11. mar 2021 Presseklip

Mange nye varmepumper vækker bekymring for nabostøj

LÆS I DAG: Investeringer for 466 mio. kr. for at blive CO2-neutral. Politisk flertal kræver nu større klimaindsats fra regeringen. Udrulning af fjernvarme: Tilsagn om vigtigt statsligt tilskud lader vente på sig. Ørsted laver CCS-aftale med Aker. Fjernvarme i Vorgod-Barde: 46 har sagt ja. ”Stuhrsvejs kvarteret” står øverst på listen i Skagen. 

Gridtech:
Mange nye varmepumper vækker bekymring for nabostøj

Flere kommuner advarer nu mod de store støjgener, der opstår med udbredelsen af individuelle varmepumper.

Det skriver Gridtech.

I 2020 blev der solgt mere end 60.000 varmepumper, og salget må forventes at forsætte med offentlige støtte- og tilskudsmidler i ryggen.

Det skaber dog samtidig en miljøbekymring i flere kommuner, der modtager et stigende antal klager over støj. Det drejer sig bl.a. om Slagelse Kommune.

Klagerne går fortrinsvis på de nye og større luft-til-vand-varmepumper, der kan opvarme hele parcelhuse, fortæller Martin Poulsen, miljøplanlægger i Slagelse Kommune.

- I vores klagesager sættes en luft-til-vand-varmepumpe ofte op længst væk fra der, hvor ejeren selv sover - typisk i nærheden af naboskel. Dem har vi så problemer med nu. Vi forventer, at antallet af klager kommer til at stige i de kommende år, simpelthen fordi der kommer flere af dem, siger han og henviser til, at søvnmangel er sundhedsskadeligt.

Også Skanderborg Kommune melder om en lignende udvikling. Her bliver varmepumperne også sat op i tætbebyggede områder med fjernvarme, hvor varmepumpen bliver et supplement til opvarmning af eksempelvis en udestue eller hobbyværksted, hvortil der ikke er trukket fjernvarmerør.

Hos Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer installatørerne af varmepumperne, anerkender man udfordringen med støj fra varmepumper. Chefkonsulent Troels Hartung understreger dog, at de fleste varmepumper installeres, uden at det fører til støjgener.

- Men en klage er selvfølgelig en klage for meget, og når der opstår problemer, så er der jo selvfølgelig et eller andet, der er gået galt, siger han. Placering af varmepumpen og valg af model er afgørende, lyder det endvidere.

*****

Midtjyllands Avis:
Investeringer for 466 mio. kr. for at blive CO2-neutral

Silkeborg Forsyning præsenterer nu en ny plan for, hvordan de vil gøre fjernvarmen CO2-neutral i 2030, skriver Midtjyllands Avis.

Planen består af tre faser, og Silkeborg Forsyning skitserer, hvordan første fase frem mod 2024 tager sig ud.

Her vil forsyningen investere næsten 170 millioner kroner i en ny elkedel og en luft-til-vand-varmepumpe.

- Hvordan indholdet af de to næste faser ser ud, har vi ikke lagt os fast på. Her holder vi øjne og øre åbne for at finde ud af, hvilken teknologi der bliver den rette at investere i. Vi taler jo om nogle kæmpe millioninvesteringer, så vi skal helst ramme plet i første omgang, når vi laver så store investeringer, siger direktør i Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup.

I alt forventer Silkeborg Forsyning at skulle investere 466 millioner kroner samlet set for at opnå ønsket om CO2-neutralitet i 2030.

Her løfter Jens Bastrup sløret for, at man er begyndt at interessere sig for geotermi, men også har kig på Power-to-X som øvrige teknologier, der skal bringe forsyningen i mål.

Det betyder samtidig, at Silkeborg Forsyning skal udfase deres naturgas. Hvornår det bliver inden for tidshorisonten mod 2030 har Jens Bastrup dog ikke taget endeligt stilling til endnu.

- Naturgassen er stadig en vigtig garant for, at vi har en høj forsyningssikkerhed. Vi bevarer derfor vores nuværende produktionsanlæg, der kører på naturgas i vores kraftvarmeværk, samtidig med at vi gradvist indfører varmepumper og afsøger markedet for andre grønne teknologier, når markedet er på plads, siger Jens Bastrup.

*****

Berlingske / Ritzau:
Politisk flertal kræver nu større klimaindsats fra regeringen

Et flertal i Folketinget pålægger nu regeringen at øge sin klimaindsats, skriver Berlingske via Ritzau.

Det sker efter, at partierne har aktiveret klimalovens handlepligt, der forpligter den siddende regering til at foretage yderligere klimapolitiske tiltag, hvis der er flertal for det.

Flertallet har manifesteret sig i Folketinget efter, at Klimarådet gav sin nedslående vurdering af regeringens hidtidige klimaindsats, som rådet ikke mener vil bringe Danmark i mål i 2030.

Derfor skal der ske noget nu, lyder det bl.a. fra klimaordfører i SF, Signe Munk.

- Konklusionen er ikke overraskende for mig, men nu står det sort på hvidt, og så må det få de grønne lamper til at blinke hos klimaministeren og hele den socialdemokratiske regering. Der er lavet klimatiltag, der er lavet mange aftaler, men selv om vi har haft travlt, skal der bare gøres mere, siger hun.

Aktiveringen af handlepligten betyder konkret, at regeringen skal præsentere nye tiltag i sit årlige klimaprogram, der fremsættes til september.

- Billedet af, at der ikke er sket noget, kan jeg ikke genkende. Men det er soleklart, at vi skal have mere politik fra udviklingssporet over i implementeringssporet, sagde Dan Jørgensen i går i folketingssalen, da handlepligten blev ham pålagt af kollegaerne på Christiansborg.

*****

Fyns Amts Avis:
Udrulning af fjernvarme: Tilsagn om vigtigt statsligt tilskud lader vente på sig

Borgerne på de adresser på Røjlehalvøen, der er omfattet af Middelfart Fjernvarmes planlagte udrulning af fjernvarme, må væbne sig med tålmodighed, skriver Fyns Amts Avis med henvisning til, at Energistyrelsen endnu ikke har givet tilsagn om, at Middelfart Fjernvarmes ansøgning om tilskud på knap 15 millioner kroner fra fjernvarmepuljen bliver imødekommet.

Ventetiden sker på trods af, at Energistyrelsen officielt havde udmeldt, at ansøgninger ville være behandlet inden for 14 dage. Det fremgår ifølge avisen af en pressemeddelelse fra Middelfart Fjernvarme.

Middelfart Fjernvarme ansøgte puljen den 9. februar - umiddelbart efter Byrådet havde godkendt projektet. Tirsdag 2. marts kontaktede Middelfart Fjernvarme Energistyrelsen for at høre, hvor langt sagsbehandlingen var.

- Vi fik at vide, at de havde modtaget ansøgningen og var påbegyndt sagsbehandlingen, men de behandler i den rækkefølge, de har modtaget ansøgningerne, og at vi derfor kunne forvente et par ugers sagsbehandlingstid endnu. Så om alt går vel, kan vi have svar i næste uge, siger Jesper Skov.

Han fortæller, at Middelfart Fjernvarme er klar til at uddele fjernvarmetilbuddet, så snart et tilsagn om statslige midler skulle foreligge.

*****

EnergiWatch:
Ørsted laver CCS-aftale med Aker

Ørsted udvider nok engang kredsen af partnere inden for CCS. Energiselskabet har underskrevet en hensigtserklæring med norske Aker Carbon Capture samt Microsoft om at undersøge mulighederne for CO2-fangst og -lagring på de danske biomasseværker. Eventuelt via det norske Northern Lights-projekt, som Aker og Microsoft allerede er engageret i. Det skriver EnergiWatch.

- CO2-fangst vil med al sandsynlighed blive en vigtig del af den grønne omstilling, og vi ser muligheder for at fange CO2 på nogle af vores biomassefyrede kraftvarmeværker og enten lagre den i undergrunden for at opnå negative udledninger eller bruge den indvundne CO2 til at producere grønne brændstoffer i Power-to-X-anlæg, siger Ole Thomsen, Senior Vice President i Ørsted.

Hver af de tre parter skal i udgangspunktet spytte i med deres særkende. For Ørsted er det først og fremmest de seks biomassefyrede kraftvarmeværker, der leverer omkring en fjerdedel af Danmarks aktuelle varmeforbrug, mens Microsoft kommer med den digitale ekspertise og Aker Carbon Capture med, ja, sin kunnen inden for CCS.

Om den lagrede CO2 kommer fra olie, gas eller biomasse er anlægget i sagens natur indifferent over for. Samme laissez faire-holdning til kulstoffet deles dog ikke alle steder; for eftersom biomasse anses som værende en CO2-neutral energikilde, vil lagring af udledningerne ikke blot kunne resultere i reduceret eller nuludledning. Men derimod i negativ udledning – anskuet ikke blot teoretisk men også økonomisk.

F.eks. stod CCS på biomasseværker centralt, da de økonomiske vismænd tirsdag kom med deres anbefalinger til den danske klimapolitik frem mod 2030.

*****
Herning Folkeblad:
Fjernvarme i Vorgod-Barde: 46 har sagt ja

Interessen for at smide det gamle oliefyr og gå over til fjernvarme stiger langsomt i Vorgod-Barde, som Videbæk Energiforsyning vil have på fjernvarmen via en ny transmissionsledning fra værket midt i Videbæk by ud til Vorgod-Barde.

Ifølge Herning Folkeblad kræver det dog, at mindst 220 husstande i Vorgod-Barde melder sig til, og her mangler man endnu noget.

- Vi er nået op 45 bindende tilmeldinger, og jeg ved, at der ligger en mere i min indbakke på min mail, så vi er oppe på 46 tilmeldinger, fortæller Jan Grarup, direktør for Videbæk Energiforsyning.

Husstandenes tilmelding skal betale transmissionsledningen, fordi de godt 2000 forbrugere i Videbæk by ikke må mærke på deres varmeregning, hvis Vorgod-Barde også får fjernvarme.

Sidste frist for at tilmelde sig er onsdag 31. marts.

*****
Skagens Avis:
”Stuhrsvejs kvarteret” står øverst på listen i Skagen

Hvert efterår sker det – varmesæsonen melder sin ankomst, og det betyder højsæson for Stuhrvejs-kvarterets mange gas- og oliefyr. Men forhåbentligt ikke meget længere, skriver Skagens Avis, der fortæller, at borgerne snart kan få mulighed for at udskifte de hjemlige fyr med et fjernvarmeanlæg.

– Vi har arbejdet på en samlet plan for at rulle fjernvarmen ud i Skagen, og her står ”Stuhrsvejs kvarteret” øverst på listen, fortæller Thomas Rasmussen, der er formand for Skagen Varmeværk.

Med fjernvarmen slipper husstandene ikke bare af med et fyr der fylder. De får også fremtidssikret deres opvarmning med en nem løsning, de ikke behøver at skænke en tanke i det daglige, fremgår det af byens avis.

Skagen Varmeværk har den 8. februar sendt projektforslaget vedrørende udvidelse af fjernvarmenettet til de nye områder, til behandling ved Frederikshavn Kommune.

– Når den kommunale godkendelse er på plads, er det helt op til borgerne, om fjernvarmen kommer til. Vi har behov for, at ca. 40 % af beboerne i området melder sig til fjernvarmen for at økonomien i projektet balancerer, og vi kan sætte spaden i jorden, lyder det fra formanden.