19. okt 2021 Presseklip

Nu slår gaspriserne igennem på varmeregningen

LÆS I DAG: Nem og billig fjernvarme er på vej til 200 boliger i Give. Plan for mere fjernvarme til Furesø er sendt i høring. Nu er der nok midler til varmepumper og energirenovering.

EnergiWatch:
Nu slår gaspriserne igennem på varmeregningen

Over hele Danmark melder flere og flere fjernvarmeselskaber ud om prisstigninger. Dansk Fjernvarme siger, at de varslede prisstigninger både viser, at fjernvarmeselskaberne har stor fleksibilitet, og at biomasse fortsat spiller en vigtig rolle.

EnergiWatch skriver, at prisstigningerne især rammer de mindre varmeværker med naturgaskedler. I Dansk Fjernvarme har man endnu ikke det fulde overblik over prisstigningerne, men understreger, at de store prisstigninger ikke er repræsentative for hele landet.

- Fjernvarmeselskaberne skal varsle væsentlige prisstigningere tre måneder i forvejen af forbrugerhensyn, så man kan nå at ændre sin adfærd og tage eksempelvis en varmere trøje på derhjemme. Men de mange fjernvarmeselskaber, hvor der er en ubetydelig eller ikke-eksisterende prisstigning, der varsles det ikke, siger udviklingschef Kim Behnke.

Han understreger, at det er forfærdeligt for de forbrugere, der bliver ramt af voldsomme prisstigninger, men at langt de fleste forbrugere får deres varme fra værker, der har flere varmekilder. Og her bliver man ikke ramt helt så hårdt.

Han nævner som eksempel Løgumkloster, der har fire forskellige varmekilder og dermed har mulighed for i hvert fald i en periode at producere varmen fra andre energikilder end fx gas. Kraftvarmeværker fyret med naturgas med en vis fleksibilitet kan nemlig afbøde effekterne for forbrugerne ved at producere store mængde el, der kan sælges til højere priser end normalt.

Ifølge Kim Behnke er biomasse og fleksibilitet nøglen til at undgå prisstigninger i 2022. Biomasse er for det meste bestilt hjem på lange kontrakter og er dermed ikke udsat for prisudsving på samme vis som gas eller el.

- I de store byer er der ingen udsigt til prisstigninger, der hvor fjernvarmen kommer fra biomasse og affald, som det er tilfældet i København, siger Kim Behnke.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Nem og billig fjernvarme er på vej til 200 boliger i Give

Beboerne i Agerbølparken, Skovparken og Søndervang får snart tilbudt at skifte fra gas til fjernvarme. Hvis beboerne siger ja tak, kan de se frem til en nem og grøn opvarmning med en langt mindre varmeregning, og frem til 1. maj 2022 kan forbrugerne også spare investeringsbidraget på 15.000 kroner.

Den gode nyhed kan læses i Vejle Amts Folkeblad, der fortæller, at Give Fjernvarme har regnet på projektet – og at økonomien ser positiv ud.

- Både forbrugerne og samfundet har penge at spare, så der burde ikke være meget at betænke sig på, fortæller direktør Peter Mikael Kjer, der ikke tøver med at kalde omlægningen for en god investering for forbrugerne.

De tre omtalte boligområder får tilbudt at blive koblet til fjernvarmen uden at betale det normale investeringsbidrag på 15.000 kroner. Der er kun én betingelse: De skal bestemme sig senest den 1. maj 2022.

- Det eneste, de nye forbrugere skal betale, er selve stikledningen fra skel til hus - en udgift på små 1.000 kroner pr. meter. Inde i huset skal de skifte gasfyret til et fjernvarmeanlæg, og det koster i runde tal 20.000 kroner. Men økonomien i fjernvarmen er så god, at de tjener investeringen hjem på bare fem år, pointerer direktøren.

*****

Furesø Kommune; pressemeddelelse:
Plan for mere fjernvarme til Furesø er sendt i høring

Furesø Kommune skal være fossilfri i 2035, og Forslag til Varmeplan 2021 er et vigtigt afsæt for at nå den målsætning. Den nye plan er udarbejdet i et tæt samarbejde med Farum fjernvarme, Værløse Varmeværk og Vestforbrænding, og den er ifølge en pressemeddelelse fra kommunen netop sendt i høring.

Furesø Kommunen skriver, at varmeplanen skal fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til fossilfri varme. Varmeplanen har derfor særligt fokus på at udpege de områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme i de kommende år.

- Varmeplanens kortlægning og analyser viser, at vi har et stort potentiale for at udbygge fjernvarmen i Furesø Kommune. Udbygger vi fjernvarmen, gør vi det muligt for flere borgere, boligforeninger og virksomheder at konvertere fra naturgas og olie til miljøvenlig fjernvarme, og dermed rykker vi store skridt tættere på at realisere en fossilfri varmeforsyning i 2035, siger Lene Munch-Petersen, formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

*****

Klimamonitor:
Før blev puljen støvsuget. Nu er der nok midler til varmepumper og energirenovering

Bygningspuljen har – efter tilskud er blevet sænket og målrettet huse med de dårligste energimærkninger – i denne støtterunde haft nok midler til alle de ansøgere, der har været i de første uger. Det skriver Klimamonitor.

Tidligere har ansøgningsrunder til Bygningspuljen været støvsuget på kort tid, og tusindvis af boligejere har forgæves ventet i digital kø. Ved den seneste ansøgningsrunde er det gået helt anderledes, oplyser Energistyrelsen til Klimamonitor. Efter cirka halvanden uge er der stadig 20 millioner kroner i puljen.

I alt er der 340 millioner at søge denne runde, og Folketinget har ad flere omgange sænket tilskuds-satserne, netop for at sprede pengene mere tyndt ud over ansøgerne, så alle kan få del i dem. Dertil er midlerne blevet målrettet huse, hvor mest varme fiser ud.

Af de 340 millioner kroner går 60 procent til at skrotte eksempelvis olie- og gasfyr, så man i stedet kan få en individuel varmepumpe. De 40 procent går til energiforbedringer i klimaskærmen på ens hus; eksempelvis udskiftning af døre, vinduer og efter-isolering.