29. jun 2021 Presseklip

Regeringen fremlægger elektrificeringsstrategi

LÆS I DAG: Kapitalforvalter investerer i solvarmeselskab. Derfor hagler grøn kritik ned over Folketinget for infratstrukturaftale, mens regeringen selv bogfører et positivt klimabidrag. CIP lukker første runde af PTX-fond med milliarder. Flere boliger skal ind i fjernvarmen.

Pressemeddelelse – Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:
Regeringen fremlægger elektrificeringsstrategi

Regeringen fremlægger nu en ny elektrificeringsstrategi, skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Fremtidens grønne Danmark skal i høj grad drives af strøm fra vedvarende energi, skriver ministeriet i sin meddelelse, og det kræver en ny strategi, der sætter retningen for fremtidens elektrificerede samfund.

Strategien indeholder otte konkrete pejlemærker, som regeringen finder vigtige i overgangsfasen fra fossil til eldrevet samfund. Desuden kortlægger strategien tre scenarier for elektrificering fordelt på transportsektoren, industrien og husholdningerne frem mod 2030.

Ministeriet skriver, at en øget elektrificering af samfundet vil kunne bidrage væsentligt til indfrielsen 70 pct-målsætningen. Bl.a. nævnes en direkte elektrificering af transportsektoren som et vigtigt bidrag, det samme gør udskiftningen af olie- og gasfyr til varmepumper.

- De færreste af os kan i dag klare en hverdag uden smartphone, ovn eller vaskemaskine, og i fremtiden vil vores strømforbrug kun gå opad, når flere skifter benzinbilen ud med en elbil eller køber varmepumper til at varme huset op. Samtidig er vores elproduktion i hastig forandring, da andelen af grøn strøm er mere end fordoblet på blot 10 år. Derfor præsenterer regeringen nu en elektrificeringsstrategi, der sætter en klar retning for, hvordan vi får elektrificeret Danmark bedst muligt – og dermed kan nærme os et klimaneutralt samfund, siger klimaminister Dan Jørgensen

*****

EnergiWatch:
Kapitalforvalter investerer i solvarmeselskab

Kapitalforvalteren Artha, som forvalter mere end 15 milliarder kroner, har købt en ejerandel på 34 procent af virksomheden Heliac, der udvikler solvarmeanlæg, skriver EnergiWatch.

Prisen på købet lyder på 82 millioner kroner, oplyser Artha, som forventer, at investeringen i solvarmeanlægsproducenten vil give 22-43 gange pengene igen.

- Heliac passer perfekt til vores fremtidige investeringer, der bliver mere og mere grønne. Det er den vej det går. Teknologien er grøn, og mange større virksomheder skal levere grønne regnskaber, siger direktør Jan Severin Sølbæk,

I 2019 byggede Heliac sit første prøveanlæg på Møn med 144 solfangere i samarbejde med energikoncernen Eon, og teknologien er ifølge selskabet nu klar til skalering.

*****

Klimamonitor:
Derfor hagler grøn kritik ned over Folketinget for infratstrukturaftale, mens regeringen selv bogfører et positivt klimabidrag

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i går en ny infrastrukturplan til hele 161 milliarder kroner. Nu får både regeringen og partierne bag kritik for ikke at vægte klimahensyn i aftalen.

Blandt andet er der afsat 64 milliarder kroner til nye motorveje og vejprojekter, hvilket kritikerne mener giver anledning til mere billisme og dermed dårligere klima.

Klimamonitor har gennemgået de mest centrale klimaberegninger i aftalen, som forklarer, hvorfor der er så hård kritik af aftalen, mens regeringen selv anfører, at aftalen bliver en smule klimapositiv.

Mediet kigger på en række elementer i aftalen, og finder blandt andet frem til, at de 41.000 ton CO2-reduktion, som aftalen ifølge regeringen bidrager med, stammer fra den transportaftale, regeringen indgik i slutningen af sidste år.

Samtidig har regeringen heller ikke foretaget klimaberegninger af enkelte vejprojekter, som ellers må formodes at give en øget klimabelastning, skriver Klimamonitor bl.a.

*****

EnergiWatch:
CIP lukker første runde af PTX-fond med milliarder

Copenhagen Infrastructure Partners har fået de første 6 mia. kr. ind i sin energiomstillingsfond, der har et endeligt mål på knap 16,7 mia. kr. Ifølge Energi Watch er fonden målrettet investeringer i blandt andet PTX-projekter.

- Fonden er et markant skridt i CIPs fortsatte ekspansion, da det udvider vores tilbud til også at omfatte infrastruktur, der er målrettet mod at dekarbonisere de ellers svært tilgængelige sektorer gennem CO2-fri brændstoffer og råvarer, udtaler Jakob Baruël Poulsen, der er managing partner i CIP, i en meddelelse.

I Esbjerg planlægger CIP at bygge et anlæg, der fra 2026 skal kunne producere 800-900.000 ton grøn ammoniak årligt via en elektrolysator på 1 GW. Det sker sammen med bl.a. A.P. Møller Mærsk og DFDS fra shippingindustrien som med Arla, Danish Crown og DLG fra agroindustrien.

I Australien er CIP involveret i det 5 GW store brintprojekt Murchison, hvor solkraft og landvind skal bruges til produktionen af grøn brint.

*****

Ugeavisen Guldborgsund:
Flere boliger skal ind i fjernvarmen

På Nørre Alslev Fjernvarmeværk vil man gerne levere varme til endnu flere husstande, end man gør i dag. Derfor er værket i gang med en kampagne, der skal få endnu flere til at gå fra elvarme til fjernvarme. Det skriver Ugeavisen Guldborgsund.

Kampagnen har allerede været i gang i en måneds tid, og den fortsætter sommeren over med annoncer, fyraftensmøder og ikke mindst tilbud til, hvad værket synes er en god pris.

Forretningsfører Hans Jacob Petersen, at omkring en tredjedel af husene i Nørre Alslev ikke har fjernvarme, og man vil gerne have de el- og olieopvarmede huse på fjernvarme.

- De årlige varmeudgifter bliver på cirka 15.000 kroner om året. Det svarer til 1.000-1.200 kroner om måneden, siger forretningsføreren, der også peger på, at det er et godt tidspunkt at skifte på, fordi det understøtter den grønne omstilling.