22. jun 2021 Presseklip

Fremrykket nordjysk kulexit vil koste en halv milliard

LÆS I DAG: Verdo får ny direktør for energianlæg. Minister inddrages i sag om defekt geotermianlæg i Sønderborg. Viborg bruger ny teknologi og henter fjernvarme fra grundvandet. Ny aftale sender Løsning Fjernvarme over på ren overskudsvarme. Fjernvarme rykker nærmere i Gladsaxe.

EnergiWatch:
Fremrykket nordjysk kulexit vil koste en halv milliard

Prisen for et fremrykket kulstop på Nordjyllandsværket vil ligge på 400-500 millioner kroner, bekræfter klimaminister Dan Jørgensen i et folketingssvar til SF’s klimaordfører, Signe Munk.

Det skriver EnergiWatch.

- Ifølge Aalborg Forsyning vurderes meromkostningen for en fremrykket udfasning af kul fra 2028 til 2025 at være i niveauet 400-500 mio. kr. svarende til restafskrivningsgrundlaget i 2025 og øgede omkostninger til fremrykning af investeringer i de anlæg, som skal erstatte Nordjyllandsværkets fjernvarmeproduktion, skriver ministeren.

Ministeren skriver endvidere, at prisen kan ændre sig, hvis kvoteprisen for at udlede CO2 fortsat stiger. Prisen er steget betragteligt gennem det seneste stykke tid og formodes fortsat at gøre det. Derfor kan et kulstop i 2025 også vise sig at give bedre økonomisk mening, hvis kvoteprisen fortsat stiger.

- En stigning i kvoteprisen på 100 kr. pr. tons CO2 i årene 2025-28 vil ud fra en simpel beregning betyde øgede omkostninger på ca. 190 mio. kr. for hele perioden ved fortsat kuldrift til 2028 set ift. kulstop i 2025, skriver ministeren.

*****

EnergiWatch:
Verdo får ny direktør for energianlæg

Verdos Henrik Bøgh Nielsen takker efter sommerferien af for at blive energichef for Vestforsyning i Holstebro. 

Til at erstatte ham har Verdo udpeget Morten Birch, der i dag står i spidsen for teknisk infrastruktur i Verdo Teknik, skriver EnergiWatch.

Dermed skal han udover sit nuværende ansvarsområde ogstå stå for udvikling og etablering af energianlæg.

- Jeg har bedt Morten Birch om at overtage ansvaret for vores forretningsområde med udvikling og etablering af energianlæg. Morten Birch vil sammen med chefgruppen arbejde videre på at realisere forretningsmål og sætte yderligere fart på det kommercielle fokus, udtaler Jakob Flyvbjerg Christensen, adm. direktør i Verdo.

*****

JydskeVestkysten: 
Minister inddrages i sag om defekt geotermianlæg i Sønderborg 

Folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten vil sætte skub i sagen om det geotermiske anlæg i Sønderborg, der på tredje år er ude af drift. Anlægget har foreløbig kostet 187 mio. kroner, og han vil via Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget til at presse klimaminister Dan Jørgensen med en række spørgsmål om, hvad han vil gøre for at hjælpe anlægget i gang igen.

JydskeVestkysten fortæller, at anlægget stod klar for seks år siden, men kun nåede at fungere i tre år, før rørene i undergrunden sandede til og stoppede pumpen. Anlægget kunne ellers, da det blev indviet, hente 48 grader varmt vand op til fjernvarmeforbrugerne i Sønderborg og omegn.

Nu er en løsning fundet: Der kan laves en ny afslutning på boringen 1,2 km nede, men Sønderborg Varme tør ikke sætte arbejdet i gang, før partierne i Folketinget er blevet enige om rammevilkårene for geotermisk varmeproduktion.

Søren Egge Rasmussen vil dels vide, hvilke muligheder ministeren ser for at hjælpe geotermien i Sønderborg. Men han vil også have svar på, hvornår ministeren påtænker at indkalde de partier, som sidste år blev enige om en klimaaftale og i den forbindelse aftalte, at de skulle se på rammerne for blandt andet geotermi i foråret 2021.

- Som JydskeVestkysten tidligere har skrevet, så er Sønderborg Varme jo afhængig af, at forligspartierne sætter sig sammen og drøfter sagen. Jeg håber derfor at gøre ministeren opmærksom på problematikken, så han får sat en drøftelse af vilkårene på dagsordenen, forklarer Søren Egge Rasmussen.

*****

Klimamonitor: 
Viborg bruger ny teknologi og henter fjernvarme fra grundvandet

Med en grundvandspumpe henter Viborg Varme nu fjernvarme op fra 80 meters dybde.

Varmen fra grundvand fanget 80 meter under jordens overflade bliver nu pumpet ind i flere radiatorer i byen Hald Ege ved Viborg. Viborg Varme har taget en ny grundvandspumpe i brug, der giver en CO2-redukton på cirka 50 tons per bolig.

I alt drejer det sig ifølge Klimamonitor om 100 husstande, der indtil videre får varmen via en 110 år gammel varmecentral i Hald Ege, der nu rummer grundvandspumpen.

Det dybtliggende vand fortrænger naturgas som opvarmningskilde i området. Sidste år berettede Energi Midt ifølge Energiwatch, at de havde foretaget en succesfuld prøveboring. Potentialet er fortrængning af 6000 ton CO2 årligt.

En lignende teknologi er i spil i Høje Taastrup, hvor man også henter grundvand til fjernvarmen.

*****

Energy Supply:
Ny aftale sender Løsning Fjernvarme over på ren overskudsvarme

Løsning Fjernvarme har netop indgået en aftale med virksomheden Meelunie om at aftage overskudsvarme fra deres kommende produktionsanlæg. Dermed øger fjernvarmeselskabet sin brug af overskudsvarme fra lokale virksomheder, og ifølge Energy Supply er værket på vej mod ren overskudsvarme.

– Med den nye aftale om overskudsvarme fra Meelunie er vi allerede nu på vej mod et slutfacit, hvor vores varme er 100% baseret på overskudsvarme. Vi kan faktisk forsyne hele vores område og mere til med overskudsvarme, fortæller Esben Iversen, der er driftsleder hos Løsning Fjernvarme, i en pressemeddelelse.

I dag kommer Løsning Fjernvarmes varmekilder fra overskudsvarme fra Daka (33 procent), træflis (62 procent) og naturgas (5 procent). Med den nye aftale udfases naturgassen og flisværket vil fungere som reservelast, der kan tændes når der er behov for det. 

Alt efter, hvilken retning den tekniske plan tager og hvordan byggeriet går, vil Meelunies nye fabrik så småt kunne levere varme til borgere i løsning omkring efteråret i 2022.

*****

Gladsaxe Bladet:
Fjernvarme rykker nærmere i Gladsaxe

Gladsaxe Byråd besluttede den 28. april at fravælge fremtidig udbygning af den kollektive varmeforsyning med brug af fossile brændsler. Det sker for at fremme en fjernvarmeforsyning baseret på grøn opvarmning. 

Konkret er der nu et projektforslag i høring frem til den 29. juni. Ifølge Gladsaxe Bladet dækker forslaget otte udbygningsområder i kommunen, og de samlede anlægsudgifter ved 100 procents tilslutning bliver, ifølge projektforslaget, 218 millioner kroner.  

Bladet angiver, at en række beboere har henvendt sig med bekymring om de udgifter, der bliver til tilslutning til fjernvarmen. Gladsaxe Kommune melder, at der er forskellige muligheder for tilslutning, der gør, at prisen ikke bliver så høj, som nogle måske frygter. 

– Gladsaxe Fjernvarme tilbyder en abonnementsordning, hvor hver husstand i gennemsnit betaler 255 kroner pr måned, som dækker udgifterne til nyt anlæg, installation og den løbende service på anlægget. Derudover tilbyder Gladsaxe Fjernvarme, at alle kunder kan tilslutte sig gratis i udbygningsperioden, mens vi alligevel har gravemaskinerne i området – en udgift som ellers udgør 30.000 kroner per husstand. Hver husstand betaler herudover selvfølgelig for sit varmeforbrug, fortæller chef for Miljøafdelingen, Pia Vendelholt Christensen.

Udbygningen forventes, i forslaget, at være afsluttet helt i 2026.