10. maj 2019

Verdo-bestyrelse så stort på advarsel i to år

LÆS I DAG: Fjernvarmeselskaber tvinges til at ansætte 350 nye folk. Glasstøv kan give lavere varmeregning i Næstved. Danmark går i alliance om stort klimamål før EU-topmøde. Amagerværket gør klar til prøvedrift. Rønne Varme vil have nyt værk til tre-cifret millionbeløb. Kjellerup har taget ny kedel i brug.

Finans.dk:
Verdo-bestyrelse så stort på advarsel i to år

Verdo-bestyrelsen har i to år kendt til, at en omstridt renteopkrævning hos energiselskabets 13.000 fjernvarmekunder kan være ulovlig. Det fortæller Finans.dk.

I april 2017 behandlede bestyrelsen en indstilling fra Verdo-ledelsen om at hente yderligere 137 mio. kr. i varmeselskabets kasse og låne pengene tilbage til Verdo Varme med krav om rentebetaling, der er endt hos kunderne.

»Der er dog en risiko for, at Energitilsynet (i dag Forsyningstilsynet, red.) ikke vil godkende renteudgifterne ved det ansvarlige lån som ”nødvendig omkostning”,« fremgår det af indstillingen, som Finans.dk refererer fra.

Alligevel godkendte bestyrelsen anført af tidligere Venstre-borgmester i Randers, Claus Omann Jensen, den særlige regnskabsmanøvre uden at tage fat i tilsynet.

Forsyningstilsynet har varslet en granskning af lovligheden af de koncerninterne lån, og de nye oplysninger overrasker tilsynets direktør.

- Hvis bestyrelsen selv har en vurdering af, at der rent faktisk er tvivl om, hvorvidt det (regnskabsmanøvren, red.) er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, vil det komme bag på mig, at man rent faktisk bare fortsætter med at holde liv i den her ordning uden at sikre sig, at det er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, siger Carsten Smidt.

Torben Høeg Bonde, bestyrelsesmedlem siden 2016 og i dag Verdo-formand, forklarer, at det – advarsel eller ej - var nødvendigt at handle, fordi Folketinget måske ville indefryse den opsparede formue i Verdo Varme.

- Hvis vi ikke havde handlet, kunne det have den konsekvens, at fjernvarmeforbrugernes priser ville stige, samt omstillingen til grøn energi ville gå langsommere, udtaler Torben Høeg Bonde til Finans.dk.

*****

Energy Supply:
Fjernvarmeselskaber tvinges til at ansætte 350 nye folk

På grund af den nye økonomiske regulering skal danske fjernvarmeselskaber ansætte mange nye folk til at stå for indberetningerne til Forsyningstilsynet, skriver Energy Supply, der citerer JydskeVestkysten.

Centraliseringen og den bureaukratiske proces med regnearkene vil kræve 350 nye administrative medarbejdere i 360 af Danmarks knap 400 fjernvarmeselskaber, har Dansk Fjernvarme beregnet.

- Mange fjernvarmeselskaber er frustrerede. Stop nu centraliseringen. Vores budskab til Folketinget er, at vi er reguleret af vores generalforsamlinger og forbrugerne, siger driftsleder Henrik Jessen fra Ølgod Tekniske Værker, der sammen med Vildbjerg Fjernvarme og GEV i Grindsted har fået opbakning fra 59 andre fjernvarmeselskaber til et brev til ministeren og flere Folketingsudvalg.

De ønsker, at selskaberne selv må afgøre, om de vil benytte indberetningssystemet.

*****

SN.dk:
Glasstøv kan give lavere varmeregning i Næstved

Samarbejde mellem Næstved Fjernvarme og Dansk Celleglas kan betyde lavere varmeregning, skriver sn.dk

Samarbejdet mellem Næstved Fjernvarme og Dansk Celleglas i Slagelse er del af Næstveds projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling og fremhæves af Erhvervsstyrelsen som stærkt eksempel på EU-støttet erhvervsfremme.

Næstved Kommune har fået otte mio. kroner fra EU til Bæredygtig Grøn Byudvikling og har selv bidraget med samme beløb.

Næstved Fjernvarme har siden februar testet, hvor meget Dansk Celleglas' affaldsglas-produkt Durapor kan reducere varmetab i fjernvarmerørene. Resultaterne viser, at forbrugerne i Næstved formentlig kan spare penge på varmen.

- Produktet reducerer varmetabet langt mere, end vi kunne med traditionelle produkter, og holder testresultaterne om et år, anslår vi besparelsen til ca. 4 mio. kr. i vores dækningsområde, siger Jens Andersen, direktør i Næstved Fjernvarme.

*****

EnergiWatch:
Danmark går i alliance om stort klimamål før EU-topmøde

Det er for uambitiøst, når EU-præsident Donald Tusk i en skitse til et arbejdsprogram lægger op til, at Europa - en gang i fremtiden - skal være CO2-neutral. Det mener Danmark og syv allierede EU-lande, som derfor har forfattet et såkaldt non-paper i et forsøg på at præge EU's klimapolitik, når den store strategiske agenda for 2019 til 2024 skal drøftes på et topmøde i Sibiu i Rumænien torsdag.

Paris-aftalen fra 2015 slår fast, at verdens lande skal begrænse den gennemsnitlige temperaturstigning til 1,5 grader celsius ved slutningen af dette århundrede. Men det kan, skriver de otte lande, kun ske "via ambitiøs og omgående" handling.

"EU bør vedtage en ambitiøs og langsigtet strategi med et mål om at nå til en netto nuludledning af drivhusgasser senest i 2050," hedder det i papiret, der ifølge EnergiWatch er to sider langt.

De syv lande, som har forfattet teksten, er Frankrig, Belgien, Danmark, Luxembourg, Holland, Portugal, Spanien og Sverige. Magtfulde Tyskland har været det sorte får i klimapolitikken og har den seneste tid blokeret klimatiltag i EU's energipolitik.

Et egentligt udkast til EU's strategiske agenda fra 2019 til 2024 kommer fra Donald Tusk i begyndelsen af juni.

*****

EnergySupply:
Amagerværket gør klar til prøvedrift

Frem mod 1. juni dampblæser Hofor kedlen på den nye, biomassefyrede blok 4 (Bio4) på Amagerværket. Det skyldes, at selskabet er kommet så langt med byggeriet, at kedlen skal gøres klar til prøvedrift. Og det kræver altså, at kedlen blæses igennem med højtryksdamp for at fjerne partikler og snavs i kedelrørene.

Efter gennemblæsning af kedlen lukkes højtryksdampen ud i det fri - og vil det på trods af lyddæmpning medføre en brusende støj og en kraftig dampfane, som kan høres og ses på lang afstand. Det fortæller EnergySupply.

Den første dampblæsning begynder fredag den 10. maj ved middagstid, oplyser Hofor i en pressemeddelelse. Herefter foregår det to gange dagligt i de efterfølgende to-tre uger, indtil kedelrørene er helt fri for partikler. 

Dampblæsningen varer ca. 10-30 minutter ad gangen.

*****

EnergySupply:
Rønne Varme vil have nyt værk til tre-cifret millionbeløb

Ifølge internetmediet Bornholm.nu leger Rønne Varme med tanken om nyt værk for 125 millioner kroner. Rønne Varme er allerede så langt i sine overvejelser, at selskabet har sendt et projektforslag afsted til Bornholms Regionskommune. Det fortæller EnergySupply.

Af projektforslaget fremgår det, at der er tale om et 30 MW varmeværk, hvor en varmepumpe skal kombineres med en træflisfyret blok.

I øjeblikket får Rønne Varme dækket det meste af sit varmeforbrug fra Bornholms Energi & Forsyning og fra BOFAs affaldsforbrændingsanlæg, men da aftalerne er opsagte, vil der med udgangen af 2019 være behov for at få dækket den del af en anden kilde.

Rønne Varmes eksisterende anlæg er opført i 1996 og fyrer med olie.

*****

Midtjyllands Avis:
Kjellerup har taget ny kedel i brug

Kjellerup Fjernvarmes nye anlæg leverer nu varme til fjernvarmenettet i byen. Dog i meget beskedent omfang for lige nu er brændkammeret ved at blive hærdet, fortæller driftsleder Lars Mikkelsen Bjørnkjær.

- Der er meget beton derinde. Det er i forvejen hærdet med gasbrænder op til 200 grader. I første omgang hærder vi ved 600 grader, inden vi går videre op til 800-900 grader. Hærder vi ikke betonen i de rette tempi og forsigtigt nok, så risikerer vi, at betonen falder af igen, oplyser driftslederen til Midtjyllands Avis.,

Om tre uger er anlægget fuldt oppe at køre. Udnyttelsesgraden er helt oppe på 117,5 procent, da man er bedre til at udnytte returvarmen, så dampen fra skorstenen kun er 14 grader varm.

Byggeriet af det nye flisanlæg koster i alt 82 millioner kroner. Anlægget rummer 1000 kvadratmeter lager, der skal indeholde 6700 kubikmeter flis.

Kjellerup Fjernvarme leverer varme til cirka 2000 husstande.