06. sep 2021 Presseklip

Tilsyn vil stoppe varmeselskabers "rentefrie lån" hos forbrugerne

LÆS I DAG: Kommunen kan spænde ben for udvidelse af fjernvarmen. For få tilmeldte: Ingen fjernvarme til Vorgod-Barde. Bestyrelsesmedlem beskyldes for at videresende interne mails. Klimavarmen indtager Hornsyld. Energi Viborg har fundet sin nye CEO.

EnergiWatch:
Tilsynet vil stoppe varmeselskabers "rentefrie lån" hos forbrugerne

Fjernvarmeselskaberne følger ikke altid samtidighedsprincippet, der lægger fast, at varmepriserne skal afspejle prisen for at producere varmen på det givne tidspunkt. Eller med andre ord at forbrugerne kun betaler for den ydelse, de anvender på tidspunktet.

Ifølge EnergiWatch er det en af konklusionerne i en ny analyse fra Forsyningstilsynet. Direktør Carsten Smidt mener, at forbrugerne risikerer at være med til at betale for investeringer, de aldrig får glæde af på grund af fraflytning, skift til andre varmekilder eller andet.

- Vi har identificeret en uhensigtsmæssig forskydning mellem det tidspunkt selskaberne har en reel udgift til varmeforsyning, og det tidspunkt kunderne bliver opkrævet herfor. Det reducerer sikkerheden for, at forbrugerne kun betaler for den varme, som de rent faktisk får leveret, siger Carsten Smidt til EnergiWatch.

Dansk Fjernvarme savner svar på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad menes der med samtidighedsprincippet? Betyder det, at der skal være samtidighed time for time, dag for dag eller uge for uge?"

Samtidig peger Dansk Fjernvarme dog på, at spørgsmålet om samtidighed et teoretisk skoleridt for Forsyningstilsynet.

- De forsøger at løse et problem, der ikke eksisterer. Det er et teoretisk skoleridt, og som minimum burde tilsynet kunne belyse, at der overhovedet er et reelt problem. Eller endnu bedre bruge tiden på at løse nogle af de virkelige problemer i sektoren, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard og uddyber sin kritik overfor EnergiWatch:

- Spørgsmålet om henlæggelser handler om 1-2 pct. af selskabernes omkostninger. Det er et marginalt beløb, især når det holdes op mod det gode, henlæggelserne medfører i form af en prisstabilitet for forbrugerne, der langt overvejer de ulemper, der er ved et muligt brud på et samtidighedsprincip.

*****

JydskeVestkysten:
Ærgerlig varmeformand: Kommunen kan spænde ben for udvidelse af fjernvarmen

Teknisk udvalg i Vejen Kommune siger nej til at tilslutte seks kommunale ejendomme til udvidelsen af fjernvarmen i Børup, og det kan vælte projektet til i alt 80  millioner kroner, fortæller formanden til JydskeVestkysten.

Det vil koste 200.000 kroner ekstra om året at tilslutte de seks kommunale institutioner, bl.a. Byagerskolen, til fjernvarmen, viser kommunens beregning. Dertil kommer en engangsudgift på næsten fire millioner kroner.

Det overrasker formand for Brørup Fjernvarme, Ole Arendttorp, meget. Han havde forventet, at netop kommunen ville gå forrest i udfasningen af fossile varmekilder, gas og olie, men teknisk udvalg siger nej efter en gennemgang af fordele og ulemper.

- Det er jo kommunen, som har tilskyndet os til at udvide forsyningsområdet for at blive mere grøn, og nu kan det måske ikke lade sig gøre at gennemføre udvidelsen, når kommunen ikke vil være med. Det kan være svært at forstå, siger Ole Arendttorp.

De kommunale bygninger, Byagerskolen, Børnehaven Børneborgen, Foreningshuset, Specialpædagogisk dagtilbud Sløjfen, Lundtofte Plejecenter og Områdekontor Brørup, udgør tilsammen ca. 12.500 kvadratmeter, som er en betydelig del af det samlede rumareal, som udvidelsen efter planen skal forsyne.

Varmeværket har besluttet, at mindst 60 procent af de 550 husstande og ejendomme i området skal med på fjernvarmen fra begyndelse, hvis projektet skal blive til noget.

Sagen går nu videre til økonomiudvalget og byrådet.

*****

Herning Folkeblad:
For få tilmeldte: Ingen fjernvarme til Vorgod-Barde

Med kun 128 tilmeldinger lukker Videbæk Energiforsyning for det videre arbejde med at sende fjernvarme til Vorgod-Barde. Projektet havde brug for over 200 tilkendegivelser for at blive til noget, fremgår det af Herning Folkeblad.

- Vi må konstatere, at der for nuværende ikke er nok tilmeldte til fjernvarmeprojektet i Vorgod-Barde. Forudsætningen for projektet var 220 tilmeldte, og her per 31. august var der i alt 128, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at projektet kan gennemføres, siger direktør Jan Grarup til avisen.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Med tilskudspuljen fra staten var dette en »once in a lifetime« -mulighed. Skulle det på et senere tidspunkt være attraktivt for Vorgod-Barde at blive tilsluttet fjernvarme, så vil der være en yderligere egenbetaling svarende til tilskuddet fra staten, siger han videre.

Jan Grarup takker de mange forbrugere, som har tilkendegivet deres interesse.

*****

Fyens.dk:
Bestyrelsesmedlem beskyldes for at videresende interne mails

Rudi Rusfort Kragh fra fjernvarmeselskabet Ollerup-Vester Skerninge-Ulbølle undrer sig over de utallige mails, han og andre modtager fra Bjarne Olsen, som sidder i Svendborg Fjernvarmes bestyrelse. Rusfort Kragh mener ifølge Fyens.dk, at der er fortrolige oplysninger imellem, og forstår ikke, at bestyrelsen tillader det.

Nogle af beskederne, som typisk er sendt ud til en bredere skare af modtagere, er relativt harmløse og omhandler Bjarne Olsens kamp for den grønne omstilling, fortæller Rudi Rusfort Kragh. Men læser man længere ned i nogle af de sendte mails, finder man både interne korrespondancer mellem bestyrelsesmedlemmer i Svendborg Fjernvarme og diskussioner om interne beregninger.

Og det er der, kæden hopper af for Rudi Rusfort Kragh.

- Det er interne mails i selskabet Svendborg Fjernvarme, hvor de sidder og diskuterer nogle tal, som ryger ud til en bred skare af modtagere. Det vil sige, at dem fra den oprindelige mailkorrespondance, de har ingen anelse om, at det, de skriver, på et senere tidspunkt bliver distribueret ud, siger han til avisen.

Rudi Rusfort Kragh forklarer, at han har bedt Bjarne Olsen om at stoppe med at sende flere mails til ham, ligesom han har påpeget problemet overfor Svendborg Fjernvarmes bestyrelsesformand Jørgen Lindegaard, men uden resultat.

Bjarne Olsen mener, at Rudi Rusfort Kragh er ude i et personangreb på ham, og at det bunder i sagen om fjernvarmeprojektet i Ollerup-Vester Skerninge-Ulbølle, hvor de to er uenige.

- Han går 100 procent efter manden her og ikke budskabet. Men jeg er vant til at blive gået efter, lyder det fra Bjarne Olsen.

Jørgen Lindegaard, som er bestyrelsesformand i Svendborg Fjernvarme, ser ikke de videresendte mails fra Bjarne Olsen som nogen forseelse.

- Umiddelbart lyder det ikke heldigt, men jeg mener ikke, der er noget hemmeligt i de mails, der er kommet videre til Rudi. Jeg er i hvert fald ikke klar over, at der skulle være noget fortroligt i dem, siger formanden.

*****

Horsens Folkeblad:
Klimavarmen indtager Hornsyld

Flere kommunale bygninger og private hjem i Hornsyld bytter gas- eller oliefyret ud med overskudsvarme. Løsningen bliver både billigere og grønnere, lyder det fra formanden for Hornsyld Klimavarme til Horsens Folkeblad.

- Vi har i Hornsyld flere store virksomheder, der udleder varme, som lige nu går til spilde. Dén overskudsvarme kan vi lige så godt udnytte.

Helt grøn bliver selve varmen altså ikke, da virksomheder som Triple A netop bruger gas og andre energikilder. Men projektet sørger for, at hver private og offentlig bygning, der tilmelder sig ordningen, ikke udleder CO2, fordi varmen allerede er skabt.

- Det kommer til at sætte et positivt, grønt aftryk i Hedensted Kommunes CO2-regnskab, og selvfølgelig også i Hornsyld, forklarer Verner Rosendal, projektudvikler i & Green Project, som står for at facilitere klimavarmen.

Onsdag 8. september holder Hornsyld Klimavarme generalforsamling for dem, der har tilmeldt sig fjernvarmeordningen, for virksomhederne og for andre interesserede i Hornsyld.

*****

Energy Supply:
Energi Viborg har fundet sin nye CEO

Efter to år som konstitueret direktør ved Energi Viborg A/S er Mette Urup pr. 1. september 2021 udnævnt til administrerende direktør ved selskabet. Mette Urup blevet konstitueret som adm. direktør i selskabet, da tidligere adm. direktør Christian Hagelskjær stoppede tilbage i 2019.

- Med Mette Urup får selskabet en administrerende direktør, som er både dygtig og visionær, samt besidder et indgående kendskab til alle hjørner af Energi Viborg koncernen, siger formand for Energi Viborg, Allan Clifford Christensen, ifølge Energy Supply.

Udover at Mette Urup siden 2001 har siddet som økonomichef i Energi Viborg A/S, og dermed har et langvarigt og dybt kendskab til forsyning, så er det også Mette Urups erfaring med tunge sager, som formanden fremhæver som udslagsgivende.

Herunder blandt andet geotermisagen, efterlevelse af byrådets konstitueringsaftale af november 2017 om fjernvarmen og senest byrådets beslutning om at undersøge et evt. salg af elaktiviteterne fra Energi Viborg, skriver selskabet i pressemeddelelsen.