06. sep 2019 Presseklip

Naturgas står i vejen for varmepumper

LÆS I DAG: Fjernvarme og gas strides om kunderne. Venstre tager annullering af CO2-kvoter med til klimaforhandlinger. Dan Jørgensen afviser kritik i samråd: Viking Link er fornuftigt. Mere sol i varmen til Snedsted. Løsning Fjernvarme dobler op på overskudsvarmen fra Daka. HOFOR: Vi havde gerne set flere geotermi-ansøgere. 

Ingeniøren:
Naturgas står i vejen for varmepumper

Hvis kommuner og virksomheder er så uheldige at få deres varme fra et større naturgasfyret varmeanlæg, en blokcentral, kan de godt opgive at omstille til en mere grøn varme.

Men projektbekendtgørelsen forhindrer, at de skifter til fx en varmepumpe, da naturgas så skal dække deres varmebehov med 100 procent.

Energiprofessor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet kalder lovgivningen vedrørende blokvarme­centraler for »en absurd teknikalitet, som alle Folketingets partier burde kunne enes om at sætte en stoppe for«:

- Vi skal have elimineret gas til opvarmning og have lunkent vand fra fjernvarme ind i stedet,« siger han til Ingeniøren.

*****

Ingeniøren:
Fjernvarme og gas strides om kunderne

I flere sager om omstilling fra naturgas til fjernvarme har naturgasselskaberne været ivrige til at klage over projekterne. Det trækker sagerne ud og i nogle tilfælde må kommuner og fjernvarmeselskaber opgive at omstille et naturgas-område til fjernvarme.

Og det er kun blevet værre de seneste to år, mener Jens Andersen, direktør i Næstved Fjernvarme. Ifølge ham skyldes det ikke mindst, at naturgas-distributionsselskaber i dag er samlet under ét; Dansk Gas Distribution.

- Vi oplever, at DGD går ned i nogle virkelig små detaljer, som blot er med til at trække sagsbehandlingen i langdrag - for eksempel diskuterer vi levetiden på et gasfyr, selvom der er faldet en dom desangående, siger Jens Andersen til Ingeniøren.

Han mener, at mange fjernvarmeselskaber helt opgiver nye projektforslag på grund af udsigten til en lang og besværlig sagsbehandlingstid.

*****

Altinget:
Venstre tager annullering af CO2-kvoter med til klimaforhandlinger

I den tidligere VLAK-regerings eget klimaudspil fra oktober sidste år var annullering af EU-tildelte CO2-kvoter et centralt element for at reducere Danmarks CO2-udledninger. Og den mulighed er stadig god, mener Venstre, der har forslaget med til forhandlingerne med regeringen om en ny klimalov.

Det oplyser klimaordfører Thomas Danielsen til Altinget.

- En reduktion på 70 procent bliver i forvejen både svær og dyr, men hvis ikke vi medregner kvoteannulleringer og LULUCF-kreditter, bliver det decideret op ad bakke, siger Thomas Danielsen.

Han henviser til beregninger fra Det Miljøøkonomiske Råds, der viser, at tiltaget er et af de mest omkostningseffektive virkemidler til at reducere Danmarks CO2-udledninger. 

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet bekræfter, at kvoteannulleringer blev drøftet under torsdagens første møde, og at det kommer til at blive et tema i forhandlingerne.

*****

Altinget:
Dan Jørgensen afviser kritik i samråd: Viking Link er fornuftigt

Der vil ikke blive gennemført en ny samfundsøkonomisk analyse af Viking Link-projektet. Og projektet vil under ingen omstændigheder blive droppet. Det slog energiminister Dan Jørgensen fast i et åbent samråd torsdag eftermiddag.

Det 770 kilometer lange kabel til 11 milliarder kroner er ellers blevet kritiseret for at gøre strøm dyrere for forbrugerne, mens producenterne tjener penge. Og frem til 2030 ovenikøbet med tysk kulstrøm løbende gennem kablet. Tidligere har flere forskere også kaldt Viking Link en "risikofyldt investering, der bør udskydes."

Ved torsdagens samråd fremlagde ministeren nye beregninger, som gør Viking Link to milliarder billigere. Det skyldes, at der over sommeren er blevet underskrevet kontrakter med leverandører, som er billigere end først antaget.

- Min holdning er, at det her bliver godt for den grønne omstilling. Jeg synes, det er fornuftigt. Det kommer ovenikøbet til at styrke samfundsøkonomien, sagde Dan Jørgensen, ifølge Altinget.

*****

Nordjyske:
Mere sol i varmen til Snedsted

Siden 2015 har Snedsted Varmeværks 6500 kvadratmeter store solvarmeanlæg dels sparet miljøet for CO2-udledninger, dels sikret varmeværkets kunder en stabil pris på fjernvarmen. Nu vil Snedsted Varmeværk A.m.b.a. udvide sit solvarmeanlæg med yderligere 1900 kvadratmeter, og det projekt er nu godkendt af Thisted Kommunes udvalg for klima, miljø og teknik, KMTU. 

- Varmeværket har jo allerede erfaringer med solvarme, og de har været så gode, at de gerne vil have noget mere. Det ønske kan vi støtte, siger Esben Oddershede, formand for KMTU, til Nordjyske

Den 1900 kvadrameter store udvidelse sker i tilknytning til det eksisterende solvarmeanlæg på Brandbakken. I følge varmeværkets projektbeskrivelse vil det koste 2,75 mio. kroner at udvide solvarmeanlægget. 

*****

Energy Supply:
Løsning Fjernvarme dobler op på overskudsvarmen fra Daka

I mange år er op mod 350 husstande blevet forsynet med overskudsvarme fra Daka Sarval i Løsning. Nu er en ny og mere effektiv rørledning klar fra fabrikken til varmeværket. Det fortæller Energy Supply.

Samtidig ses der på mulighederne for at opgradere en veksler og etablere en varmepumpe, der kan tage varme ud af fabrikkens kølevand og lave det om til fjernvarme. Det betyder, at når vinteren for alvor stunder til, kan næsten dobbelt så mange husstande forsynes med varme fra Daka.

- Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan optimere vores forsyning og gøre den mere bæredygtig. Den gamle rørledning var fra slutningen af 70’erne, så vi henvendte os til Daka for at høre, om der var basis for at udskifte den, og om de ville være med til at forny den og dermed øge virkningsgraden betragteligt. Med den nye ledning kan vi få meget mere ud af overskudsvarmen, fordi rørledningen er både større og bedre isoleret end den gamle, siger driftsleder Esben Legard Iversen fra Løsning Fjernvarme i en pressemeddelelse.

Når varmepumpen og den nye ledning tages i brug, kan overskudsvarmen fra Daka forsyne omkring 700 husstande i Løsning med al varme og varmt vand i de varme måneder. Om vinteren suppleres med flis. Fjernvarmeværket har i forbindelse med den nye rørledning også investeret i en lagertank, der kan lagre 1.200 m3 varmt vand, så der er varme nok til weekenderne, hvor Daka-fabrikken står stille.

*****

EnergiWatch:
HOFOR: Vi havde gerne set flere geotermi-ansøgere

Kun to aktører bød sig til i udbuddet om geotermi i hovedstadsområdet, og det ærgrer afdelingschef i Hofor, Charlotte Søndergren, der havde håbet på flere ansøgere.

- Både A.P. Møller Holding og Geotermiske Operatørselskab, Geoop, er dygtige, kommercielle og kompetente aktører, men selvfølgelig havde vi gerne set, at flere udbydere af geotermi havde budt ind, siger Charlotte Søndergren, afdelingschef i Hovedstadens Forsyningselskab, HOFOR.

Ansøgningerne fra de to selskaber var ventet, og HOFOR har derfor også været i indledende dialog med begge og bistået med informationer for at forbedre deres licensansøgninger. HOFOR håber, at der er svar fra Energistyrelsen inden årets udgang, så HOFOR kan begynde de mere konkrete samtaler med det selskab, der har fået licensen.