret taget eller varmen på hospitalet skal styres og udnyttes bedre, er der nu en grøn økonomisk håndsrækning på vej. En tilskudspulje på i alt 295 mio. kroner til kommuner og regioner skal sætte skub i energirenoveringer og digitale projekter, så de offentlige bygninger fremover bruger mindre energi. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Fra d. 1. til 8. november kan der søges om de første 150 mio. kroner.

- At bruge mindre energi handler også om at bruge energien rigtigt, og derfor er det samtidig vigtigt, at kommunerne og regionerne også får bedre redskaber til digitalt at overvåge og optimere energiforbruget. Med et grønt tilskud i hånden får de derfor nu en hjælpende hånd, så der kan sættes gang i flere af de grønne projekter, der kommer både borgere og klimaet til gode, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Gennem puljen kan den enkelte kommune eller region få et tilskud, der svarer til 30 procent af prisen for de grønne projekter, der er meldt ind og godkendt. Hver kommune eller region kan maksimalt få et tilskud på fem mio. kroner fra puljen.