21. okt 2021 Presseklip

Løsningen på energikrisen er klar

LÆS I DAG: Dansk Fjernvarme er med på digitaliseringen. Solcelleparker drukner i klager - ekspert har løsningen. Flere inviteres indenfor i varmen i Sindal. Borup Varme sænker prisen på fjernvarme i 2022 med 5,5 procent.

Berlingske Business:
Løsningen på energikrisen er klar

Vejen væk fra de nuværende voldsomme prisstigninger på gas og el ligger lige til højrebenet og er i tråd med den grønne omstilling. Vi skal udbygge forsyningen fra de grønne og vedvarende energikilder og elektrificere mere af vores energiforbrug, siger Jeppe Danø, der er vicedirektør i Energinet, til Berlingske Business.

- Løsningen på at blive mere selvforsynende med gas og energi er at øge andelen af den vedvarende energi i energisystemet. Herunder også produktionen af biogas, siger han til avisen, hvor han forklarer løsningen med, at priserne på vind -og solenergi i øjeblikket er mere stabile end fra de energityper, der bruger fossile brændstoffer som olie eller naturgas.

Samme holdning kunne man høre fra formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, der tidligere på måneden i en tale var ude at sige, at de europæiske lande skal øge investeringerne i vedvarende energikilder, hvis de vil undgå de store prisstigninger.

Faktisk er vi godt på vej med dén omstilling i Danmark, siger Jeppe Danø. Vi er langt fremme med vores vindenergi, som allerede nu leverer omkring ti procent af vores samlede energimængde. Ligeledes skrider produktionen af biogas, den naturlige aftager for naturgassen, fremad.

- 20 procent af vores gasforbrug dækkes af biogas og andelen er stigende. Man forventer, at vi i 2040 kan være selvforsynende med biogas. Og det er jo nok i den retning, man skal begynde at arbejde andre steder i Europa også, siger Jeppe Danø.

*****

HVAC Fokus:
Dansk Fjernvarme er med på digitaliseringen

Fjernvarmesektoren er i gang med digitalisering med det formål at give kunderne bedre og sikker forsyning, understøtte den grønne omstilling og sikre effektivisering af fjernvarmen. Derfor er Dansk Fjernvarme også positive overfor anbefalingerne fra Regeringens Digitaliseringspartnerskab, skriver HVAC Fokus.

- Digitaliseringen betyder blandt andet, at fjernvarmen langt bedre kan modtage f.eks. overskudsvarme og genbruge denne i fjernvarmen. Digitalisering er også automatisering af styringen af varmeproduktionen fra mange grønne kilder som solvarme, kollektive varmepumper, biomasse og biogas. Det hele understøtter den grønne omstilling, siger Steen Kramer Jensen, projektleder i Dansk Fjernvarme.

Fjernvarmen er klar til at stille data til rådighed for innovation og udvikling af nye effektive løsninger. Mange fjernvarmeselskaber har allerede aftaler om deling af data og deltagelse i udviklingsprojekter. Kravet til datadeling er dog at der findes løsninger, som både beskytter borgernes persondata og beskytter de digitale systemer mod cyberangreb. Der mangler i den forbindelse en betalingsordning for de ekstra omkostninger det vil medføre.

- Forsyningsselskaberne deltager gerne i samarbejde om at udvikle løsninger som Data-Space, hvis det kan bidrage til yderligere grøn omstilling og effektivisering af den fremtidige fjernvarmelevering, så kunderne oplever endnu flere fordele ved at have valgt fjernvarme, siger Steen Kramer Jensen.

*****

TV 2 Østjylland:
Solcelleparker drukner i klager - ekspert har løsningen

Lige nu kører debatten om solcelleparker i Norddjurs Kommune, hvor særligt planerne om 190 hektar solceller ved Ålsrode nær Grenaa deler vandene. TV 2 Østjylland fortæller, at naboerne – som er meget utilfredse med planerne – kan ”omvendes”, hvis de bliver inddraget i større grad.

Ph.d. og ekstern lektor ved Aalborg Universitet Kristian Borch har netop arbejdet med lokal opbakning til vedvarende energiprojekter i nogle år, og han mener, at det kan være vejen frem.

- Det er altafgørende med lokalforankring, siger han.

Han har en master i konflikthåndtering og rådgiver i sociale konflikter i forbindelse med grøn omstilling, og han har flere gange set store projekter, som bliver trukket ned over hovedet på lokalbefolkningen.

- Det er dømt til at gå galt. Hvis kun nogle få får fordele af det, så forsvinder opbakningen, siger Kristian Borch.

At der kan være noget om det viser en sag fra Brenderup på Vestfyn, hvor et solcelleanlæg efter tre års arbejde nu er sat i drift. I dag leverer solcelleanlægget strøm nok til at dække en tredjedel af byens strømforbrug.

De lokale ejer 49 procent af anlægget i form af folkeaktier, og det har skabt en særdeles positiv stemning om projektet. Klimachefen i Middelfart Kommune, Morten Westergaard, husker tydeligt, hvad han tænkte den dag, hvor han blev kontaktet af folkene i projektgruppen.

- Wow, det her er en gave til et byråd. Det er super fedt med borgere, som selv kommer og siger, at de gerne vil være en del af den grønne omstilling, siger Morten Westergaard.

Klimachefen og kommunen har lært, at det er afgørende at lytte til borgernes ønsker og ikke bare komme med en plan om et stort anlæg.

- Det er som et trafikuheld i slowmotion. Det går som regel meget meget dårligt, siger han.

*****
Sindal Posten:
Flere inviteres indenfor i varmen i Sindal

Sindal Varmeforsyning vil gerne udvide forsyningsområdet i byen, og det første skridt på vejen bliver et borgermøde den 11. november. Varmeforsyningen vil præsentere projektet, fremgår det af Sindal Posten.

- Her vil emnet blive grøn og bæredygtig forsyning, projekt plan og økonomi. Der vil være beregnet økonomi på de enkelte boliger/ erhvervsbygning, som udleveres på mødet, oplyser værket.

Det kommende borgermøde kommer i kølvandet på et borgermøde i den lille naboby Mosbjerg, hvor Sindal Varmeforsyning præsenterede et oplæg til at få byen på fjernvarmenettet. Formand Bjarne Christensen fortalte om Sindal Varmeforsyning og driftsleder Jesper Skrubbeltrang fortalte om bæredygtig forsyning og hvordan en fjernvarmeinstallation helt lavpraktisk foregår.

Sindal Varmeforsyning skal bruge ca. 80 tilslutninger for at projektet kan realiseres, og seneste frist for tilmelding er 30. november 2021.

*****

Skovbo Forsyning, pressemeddelelse:
Borup Varme sænker prisen på fjernvarme i 2022 med 5,5 procent

Bestyrelsen for Borup Varme har netop besluttet, at varmepriserne i 2022 får et hak nedad. Fra den 1. januar sænker man den variable varmepris til andelshaverne fra de nuværende 390,00 kr. pr. MWh til 368,70 kr. For et gennemsnitshus (130 m2) svarer dette til ca. 385 kr. pr. år, fremgår det af en pressemeddelelse.

Prisnedsættelsen kommer bl.a. som en følge af en forøget effektivitet i produktionen af varme med bruge af den nye akkumuleringstank. Det betyder, at værket undgår mange koldstarter af de store ovne og får et mere kontinuerligt flow på varmeforsyningen.

Tilsvarende bidrager det også positivt, at de lokale halmleverandører leverer en god og tør kvalitet af byg- og hvedehalm, der skaber en effektiv produktion i det daglige. Og så handler det også om, at de nye digitale måler hos forbrugerne giver en fordel.

- De betyder, at driftsleder Frank Jørgensen og hans team nu mere detaljeret og effektivt kan styre varmen i hele vort ledningsnet, skriver man på værkets hjemmeside.