04. mar 2020 Presseklip

Radikale: Biomasseafgift skal indgå i ny varmevision for Danmark

LÆS I DAG: Radikale: Biomasseafgift skal indgå i ny varmevision for Danmark. Danmarks største lagringsprojekt på vej. Grønne borgmestre vil øge millionudgift til gamle brændeovne. Fjernvarmen gør det let at skifte.

Altinget:
Radikale: Biomasseafgift skal indgå i ny varmevision for Danmark

Udbygningen af biomasseanlæg i Danmark bør stoppe. Det mener Radikale, der håber, at en ny afgift kan betyde, at det ikke længere kan betale sig at bygge værkerne, der i partiets øjne ikke er en del af den grønne omstilling – det skriver Altinget.

- Biomasse er ikke noget, man skal gøre sig afhængig af i det lange løb. Vi kan ikke køre vores energiforsyning på at fremme biomasse. Den har en højere værdi andre steder, siger Radikales klimaordfører, Ida Auken, og tilføjer:

- Jeg mener, at hvis de små og mellemstore værker skifter til biomasse nu, er det en fejlinvestering.

Konkret foreslår partiet, at der indføres en ny afgift på biomasse til energianlæg på over 1 MW. Det vil ifølge Radikale være et levedygtigt forslag sammenlignet med den forsyningssikkerhedsafgift – der var en afgift på alt biomasse – som politikerne ønskede med energiaftalen i 2012, men som faldt med et brag på grund af frygt for bureaukrati ved for eksempel at beskatte brænde til pejse fra folks egen baghave.

Det nye forslag er inspireret af miljøområdet, hvor der findes en tilsvarende 1 MW-grænse på svovlafgiften fra 1995 og NOx-afgiften fra 2010. Derfor bør en tilsvarende grænse kunne indføres på biomasse, lyder det.

Ida Auken foreslår, at en ny biomasseafgift bør spille ind i forårets forhandlinger om klimahandlingsplanerne og ende med en ny varmevision for Danmark.

I blå blok er det store parti Venstre dog forbeholden med at omfavne en ny afgift, fortæller klimaordfører Tommy Ahlers.

- Vi er nødt til at respektere, at vi har sagt til forsyningssektoren, at vi gerne vil have, at de udfaser kul og gør det med biomasse i stedet for. Og det er altså ikke sikkert, at det gør tingene mere grønt at lægge en afgift på. Det kan måske også bare gøre det dyrere at varme sit hus op, siger Tommy Ahlers ifølge Altinget.

*****

Ing.dk:
E.on planlægger fem geotermiske anlæg i Malmø inden 2028

Den tyske energikoncern E.on tror på geotermisk varme, og i Malmö planlægger virksomheden nu at bygge det første af fem geotermiske kraftværker, der skal hente varme op fra borehuller fem-syv kilometer nede i jorden. Det fortæller Ingeniøren.

I en pressemeddelelse kalder selskabet selv pilotprojektet for »et af Europas første geotermiske kraftværker til udvinding af geotermisk energi fra dybder på flere kilometer i industriel skala.«

E.on undersøger i øjeblikket de geologiske forhold via prøveboringer, og hvis alt går efter planen, vil det første anlæg levere vedvarende og klimarigtig varme til fjernvarmekunder fra 2022.

Derefter håber selskabet at kunne bygge yderligere fire geotermiske kraftværker i Malmø inden 2028, der hver har en kapacitet på 50 MW termisk energi. Varmen erstatter biobrændstoffer og biogas til varmeproduktion.

Det samlede budget for pilotanlægget er 40 mio. kroner, og projektet støttes med af den svenske energistyrelse med 9 mio. kr. Vandtemperaturen i dybet forventes at ligge på op til 160 grader celsius, hvilket er tilstrækkeligt til at føre varmen direkte ind i Malmøs fjernvarmenet.

*****

SN.dk:
Danmarks største lagringsprojekt på vej

Meget tyder på, at det bliver i Roskilde, at hovedstadens næste store satsning indenfor energilagring skal ligge. Således er Veks, Argo, HOFOR, Vestforbrændingen, FORS og Roskilde kommune gået sammen om et projekt, der skal lagre varmt vand fra fjernvarmeproduktionen til tider på året, hvor der er brug for varmen.

Lageret, hvor det varme vand skal oplagres, vil kunne rumme op imod 600.000 kubikmeter - 600 millioner liter - eller hvad der svarer til vandmængden i 300 svømmehaller med 50 meter-bassin. Ifølge SN.dk ser anlægsudgifterne i øjeblikket ud til at blive 236 millioner kroner.

Projektet, der formentlig kan være klar i 2024, er udset til at skulle ligge i grusgraven syd for motorvejen, så tæt på forbrændingsanlægget hos Argo som muligt. Det er også sikkert, at lageret skal graves ned, da trykket fra de store mængder vand ellers ville blive for stort.

I øjeblikket ligger Danmarks største Damvarmelager ved Vojens. Det rummer 200.000 kubikmeter.

*****

Energy Supply:
Grønne borgmestre vil øge millionudgift til gamle brændeovne

Få 2.000 kroner for at skrotte din gamle brændeovne. Det tilbud fremsatte Miljøstyrelsen i februar sidste år - og det har knap 14.000 danskere taget imod i løbet af det seneste års tid, fortæller AC-tekniker Ole Moeslund fra Miljøstyrelsen til Energy Supply.

Statskassen har dermed brugt omkring 30 mio. kroner på at skrotte gamle brændeovne. Men står det til borgmestrene i landets største kommuner, skal udgiften øges markant. Konkret går forslaget på at øge skrotpræmien fra 2.000 til 5.000 kroner.

Det er ingen dum idé, mener borgmester Peter Rahbæk Juel fra Odense.

- Det kan der være god fornuft i, så incitamentet er større til at få skrottet nogle af de ældste og mest forurenende brændeovne. Men om det økonomisk kan lade sig gøre, er op til Christiansborg, siger han til Energy Supply med henvisning til, at den nuværende pulje for skrotpræmier er berammet til knap 43 mio. kroner.

*****

Ugeavisen Næstved:
Fjernvarmen gør det let at skifte

I april går Næstved Fjernvarme i gang med at lægge fjernvarmerør ved Grimstrupvej og Maglemølle. Cirka halvdelen af beboerne og virksomhederne i området har valgt at udskifte elvarme, naturgas, oliefyr eller varmepumper med fjernvarme.

Området har ikke tidligere haft fjernvarme, men det nye tilbud om billig og miljørigtig varme er blevet godt modtaget, fortæller Ugeavisen Næstved.

- Det kan måske lyde uoverskueligt og dyrt at skifte til en ny varmekilde, men vi gør det nemt og billigt for vores nye fjernvarmemodtagere, siger Jens Andersen, der er direktør for Næstved Fjernvarme.

- Vi har en række dygtige rådgivere, der kan svare på alle spørgsmål, og desuden tilbyder vi at betale hele tilslutningsbidraget for kunden. Det er en besparelse på over 26.000 kr. og den tilbydes alle i de fire nye fjernvarmeområder, fortæller han.